Restriction map for pF1KE3935
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE3935.seq Check: 6197 from: 1 to: 1398KIEE3935.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            November 18, 2016 17:23 ..

AarI CACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   711  1398 
  Size:    711   687
 
AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   164  1398 
  Size:    164  1234
 
Acc65I G'GTAC_C

Cuts at:   0   495  1398 
  Size:    495   903
 
AclI AA'CG_TT

Cuts at:   0   331  1398 
  Size:    331  1067
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   375   467   488  1398 
  Size:    375   92   21   910

 Fragments arranged by size: 

         910   375   92   21
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   586   622   703   802  1398 
  Size:    586   36   81   99   596

 Fragments arranged by size: 

         596   586   99   81   36
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   40   367  1398 
  Size:     40   327  1031

 Fragments arranged by size: 

        1031   327   40
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0  1244  1301  1398 
  Size:    1244   57   97

 Fragments arranged by size: 

        1244   97   57
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   495  1398 
  Size:    495   903
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   737  1246  1398 
  Size:    737   509   152

 Fragments arranged by size: 

         737   509   152
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   890  1398 
  Size:    890   508
 
BciVI GTATCCnnnnn_n'

Cuts at:   0   800  1398 
  Size:    800   598
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   522  1398 
  Size:    522   876
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   776   812  1398 
  Size:    776   36   586

 Fragments arranged by size: 

         776   586   36
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   710  1349  1398 
  Size:    710   639   49

 Fragments arranged by size: 

         710   639   49
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   680  1313  1398 
  Size:    680   633   85

 Fragments arranged by size: 

         680   633   85
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   644   890  1183  1398 
  Size:    644   246   293   215

 Fragments arranged by size: 

         644   293   246   215
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   756  1398 
  Size:    756   642
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0  1334  1364  1398 
  Size:    1334   30   34

 Fragments arranged by size: 

        1334   34   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   330   454   577  1398 
  Size:    330   124   123   821

 Fragments arranged by size: 

         821   330   124   123
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0  1311  1398 
  Size:    1311   87
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1372  1398 
  Size:    1372   26
 
BsiEI CG_ry'CG

Cuts at:   0  1266  1398 
  Size:    1266   132
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0  1044  1398 
  Size:    1044   354
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   711  1046  1398 
  Size:    711   335   352

 Fragments arranged by size: 

         711   352   335
 
Bsu36I CC'TnA_GG

Cuts at:   0   347   434   488   671  1398 
  Size:    347   87   54   183   727

 Fragments arranged by size: 

         727   347   183   87   54
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   123  1338  1390  1398 
  Size:    123  1215   52    8

 Fragments arranged by size: 

        1215   123   52    8
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   61  1398 
  Size:     61  1337
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   784  1398 
  Size:    784   614
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   117   679  1030  1226  1398 
  Size:    117   562   351   196   172

 Fragments arranged by size: 

         562   351   196   172   117
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   375   467   488   680  1313  1398 
  Size:    375   92   21   192   633   85

 Fragments arranged by size: 

         633   375   192   92   85   21
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   75   943  1288  1297  1330  1398 
  Size:     75   868   345    9   33   68

 Fragments arranged by size: 

         868   345   75   68   33    9
 
EcoRV GAT'ATC

Cuts at:   0   387  1398 
  Size:    387  1011
 
FspI TGC'GCA

Cuts at:   0  1108  1398 
  Size:    1108   290
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   798   830  1199  1231  1398 
  Size:    798   32   369   32   167

 Fragments arranged by size: 

         798   369   167   32   32
 
KpnI G_GTAC'C

Cuts at:   0   499  1398 
  Size:    499   899
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   239  1398 
  Size:    239  1159
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   894  1398 
  Size:    894   504
 
NcoI C'CATG_G

Cuts at:   0   123  1398 
  Size:    123  1275
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   87  1398 
  Size:     87  1311
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   282   784   802  1366  1398 
  Size:    282   502   18   564   32

 Fragments arranged by size: 

         564   502   282   32   18
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   943  1288  1398 
  Size:    943   345   110

 Fragments arranged by size: 

         943   345   110
 
PspXI vC'TCGA_Gb

Cuts at:   0  1244  1301  1398 
  Size:    1244   57   97

 Fragments arranged by size: 

        1244   97   57
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   708  1398 
  Size:    708   690
 
SanDI GG'GwC_CC

Cuts at:   0   943  1398 
  Size:    943   455
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   704  1398 
  Size:    704   694
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   735  1244  1301  1398 
  Size:    735   509   57   97

 Fragments arranged by size: 

         735   509   97   57
 
SspI AAT'ATT

Cuts at:   0   927  1398 
  Size:    927   471
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   123  1398 
  Size:    123  1275
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   795  1280  1303  1398 
  Size:    795   485   23   95

 Fragments arranged by size: 

         795   485   95   23
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   723  1398 
  Size:    723   675
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0  1082  1114  1334  1355  1366  1387  1398 
  Size:    1082   32   220   21   11   21   11

 Fragments arranged by size: 

        1082   220   32   21   21   11   11
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0  1027  1398 
  Size:    1027   371
 
XhoI C'TCGA_G

Cuts at:   0  1244  1301  1398 
  Size:    1244   57   97

 Fragments arranged by size: 

        1244   97   57
 

 Enzymes that do cut:

   AarI   AccI  Acc65I   AclI   AcuI  AlwNI   ApoI   AvaI
   BanI   BbsI  BbvCI  BciVI   BclI   BmrI   BplI   BpmI
  Bpu10I  BpuEI  BsaXI  BseRI  BseYI   BsgI  BsiEI  BspHI
  BspMI  Bsu36I   BtgI   BtsI  DraIII   EarI Eco57MI EcoO109I
  EcoRV   FspI  Hin4I   KpnI   MslI  MspA1I   NcoI   NspI
  PflMI  PpuMI  PspXI   PstI  SanDI   SfcI   SmlI   SspI
   StyI  TaqII   TatI   TstI   XcmI   XhoI

 Enzymes that do not cut: 

  AatII   AfeI  AflII  AflIII   AgeI   AhdI   AleI   AlfI
   AloI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI  AsiSI  AvrII   BaeI
  BamHI  BanII   BbeI   BcgI  BfrBI   BglI  BglII   BlpI
 Bme1580I  BmgBI   BmtI   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI
 BsiHKAI  BsiWI   BsmI  BsmBI Bsp1286I  BspEI  BsrBI  BsrDI
  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII  BstXI
  BstYI BstZ17I  BtgZI   ClaI  CspCI   DraI   DrdI   EaeI
   EagI   EciI EcoICRI  EcoNI  EcoRI   FalI   FseI  FspAI
  HaeII  HincII HindIII   HpaI   KasI   MfeI   MluI   MmeI
   MscI   NaeI   NarI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI
   NsiI   PacI   PasI   PciI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI
  PshAI   PsiI  PspOMI   PsrI   PvuI  PvuII  RsrII   SacI
  SacII   SalI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI
   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   StuI
   SwaI Tth111I   XbaI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com