Result of GENSCAN for pF1KB0470
GENSCAN 1.0	Date run: 5-Nov-116	Time: 01:47:44

Sequence gi568815586r:47683844_47902275 : 218432 bp : 50.36% C+G : Isochore 2 (43 - 51 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.07 Intr -  3064  2937 128 1 2  28 100  105 0.320  5.18
 1.06 Intr -  4158  4033 126 0 0  73  56  126 0.960  8.78
 1.05 Intr -  8722  8518 205 0 1 -34  86  156 0.326  2.40
 1.04 Intr - 12560 12433 128 2 2  64  78  114 0.704  7.48
 1.03 Intr - 13876 13754 123 1 0 108  74  114 0.999 12.78
 1.02 Intr - 17761 17621 141 1 0 123 103  106 0.999 16.15
 1.01 Init - 18997 18845 153 1 0  73  84  136 0.989 11.68
 1.00 Prom - 23881 23842  40               -7.06

 2.11 PlyA - 24007 24002  6                1.05
 2.10 Term - 27076 26959 118 0 1 114  38  121 0.990  7.71
 2.09 Intr - 27932 27790 143 2 2 122  47  212 0.998 19.65
 2.08 Intr - 28779 28673 107 1 2  57  76  132 0.999  8.83
 2.07 Intr - 29545 29432 114 2 0 128  75  134 0.999 16.52
 2.06 Intr - 32656 32457 200 0 2 109  70  362 0.995 35.49
 2.05 Intr - 33215 33047 169 0 1  87  78  160 0.995 13.90
 2.04 Intr - 33812 33675 138 0 0  77  61  175 0.999 14.14
 2.03 Intr - 34351 34286  66 2 0  86  47  78 0.838  2.38
 2.02 Intr - 37032 36910 123 1 0  72  93  127 0.988 12.16
 2.01 Init - 41570 41516  55 2 1 107 119  135 0.999 17.96
 2.00 Prom - 43652 43613  40               -6.86

 3.28 PlyA - 47948 47943  6                1.05
 3.27 Term - 53842 53724 119 2 2  84  55  170 0.996 12.00
 3.26 Intr - 54250 54179  72 2 0 130 103   3 0.928  5.38
 3.25 Intr - 54404 54350  55 2 1  80  85  30 0.795  0.45
 3.24 Intr - 54911 54847  65 0 2  74 101  37 0.840  2.04
 3.23 Intr - 55387 55300  88 1 1  93  87  57 0.984  5.64
 3.22 Intr - 56348 56298  51 2 0  86 105  51 0.697  5.70
 3.21 Intr - 56552 56462  91 1 1  88 107  124 0.997 14.30
 3.20 Intr - 56980 56799 182 1 2 100  81  314 0.999 30.57
 3.19 Intr - 57197 57072 126 2 0  96  80  184 0.986 19.28
 3.18 Intr - 57759 57662  98 1 2 117  58  129 0.972 12.53
 3.17 Intr - 59833 59687 147 2 0  78  89  148 0.946 14.11
 3.16 Intr - 60225 60144  82 0 1 131  81  90 0.905 11.81
 3.15 Intr - 63056 63017  40 1 1 160  34  20 0.506  2.03
 3.14 Intr - 63783 63701  83 0 2  64  64  48 0.514 -1.56
 3.13 Intr - 63992 63869 124 1 1  10  82  213 0.814 13.49
 3.12 Intr - 64309 64186 124 2 1  66  74  23 0.385 -1.66
 3.11 Intr - 64699 64611  89 0 2  23 110  99 0.867  5.21
 3.10 Intr - 65088 64976 113 0 2  58  47  88 0.901  0.88
 3.09 Intr - 65693 65547 147 2 0  8  48  280 0.926 16.43
 3.08 Intr - 66582 66498  85 2 1  98  69  211 0.998 20.02
 3.07 Intr - 67373 67205 169 0 1  99  78  281 0.999 27.20
 3.06 Intr - 67677 67556 122 2 2 110  89  104 0.986 12.84
 3.05 Intr - 67986 67880 107 0 2 100 109  93 0.999 11.61
 3.04 Intr - 68126 68073  54 2 0  95  75  124 0.999 10.98
 3.03 Intr - 74235 74023 213 0 0 110  92  142 0.862 15.71
 3.02 Intr - 75569 75402 168 2 0  61  76  51 0.257  1.34
 3.01 Init - 82356 82300  57 0 0 113  7  55 0.184  1.21
 3.00 Prom - 83521 83482  40               -6.96

 4.03 PlyA - 83553 83548  6                1.05
 4.02 Term - 84855 84797  59 1 2 156  49  36 0.844  4.35
 4.01 Init - 87092 87014  79 2 1  95  93  13 0.795  3.72
 4.00 Prom - 88251 88212  40               -8.26

 5.00 Prom + 89132 89171  40               -7.96
 5.01 Init + 89198 89597 400 1 1  61  80  294 0.004 22.73
 5.02 Intr + 95185 95352 168 2 0  93  42  303 0.964 26.12
 5.03 Term + 96302 96438 137 0 2 124  46  185 0.999 16.08
 5.04 PlyA + 98889 98894  6                1.05

 6.28 PlyA - 98903 98898  6                1.05
 6.27 Term - 100043 99998  46 1 1 118  48  94 0.996  5.08
 6.26 Intr - 100374 100236 139 1 1  81  63  117 0.971  8.02
 6.25 Intr - 101628 101544  85 0 1  68  98  112 0.922  9.59
 6.24 Intr - 102042 101909 134 1 2  95  84  112 0.990 11.86
 6.23 Intr - 102860 102742 119 1 2  78  73  112 0.962  8.81
 6.22 Intr - 103966 103869  98 1 2 141  98  111 0.999 16.21
 6.21 Intr - 104321 104202 120 2 0 121  76  190 0.999 21.79
 6.20 Intr - 105505 105418  88 0 1  80  69  184 0.987 15.67
 6.19 Intr - 105735 105680  56 0 2 108  75  13 0.982 -0.22
 6.18 Intr - 106077 105970 108 0 0 111  97  83 0.997 11.98
 6.17 Intr - 107345 107299  47 0 2 115  84  17 0.593  2.13
 6.16 Intr - 107863 107743 121 1 1  85  95  264 0.999 26.87
 6.15 Intr - 108161 108028 134 0 2 114  78  212 0.999 23.16
 6.14 Intr - 109745 109526 220 2 1  87  94  71 0.660  5.47
 6.13 Intr - 111090 110917 174 0 0  81  80  148 0.998 13.44
 6.12 Intr - 111537 111341 197 1 2  88 100  109 0.944 11.23
 6.11 Intr - 111924 111744 181 0 1 131 105  77 0.999 13.14
 6.10 Intr - 112173 112063 111 0 0  84  96  144 0.999 15.38
 6.09 Intr - 112455 112364  92 1 2 101  94  71 0.999  8.71
 6.08 Intr - 113299 113174 126 2 0  76  78  181 0.999 16.55
 6.07 Intr - 113734 113541 194 0 2  85  99  84 0.594  8.34
 6.06 Intr - 114376 114265 112 2 1 112  92  108 0.999 13.04
 6.05 Intr - 114809 114650 160 2 1  68  42  179 0.340 10.86
 6.04 Intr - 115129 114942 188 2 2 131  65  229 0.613 24.31
 6.03 Intr - 118431 118381  51 1 0 136 110  29 0.988  8.78
 6.02 Intr - 120251 120155  97 2 1  62  45  60 0.366 -1.32
 6.01 Init - 125097 124993 105 0 0  91  34  80 0.498  3.12
 6.00 Prom - 126767 126728  40               -8.56

 7.00 Prom + 126876 126915  40               -5.06
 7.01 Init + 131282 131380  99 1 0  89  77  85 0.845  7.76
 7.02 Intr + 146383 146425  43 0 1  92  81  53 0.114  2.81
 7.03 Intr + 150774 150808  35 1 2  90 103  -5 0.190 -0.86
 7.04 Intr + 154144 154247 104 0 2  54  92  45 0.313  0.47
 7.05 Term + 155449 155605 157 1 1  67  55  95 0.533  1.51
 7.06 PlyA + 156471 156476  6               -0.45

 8.16 PlyA - 156631 156626  6                1.05
 8.15 Term - 161162 160903 260 0 2 117  42  485 0.991 42.51
 8.14 Intr - 162608 162492 117 0 0  66  80  211 0.974 18.54
 8.13 Intr - 162965 162814 152 1 2 146  91  300 0.999 35.91
 8.12 Intr - 168089 168060  30 1 0 112  73  23 0.510  0.45
 8.11 Intr - 171958 171787 172 2 1  93 110  209 0.997 22.60
 8.10 Intr - 173406 173286 121 0 1 100 115  -18 0.950  2.17
 8.09 Intr - 173845 173661 185 2 2 104  79  385 0.663 38.71
 8.08 Intr - 181334 181204 131 1 2  63  65  263 0.722 21.84
 8.07 Intr - 195272 195125 148 0 1 115  99  141 0.438 17.19
 8.06 Intr - 198931 198851  81 2 0  72  96  34 0.193  2.21
 8.05 Intr - 200761 200555 207 2 0  23 106  62 0.045  0.55
 8.04 Intr - 206701 206593 109 1 1  72  53  78 0.105  2.56
 8.03 Intr - 213131 212988 144 2 0 104 -14  136 0.497  5.48
 8.02 Intr - 217041 216896 146 1 2  41  81  107 0.577  5.30
 8.01 Intr - 217867 217791  77 0 2  78 115  -4 0.239  0.46

Suboptimal exons with probability > 0.800

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

S.001 Sngl - 89463 89116 348 0 0 104  42  398 0.994 30.84
S.002 Init + 92867 92906  40 1 1  62  76  78 0.840  2.36


Predicted peptide sequence(s):

Predicted coding sequence(s):


>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_1|335_aa
MTSANKAIELQLQVKQNAEELQDFMRDLENWEKDIKQKDMELRRQNGVPEENLPPIRNGN
FRKKKKGKAKESSKKTREENTKNRIKSYDYEAWAKLDVDRILDELDKDDSTHESLSQESE
SEEDGIHVDSQKALVLKEKGNKYFKQGKYDEAIDCYTKGMDADPYNPVLPTNRASAYFRL
KNLIQCKALMLFNLVKVERGEKAAEEKLKASRSWFMRFKERSCLHNIKVEGEAAGADGEP
AESYPEDLAKALASKENSYPKEADIVIKSTEGERKQIEAQQNKQQAISEKDRGNGFFKEG
KYERAIECYTRGIAADGANALLPANRAMAYLKIQN

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_1|1005_bp
atgacttcagcaaataaagcaatcgaattacaactacaagtgaaacaaaatgcagaagaa
ttacaagactttatgcgggatttagaaaactgggaaaaagacattaaacaaaaggatatg
gaactaagaagacagaatggtgttcctgaagagaatttacctcctattcgaaatgggaat
tttaggaaaaagaagaaaggcaaagctaaagagtcttccaaaaaaaccagagaggaaaac
acaaaaaacaggataaaatcttatgattatgaggcatgggcaaaacttgatgtggaccgt
atccttgatgagcttgacaaagacgatagtacccatgagtctctgtctcaagaatcagag
tcggaagaagatgggattcatgtagattcacaaaaggctcttgttttaaaagaaaagggc
aataaatacttcaaacaaggaaaatatgatgaagcaattgactgctacacaaaaggcatg
gatgccgatccatataatcccgtgttgccaacgaacagagcgtcagcatattttagactg
aaaaatctaatccagtgcaaggctctaatgctcttcaatttagtgaaggttgagagaggt
gagaaagctgcagaagaaaagttgaaagctagcagaagttggttcatgaggtttaaggaa
agaagctgtctccataacataaaagtggaaggtgaagcagcaggtgctgacggagaacct
gcagaaagttatccagaagatctagctaaggctttagcatccaaagaaaactcatatcca
aaggaagctgacatagtgattaagtcaacagaaggagagcgaaagcaaattgaagcacaa
cagaataagcagcaggccatttcagagaaagatcgggggaatggatttttcaaagagggg
aaatatgaaagagcaattgaatgctatactcgagggatagcagcagatggtgctaatgcc
cttcttccagctaacagagctatggcctatctgaagattcagaan

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_2|410_aa
MRACISLVLAVLCGLAWAGKIESCASRCNEKFNRDAACQCDRRCLWHGNCCEDYEHLCTE
DHKESEPLPQLEEETEEALASNLYSAPTSCQGRCYEAFDKHHQCHCNARCQEFGNCCKDF
ESLCSDHEVSHSSDAITKEEIQSISEKIYRADTNKAQKEDIVLNSQNCISPSETRNQVDR
CPKPLFTYVNEKLFSKPTYAAFINLLNNYQRATGHGEHFSAQELAEQDAFLREIMKTAVM
KELYSFLHHQNRYGSEQEFVDDLKNMWFGLYSRGNEEGDSSGFEHVFSGEVKKGKVTGFH
NWIRFYLEEKEGLVDYYSHIYDGPWDSYPDVLAMQFNWDGYYKEVGSAFIGSSPEFEFAL
YSLCFIARPGKVCQLSLGGYPLAVRTYTWDKSTYGNGKKYIATAYIVSST

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_2|1233_bp
atgagggcctgcatctccctggtattggccgtgctgtgtggcctggcctgggctggaaaa
atagaatcctgtgcatctcgatgtaatgagaaatttaaccgggacgctgcctgccagtgt
gaccgccggtgtctctggcatgggaactgctgtgaagactatgaacatctgtgtactgag
gaccacaaagagtcagagccattgccacagctggaggaagagacagaagaggccctcgcc
agcaacttgtactcggcacccacctcctgccagggccgctgctacgaagcctttgacaag
caccaccaatgtcactgcaatgcccgctgccaagagtttgggaactgctgcaaggatttt
gagagcctgtgtagtgaccacgaggtctcccacagcagtgatgccataacaaaagaggag
attcagagcatctctgagaagatctacagggcagacaccaacaaagcccagaaggaagac
atcgttctcaatagccaaaactgcatctccccgtcagagaccagaaaccaagtggatcgc
tgcccaaagccactcttcacttatgtcaatgagaagctgttctccaagcccacctatgca
gccttcatcaacctcctcaacaactaccagcgggcaacaggccatggggagcacttcagt
gcccaggagctggccgagcaggacgccttcctcagagagatcatgaagacagcagtcatg
aaggagctctacagcttcctccatcaccagaatcgctatggctcagagcaagagtttgtc
gatgacttgaagaacatgtggtttgggctctattcaagaggcaatgaagagggggactcg
agtggctttgaacatgtcttctcaggtgaggtaaaaaaaggcaaggttactggcttccat
aactggatccgcttctacctggaggagaaggagggtctggttgactattacagtcacatc
tacgatgggccttgggattcttaccccgatgtgctggcaatgcagttcaactgggacggc
tactataaggaagtgggctctgctttcatcggcagcagccctgagtttgagtttgcactc
tactccctgtgcttcatcgccaggccaggcaaagtgtgccagttaagcctgggaggatat
cccttagctgtccggacatatacctgggacaagtccacctatgggaatggcaagaagtac
atcgccacagcctacatagtgtcttccacctaa

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_3|956_aa
MEPSSVHVGPPLVQLNGHWGAVGRGSGNGTVGGKAAGFPAGKPPIPSPGRLETLNRNRRQ
TPPAGKRPQPGFPSRVGWPGESCWQVGLAVEDSPALGAPRVGALPDVVPEGTLLNMVLRR
MHRPRSCSYQLLLEHQRPSCIQGLRWTPLTNSEESLDFSESLEQASTERVLRAGRQLHRH
LLATCPNLIRDRKYHLRLYRQCCSGRELVDGILALGLGVHSRSQVVGICQVLLDEGALCH
VKHDWAFQDRDAQFYRFPGPEPEPVRTHEMEEELAEAVALLSQRGPDALLTVALRKPPGQ
RTDEELDLIFEELLHIKAVAHLSNSGLVTTLHEGDDFGQLALVNDAPRAATIILREDNCH
FLRVDKQDFNRIIKDVEAKTMRLEEHGKVVLVLERASQGAGPSRPPTPGRNRYTVMSGTP
EKILELLLEAMGPDSSAHDPTETFLSDFLLTHRVFMPSAQLCAALLHQYPSSSRGMVCMG
IGCEQERSTYVCNKRQQILRLVSQWVALYGSMLHTDPVATSFLQKLSDLVGRDTRLSNLL
REQWPERRRCHRLENGCGNASPQMKARNLPVWLPNQDEPLPGSSCAIQVGDKVPYDICRP
DHSVLTLQLPVTASVREVMAALAQEDGWTKGQVLVKVNSAGDAIGLQPDARGVATSLGLN
ERLFVVNPQEVHELIPHPDQLGPTVGSAEGLDLVSAKDLAGQLTDHDWSLFNSIHQVELI
HYVLGPQHLRDVTTANLERFMRRFNELQYWVATELCLCPVPGPRAQLLRKFIKLAAHLKE
QKNLNSFFAVMFGLSNSAISRLAHTWERLPHKVRKLYSALERLLDPSWNHRVYRLALAKL
SPPVIPFMPLLLKDMTFIHEGNHTLVENLINFEKMRMMARAARMLHHCRSHNPVPLSPLR
SRVSHLHEDSQVARISTCSEQSLSTRSPASTWAYVQQLKVIDNQRELSRLSRELEP

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_3|2871_bp
atggagccttcatcagtgcacgtgggtccccctctagtccagctgaatgggcactggggg
gcagtggggcgtgggtctgggaacggaactgtgggaggcaaggcagcgggattccccgcg
ggaaagccgcctattccctcccccgggcggctggagaccctgaaccgaaacaggaggcag
acacccccagccgggaagcggccccagcccggatttccctcccgggtgggctggccaggt
gagagctgctggcaggtgggcctggctgtggaggatagcccagctctgggagcaccgcgg
gtgggagccctccctgacgtggtgccggaggggacactactcaacatggtgttgagaagg
atgcaccggccccgaagctgctcctaccagctgctgctggagcaccagcgtccgagctgc
atccaggggctgcgctggacaccactcaccaacagcgaggagtccctggatttcagcgag
agcctggagcaggcctccacagagcgggtgctcagggctgggaggcagctgcatcggcat
ctgctggccacctgcccaaacctcatccgagaccggaagtaccaccttaggctctatcgg
cagtgctgctctggccgggagctggtggatgggatcttggccctgggacttggggtccat
tcccggagccaagttgtgggaatctgccaggtgctgctggatgaaggtgccctctgccat
gtgaaacacgactgggccttccaggaccgagatgcccaattctaccggttccccgggccc
gagcccgagcccgtgagaactcatgagatggaggaggagttggccgaagctgtggccctg
ctctcccagcgggggcctgacgccctgctcactgtggcacttcgaaagcccccaggtcag
cgcacggatgaagagctggacctcatctttgaggagctgctgcacatcaaggctgtggcc
cacctctccaactcggggctggtgaccaccctgcatgagggagatgattttggacagctg
gctctggtgaatgatgcaccccgggcagccaccatcatcctgcgagaagacaactgtcat
ttcctgcgtgtggacaagcaggacttcaaccgtatcatcaaggatgtggaggcaaagacc
atgcggctggaagaacatggcaaagtggtgctggtgctggagagagcctctcagggcgcc
ggcccttcccgacccccaaccccaggcaggaaccggtatacagtgatgtctggcacccca
gagaagatcctagagcttctgttggaggccatgggaccagattccagtgctcatgaccca
acagagacattcctcagcgacttcctcctgacccacagggtcttcatgcccagcgcccaa
ctctgcgctgcccttctgcaccaatatccttccagctccagggggatggtgtgcatgggg
ataggatgcgagcaggagcgcagcacctacgtctgcaacaagaggcagcagatcttgcgg
ctggtcagccagtgggtggccctgtatggctccatgctccacactgaccctgtggccacc
agcttcctccagaaactctcagacctggtgggcagggacacccgactcagcaacctgctg
agggagcagtggccagagaggcggcgatgccacaggttggagaatggctgtgggaatgca
tctcctcagatgaaggcccggaacttgcctgtttggctccccaaccaggacgagcccctt
cctggcagcagctgtgccatccaagttggggataaagtcccctatgacatctgccggcca
gaccactcagtgttgaccctgcagctgcctgtgacagcctccgtgagagaggtgatggca
gcgttggcccaggaggatggctggaccaaggggcaggtgctggtgaaggtcaattctgca
ggtgatgccattggcctgcagccagatgcccgtggtgtggccacatctctggggctcaat
gagcgtctctttgttgtcaacccacaggaagtgcatgagctgatcccacaccctgaccag
ctggggcccactgtgggctctgctgaggggctggacctggtgagtgccaaggacctggca
ggccagctgacggaccacgactggagcctcttcaacagtatccaccaggtggagctgatc
cactatgtgctgggcccccagcatctgcgggatgtcaccaccgccaacctggagcgcttc
atgcgccgcttcaatgagctgcagtactgggtggccaccgagctgtgtctctgccccgtg
cccggcccccgggcccagctgctcaggaagttcattaagctggcggcccacctcaaggag
cagaagaatctcaattccttctttgccgtcatgtttggcctcagcaactcggccatcagc
cgcctagcccacacctgggagcggctgcctcacaaagtccggaagctgtactccgccctc
gagaggctgctggatccctcatggaaccaccgggtataccgactggccctcgccaagctc
tcccctcctgtcatccccttcatgccccttcttctcaaagacatgaccttcattcatgag
ggaaaccacacactagtggagaatctcatcaactttgagaagatgagaatgatggccaga
gccgcgcggatgctgcaccactgccgaagccacaaccctgtgcctctctcaccactcaga
agccgagtttcccacctccacgaggacagccaggtggcgaggatttccacatgctcggag
cagtccctgagcacccggagtccagccagcacctgggcttatgtccagcagctgaaggtc
attgacaaccagcgggaactctcccgcctctcccgagagctggagccatga

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_4|45_aa
MDSTPGSGNRTCDGAEGRNKAAALGNYIHIPDISSPTMLGQGYTY

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_4|138_bp
atggacagtactccaggcagtgggaaccgcacgtgtgatggcgcagagggaagaaataaa
gcggccgctttgggaaactatatacacattccagacatatcttctcccacaatgctgggt
caaggatacacctactga

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_5|234_aa
MGPGIRLFSSIPPNDTAASQSGGGVCGSGRGRPPAGEGAVRAALGAGRGRSAGRRLLWRL
PRLRLAASGPAPVTLGRARPRPARRRSPMAPSRLQLGLRAAYSGISSVAGFSIFLVWTVV
YRQPGTAAMGGLAGVLALWVLVTHVMYMQDYWRTWLKGLRGFFFVGVLFSAVSIAAFCTF
LVLAITRHQSLTDPTSYYLSSVWSFISFKWAFLLSLYAHRYRADFADISILSDF

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_5|705_bp
atgggcccaggaatccgcctttttagcagcattcccccaaacgacacggcagcttcgcaa
agcggcggtggcgtctgcggttccgggcgcgggcggcctccggccggggagggcgctgtg
cgggcggcgctgggggcgggccgggggcggagcgcggggcgccggctgctctggcggctc
ccgcggctccggctggcggcttcgggccctgcacctgtgactctcggccgcgctcgccct
cggcccgcccggcgccgcagccccatggccccgtccaggctgcagctcggcctccgcgcc
gcctactccggcatcagctccgtggccggcttctccatcttcctcgtctggacggtggtc
taccgacagccggggaccgcggccatgggagggctcgcaggggtgctggcactgtgggtc
ctggtgacgcacgtgatgtacatgcaagattattggaggacctggctcaaggggctgcgc
ggcttcttcttcgtgggcgtcctcttctcggccgtctccatcgctgccttctgcaccttc
ctcgtgctggccatcacccggcatcagagcctcacagaccccaccagctactacctctcc
agcgtctggagcttcatttccttcaagtgggccttcctgctcagcctctatgcccaccgc
taccgggctgactttgctgacatcagcatcctcagcgatttctga

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_6|1100_aa
MVNFLSQGLEILEQRSEDECGTYVFEGFLELRNLRRVHGVRNLWLPGEQGTENLALLPSM
NAADQPLDGTQVSPGAHYCSPTGAGCPRPCADTPGPQPQPMDLRVGQRPPVEPPPEPTLL
ALQRPQRLHHHLFLAGLQQQRSVEPMRLSMDTPMPELQVGPQEQELRQLLHKDKSKRSKE
VATPAQPSPTSQVPAAACVACAVASSVVKQKLAEVILKKQQAALERTVHPNSPGIPYRSQ
GPCSGQCPCSVPTPLKQPWHSFCRTLEPLETEGATRSMLSSFLPPVPSLPSDPPEHFPLR
KTVSEPNLKLRYKPKKSLERRKNPLLRKESAPPSLRRRPAETLGDSSPSSSSTPASGCSS
PNDSEHGPNPILGSEALLGQRLRLQETSVAPFALPTVSLLPAITLGLPAPARADSDRRTH
PTLGPRGPILGSPHTPLFLPHGLEPEAGGTLPSRLQPILLLDPSGSHAPLLTVPGLGPLP
FHFAQSLMTTERLSGSGLHWPLSRTRSEPLPPSATAPPPPGPMQPRLEQLKTHVQVIKRS
AKPSEKPRLRQIPSAEDLETDGGGPGQVVDDGLEHRELGHGQPEARGPAPLQQHPQVLLW
EQQRLAGRLPRGSTGDTVLLPLAQGGHRPLSRAQSSPAAPASLSAPEPASQARVLSSSET
PARTLPFTTGLIYDSVMLKHQCSCGDNSRHPEHAGRIQSIWSRLQERGLRSQCECLRGRK
ASLEELQSVHSERHVLLYGTNPLSRLKLDNGKLAGPAPAEPLLVVVLPDRVDTDTIWNEL
HSSNAARWAAGSVTDLAFKVASRELKNGFAVVRPPGHHADHSTAMGFCFFNSVAIACRQL
QQQSKASKILIVDWDVHHGNGTQQTFYQDPSVLYISLHRHDDGNFFPGSGAVDEVGAGSG
EGFNVNVAWAGGLDPPMGDPEYLAAFRIVVMPIAREFSPDLVLVSAGFDAAEGHPAPLGG
YHVSAKCFGYMTQQLMNLAGGAVVLALEGGHDLTAICDASEACVAALLGNRVDPLSEEGW
KQKPNLNAIRSLEAVIRVHSKYWGCMQRLASCPDSWVPRVPGADKEEVEAVTALASLSVG
ILAEDRPSEQLVEEEEPMNL

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_6|3303_bp
atggtgaacttcctatctcagggactggagatactggagcagaggagtgaggatgaatgt
ggaacttatgtctttgagggctttttggaactgagaaatcttaggagagtgcatggtgtc
cggaatctgtggttaccaggggagcaaggcacagagaacctggctctgctcccaagcatg
aatgctgctgaccagcccctggatgggacccaggtgagcccgggtgcccactactgcagc
cccactggcgcaggctgccccaggccctgtgcagacacaccaggccctcagccgcagccc
atggacctgcgggtgggccagcggcccccagtggagcccccaccagagcccacattgctg
gccctgcagcgtccccagcgcctgcaccaccacctcttcctagcaggcctgcagcagcag
cgctcggtggagcccatgaggctctccatggacacgccgatgcccgagttgcaggtggga
ccccaggaacaagagctgcggcagcttctccacaaggacaagagcaagcgaagtaaggag
gtggccaccccagcccagcccagccccaccagccaggtgcctgcggctgcctgtgtggct
tgtgctgtagccagcagcgtggtcaagcagaagctagcggaggtgattctgaaaaaacag
caggcggccctagaaagaacagtccatcccaacagccccggcattccctacaggtcccag
ggcccgtgctcagggcagtgcccgtgcagtgtccccacacctctgaagcagccttggcac
tcgttctgtagaaccctggagcccctggagacggaaggagccacccgctccatgctcagc
agctttttgcctcctgttcccagcctgcccagtgaccccccagagcacttccctctgcgc
aagacagtctctgagcccaacctgaagctgcgctataagcccaagaagtccctggagcgg
aggaagaatccactgctccgaaaggagagtgcgccccccagcctccggcggcggcccgca
gagaccctcggagactcctccccaagtagtagcagcacgcccgcatcagggtgcagctcc
cccaatgacagcgagcacggccccaatcccatcctgggctcggaggcgctcttgggccag
cggctgcggctgcaggagacttctgtggccccgttcgccttgccgacagtgtccttgctg
cccgcaatcactctggggctgcccgcccctgccagggctgacagtgaccgcaggacccat
ccgactctgggccctcgggggccaatcctggggagcccccacactcccctcttcctgccc
catggcttggagcccgaggctgggggcaccttgccctctcgcctgcagcccattctcctc
ctggacccctcaggctctcatgccccgctgctgactgtgcccgggcttgggcccttgccc
ttccactttgcccagtccttaatgaccaccgagcggctctctgggtcaggcctccactgg
ccactgagccggactcgctcagagcccctgccccccagtgccaccgctcccccaccgccg
ggccccatgcagccccgcctggagcagctcaaaactcacgtccaggtgatcaagaggtca
gccaagccgagtgagaagccccggctgcggcagataccctcggctgaagacctggagaca
gatggcgggggaccgggccaggtggtggacgatggcctggagcacagggagctgggccat
gggcagcctgaggccagaggccccgctcctctccagcagcaccctcaggtgttgctctgg
gaacagcagcgactggctgggcggctcccccggggcagcaccggggacactgtgctgctt
cctctggcccagggtgggcaccggcctctgtcccgggctcagtcttccccagccgcacct
gcctcactgtcagccccagagcctgccagccaggcccgagtcctctccagctcagagacc
cctgccaggaccctgcccttcaccacagggctgatctatgactcggtcatgctgaagcac
cagtgctcctgcggtgacaacagcaggcacccggagcacgccggccgcatccagagcatc
tggtcccggctgcaggagcgggggctccggagccagtgtgagtgtctccgaggccggaag
gcctccctggaagagctgcagtcggtccactctgagcggcacgtgctcctctacggcacc
aacccgctcagccgcctcaaactggacaacgggaagctggcaggcccagcccctgcagaa
cctctgcttgttgtggttctgccagacagggtggacactgacaccatctggaatgagctt
cattcctccaatgcagcccgctgggccgctggcagtgtcactgacctcgccttcaaagtg
gcttctcgtgagctaaagaatggtttcgctgtggtgcggcccccaggacaccatgcagat
cattcaacagccatgggcttctgcttcttcaactcagtggccatcgcctgccggcagctg
caacagcagagcaaggccagcaagatcctcattgtagactgggacgtgcaccatggcaac
ggcacccagcaaaccttctaccaagaccccagtgtgctctacatctccctgcatcgccat
gacgacggcaacttcttcccggggagtggggctgtggatgaggtaggggctggcagcggt
gagggcttcaatgtcaatgtggcctgggctggaggtctggacccccccatgggggatcct
gagtacctggctgctttcaggatagtcgtgatgcccatcgcccgagagttctctccagac
ctagtcctggtgtctgctggatttgatgctgctgagggtcacccggccccactgggtggc
taccatgtttctgccaaatgttttggatacatgacgcagcaactgatgaacctggcagga
ggcgcagtggtgctggccttggagggtggccatgacctcacagccatctgtgacgcctct
gaggcctgtgtggctgctcttctgggtaacagggtggatcccctttcagaagaaggctgg
aaacagaaacccaacctcaatgccatccgctctctggaggccgtgatccgggtgcacagt
aaatactggggctgcatgcagcgcctggcctcctgtccagactcctgggtgcctagagtg
ccaggggctgacaaagaagaagtggaggcagtgaccgcactggcgtccctctctgtgggc
atcctggctgaagataggccctcggagcagctggtggaggaggaagaacctatgaatctc
taa

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_7|145_aa
MVPWLPTLTFRDDTQQFQDFSKKEAAECSKKNKSLIGEEAQEVKEKAAQSSASGGRRSVQ
PNSDVGQHMIDNYVPGTVINALHRLYHNNSKSMRVYVPGTQLATPSRISYITCVHTEIRS
SCLEQRALRFPLPATGSTPCCASGS

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_7|438_bp
atggttccctggttgccaacattgacctttagggatgacactcaacagttccaggatttc
tccaaaaaggaggcagcagaatgtagcaagaagaacaagtctcttattggggaagaggct
caagaggtgaaggaaaaagctgcccagagctctgccagcggtggtaggaggagtgtgcaa
cccaatagtgatgttggccaacacatgattgataactacgtgccaggtactgttataaat
gctttacacagattatatcacaacaacagcaaatctatgagagtctacgtccctggaacc
caacttgcaacaccatcccgtatatcatatatcacatgcgtgcatacagagattcggagc
agctgtctggagcagcgagctctcagattccccctgccagccacaggctccacaccctgc
tgtgcttctgggtcttga

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_peptide_8|693_aa
XLHILLIQLPRPLGTTLSHRKSGCKAGESPGPKQGVGSCTGGKAESVQTRQLVPEKLLPL
TGLLMTTWSLEVLCKEGWKKRSRWYEGEWGSSNLAREMLENTFGAEFFVPNGSEFPDFCQ
GQESGHCLGALVIPVEDECNLPGDVTTVSSLTPEELALEDRGNKVPTGGGSYESEVSEDT
GKPWSRAQCGAVGICSDDCHCKRTQLGTTISLSSFGPRNHHLPSCGTLEAFGSEVSVRPH
RRAPLGSTYLPPAPSGMEAMAASTSLPDPGDFDRNVPRICGVCGDRATGFHFNAMTCEGC
KGFFRRSMKRKALFTCPFNGDCRITKDNRRHCQACRLKRCVDIGMMKEFILTDEEVQRKR
EMILKRKEEEALKDSLRPKLSEEQQRIIAILLDAHHKTYDPTYSDFCQFRPPVRVNDGGG
SHPSRPNSRHTPSFSGDSSSSCSDHCITSSDMMDSSSFSNLDLSEEDSDDPSVTLELSQL
SMLPHLADLVSYSIQKVIGFAKMIPGFSLSLQLMAKVRDLTSEDQIVLLKSSAIEVIMLR
SNESFTMDDMSWTCGNQDYKYRVSDVTKAGHSLELIEPLIKFQVGLKKLNLHEEEHVLLM
AICIVSPDRPGVQDAALIEAIQDRLSNTLQTYIRCRHPPPGSHLLYAKMIQKLADLRSLN
EEHSKQYRCLSFQPECSMKLTPLVLEVFGNEIS

>gi568815586r:47683844_47902275|GENSCAN_predicted_CDS_8|2082_bp
nncctccacattttgctcatccagcttcccagacctctggggaccacactatcccacaga
aagtctggctgtaaagcaggggagagtcctggtcctaagcagggtgtgggcagctgcacc
ggcgggaaagcggagtctgtgcagactcggcagttggttcctgagaagctgctgcctctc
actggccttctgatgacaacctggagcttggaggtgttatgcaaggagggctggaaaaaa
cgcagcaggtggtacgagggtgaatggggcagttccaatctggccagggagatgctggaa
aacaccttcggggcagagttctttgttccaaacggctctgaatttccggacttctgccag
gggcaggaatcaggccactgccttggggctctagtcattccagtggaagatgaatgtaac
ctgcctggtgacgtgacaaccgtttcctccctgaccccagaggagctggctctagaagat
aggggcaataaagtacccactggaggaggctcttatgagagtgaagtgagtgaggacaca
ggaaaaccatggagcagggcccagtgcggagcagtaggcatctgctctgatgattgtcat
tgcaaaaggacccagttgggcactacaatcagcctgtcctcatttggccccaggaaccac
cacttgcctagctgtgggaccctggaagcctttgggtctgaagtgtctgtgagacctcac
agaagagcacccctgggctccacttacctgccccctgctccttcagggatggaggcaatg
gcggccagcacttccctgcctgaccctggagactttgaccggaacgtgccccggatctgt
ggggtgtgtggagaccgagccactggctttcacttcaatgctatgacctgtgaaggctgc
aaaggcttcttcaggcgaagcatgaagcggaaggcactattcacctgccccttcaacggg
gactgccgcatcaccaaggacaaccgacgccactgccaggcctgccggctcaaacgctgt
gtggacatcggcatgatgaaggagttcattctgacagatgaggaagtgcagaggaagcgg
gagatgatcctgaagcggaaggaggaggaggccttgaaggacagtctgcggcccaagctg
tctgaggagcagcagcgcatcattgccatactgctggacgcccaccataagacctacgac
cccacctactccgacttctgccagttccggcctccagttcgtgtgaatgatggtggaggg
agccatccttccaggcccaactccagacacactcccagcttctctggggactcctcctcc
tcctgctcagatcactgtatcacctcttcagacatgatggactcgtccagcttctccaat
ctggatctgagtgaagaagattcagatgacccttctgtgaccctagagctgtcccagctc
tccatgctgccccacctggctgacctggtcagttacagcatccaaaaggtcattggcttt
gctaagatgataccaggattcagtctgtccttgcaactcatggctaaagtgagagacctc
acctctgaggaccagatcgtactgctgaagtcaagtgccattgaggtcatcatgttgcgc
tccaatgagtccttcaccatggacgacatgtcctggacctgtggcaaccaagactacaag
taccgcgtcagtgacgtgaccaaagccggacacagcctggagctgattgagcccctcatc
aagttccaggtgggactgaagaagctgaacttgcatgaggaggagcatgtcctgctcatg
gccatctgcatcgtctccccagatcgtcctggggtgcaggacgccgcgctgattgaggcc
atccaggaccgcctgtccaacacactgcagacgtacatccgctgccgccacccgcccccg
ggcagccacctgctctatgccaagatgatccagaagctagccgacctgcgcagcctcaat
gaggagcactccaagcagtaccgctgcctctccttccagcctgagtgcagcatgaagcta
acgccccttgtgctcgaagtgtttggcaatgagatctcctga
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com