Result of FASTA (ccds) for pF1KE1731
FASTA searches a protein or DNA sequence data bank 36.3.4 Apr, 2011
Please cite:
W.R. Pearson & D.J. Lipman PNAS (1988) 85:2444-2448

Query: pF1KE1731, 239 aa
 1>>>pF1KE1731   239 - 239 aa - 239 aa
Library: human.CCDS.faa
 18921897 residues in 33420 sequences

Statistics: Expectation_n fit: rho(ln(x))= 5.4183+/-0.000609; mu= 15.2397+/- 0.037
 mean_var=79.3508+/-15.666, 0's: 0 Z-trim(113.3): 35 B-trim: 0 in 0/52
 Lambda= 0.143979
 statistics sampled from 14079 (14114) to 14079 sequences
Algorithm: FASTA (3.7 Nov 2010) [optimized]
Parameters: BL50 matrix (15:-5), open/ext: -10/-2
 ktup: 2, E-join: 1 (0.771), E-opt: 0.2 (0.422), width: 16
 Scan time: 1.200

The best scores are:                   opt bits E(33420)
CCDS8195.1 FGF3 gene_id:2248|Hs109|chr11      ( 239) 1617 344.4  4e-95
CCDS34021.1 FGF5 gene_id:2250|Hs109|chr4      ( 268) 349 81.1 8.4e-16
CCDS12037.1 FGF22 gene_id:27006|Hs109|chr19    ( 170) 339 78.9 2.5e-15
CCDS3950.1 FGF10 gene_id:2255|Hs109|chr5      ( 208) 338 78.7 3.4e-15
CCDS9298.1 FGF9 gene_id:2254|Hs109|chr13      ( 208) 332 77.5  8e-15
CCDS5998.1 FGF20 gene_id:26281|Hs109|chr8     ( 211) 330 77.1 1.1e-14
CCDS75996.1 FGF16 gene_id:8823|Hs109|chrX     ( 207) 324 75.8 2.5e-14
CCDS8527.1 FGF6 gene_id:2251|Hs109|chr12      ( 208) 299 70.6 9.2e-13
CCDS10131.1 FGF7 gene_id:2252|Hs109|chr15     ( 194) 282 67.1  1e-11


>>CCDS8195.1 FGF3 gene_id:2248|Hs109|chr11        (239 aa)
 initn: 1617 init1: 1617 opt: 1617 Z-score: 1821.5 bits: 344.4 E(33420): 4e-95
Smith-Waterman score: 1617; 100.0% identity (100.0% similar) in 239 aa overlap (1-239:1-239)

        10    20    30    40    50    60
pF1KE1 MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRKLYCATKYHLQLHP
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS81 MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRKLYCATKYHLQLHP
        10    20    30    40    50    60

        70    80    90    100    110    120
pF1KE1 SGRVNGSLENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEFVER
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS81 SGRVNGSLENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEFVER
        70    80    90    100    110    120

       130    140    150    160    170    180
pF1KE1 IHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSLFLP
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS81 IHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSLFLP
       130    140    150    160    170    180

       190    200    210    220    230     
pF1KE1 RVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGSQLEASAH
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS81 RVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGSQLEASAH
       190    200    210    220    230     

>>CCDS34021.1 FGF5 gene_id:2250|Hs109|chr4        (268 aa)
 initn: 368 init1: 312 opt: 349 Z-score: 397.4 bits: 81.1 E(33420): 8.4e-16
Smith-Waterman score: 404; 37.1% identity (67.0% similar) in 197 aa overlap (17-209:63-246)

               10    20    30    40   
pF1KE1        MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRR
                   :::. :..  .: . . ..  .. : 
CCDS34 GPAATDRNPRGSSSRQSSSSAMSSSSASSSPAASLGSQ---GSGLEQSSFQWSPSGRRTG
       40    50    60    70      80     

     50     60    70    80    90    100  
pF1KE1 KLYC--ATKYHLQLHPSGRVNGSLENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGR
    .::: . .:::..:.:.:::: : . :.::: :: :::.:::.::...:::.:.:.
CCDS34 SLYCRVGIGFHLQIYPDGKVNGSHEANMLSVLEIFAVSQGIVGIRGVFSNKFLAMSKKGK
   90    100    110    120    130    140     

     110    120    130    140    150    160  
pF1KE1 LYASEHYSAECEFVERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPR
    :.:: ... .:.: ::..: .:::::: ..:: .. :    : :::..: .:. .
CCDS34 LHASAKFTDDCKFRERFQENSYNTYASAIHRTEKT--G--------REWYVALNKRGKAK
   150    160    170    180         190     

     170     180    190    200    210    220 
pF1KE1 RGFKTR-RTQK-SSLFLPRVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEP
    :: . : . :. :. :::: . .. :.  .   . : . ..:.       
CCDS34 RGCSPRVKPQHISTHFLPRFKQSEQPELSFTVTVPEKKKPPSPIKPKIPLSAPRKNTNSV
   200    210    220    230    240    250     

      230     
pF1KE1 SHVQASRLGSQLEASAH
            
CCDS34 KYRLKFRFG    
   260        

>>CCDS12037.1 FGF22 gene_id:27006|Hs109|chr19       (170 aa)
 initn: 352 init1: 234 opt: 339 Z-score: 388.9 bits: 78.9 E(33420): 2.5e-15
Smith-Waterman score: 392; 41.2% identity (65.9% similar) in 182 aa overlap (1-180:7-166)

           10     20    30    40    50  
pF1KE1    MGLIWLLLLSLLEP-GWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRKLYCATK
       .:: ::::  . : :.:. : :      : :: : : :.:. .:.
CCDS12 MRRRLWLGLAWLLLARAPDAAGTPSASRGPR----------SYPHLEGDVRWRRLFSSTH
        10    20    30         40    50

      60     70    80    90    100    110 
pF1KE1 YHLQLHPSGRVNGS-LENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYS
    . :.. :.:::.:. ... ::::: .:.::.:.:... :: :.:::.:::::.:. :.
CCDS12 FFLRVDPGGRVQGTRWRHGQDSILEIRSVHVGVVVIKAVSSGFYVAMNRRGRLYGSRLYT
        60    70    80    90    100    110

      120    130    140    150    160    170 
pF1KE1 AECEFVERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRT
    ..:.: :::.: :.:::::. .:    : ::   ..... .: :: : .::: 
CCDS12 VDCRFRERIEENGHNTYASQRWRR-------RGQP-----MFLALDRRGGPRPGGRTRRY
       120    130          140    150    

      180    190    200    210    220    230 
pF1KE1 QKSSLFLPRVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGS
    . :. :::                          
CCDS12 HLSAHFLPVLVS                        
   160    170                        

>>CCDS3950.1 FGF10 gene_id:2255|Hs109|chr5        (208 aa)
 initn: 448 init1: 252 opt: 338 Z-score: 386.6 bits: 78.7 E(33420): 3.4e-15
Smith-Waterman score: 422; 47.4% identity (71.2% similar) in 156 aa overlap (29-183:63-206)

         10    20    30    40    50    
pF1KE1  MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRKLYCATKYHLQL
                   :: .  :.:: : : :::. ::: :..
CCDS39 VPVTCQALGQDMVSPEATNSSSSSFSSPSSAGRHVRSYNHLQGDVRWRKLFSFTKYFLKI
       40    50    60    70    80    90 

    60     70    80    90    100    110    
pF1KE1 HPSGRVNGSL-ENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEF
    . .:.:.:. :: :::::::.::.:.::.... :. ::::::.:.::.:.... .:..
CCDS39 EKNGKVSGTKKENCPYSILEITSVEIGVVAVKAINSNYYLAMNKKGKLYGSKEFNNDCKL
      100    110    120    130    140    150 

    120    130    140    150    160    170    
pF1KE1 VERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSL
    :::.: ::::::: .. .      : ::..:::: :::: :::: . :. 
CCDS39 KERIEENGYNTYASFNWQHNG------------RQMYVALNGKGAPRRGQKTRRKNTSAH
      160    170          180    190    200

    180    190    200    210    220    230    
pF1KE1 FLPRVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGSQLEAS
    ::: :.                           
CCDS39 FLPMVVHS                          
                                  

>>CCDS9298.1 FGF9 gene_id:2254|Hs109|chr13        (208 aa)
 initn: 429 init1: 210 opt: 332 Z-score: 379.8 bits: 77.5 E(33420): 8e-15
Smith-Waterman score: 418; 44.2% identity (71.2% similar) in 163 aa overlap (28-184:41-193)

         10    20    30       40    50 
pF1KE1  MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGG--RGGVY---EHLGGAPRRRKLYCAT
                   .::: :: .  .:: : :::.::: :
CCDS92 FGVQDAVPFGNVPVLPVDSPVLLSDHLGQSEAGGLPRGPAVTDLDHLKGILRRRQLYCRT
        20    30    40    50    60    70

       60    70     80    90    100    110 
pF1KE1 KYHLQLHPSGRVNGSLEN-SAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHY
    .::.. :.: ..:. .. : ..:::. .. ::.:.:::. :: ::.::..:.::.::. 
CCDS92 GFHLEIFPNGTIQGTRKDHSRFGILEFISIAVGLVSIRGVDSGLYLGMNEKGELYGSEKL
        80    90    100    110    120    130

       120    130    140    150    160    170 
pF1KE1 SAECEFVERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRR
    . :: : :...: ::::.: ::. :..  .::    .::..: : ::.: .:.:
CCDS92 TQECVFREQFEENWYNTYSSNLYKHVDT---GRR-------YYVALNKDGTPREGTRTKR
       140    150     160       170    180

       180    190    200    210    220    230 
pF1KE1 TQKSSLFLPRVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLG
    :: . :::: .:                        
CCDS92 HQKFTHFLPRPVDPDKVPELYKDILSQS                
       190    200                    

>>CCDS5998.1 FGF20 gene_id:26281|Hs109|chr8        (211 aa)
 initn: 393 init1: 202 opt: 330 Z-score: 377.5 bits: 77.1 E(33420): 1.1e-14
Smith-Waterman score: 407; 41.9% identity (68.6% similar) in 172 aa overlap (26-194:46-207)

          10    20    30     40    50  
pF1KE1   MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVY-EHLGGAPRRRKLYCATKY
                   :  :: :..  :: : :::.::: : .
CCDS59 GLGQQVGSHFLLPPAGERPPLLGERRSAAERSARGGPGAAQLAHLHGILRRRQLYCRTGF
     20    30    40    50    60    70   

      60    70     80    90    100    110  
pF1KE1 HLQLHPSGRVNGSLEN-SAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSA
    :::. :.: :.:. .. : ..:::. .: ::.:.:::. :: ::.:: .:.::.::. ..
CCDS59 HLQILPDGSVQGTRQDHSLFGILEFISVAVGLVSIRGVDSGLYLGMNDKGELYGSEKLTS
     80    90    100    110    120    130   

      120    130    140    150    160    170  
pF1KE1 ECEFVERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQ
    :: : :...: ::::.: .:.     . .. : ..:..: : :: : ...: :
CCDS59 ECIFREQFEENWYNTYSSNIYK----------HGDTGRRYFVALNKDGTPRDGARSKRHQ
     140    150         160    170    180   

      180    190    200    210    220    230 
pF1KE1 KSSLFLPRVLD-HRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGS
    : . :::: .: .: :. ..:                   
CCDS59 KFTHFLPRPVDPERVPELYKDLLMYT                 
     190    200    210                  

>>CCDS75996.1 FGF16 gene_id:8823|Hs109|chrX        (207 aa)
 initn: 430 init1: 204 opt: 324 Z-score: 370.9 bits: 75.8 E(33420): 2.5e-14
Smith-Waterman score: 423; 44.7% identity (72.7% similar) in 150 aa overlap (36-184:53-192)

     10    20    30    40    50    60   
pF1KE1 LLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHLGGAPRRRKLYCATKYHLQLHPSGRVN
                   . :: : :::.::: : .::.. :.: :.
CCDS75 GNVPLADSPGFLNERLGQIEGKLQRGSPTDFAHLKGILRRRQLYCRTGFHLEIFPNGTVH
       30    40    50    60    70    80 

      70    80    90    100    110    120  
pF1KE1 GSL-ENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEFVERIHEL
    :. ..: ..:::. .. ::...:::. :: ::.::.::.::.:.. . :: : :...: 
CCDS75 GTRHDHSRFGILEFISLAVGLISIRGVDSGLYLGMNERGELYGSKKLTRECVFREQFEEN
       90    100    110    120    130    140 

     130    140    150    160    170    180  
pF1KE1 GYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSLFLPRVLD
    :::::: ::.     . ..:: .::..: : ::.:..:.: :: . :::: .:
CCDS75 WYNTYASTLYK----------HSDSERQYYVALNKDGSPREGYRTKRHQKFTHFLPRPVD
      150         160    170    180    190 

     190    200    210    220    230     
pF1KE1 HRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGSQLEASAH
                               
CCDS75 PSKLPSMSRDLFHYR                    
      200                        

>>CCDS8527.1 FGF6 gene_id:2251|Hs109|chr12        (208 aa)
 initn: 343 init1: 260 opt: 299 Z-score: 342.8 bits: 70.6 E(33420): 9.2e-13
Smith-Waterman score: 324; 35.0% identity (60.6% similar) in 180 aa overlap (5-182:54-208)

                     10    20    30  
pF1KE1              MGLIWLLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGG
                   : ::: . :  :: : . ..:  
CCDS85 ALVFLGILVGMVVPSPAGTRANNTLLDSRGWGTLLSRSRAG--LAGEIAGVNWESG----
      30    40    50    60     70      

      40    50     60    70    80    90 
pF1KE1 VYEHLGGAPRRRKLYCATK--YHLQLHPSGRVNGSLENSAYSILEITAVEVGIVAIRGLF
     .: : :.:.::: .  .:::. :.::..:. :.. ::.:::..:: :.:.. :. 
CCDS85 ---YLVGIKRQRRLYCNVGIGFHLQVLPDGRISGTHEENPYSLLEISTVERGVVSLFGVR
      80    90    100    110    120    130  

      100    110    120    130    140    150 
pF1KE1 SGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEFVERIHELGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERL
    :. ..:::..:::::. .. ::.: : .  .::.: : ::. .        
CCDS85 SALFVAMNSKGRLYATPSFQEECKFRETLLPNNYNAYESDLYQGT---------------
     140    150    160    170            

      160    170    180    190    200    210 
pF1KE1 WYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSLFLPRVLDHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRR
    :.... :: .:: :.  . . ::::.               
CCDS85 -YIALSKYGRVKRGSKVSPIMTVTHFLPRI               
   180    190    200                   

>>CCDS10131.1 FGF7 gene_id:2252|Hs109|chr15        (194 aa)
 initn: 282 init1: 200 opt: 282 Z-score: 324.1 bits: 67.1 E(33420): 1e-11
Smith-Waterman score: 337; 42.2% identity (69.4% similar) in 147 aa overlap (36-180:56-190)

     10    20    30     40    50    60  
pF1KE1 LLLLSLLEPGWPAAGPGARLRRDAGGRGGVYEHL-GGAPRRRKLYCATKYHLQLHPSGRV
                   :... :: : :.:.: :...:..  :.:
CCDS10 GTISLACNDMTPEQMATNVNCSSPERHTRSYDYMEGGDIRVRRLFCRTQWYLRIDKRGKV
     30    40    50    60    70    80   

      70    80    90    100    110    120  
pF1KE1 NGSLE-NSAYSILEITAVEVGIVAIRGLFSGRYLAMNKRGRLYASEHYSAECEFVERIHE
    .:. : .. :.:.:: .: ::::::.:. : ::::::.:.:::... . .:.: : : :
CCDS10 KGTQEMKNNYNIMEIRTVAVGIVAIKGVESEFYLAMNKEGKLYAKKECNEDCNFKELILE
     90    100    110    120    130    140   

      130    140    150    160    170    180  
pF1KE1 LGYNTYASRLYRTVSSTPGARRQPSAERLWYVSVNGKGRPRRGFKTRRTQKSSLFLPRVL
     ::::::      :.  .. .. .:..: :: : :: ::.. ::.. :::  
CCDS10 NHYNTYAS-----------AKWTHNGGEM-FVALNQKGIPVRGKKTKKEQKTAHFLPMAI
     150         160    170    180    190  

      190    200    210    220    230     
pF1KE1 DHRDHEMVRQLQSGLPRPPGKGVQPRRRRQKQSPDNLEPSHVQASRLGSQLEASAH
                                
CCDS10 T                            
                                
239 residues in 1 query  sequences
18921897 residues in 33420 library sequences
 Tcomplib [36.3.4 Apr, 2011] (8 proc)
 start: Tue Jul 16 15:47:33 2019 done: Tue Jul 16 15:47:33 2019
 Total Scan time: 1.200 Total Display time: 0.030

Function used was FASTA [36.3.4 Apr, 2011]
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com