Result of GENSCAN for pF1KE3919
GENSCAN 1.0	Date run: 6-Nov-116	Time: 08:58:03

Sequence gi568815591r:102713345_103129418 : 416074 bp : 39.44% C+G : Isochore 1 ( 0 - 43 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Term + 10306 10533 228 0 0  59  54  240 0.135 13.35
 1.02 PlyA + 11118 11123  6                1.05

 2.00 Prom + 11643 11682  40               -11.84
 2.01 Sngl + 11736 12374 639 2 0  67  42  301 0.749 19.33
 2.02 PlyA + 12455 12460  6                1.05

 3.00 Prom + 12695 12734  40               -13.20
 3.01 Sngl + 12922 14139 1218 0 0  43  42  491 0.989 35.55
 3.02 PlyA + 14502 14507  6               -0.45

 4.00 Prom + 14877 14916  40               -3.65
 4.01 Init + 15743 15820  78 1 0  71  78  88 0.792  7.21
 4.02 Term + 30887 31441 555 1 0  40  39  298 0.190 13.44
 4.03 PlyA + 31561 31566  6                1.05

 5.00 Prom + 34529 34568  40               -7.65
 5.01 Sngl + 35864 36322 459 1 0  80  45  276 0.801 17.37
 5.02 PlyA + 36370 36375  6                1.05

 6.00 Prom + 38799 38838  40               -4.05
 6.01 Init + 41802 42026 225 2 0  94 -15  185 0.825  7.32
 6.02 Term + 42110 42595 486 1 0  13  36  462 0.855 27.21
 6.03 PlyA + 42646 42651  6                1.05

 7.00 Prom + 46320 46359  40               -10.35
 7.01 Init + 46497 46511  15 2 0  87  98  13 0.849  1.89
 7.02 Intr + 47929 48067 139 0 1  91 103  145 0.958 15.42
 7.03 Intr + 63909 64004  96 1 0 103  96  106 0.891 11.96
 7.04 Intr + 67212 67404 193 1 1  16  60  155 0.666  3.13
 7.05 Term + 68813 69365 553 2 1 -45  49  332 0.487  8.80
 7.06 PlyA + 69593 69598  6                1.05

 8.00 Prom + 69761 69800  40               -6.15
 8.01 Init + 69854 70924 1071 1 0  49  41  499 0.269 35.69
 8.02 Intr + 71747 72893 1147 1 1  22  67  234 0.270  2.48
 8.03 Intr + 73991 74125 135 0 0  79  95  140 0.913 13.42
 8.04 Term + 89743 90692 950 2 2 -41  47  398 0.025 14.04
 8.05 PlyA + 91025 91030  6                1.05

 9.05 PlyA - 92822 92817  6                1.05
 9.04 Term - 100187 99998 190 1 1  27  43  208 0.854  6.14
 9.03 Intr - 102983 102846 138 1 0 105  63  90 0.884  6.86
 9.02 Intr - 108859 108696 164 1 2  66 108  107 0.296  8.35
 9.01 Init - 115011 114823 189 0 0  48  86  103 0.106  5.16
 9.00 Prom - 121124 121085  40               -6.75

10.11 PlyA - 121618 121613  6                1.05
10.10 Term - 126118 125981 138 1 0 102  38  95 0.819  2.88
10.09 Intr - 141516 141433  84 0 0  48 110  62 0.081  3.50
10.08 Intr - 153072 152819 254 1 2  62  92  156 0.491  9.63
10.07 Intr - 165865 165681 185 0 2  43  54  102 0.094  0.81
10.06 Intr - 170123 169961 163 0 1  68  90  63 0.785  2.61
10.05 Intr - 170341 170224 118 1 1  87  66  97 0.951  6.52
10.04 Intr - 170968 170870  99 1 0  71  56  83 0.769  2.79
10.03 Intr - 195137 194820 318 2 0  57  38  207 0.136  7.83
10.02 Intr - 199871 199742 130 1 1 126  72  86 0.976 10.58
10.01 Init - 212946 212930  17 0 2  60  80  56 0.433 -0.16
10.00 Prom - 215723 215684  40               -8.25

11.00 Prom + 218496 218535  40               -2.85
11.01 Init + 220570 221341 772 0 1  68  76  354 0.852 27.09
11.02 Intr + 226086 226241 156 1 0  44 119  223 0.976 20.06
11.03 Intr + 233054 233161 108 0 0  68  52  78 0.359  1.54
11.04 Term + 236945 237216 272 0 2  10  36  225 0.373  4.16
11.05 PlyA + 237288 237293  6                1.05

12.00 Prom + 241207 241246  40               -4.75
12.01 Sngl + 242444 243346 903 1 0  70  55  300 0.947 20.86
12.02 PlyA + 243454 243459  6                1.05

13.00 Prom + 244720 244759  40               -3.65
13.01 Sngl + 246895 248757 1863 0 0  70  34  575 0.995 44.05
13.02 PlyA + 248796 248801  6               -0.45

14.00 Prom + 249167 249206  40               -3.65
14.01 Init + 255496 255585  90 0 0  80  13  75 0.434 -0.26
14.02 Intr + 259872 259962  91 2 1  49  75  68 0.366  0.25
14.03 Intr + 260202 260427 226 1 1  13 119  157 0.523  7.42
14.04 Intr + 261572 262667 1096 2 1  99  97  584 0.642 49.44
14.05 Intr + 263248 263809 562 0 1  70 -11  327 0.450 12.46
14.06 Intr + 265037 265176 140 0 2  67  81  112 0.861  7.66
14.07 Term + 273033 273194 162 2 0  50  53  151 0.895  4.75
14.08 PlyA + 273392 273397  6                1.05

15.00 Prom + 273966 274005  40               -6.95
15.01 Init + 274762 274888 127 0 1  68  82  148 0.996 12.57
15.02 Intr + 275031 275103  73 1 1  70  50  118 0.160  3.75
15.03 Intr + 290921 291030 110 2 2  90  19  55 0.000 -2.19
15.04 Intr + 296874 297015 142 1 1  45 115  63 0.644  3.19
15.05 Term + 297426 297822 397 0 1  83  32  146 0.933  2.06
15.06 PlyA + 297876 297881  6                1.05

16.00 Prom + 300809 300848  40               -5.25
16.01 Sngl + 305275 306447 1173 0 0  63  42  445 0.941 33.18
16.02 PlyA + 306730 306735  6                1.05

17.03 PlyA - 308697 308692  6                1.05
17.02 Term - 320968 320781 188 2 2  60  37  204 0.253  9.17
17.01 Init - 321426 321249 178 0 1  85  48  139 0.585  7.16
17.00 Prom - 322196 322157  40               -8.65

18.00 Prom + 323694 323733  40               -5.55
18.01 Sngl + 325512 325814 303 2 0  88  54  170 0.628  9.18
18.02 PlyA + 325901 325906  6                1.05

19.05 PlyA - 330192 330187  6                1.05
19.04 Term - 332757 332560 198 0 0  75  50  80 0.453 -0.68
19.03 Intr - 338263 338135 129 1 0  67  94  105 0.933  8.97
19.02 Intr - 341834 341744  91 1 1  39  51  120 0.445  2.48
19.01 Init - 356516 356365 152 2 2  49  83  131 0.753  6.26
19.00 Prom - 358436 358397  40               -9.35

20.00 Prom + 359071 359110  40               -5.75
20.01 Init + 361929 362067 139 2 1  94  75  162 0.661 13.85
20.02 Intr + 370338 370486 149 1 2  85 108  136 0.997 14.33
20.03 Intr + 373286 373420 135 1 0 121 115  126 0.999 18.44
20.04 Intr + 379133 379309 177 1 0  98  86  143 0.988 14.29
20.05 Intr + 384955 385170 216 0 0  99  57  118 0.459  7.58
20.06 Intr + 393448 393819 372 0 0  72  58  109 0.271  0.63
20.07 Intr + 394008 394165 158 2 2  83  72  127 0.160  8.49
20.08 Term + 397124 397625 502 2 1  28  42  201 0.346  2.47
20.09 PlyA + 397679 397684  6                1.05

21.05 PlyA - 398970 398965  6                1.05
21.04 Term - 399270 399256  15 0 0  66  48   1 0.028 -8.84
21.03 Intr - 401830 401716 115 0 1  57 107  121 0.957 10.43
21.02 Intr - 406879 406233 647 1 2  42  87  492 0.090 34.35
21.01 Intr - 415448 415139 310 1 1  96  59  270 0.830 20.29

Suboptimal exons with probability > 0.800

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

S.001 Intr - 129434 129295 140 0 2  24  47  124 0.889  1.16
S.002 Sngl + 241344 242042 699 2 0  50  42  245 0.916 12.05
S.003 Term - 288448 288244 205 0 1  32  46  190 0.988  5.06


Predicted peptide sequence(s):

Predicted coding sequence(s):


>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_1|75_aa
EHSSLPGMEQSWTENDFDELREEGFRRSNFSELKEEVRTQCKEVKNLEKRLDEWLSRITN
AEKSLKDMMELKTMA

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_1|228_bp
gaacacagctccttgccaggaatggaacaaagctggacggagaatgactttgacgagttg
agagaagaaggcttcagacgatcaaacttctccgagctaaaggaggaagttcgaacccaa
tgcaaagaagttaaaaaccttgaaaaaagattagacgaatggctaagtagaataaccaac
gcagagaagtccttaaaggacatgatggagctgaaaaccatggcatga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_2|212_aa
MIMGDFNTPLSILDRSMRQKVNKDIQELNSALHQVDLIDIYRTLHPESTEYTFFSAPHHT
YSKIDHIAGSKALLSKCKRTGIITNCLSDHSAIKLELRIKKLTQNRSTTWKLNNLLLNDY
WVHNEVKAEIKMFFQTNENKDTTYQNLWDTFKAACRGKFIALNAHKRKQETSKIDTLTSQ
LKELEKQEQTHSKASRRQEITKIRAELKEIET

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_2|639_bp
atgataatgggagactttaacaccccactgtcaatattagacagatcaatgagacagaaa
gttaacaaggatatccaggaattgaactcagctctgcaccaagtggacctaatagacatc
tacagaactctccacccagaatcaacagaatatacattcttctcagcaccacatcacact
tattccaaaattgaccacatagctggaagtaaagcactcctcagcaaatgtaaaagaaca
ggaattataacaaactgtctctcagaccacagtgcaatcaaactagaactcaggattaag
aaactcactcaaaaccgctcaactacatggaaactgaacaacctgctcctgaatgactac
tgggtacataacgaagtgaaggcagaaataaagatgttctttcaaaccaacgagaacaaa
gacacaacatatcagaatctctgggacacatttaaagcagcgtgtagagggaaatttata
gcactaaatgcccacaagagaaagcaggaaacatctaaaattgacaccctaacatcacaa
ttaaaagaactagagaagcaagagcaaacacattcaaaagctagcagaaggcaagaaata
actaagatcagagcagaactgaaggagatagagacataa

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_3|405_aa
MNIDEKILNKIRANGIQQPIKKLMRHDQVGFIPGMQGWFNICKSINVIQHINRTNNKNHM
IISIDAEKAFDKIQQLFMLKTLNKLGIDGTYLKIIRAIYDKPTTNIILNGQKLEAFPLKT
GTRQGCPLSPLLFNIVLEVLARAIRQEKEIKSIQLGKEEVKLSLFADDMIVYLENPIISA
QNLLKLISKFSKISGYKINVQKSQAFLYTNNRQTESQIMSELPFTIASKRIKYLGIQLTR
DVKDLFKENYKPLLNEIKEDTNKWKNIPCSWVGRINIVKMAILPKVIYRCNAIPIKLPMT
FFTELEKTTLKFMWNQKRARIAKSILSQKNKDGGITLPDFKLCYKATVTKTAWYWYQNRD
IDQWNRTEPSEIIPHIYNYPVFDKPDKKSNGERIPYLKNGAGKTG

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_3|1218_bp
atgaacatcgatgaaaaaatcctcaataaaatacgggcaaacggaatccagcagcccatc
aaaaagcttatgcgccatgatcaagtgggcttcatccctggaatgcaaggctggttcaac
atatgcaaatcaataaacgtaatccaacatataaacagaaccaacaacaaaaaccacatg
attatctcaatagatgcagaaaaggcctttgacaaaattcaacagctcttcatgctaaaa
actctcaataaattaggtattgatgggacatatctcaaaataataagagctatttatgac
aaacccacaaccaatatcatactgaacgggcaaaaactggaagcattccctttgaaaact
ggtacaagacagggatgccctctctcaccactcctcttcaacatagtgttggaagttctg
gccagggcaatcaggcaggagaaagaaataaagagtattcaattaggaaaggaggaagtc
aaattgtctctgtttgcagatgacatgattgtatatttagaaaaccccatcatctcagcc
caaaatctccttaagctgataagcaaattcagcaaaatctcaggatacaaaatcaatgtg
caaaaatcacaagcattcttatacaccaataacagacaaacagagagccaaatcatgagt
gaactcccattcacaattgcttcaaagagaataaaatacctaggaatccaacttacaagg
gatgtgaaggacctcttcaaggagaactacaaaccactgctcaatgaaataaaagaagat
acaaacaaatggaagaacattccatgctcatgggtaggaagaatcaatatcgtgaaaatg
gccatactgcccaaggtaatttatagatgcaatgccatccccatcaagctaccaatgact
ttcttcacagaattggaaaaaactactttaaagttcatgtggaaccaaaaaagagcccgc
attgccaagtcaatcctaagccaaaagaacaaagatggaggcatcacgctacctgacttc
aaactatgctacaaggccacagtaaccaaaacagcatggtactggtaccaaaacagagac
atagaccaatggaacagaacagagccctcagaaataattccacacatctacaactatcca
gtctttgacaaacctgacaaaaaaagcaatggagaaaggattccctatttaaaaaatggt
gctgggaaaactggctag

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_4|210_aa
MGKDFMTKTPKAMATKAKIDKWDLIKPVPSGAPEGPPIPAGLGCLLPLPDLSPLLTSLLS
WSWLRSWSGVGVEPWGHEWQREADRFLGGRGQVPSKALPSVQEGPEGWGPTASTAYQFGD
SWGLFQQPMAAHGPISMNFLPSEVHKSPGLSQSRAEDGQRTKRVDRLHKDQLQKGATVSA
ESFRDNLPADRRHPLQGLLSTESCRHQDNQ

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_4|633_bp
atgggcaaagacttcatgactaagacaccaaaagcaatggcaacaaaagccaaaattgac
aaatgggatctaattaaacctgtaccctctggtgccccggaaggcccccctatccctgca
ggcttggggtgtctgctcccgctgcctgacctctctcctctcctgacctctctcctctcc
tggagctggctcagatcttggagtggggttggggttgagccctggggccatgaatggcag
cgggaggcagacagattcttgggtggaagggggcaggtccccagtaaggctctaccttca
gtccaggaagggcctgaaggctgggggccaactgccagtactgcataccagtttggggac
tcatggggcctcttccagcagcccatggctgcccatggaccaatcagcatgaacttcctc
ccctctgaggtccataaaagccctggactcagccagagcagggcagaggatggccaaagg
acgaagagggtagacagactacacaaggaccagctgcagaaaggagctaccgtctctgcc
gagagcttcagagacaacctgccagcagacaggaggcaccctctccagggcctcctctcc
actgagagctgcagacatcaggacaaccagtag

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_5|152_aa
MLAPCSGWELGCFRLCLRQVRLWAGAGRWACWACQARPYSSGGSERWPGSETEVPPPGPG
RRTLKEWTLQVSPFGRLRARLPCHLAVRPLDPLTYPDGDRVLVAVCGVEGGVRGLDGLQV
KYDEDLEEMAIVSDTIHPQASVEVNAPLKFGK

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_5|459_bp
atgcttgccccctgctcaggttgggagcttggctgcttccgtctctgtctccgtcaggtc
cgactgtgggctggcgctgggcgctgggcttgctgggcttgccaagccaggccgtacagc
tcaggtgggagcgagcgctggcccggatcggagactgaggtccctccgcctggcccgggg
cgccgaactctgaaggagtggacactgcaggtgagcccgtttggtcggctgcgggcgcgg
ctcccgtgccacctggccgtgaggcccctggaccccctcacctacccggatggcgaccgc
gtgctggtcgcggtgtgcggcgtggagggcggcgtgcggggcctggacggcctgcaggtg
aagtacgacgaggatctggaggagatggccattgtgtctgatactatccacccccaggcg
tccgtggaggtgaacgcgcccctgaagtttggcaagtga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_6|236_aa
MPKGKEAKGKKLALAPAFVKKQEAKKVVNPLFEKRPKNFGIGQDIQPKRDLTCFVKWPRY
IRLQWQRSILYKQLKTRDKAREEAEAVGPGRVVGKGDLPIKRPPVFRAGVNTITTFVDNK
KAPLVVTAHDMDPIELTVFLPVLCHKMGATCCIIKGKARLGCLVHRKTYTTVDFTQVNSE
DKGALAKLMEAIGTNYNARYDETHCHWDGNVLGPKSVAHIAKLEKAKAKELATKLG

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_6|711_bp
atgccgaaaggaaaggaggccaaggggaagaagttggctctggcccctgcttttgtgaag
aagcaggaggccaagaaagtggtgaatcccctgtttgagaaaaggcctaagaattttggc
attggacaggacatccagcccaaaagagacctcacctgctttgtgaaatggccccgctat
atcaggttgcaatggcagagatccatactctataagcagctgaaaaccagagacaaagca
agagaagaagcggaggctgttggcccaggcagagttgtgggcaaaggggacctccccatt
aagagaccacctgtctttcgagcaggagttaacaccatcaccacctttgtggataacaag
aaagctccgctggtggtgactgcacacgacatggatcccattgagctgactgttttcctg
cctgtcctgtgtcataaaatgggagccacttgctgcattatcaaggggaaggcaagactg
ggatgtctagttcacaggaagacctacaccactgtcgacttcacacaggttaactcagaa
gacaaaggagctttggctaagctgatggaagctatcgggaccaattacaatgccagatac
gatgagacccactgtcactgggacggcaatgtcctgggtcccaagtctgtggctcacatt
gccaagctcgaaaaggcaaaggctaaagaacttgccactaaactgggttaa

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_7|331_aa
MMMIKAVTIDKLQGSSVTVSTEDGLLKAKYLYTESSFLSSAAGDITLGSVHDSSSGCLKA
STNQGAIDVYVSQLGKVELKSHKGTSESTRAQCSSCVIIMRSQVLYYDEVGVCEIPWWLK
AWALGWSQDAEYEQLQSTAASVSDAEDRPNLHLIGVPESDGENGTKLENTLQDIIQENFP
SLARQANIQIEEIQRMPQRYSSRRATPRHIIVRFTKVEMKEKMLRAAREKGRVTHKGKPI
RLTADLSAETLQARSEWGPIFNVLKEKNFQPRISYPAKLSFISEEEIKYFTDKQLLRDFV
TNRPPLKQLLKEALNMERNNQYQPLQKHAKL

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_7|996_bp
atgatgatgataaaggctgtgaccatagataaactgcagggaagttctgttactgtatct
accgaagatggtttgctgaaagccaagtatctttatacagaatcatcatttctgtcttct
gctgctggggatattacattaggaagtgttcatgattcgtcttctggatgtctaaaagcc
tcaactaatcagggtgccatagatgtttatgtcagccaactggggaaagtggaattgaaa
tcccataaaggcacatctgaaagcacaagagctcagtgttctagttgtgttataataatg
aggtcacaagtcctgtactacgatgaggtaggagtgtgtgaaataccatggtggttaaaa
gcatgggctttagggtggagccaagatgctgaatacgaacagctccagtctacagctgcc
agcgtgagcgacgcagaagacagaccaaatctacatctgattggtgtacctgaaagtgat
ggggagaatggaaccaagttggaaaacactctgcaggatattatccaggagaacttcccc
agtctagcaaggcaggccaacattcagattgaggaaatacagagaatgccacaaagatac
tcctcgagaagagcaactccaagacacataattgtcagattcaccaaagttgaaatgaag
gaaaaaatgttaagggcagccagagagaaaggtcgggttacccacaaagggaagcccatc
agactaacagctgatctctcagcagaaactctacaagccagaagtgagtgggggccaata
ttcaacgttcttaaagaaaagaattttcaacccagaatttcatatccagccaaactaagc
ttcataagtgaagaagaaataaaatactttacagacaagcaactgctgagagattttgtc
accaacaggccgcccctaaaacagctcctgaaggaagcactaaacatggaaaggaacaac
cagtaccagccactgcaaaaacatgccaaattgtga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_8|1100_aa
MGDFNTLLSALDRSTRQKVNKDIQELNSALHQADLIDIYRTLHPKSTEYTFFSAPHRTYS
KIDHLVGSKALLRKCKRTEIITNCLSDHSAIKLELRIKKLTQNHSTTWQLNNLLLNDYWV
HNEMKAEIKMFFETNENKDTTYQNLWYVKDTRISGMLWYVKAVCRGKFIALNAHKRKQER
SKIDTLTSQLKELEKQEQTHSKTSRRQEITKIRAELKEIETQKTLQKINECRSWFFEKIN
KIDRPLARLIKKKREKNQIDAIKNDKGDIITDPTEIQTTIREYYKHLYGNKLENLEEMDK
FLDTYTLPRLNQEEVESLNRPITGSEIEAIINSLPTKKSPGPDGFTAEFYQRYKEELRIK
YLGIQLTRDVKDLFKENYKPLLNEIKEDTNKWKNIPCSWVGRINIMKMAILPKVIYRFNA
IPIKLPMTFFTELEKTTLKFIWNQKRARIAKSILSQKNKAGGITLPDFKLYYKATVTKTA
WYWYQNRDTDQWNRTEPSEIMLHIYNHLIFDKPDKNKQWGKDSLFNKWCWENWLAICRKL
KLDPFLIPYTKINSRWIKDLNVRPKTIKSLEEDLGNTIQDIGMGKDFMSKTPKAMATKAK
IDKWDLIKLKSFCTAKETTIRVNRQPTEWEKFFAIYSSDKGLISRRYNELKQIYKKKTNS
PIKKWTKDMNRHFSKEDIYAAKRHMKKCSSSLAIREMQIKTTMRYHLTPVRMAIIKKSGN
NRCWRGCGEIGTLLHCWVDCSIIVKVPSSLQAHLQLSGKEVDVNSEVHVQEMAEVRKDDV
VTVTEFYQTFKEELVPILLTLFRKTEKEGTLPNSSYEASITLIPKPGKDTTKKENYRLIS
LMNTDAKILNKILANRIQQHIKKTIHHDQVGSIPGMEGWFNICKSINVIHHINRIKNKNH
MIISIDAEKALDKIQHLFMIKTLSKIGIQGTYLNVIKAIYDKPTANIILNGEKLKAFPLR
NETRQGCPLSPLLFNTVLKVLARAVRQEKEIKGIQIGKEEVILSLFADDMIVYLKNPKDS
SRKLLELIKGFNKVSRYKINVHKSVALLNTNSNQAENQINNSTPFTIAAKKNEVLRNIPS
QGGERPLQGKLQNIAERNHR

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_8|3303_bp
atgggagactttaacaccctactgtcagcattagacagatcaacgagacagaaagttaac
aaggatattcaggaattgaactcagctctgcaccaagcagacctaatagacatctacaga
actctccaccccaaatcaacagaatatacattcttctcagcaccacaccgcacttattcc
aaaattgaccacttagttggaagtaaagcactcctcaggaaatgtaaaagaacagaaatt
ataacaaactgtctctcagaccacagtgcaatcaaactagaactcaggattaagaaactc
actcaaaaccactcaactacatggcaactgaacaacctgctcttgaatgactactgggta
cataacgaaatgaaggcagaaataaagatgttctttgaaaccaatgaaaacaaagacaca
acataccagaatctctggtatgtcaaagataccagaatctctggtatgctctggtatgtg
aaagcagtgtgtagagggaaatttatagcactaaatgcccacaagagaaagcaggaaaga
tctaaaattgacaccctaacatcacaattaaaagaactagagaagcaagagcaaacacat
tcaaaaactagcagaaggcaagaaataactaagatcagagcagaactgaaggaaatagag
acacaaaaaacccttcaaaaaatcaatgaatgcaggagctggttttttgaaaagatcaac
aaaattgatagaccgctagcaagactaattaagaagaaaagagagaagaatcaaatagat
gcaataaaaaatgacaaaggggatatcatcaccgatcccacagaaatacaaactaccatc
agagaatactataaacacctctacggaaataaactagaaaatctagaagaaatggataaa
ttcctggacacatacaccctcccaagactaaaccaggaagaagttgaatctctgaataga
ccaataacaggctctgaaattgaggcaataattaatagcttaccaaccaaaaaaagtcca
ggaccagatggattcacagccgaattctaccagaggtacaaggaggagctgagaataaaa
tacctaggaattcaacttacaagggacgtgaaggaccttttcaaggagaactacaaacca
ctgctcaatgaaataaaagaggatacaaacaaatggaagaacattccatgctcatgggta
ggaagaatcaatatcatgaaaatggccatactgcccaaggtaatttatagattcaatgcc
atccccatcaagctaccaatgactttcttcacagaattggaaaaaactactttaaagttc
atatggaaccaaaaaagagcccgcatcgccaagtcaatcctaagccaaaagaacaaagct
ggaggcatcacgctacctgacttcaaactatactacaaggctacagtaaccaaaacagca
tggtactggtaccaaaacagagatacagatcaatggaacagaacagagccctcagaaata
atgctgcatatctacaaccatctgatctttgacaaacctgacaaaaacaagcaatgggga
aaggattccctatttaataaatggtgctgggaaaactggctagccatatgtagaaagctg
aaactggatcccttccttataccttatacaaaaattaattcaagatggattaaagactta
aacgttagacctaaaaccataaaatccctagaagaagacctaggcaataccattcaggac
ataggcatgggcaaggacttcatgtctaaaacaccaaaagcaatggcaacaaaagccaaa
attgacaaatgggatctaattaaactaaagagcttctgcacagcaaaagaaactaccatc
agagtgaacaggcaacctacagaatgggagaaattttttgcaatctactcttctgacaaa
gggctcatatccagaaggtacaatgaactcaaacaaatttacaagaaaaaaacaaacagc
cccatcaaaaagtggacaaaggatatgaacagacacttctcaaaagaagacatttatgca
gccaaaagacacatgaaaaaatgctcatcatcactggccatcagagaaatgcaaatcaaa
accacaatgagataccatctcacaccagttagaatggcgatcattaaaaagtcaggaaac
aacaggtgctggagaggatgtggagaaataggaacacttttacactgttgggtggactgt
tctattattgtcaaggtcccatcttcacttcaagctcatttacagttatcagggaaagag
gttgatgtgaactcagaagtccatgttcaggaaatggctgaagttcgtaaagatgatgtt
gtaacagtgactgaattctaccagacattcaaagaagaattggtaccaatcctattgaca
ctattccgcaagacagagaaagaaggaacactccctaattcatcctatgaagctagcatc
accctaataccaaaaccaggaaaggatacaaccaaaaaagaaaactacaggctgatatcc
ctgatgaacacagacgctaaaattcttaacaaaatactagctaaccgaatccaacaacat
atcaaaaagacaatccaccatgatcaagtgggttccataccagggatggagggatggttt
aacatatgcaagtcaataaatgtgatacaccacataaacagaattaaaaacaaaaatcac
atgatcatctcaatagatgcagaaaaagcattagacaaaatccagcatctctttatgatt
aaaactctcagcaaaatcggcatacaagggacatacctcaatgtaataaaagccatctat
gacaaacccacagctaacataatactgaatggggaaaagttgaaagcattccctctgaga
aatgaaacaagacaaggatgccctctctcaccactcctcttcaacacagtactgaaagtc
ctagccagagcagtcagacaagagaaggaaataaagggtatccaaattggtaaagaggaa
gtcatactgtcactgtttgctgatgatatgattgtttacctcaaaaaccctaaagactcc
tctagaaagctcctagaactgataaaaggattcaacaaagtttccagatacaaaattaat
gtacacaaatcagtagctcttctaaacaccaacagcaaccaagcagagaatcaaatcaat
aactcaaccccttttacaatagctgcaaaaaaaaatgaagtacttaggaatatacctagc
caaggaggtgaaagacctctacaaggaaaactacaaaacattgctgaaagaaatcataga
tga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_9|226_aa
MITIASKRIKYLGIQLTRDVKDLFKENYKPLLNEIKEDTNKWKNIPCSWVGRINIVKMAI
LPKITDSAMEMLSAKCHYLHILDISGCVLLTDQILEDLQIGCKQLRILKMQYCTNISKTT
LAVKALQTKTGPKDIPGGGSLNLPELESGRRVGLRSDPLLPSSQKAAQRMSSKVQQQEYN
TNDPPRWFGYDREGNPVTELDNITSSKGALELTVKKSTYSSEDQAA

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_9|681_bp
atgatcacaattgcttcaaagagaataaaatacctaggaatccaacttacaagggacgtg
aaggacctcttcaaggagaactacaaaccactgctcaatgaaataaaagaggatacaaac
aaatggaagaacattccatgctcatgggtaggaagaatcaatattgtgaaaatggccata
ctgcccaagattactgactcagcaatggagatgttatcggcaaaatgccattacctgcac
attttggatatctctggttgtgtcttgcttactgaccaaatccttgaggaccttcagata
ggctgcaaacaactccggatccttaagatgcaatactgcacaaatatttccaagaccacc
cttgctgtgaaagcacttcagactaaaacaggccctaaagacataccaggtggaggaagc
cttaacctcccagaacttgagtctggaaggagagtgggtctgagatctgatcctttgctc
ccctccagtcagaaggcagctcaaagaatgtcatctaaagttcagcagcaggaatacaac
actaatgaccctccacgttggtttggctatgatagggaaggaaaccctgttacagagctt
gacaacataacatcatctaaaggagccttagaattaacagtgaaaaagtcaacatacagc
agtgaagaccaagcagcgtga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_10|501_aa
MRLLPRHFHNLQNLSLAYCRRFTDKGLQYLNLGNGCHKLIYLDLSGCTQTPKNTGINTIQ
ENMTLPNELNKAPRGNPGETEICNLSDREFKIAMLRKFKLIQDNTEKKFRILSDKFNKEI
EIIKKKQILELKNAIGILKNASESFNSRTDQTEELISVQGFRYIANSCTGIMHLTINDMP
TLTDNCVKALVEKCSRITSLVFTGAPHISDCTFRALSACKLRKIRFEGNKRVTDASFKFI
DKNYPNLSHIYMADCKGITDSSLRSLSPLKQLTVLNLANCVRAVVKLPLRIAMVETPVLL
YLLKCFLEGSGGSQLELEMKIPMEDRELMGQTDIQPFIKQDQHGPSLQPVALHDYVGPIK
LVIVVPSHRGYGPLSPVSSKVPTKNTANRSDQLEPVTSLKMDLWQHDSPLYLHQVGGKQS
QGKLVYFQGLNVLSRHKKLKELSVSECYRITDDGIQVGRETEKRNKTQRQSIEKEQWAQG
TGAQHTKDLHQHRSLSSLIIY

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_10|1506_bp
atgcgactcctgccgaggcacttccacaacttacagaatcttagtttggcttattgcaga
cggttcacagacaaaggcttacagtacctgaacttggggaatggatgccacaagctcatc
tatctggacctctctggctgcacccagacaccgaagaatactggcatcaataccatccag
gaaaacatgaccttaccaaatgaactaaataaggcaccaaggggcaatcctggagaaaca
gagatatgtaatctttcagacagagaattcaaaatagctatgttgaggaaattcaaatta
attcaagataacacagagaagaaattcagaattctatcagataaatttaacaaagagatt
gaaataattaaaaagaaacaaattctggagctgaaaaatgcaattggtatattgaagaat
gcatcagagtcctttaatagcagaactgatcaaacagaagaattaatttcagtccaaggc
ttcaggtacattgcaaacagctgcactggaattatgcatcttaccattaatgacatgcca
actctgacggacaactgtgtaaaagctttagttgaaaaatgctctcgtattacatcgctg
gttttcactggtgcaccgcatatctccgattgtactttcagagctctttctgcttgtaaa
ctcagaaagatccgatttgaaggaaataaaagggttactgatgcatccttcaaatttata
gacaagaattatccaaatctcagtcacatttatatggctgactgcaagggaataacagac
agcagcctcagatccctttcacctttgaagcaactgactgtgttgaatttggcaaattgt
gtaagagctgttgtgaaactgcctcttaggattgcaatggtggaaactcctgtcctgctt
tatttgctgaaatgcttcttagaaggatctggtggttctcaattggaattagaaatgaag
atcccaatggaagacagggaactgatgggccaaacagacatccagccatttataaagcaa
gatcaacatggcccttctctccagccagtggccttacatgactatgttggtcccatcaag
ctagtgatagtggttccttctcacagaggttatggtccattgtctcctgtttctagcaaa
gtgcctactaaaaacactgcaaacagaagcgaccaacttgagcctgtcacttccctcaag
atggatctttggcagcatgactctcctctctacctccatcaagtaggaggcaaacagtct
caaggcaagttggtctactttcagggtttgaatgtgctttccagacataaaaaattgaag
gaactttctgtatctgaatgttatagaatcactgatgatggaattcaggtgggacgagag
actgagaaaagaaataagacacagagacaaagtatagagaaagaacagtgggcccagggg
actggcgctcagcataccaaggacctgcaccagcaccggtctctgagttccctcattatt
tattga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_11|435_aa
MRVVTIVILLCFCKAAELRKASPGSVRSRVNHGRAGGGRRGSNPVKRYAPGLPCDVYTYL
HEKYLDCQERKLVYVLPGWPQDLLHMLLARNKIRTLKNNMFSKFKKLKSLDLQQNEISKI
ESEAFFGLNKLTTLLLQHNQIKVLTEEVFIYTPLLSYLRLYDNPWHCTCEIETLISMLQI
PRNRNLGNYAKCESPQEQKNKKLRQIKSEQLCNEEEKEQLDPKPQVSGRPPVIKPEVDST
FCHNYVFPIQTLDCKRKELKKVPNNIPPDIVKLDLSYNKINQLRPKEFEDVHELKKLNLS
SNGIEFIDPELHSIVKVILVHGCLAPELPEPNPKEEQVPGKWGSTRWPKSITVTAPNADD
DVKQQEFPFIADEDVEQQELSFIADENAEWYSQLWKTVWHFLTKQHILLPYNPAIMFLGI
YPKELKAYVYIKTCT

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_11|1308_bp
atgcgtgtggttaccattgtaatcttgctctgcttttgcaaagcggctgagctgcgcaaa
gcaagcccaggcagtgtgagaagccgagtgaatcatggccgggcgggtggaggccggaga
ggctccaacccggtcaaacgctacgcaccaggcctcccgtgtgacgtgtacacatatctc
catgagaaatacttagattgtcaagaaagaaaattagtttatgtgctgcctggttggcct
caggatttgctgcacatgctgctagcaagaaacaagatccgcacattgaagaacaacatg
ttttccaagtttaaaaagctgaaaagcctggatctgcagcagaatgagatctctaaaatt
gagagtgaggcgttctttggtttaaacaaactcaccaccctcttactgcagcacaaccag
atcaaagtcttgacggaggaagtgttcatttacacacctctcttgagctacctgcgtctt
tatgacaacccctggcactgtacttgtgagatagaaacgcttatttcaatgttgcagatt
cccaggaaccggaatttggggaactacgccaagtgtgaaagtccacaagaacaaaaaaat
aaaaaactgcggcagataaaatctgaacagttgtgtaatgaagaagaaaaggaacaattg
gacccgaaaccccaagtgtcagggagacccccagtcatcaagcctgaggtggactcaact
ttttgccacaattatgtgtttcccatacaaacactggactgcaaaaggaaagagttgaaa
aaagtgccaaacaacatccctccagatattgttaaacttgacttgtcatacaataaaatc
aaccaacttcgacccaaggaatttgaagatgttcatgagctgaagaaattaaacctcagc
agcaatggcattgaattcatcgatcctgagctgcacagcattgtaaaagttatccttgtc
catggctgtctggcaccagaacttccagaaccaaaccccaaagaggagcaggtaccagga
aagtgggggagcactcgatggccaaaatccataactgtgacagcaccaaatgctgatgac
gatgtaaagcaacaggaattcccattcattgctgatgaggatgtggagcaacaggaactc
tcattcattgctgatgagaatgcagaatggtacagccaactttggaagacagtttggcac
tttcttacaaaacagcacatactcttaccatataatccagcaatcatgttccttggtatc
tacccaaaggagttgaaagcttatgtctacataaaaacctgcacataa

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_12|300_aa
MDKFLDTYTLPRLNQEEVESLNRPITGSEIEAIINSLTTKKRPGPDGFTAEFYQKYKQEV
ALFLLKLFQSTEKEGILPNSFYEANIILIPKPGRDTTKKENFRPISLMNIDAKILNKILA
NRIQQHIKKLIHHNQVGFIPGMQGWFNICKSINVIYHINRTNNKNHTIISTDTEKAFDKI
QQPFMLKTLNKLGIDGTYLKTIRAIYDKPTANIILNGQNLEAFPLKTSTRQGCPLSPLLL
NIVLEVLARAIRQEKEIKGIQLGKEEVKLSLFADDMIVHLENPIISAQNLLKVISNFSKV

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_12|903_bp
atggataaattcctggacacatacaccctcccaagactaaaccaggaagaagttgaatct
ctgaatagaccaataacaggatctgaaattgaggcaataattaatagtctaacaaccaaa
aaaagaccaggaccagacggattcacagccgaattctaccagaagtacaaacaggaggtg
gcactattccttctgaaactattccaatcaacagaaaaagagggaatcctccctaactca
ttttatgaggccaacatcatcctgataccaaagcctggcagagacacaacaaaaaaagag
aattttagaccaatatccctgatgaatatcgatgcaaaaatcctcaataaaatactggca
aaccgaatccagcagcacatcaaaaagcttatccaccacaatcaagttggcttcatccct
ggaatgcaaggctggttcaacatatgcaaatcaataaacgtaatctatcacataaacaga
accaacaacaaaaaccacacaattatctcaacagatacagaaaaggccttcgacaaaatt
caacagcccttcatgctaaaaactctcaataaactaggtattgatggaacgtatctcaaa
acaataagagctatttatgacaaacccacagccaatatcatactgaatgggcaaaatttg
gaagcattccctttgaaaaccagcacgaggcaaggatgtcctctctcaccactcctattg
aacatagtattagaagttctggccagggcaatcaggcaagagaaagaaataaagggtatt
cagttaggaaaagaggaagtcaaattgtccctgtttgcagatgacatgattgtacattta
gaaaaccccatcatctcagcccaaaatctccttaaggtgataagcaacttcagcaaagtc
tga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_13|620_aa
MDKFPDTYTLPRLNQEEVESLNRPITGAEIVAIINSLPIKKSPGPDGFTAEFYQRYKEKL
VPFLLKLFQSIEKEGILPNSFYEASIILIPKPGRDTTKKENFRPISLMNIDAKILNKILA
KRIQQHIKKLIHHNQVGFIPGMQGWFNICKSINVIQHINRAKDKNHMIISIDAEKAFDKI
QQPFMLKTLNKLGIDGTYFKIIRAIYDKPTANIILNGQTLEAFPLKTGTRQGCPLSPLLF
NVVLEVLARAIRQEKEIKGIQLGKEEVKLSLFADDMIVYLENPIVSAQNLLKLISNFSKV
SGYKINAQKSQAFLYTNNRQTESQIMSELPFTIASKRIKYLGIQLTRDVKDLFKENYKPL
LKEIKEDTNKWKNIPCSWVGRINIVKTAILPKVIYRFNAIPIKLPMTFFTELEKTTLKFI
WNQKRARIAKSILSQKNKAGGITLPDFKLYYKATVNKTAWYWYQNRDIDQWNRTEPSEIT
LHIYNYLIFDKPEKNKQWGKDSLFNKWCWENWLAICRKLKLDPFLTPYTKINSRWIKDLN
VRPKTIKTLEENLGITIQDIGMGKDFISKTPKAMATKDKIDKWDLIKLKSFCTAKETTIR
VNRQPTKWEKIFTTTHLTKG

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_13|1863_bp
atggataaattcccggacacatacactctcccaagactaaaccaggaagaagttgaatct
ctgaatagaccaataacaggagctgaaattgtggcaataatcaatagcttaccaatcaaa
aagagtccaggaccagatggattcacagccgaattctaccagaggtacaaggagaaactg
gtaccattccttctgaaactattccaatcaatagaaaaagagggaatcctccctaactca
ttttatgaggccagcatcattctgataccaaagccaggcagagacacaacaaaaaaagag
aattttagaccaatatccttgatgaacattgatgcaaaaatcctcaataaaatactggca
aaacgaatccagcagcacatcaaaaagcttatccaccacaatcaagtgggcttcatccct
gggatgcaaggctggttcaatatatgcaaatcaataaatgtaatccagcatataaacaga
gccaaagacaaaaaccacatgattatctcaatagatgcagaaaaagcctttgacaaaatt
caacaacctttcatgctaaaaactctcaataaattaggtattgatgggacgtatttcaaa
ataataagagctatctatgacaaacccacagccaatatcatactgaatgggcaaacactg
gaagcattccctttgaaaactggcacaagacagggatgccctctctcaccactcctattc
aacgtagtgttggaagttctggccagggcaattaggcaggagaaggaaataaagggtatt
caattaggaaaagaggaagtcaaattgtccctgtttgcagacgacatgattgtatatcta
gaaaaccccattgtctcagcccaaaatctccttaagctgataagcaacttcagcaaagtc
tcaggatacaaaatcaatgcacaaaaatcacaagcattcttatacaccaacaacagacaa
acagagagccaaatcatgagtgaactcccattcacaattgcttcaaagagaataaaatac
ctaggaatccaacttacaagggacgtgaaggacctcttcaaggagaactacaaaccactg
ctcaaggaaataaaagaggatacaaacaaatggaagaacattccatgctcatgggtagga
agaatcaatatcgtgaaaacggccatactgcccaaggtaatttacagattcaatgccatc
cccatcaagctaccaatgactttcttcacagaattggaaaaaactactttaaagttcata
tggaaccaaaaaagagcccgcatcgccaagtcaatcctaagccaaaagaacaaagctgga
ggcatcacactacctgacttcaaactatactacaaggctacagtaaacaaaacagcatgg
tactggtaccaaaacagagatatagaccaatggaacagaacagagccctcagaaataacg
ctgcatatctacaactatctgatctttgacaaacctgagaaaaacaagcaatggggaaag
gattccctatttaataaatggtgctgggaaaactggctagccatatgtagaaagctgaaa
ctggatcccttccttacaccttatacaaaaatcaattcaagatggattaaagacttaaac
gttagacctaaaaccataaaaaccctagaagaaaacctaggcattaccattcaggacata
ggcatgggcaaggacttcatttctaaaacaccaaaagcaatggcaacaaaagacaaaatt
gacaaatgggatctaattaaactaaagagcttctgcacagcaaaagaaactaccatcaga
gtgaacaggcaacctacaaaatgggagaaaattttcacaactactcatctgacaaagggc
taa

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_14|788_aa
MQRHKKVTRPVQSWYSHALHNDISVNDGMHILPNARKLEGMSNSSLLRPSPKAQGHLYQQ
RCSTLPRVVCWHTLKSLNGYKNLSSGAETREGLRSSSPVDLPLRPRKQATAAGQRKLLSL
QLLLCACTSVTDLTYWTILALSVLITHSPSSLPSPEACKPIPPPYAPIYPPLPINLTLLP
PSNPQQEPLSGSSFSPTHTRSGTIFGPCPTLSSAPVLESPLQKVAGTGGIVKVYVPLSLS
DLSQINKRLSSFPEDPTSYIREFQYLTQSYELTWHDLYIILSSTLTPEDWGCIWTLTQVH
ADTIHHQAPAQPTGAKAVPNQDPHWDYQDGASGRCCRDHMIVCLLAGLKKAAHKVVNYEK
LSEITQGPNENPALFISRLTEAMRKYTNLDLASPEGTDILNLQFISQSTPNIQRQLQKLD
NSPQTPQRDFLNLAFKVFNNRDEESKRQKQAGFQMLASSIRGPAGHGATAPHRSLLAIHL
HLVPASSAAMKATGPHNAQTQLAPLFGVIPHPQSQNTTLPSVHITLKEPTQFLSQKQYPI
PQAALTGLTPIISHLLASHLLRPTYSPFNTPILPVKKPDGTYRLVQDLRLINQAVLPVCP
VAPNPYTLLSAVPSNTTHFSVLDLKDAFFTIPLHPDSQNLFAFTWENPNTHGVPVYDHLN
REKRSLKVGGSQRRQEDEWPLQWIIEYYGPVPRRKATCASSVSQQDSRSRKRAGQKTPTL
TGRHVPLKIEKEAIQTFLKCGRPSNGHHQKAMATDDQKICLEAMVPVPKLGSEIMESPAF
KGLCRFRQ

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_14|2367_bp
atgcagagacataagaaagtcaccaggcctgtacaaagctggtacagtcatgctctgcat
aatgatatttcagtcaatgatgggatgcatattctccccaacgcccgaaagcttgaagga
atgagtaactcctctcttctcaggcccagtcccaaggcacaaggccacttgtaccagcag
cgttgctccacactgcctcgtgttgtctgttggcacactctcaagagtttgaacggatac
aagaatctttcatctggtgccgaaacccgggaggggctccggtcttcgtcccccgtggac
ctacccctccgccccagaaagcaggccacagcagccggacaaaggaagctcctcagcctc
cagttgcttctctgtgcatgcacatcagtcactgatctcacctactggacaattctagca
ttgtctgtactcattactcattctccttcctcactgccctctcctgaagcctgtaaaccc
atcccaccaccttacgcccctatctatcctccactgcctatcaacttaaccctccttccc
ccttcaaaccctcagcaggaaccactttcaggttcttccttctctcccacccatactcgc
tcaggcaccatctttggcccatgccccacccttagttcagcccctgtgctagagagcccc
cttcagaaagtagcaggaactggaggcattgttaaagtttatgttcccctctccctcagt
gatctctctcaaattaacaaaagactcagttcatttccagaagaccctacctcttacatt
agagagtttcagtacctcacccagtcttatgaactaacttggcatgacctctacattatc
ctctcttccaccctcaccccagaagactggggctgtatctggaccctaactcaggtacat
gctgatacaattcatcaccaagctcctgctcagcctactggtgcaaaggcagtccccaac
caggacccccactgggattatcaagatggggcctctggacgctgctgtcgagaccacatg
attgtgtgcctccttgcaggactcaaaaaggctgcccataaagtggtaaactatgaaaaa
ctttcagaaatcacccaaggtcctaacgaaaacccagccctttttatctctcgtttaact
gaagccatgagaaaatataccaacctagacctagccagtccagaaggaaccgatatttta
aaccttcagttcatctcccaatccacccccaatattcagcgccagcttcaaaaacttgac
aacagccctcaaaccccacaacgagactttcttaatttagccttcaaagtctttaacaat
cgtgatgaggaaagtaaaaggcaaaaacaggcagggtttcaaatgcttgcctcctccatc
aggggccctgcaggccatggggccacagctccacacagaagcctcctagcaatccacctc
cacctggtgcctgcttcaagtgcggcaatgaaggccactggcccacacaatgcccaaacc
cagttagcccccctgtttggggtaattccacaccctcagtcgcaaaacaccacactcccg
tccgtccacattacccttaaagagcccacccagttcctatcacagaagcagtatcccatc
ccccaagcagctctcacaggcctaacgcctatcatttctcacctcctcgccagtcaccta
ctccgcccaacatactccccttttaacacaccaattctacctgttaaaaaaccagatgga
acttatcgcttagtccaggacctcaggcttattaaccaagctgtactcccagtatgtcca
gtagctcctaacccatatactttactttctgcagttccctccaataccacccatttttct
gttctagacctaaaggatgcttttttcacaattccattacaccctgattcccaaaacctc
tttgcctttacatgggaaaaccccaacacccatggagtccctgtgtatgatcacttaaac
agagaaaaacgatccttaaaggtaggaggaagccaaagacggcaagaggacgagtggccc
ctgcaatggatcatcgaatattatggcccagtcccaaggcgcaaggccacttgtgccagc
agtgtgagtcagcaagatagcagaagcaggaagagagccggccagaagacacctactctg
actgggagacacgtacccctgaagattgagaaagaggccatccagaccttcctaaaatgt
ggcaggccctctaatgggcaccatcagaaagccatggcaactgacgatcaaaagatctgc
cttgaggccatggtccctgtgcccaagctgggctcagaaatcatggagtctcccgccttc
aagggactgtgtcgatttaggcagtga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_15|282_aa
MGICYPKGILKEVIKKVNRKPSGSTVTEDEFPERINAEEAIADTAEYEELIGEGSRCIAD
AEQQQKCTSGAVSPSRFASVLTNIQSVAHHRLAEEAPEGTVQLCRQCLLELSAQCSHSYV
NLARGQSFLLSQEIPRWQGERPQPPPPPADSNLMFSQEAHRQKIRADLARIWLICQLQPL
PDSALCNRTPNKRNMGMERVIGGGRSSKIQEWIRIKASRQTTLFYNQTPRASKKKKAKKK
SIQRTAVSKIQETSAHTNEKEPVQELWQFKKPECLLTSKQLP

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_15|849_bp
atggggatatgttatcctaaaggaatcctaaaagaagtgatcaaaaaggtgaacagaaaa
ccaagtgggagtactgtcactgaggatgagtttccagagagaattaatgctgaagaagct
attgcagacactgctgagtatgaagaactaattggagaaggaagccgttgtatagcagat
gcagagcagcagcaaaaatgcactagtggtgctgtaagtccatccaggtttgcctcagtt
ctcacaaacattcagagtgttgcccatcataggctggcggaggaggccccagagggaaca
gtccaactgtgcagacaatgcctgctagagctttcagcccagtgttcccactcctatgtg
aacttagctagagggcagagcttcctgttgtcccaggaaatacccagatggcagggtgag
cgtccccagccaccaccaccaccagcagacagcaatctcatgttttcccaggaagcacac
agacagaagattagggctgacctggcaaggatatggcttatatgccaactgcagcccctg
cctgattcagccctgtgcaaccgaacacccaacaaaagaaacatgggcatggagagagta
atcggaggtgggaggtcctccaagattcaggagtggattagaatcaaggccagtcgacag
accaccttattctataatcaaaccccaagggcatcaaagaagaaaaaagcaaaaaaaaaa
tccatccaaaggacagcagtttcaaagattcaagagacatcggcccacacaaatgagaaa
gaaccagtgcaagaactctggcaattcaaaaagccagagtgtcttcttacctccaaacaa
ttgccctag

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_16|390_aa
MEEDLPSKWKTKKQARVAILVSDKTDFKPTKIKRDKEGHYIMVKGSIQQEEITILNMYAS
NTGAPRFIKQVLRDLQRDLDSHTIIMGDFNTPLSTLDRSRQKVNKDIQELNSALHQADLI
HIYRTLHPKSTEYTFFAAPHSTYSKIDHIVGSKALLRKCKRTEIITNCLSDHSAIKLELR
IKKLTQNRSTTWKLNNLLLNDYWVHNEMKAETKMFFETNENKETTYRNVWDTFKAVSRGK
FIALNAHKRKQERSKIDTLTSQLKELEKQEQTYSKASRRQEITKIRAELKEIETQKSLQK
INESRSWFFEKTNKIDRRIARLIKKKRGKNQIDTIKNDKRVITTDPTEIQTTIREYYKHL
YANKLENLEEMDKFLDTYTLPRLNQKMLNP

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_16|1173_bp
atggaggaagatctaccaagcaaatggaaaacaaaaaaacaagcaagggttgcaatccta
gtctctgataaaacagactttaaaccaacgaagatcaaaagagacaaagaaggccattac
ataatggtcaagggatcaattcaacaagaagagataactatactaaatatgtatgcatcc
aatacaggagcacccagattcataaagcaagtccttagagacctacaaagagacttagac
tcccacacaataataatgggagactttaacaccccactgtcaacattagacagatcgaga
cagaaagttaacaaggatatccaggaattgaactcagctctgcaccaagcagacctaata
cacatctacagaactctccaccccaaatcaacagaatatacattcttcgcagcaccacat
agcacttattccaaaattgatcacatagttggaagtaaagcactcctcaggaaatgtaaa
agaacagaaattataacaaactgtctctcagaccacagtgcaatcaaactagaactcagg
attaagaaactcactcaaaaccgctcaactacatggaaactgaataacctgcttctgaat
gactactgggtacataatgaaatgaaggcagaaacaaagatgttctttgaaaccaatgag
aacaaagagacaacataccggaatgtctgggacacatttaaagcagtgagtagagggaaa
tttatagcactaaatgcccacaagagaaagcaggaaagatctaaaattgacaccctaaca
tcacaattaaaagaactagaaaagcaagagcaaacatattcaaaagctagcagaaggcaa
gaaataactaagatcagagcagaactgaaggagatagagacacaaaaatcccttcaaaaa
atcaatgaatccaggagctggttttttgaaaagactaacaaaattgacagacggatagca
agactcataaagaagaaaagagggaagaatcaaatagacacaataaaaaatgataaaagg
gttatcaccactgatcccacagaaatacaaactaccatcagagaatactataaacacctc
tatgcaaataaactagaaaatctagaagaaatggataaattcctggacacatacaccctc
ccaagactaaaccagaagatgttgaatccctga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_17|121_aa
MLRGDSVLAALAALVRSRRLLCLGSHFGGTLGAFQPATALWDPLSGLAKAGTGSLSLRGA
SPTSAAPRSTVRSPIDHPMAEECGHTAQDWQAAPPAAPVRDPLGEASWSPESSGNLENLY
V

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_17|366_bp
atgctgagaggtgacagtgtgctggcagccctcgcagccctcgttcgctctcggcgcctc
ctctgcctgggctcccactttggcggcactttaggagcctttcagcctgccactgcactg
tgggatcccctttctgggctggccaaggccggaaccggctccctcagcttgcgaggagcc
tcccctacaagcgccgccccccgctccacggtgcgcagtcccatcgaccacccaatggct
gaggagtgtgggcacacggcacaggactggcaggcagctccacctgcagccccagtgcga
gatccactgggtgaagccagctggtctcctgagtctagtgggaacttggagaacctttat
gtctag

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_18|100_aa
MGRNQSRKAENSKRHRAYSLPKDRSSSPARGQNWMENEFDKLTEVGFRRWVITNFSELKE
HVLTHPKEAKNLEKRLDEWLTRMNSVEKTLNDLMELKTMA

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_18|303_bp
atggggagaaaccagagcagaaaagctgaaaattccaaaagacacagggcctattctctt
ccaaaggatcgcagctcctcgccagcaaggggacaaaactggatggagaatgagtttgac
aagttgacagaagtaggcttcagaaggtgggtaataacaaacttctctgagctaaaggag
catgttctaacccatcccaaggaagctaaaaatcttgaaaaaagattagatgaatggcta
actagaatgaatagtgtagagaagaccttaaatgacctgatggagctgaaaaccatggca
tga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_19|189_aa
MIHLPRPPKVLGLQAWATAPSPYLVISYFYWTLCEKRTIEVPDDILFRQQRDMCITPSMK
PNIRRLSETYLEQLFELDDQLMVSEMGSEVELLATPGALSELNKQGTCRTHLCSLISQSS
WGSWVVRFMGTLGKEHTLNSWYYPPESHNNSLPGALYSLEGFKSCMQPPLECQMVSLQME
RRAERNVRP

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_19|570_bp
atgatccacctgcctcggcctcccaaagtgctgggattacaggcgtgggccaccgcgccc
agcccatacctagtaatttcttatttttattggacattgtgtgagaaaagaacaatagaa
gttccagatgatatactctttcgccagcaaagggatatgtgcattactccatcaatgaaa
ccaaacattcgaagattgtctgaaacttacctggaacaactttttgaattggatgatcag
ctgatggtgtcagaaatgggatctgaggtagagcttctagcgaccccaggagcgttgagt
gaactgaacaaacaaggtacctgcaggacccacttgtgttcactgatctctcagagcagc
tggggatcgtgggtggttcggtttatgggtaccctgggtaaggagcatactctaaactct
tggtattatcctcctgagagtcataataatagtctccctggtgcactgtattctctcgaa
ggttttaaatcttgcatgcagccacctctagaatgtcaaatggtctctcttcaaatggaa
agacgagctgaaagaaatgtgcgaccatga

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_20|615_aa
MGGPRGAGWVAAGLLLGAGACYCIYRLTRGRRRGDRELGIRSSKSAEDLTDGSYDDVLNA
EQLQKLLYLLESTEDPVIIERALITLGNNAAFSVNQAIIRELGGIPIVANKINHSNQSIK
EKALNALNNLSVNVENQIKIKIYISQVCEDVFSGPLNSAVQLAGLTLLTNMTVTNDHQHM
LHSYITDLFQVLLTGNGNTKVDSSFLSLYDSHVAKEILLRVLTLFQNIKNCLKIEGHLAV
QPTFTEGSLFFLLHGEECAQKIRALVDHHDAESNWGKGCCGRSFSRLKRPCLTALKRALV
LPAQRSSSDKGQTASSSGSLTPVYPGWETPPSRGRQTSHTGDLWLASDGCPSGTKLAEEE
TGSNLCCSAASDVDTQANRVWSGPPANSSRPAAEGPDHNSSPAREENWTQNEFDELTEAG
FRRWVITNPSELKERILTQCKEAKNLEKRTNDKNHMIVSIEAEKAFDKIQQPFKLFNKLG
INGTYLKIIRAIYDKPTANILLNGQKLEAFPLKTSTRQGCPLSPLLFNIAFEVLARAIRQ
EKEIKGIQLGKEEVRLSLFADDMIVYLEKPIISTQNLLKLISNFSKISGYKNQCITAFLY
RIKNHKQTQKRAEDQ

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_20|1848_bp
atgggtggcccccggggcgcgggctgggtggcggcgggcctgctgctcggcgcgggcgcc
tgctactgcatttacaggctgacccggggtcggcggcggggcgaccgcgagctcgggata
cgctcttcgaagtccgcagaagacttaactgatggttcatatgatgatgttctaaatgct
gaacaacttcagaaactcctttacctgctggagtcaacggaggatcctgtaattattgaa
agagctttgattactttgggtaacaatgcagccttttcagttaaccaagctattattcgt
gaattgggtggtattccaattgttgcaaacaaaatcaaccattccaaccagagtattaaa
gagaaagctttaaatgcactaaataacctgagtgtgaatgttgaaaatcaaatcaagata
aagatatacatcagtcaagtatgtgaggatgtcttctctggtcctctgaactctgctgtg
cagctggctggactgacattgttgacaaacatgactgttaccaatgaccaccagcacatg
cttcacagttacattacagacctgttccaggtgttacttactggaaatggaaacacgaag
gtggattcatcattcctttccctttatgacagccacgtagcaaaggagattcttcttcga
gtacttacgctatttcagaatataaagaactgcctcaaaatagaaggccatttagctgtg
cagcctactttcactgaaggttcattgtttttcctgttacatggagaagaatgtgcccag
aaaataagagctttagttgatcaccatgatgcagagagcaactgggggaaggggtgctgt
gggcgcagtttcagcagacttaaacgtccctgcctgacagctctgaaaagagcactggtt
ctcccagcacagcgttcgagctctgataagggacagactgcctcctcaagtgggtccctg
acccctgtgtatcctggctgggagacacctcccagtaggggccgacagacatctcataca
ggagacctctggctggcatctgacgggtgcccttctgggacaaagcttgcagaggaagaa
acaggcagtaatctttgctgttctgcagcctccgatgttgatacccaggcaaacagggtc
tggagtggacctccagcaaactccagcagacctgcagcagaggggcctgatcacaactcc
tcaccagcaagggaagaaaactggacacagaatgagtttgatgaattgacagaagcaggc
tttagaaggtgggtaataacaaacccctccgagctaaaggagcgtattctaacccaatgc
aaggaagctaagaaccttgaaaaaagaaccaatgacaaaaaccacatgattgtctcaata
gaagcagaaaaggccttcgacaaaattcaacaacccttcaagttattcaataaactaggt
attaatggaacatatctcaaaataataagagctatttatgacaaacccacagccaatatc
ctactaaatgggcaaaaactggaagcattccctttgaaaaccagcacaagacaaggatgc
cctctctcaccactcctattcaacatagcattcgaagttctggccagggcaatcaggcaa
gagaaagaaataaagggtattcaattaggaaaagaggaagtcagattgtctctgtttgca
gatgacatgattgtatatttagagaaacccatcatctcaacccaaaatctccttaagctg
ataagcaacttcagcaaaatctcaggatacaaaaatcaatgtatcacagcattcctatac
agaattaaaaatcacaagcaaactcaaaagcgagcagaagaccaataa

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_peptide_21|362_aa
XSSPKDMDENESNQSLMTSSQYPKEAVRKRQNSARNSGASDSSRFSRKSFKLDYRLEEDV
TKSKKGKDGRFVNPWPTWKNPSIPNVLRWLIMEKDHSSVPSSKEELDKELPVLKPYFITN
PEEAGVREAGLRVTWLGHATVMVEMDELIFLTDPIFSSRASPSQYMGPKRFRRSPCTISE
LPPIDAVLISHNHYDHLDYNSVIALNERFGNELRWFVPLGLLDWMQKCGCENVIELDWWE
ENCVPGHDKVTFVFTPSQHWCKRTLMDDNKVLWGSWSVLGPWNRFFFAGDTGYCPAFEEI
GKRFGPFDLAAIPIGAYEPRWFMKYQHVDPEEAVRIHTDVQTKKSMAIHWGTFALANEPP
TP

>gi568815591r:102713345_103129418|GENSCAN_predicted_CDS_21|1089_bp
nnttcttcaccaaaggacatggatgaaaatgaaagcaaccagtctctgatgacaagcagc
caatatcctaaagaagcagtaagaaaacgtcaaaattcagcacggaattccggagcaagt
gattcttctaggttttctaggaaaagcttcaaactggattatagactagaagaagatgta
actaaatccaagaaaggaaaagatgggagatttgtgaatccgtggccaacatggaaaaac
ccctctattccaaatgttctcagatggctgataatggagaaagatcacagcagtgttcca
agttctaaagaggaactagacaaagaactcccagtgcttaagccatattttatcactaac
cctgaagaagctggagtgagggaagctggcttaagagtcacatggctgggacatgccacg
gtaatggtggaaatggatgagctcatatttctcacggatcccatctttagctctcgtgct
tcaccatcgcagtacatgggtccaaagcgatttcgtcgttccccgtgcacaataagtgaa
ctccctccaatagatgcggtccttatcagtcacaaccactatgaccatctggactacaat
tctgtcattgctttgaatgagcgatttggtaatgagttgagatggtttgtgcctttgggt
ctccttgactggatgcaaaaatgtggctgtgagaatgtgattgagttggactggtgggag
gagaattgtgtccccggacatgataaggtcacttttgtctttacaccttcccagcactgg
tgtaaaaggactctaatggatgacaacaaggtgctatggggcagctggtctgtcttgggg
ccttggaatcgattttttttcgcaggagatactggttattgccctgcttttgaagagata
ggaaaaagatttggaccttttgaccttgcagctattcccatcggagcttatgaaccgagg
tggtttatgaaataccagcatgtagacccagaagaagctgtaaggattcacactgatgtc
caaacaaagaaatctatggcaattcactggggaacttttgccttagcaaatgagcccccc
accccctga
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com