Restriction map for pF1KB6338
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6338.seq Check: 8218 from: 1 to: 870KIBB6338.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            April 24, 2009 13:05 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   350   870 
  Size:    350   520
 
Acc65I G'GTAC_C

Cuts at:   0   725   870 
  Size:    725   145
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   188   262   638   870 
  Size:    188   74   376   232

 Fragments arranged by size: 

         376   232   188   74
 
AleI CACnn'nnGTG

Cuts at:   0   96   870 
  Size:     96   774
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   661   870 
  Size:    661   209
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   838   870 
  Size:    838   32
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   220   321   870 
  Size:    220   101   549

 Fragments arranged by size: 

         549   220   101
 
BaeI ACnnnnGTAyCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   709   742   870 
  Size:    709   33   128

 Fragments arranged by size: 

         709   128   33
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   371   725   870 
  Size:    371   354   145

 Fragments arranged by size: 

         371   354   145
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   68   870 
  Size:     68   802
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   476   644   802   870 
  Size:    476   168   158   68

 Fragments arranged by size: 

         476   168   158   68
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   171   870 
  Size:    171   699
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   79   217   424   870 
  Size:     79   138   207   446

 Fragments arranged by size: 

         446   207   138   79
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   294   665   845   870 
  Size:    294   371   180   25

 Fragments arranged by size: 

         371   294   180   25
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   68   870 
  Size:     68   802
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   595   625   870 
  Size:    595   30   245

 Fragments arranged by size: 

         595   245   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   112   870 
  Size:    112   758
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   13   870 
  Size:     13   857
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   427   870 
  Size:    427   443
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   221   870 
  Size:    221   649
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   68   221   870 
  Size:     68   153   649

 Fragments arranged by size: 

         649   153   68
 
BspEI T'CCGG_A

Cuts at:   0   68   870 
  Size:     68   802
 
BstBI TT'CG_AA

Cuts at:   0   807   870 
  Size:    807   63
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   171   870 
  Size:    171   699
 
Bsu36I CC'TnA_GG

Cuts at:   0   266   484   870 
  Size:    266   218   386

 Fragments arranged by size: 

         386   266   218
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   506   698   773   870 
  Size:    506   192   75   97

 Fragments arranged by size: 

         506   192   97   75
 
CspCI CAAnnnnnGTGGnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   167   202   870 
  Size:    167   35   668

 Fragments arranged by size: 

         668   167   35
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0   843   870 
  Size:    843   27
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   284   870 
  Size:    284   586
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   79   188   217   262   424   638   870 
  Size:     79   109   29   45   162   214   232

 Fragments arranged by size: 

         232   214   162   109   79   45   29
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   444   855   870 
  Size:    444   411   15

 Fragments arranged by size: 

         444   411   15
 
EcoRV GAT'ATC

Cuts at:   0   74   870 
  Size:     74   796
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   156   188   595   627   870 
  Size:    156   32   407   32   243

 Fragments arranged by size: 

         407   243   156   32   32
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   351   698   870 
  Size:    351   347   172

 Fragments arranged by size: 

         351   347   172
 
KpnI G_GTAC'C

Cuts at:   0   729   870 
  Size:    729   141
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   96   870 
  Size:     96   774
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   117   154   497   608   870 
  Size:    117   37   343   111   262

 Fragments arranged by size: 

         343   262   117   111   37
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   162   870 
  Size:    162   708
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   284   870 
  Size:    284   586
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   194   870 
  Size:    194   676
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   855   870 
  Size:    855   15
 
PspXI vC'TCGA_Gb

Cuts at:   0   321   870 
  Size:    321   549
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   625   870 
  Size:    625   245
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   117   154   497   870 
  Size:    117   37   343   373

 Fragments arranged by size: 

         373   343   117   37
 
SalI G'TCGA_C

Cuts at:   0   349   870 
  Size:    349   521
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   621   870 
  Size:    621   249
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   220   309   321   680   860   870 
  Size:    220   89   12   359   180   10

 Fragments arranged by size: 

         359   220   180   89   12   10
 
SphI G_CATG'C

Cuts at:   0   162   870 
  Size:    162   708
 
StuI AGG'CCT

Cuts at:   0   319   870 
  Size:    319   551
 
SwaI ATTT'AAAT

Cuts at:   0   843   870 
  Size:    843   27
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   444   870 
  Size:    444   426
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   365   870 
  Size:    365   505
 
XhoI C'TCGA_G

Cuts at:   0   220   321   870 
  Size:    220   101   549

 Fragments arranged by size: 

         549   220   101
 

 Enzymes that do cut:

   AccI  Acc65I   AcuI   AleI  AlwNI   ApoI   AvaI   BaeI
   BanI  BanII   BbsI  BglII   BpmI  BpuEI  BsaWI  BsaXI
  BseRI  BseYI   BsgI BsiHKAI Bsp1286I  BspEI  BstBI  BstYI
  Bsu36I   BtsI  CspCI   DraI  DraIII Eco57MI EcoO109I  EcoRV
  Hin4I  HincII   KpnI   MslI  MspA1I   NspI  PflMI   PfoI
  PpuMI  PspXI   PstI  PvuII   SalI   SfcI   SmlI   SphI
   StuI   SwaI  TaqII   TatI   XhoI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AclI   AfeI  AflII  AflIII   AgeI   AhdI
   AlfI   AloI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI  AsiSI  AvrII
  BamHI   BbeI  BbvCI   BcgI  BciVI   BclI  BfrBI   BglI
   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmrI   BmtI   BplI  Bpu10I   BsaI
  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI  BspHI
  BspMI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI
  BstEII  BstXI BstZ17I   BtgI  BtgZI   ClaI   DrdI   EaeI
   EagI   EarI   EciI EcoICRI  EcoNI  EcoRI   FalI   FseI
   FspI  FspAI  HaeII HindIII   HpaI   KasI   MfeI   MluI
   MmeI   MscI   NaeI   NarI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   PacI   PasI   PciI   PmeI   PmlI
   PpiI  PshAI   PsiI  PspOMI   PsrI   PvuI  RsrII   SacI
  SacII  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI
   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SrfI   SspI   StyI
   TstI Tth111I   XbaI   XcmI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com