Restriction map for pF1KE0482
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE0482.seq Check: 6974 from: 1 to: 993KIEE0482.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            April 24, 2009 13:15 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   857   993 
  Size:    857   136
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   47   187   557   803   993 
  Size:     47   140   370   246   190

 Fragments arranged by size: 

         370   246   190   140   47
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   335   475   535   930   972   993 
  Size:    335   140   60   395   42   21

 Fragments arranged by size: 

         395   335   140   60   42   21
 
ApaI G_GGCC'C

Cuts at:   0   702   993 
  Size:    702   291
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   776   993 
  Size:    776   217
 
BamHI G'GATC_C

Cuts at:   0   800   993 
  Size:    800   193
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   411   769   993 
  Size:    411   358   224

 Fragments arranged by size: 

         411   358   224
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   702   798   953   993 
  Size:    702   96   155   40

 Fragments arranged by size: 

         702   155   96   40
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   902   910   993 
  Size:    902    8   83

 Fragments arranged by size: 

         902   83    8
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   959   993 
  Size:    959   34
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   303   702   993 
  Size:    303   399   291

 Fragments arranged by size: 

         399   303   291
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   58   494   993 
  Size:     58   436   499

 Fragments arranged by size: 

         499   436   58
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   952   993 
  Size:    952   41
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   902   910   923   993 
  Size:    902    8   13   70

 Fragments arranged by size: 

         902   70   13    8
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   806   919   949   993 
  Size:    806   113   30   44

 Fragments arranged by size: 

         806   113   44   30
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   451   462   993 
  Size:    451   11   531

 Fragments arranged by size: 

         531   451   11
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   229   321   993 
  Size:    229   92   672

 Fragments arranged by size: 

         672   229   92
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   512   953   993 
  Size:    512   441   40

 Fragments arranged by size: 

         512   441   40
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   303   512   702   798   953   993 
  Size:    303   209   190   96   155   40

 Fragments arranged by size: 

         303   209   190   155   96   40
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0   81   475   892   993 
  Size:     81   394   417   101

 Fragments arranged by size: 

         417   394   101   81
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   504   993 
  Size:    504   489
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   272   800   959   993 
  Size:    272   528   159   34

 Fragments arranged by size: 

         528   272   159   34
 
BstZ17I GTA'TAC

Cuts at:   0   858   993 
  Size:    858   135
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   788   993 
  Size:    788   205
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   23   100   314   993 
  Size:     23   77   214   679

 Fragments arranged by size: 

         679   214   77   23
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   951   993 
  Size:    951   42
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   47   187   557   803   952   993 
  Size:     47   140   370   246   149   41

 Fragments arranged by size: 

         370   246   149   140   47   41
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   698   993 
  Size:    698   295
 
FalI AAGnnnnnCTTnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   36   993 
  Size:     36   957
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   374   993 
  Size:    374   619
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   785   817   993 
  Size:    785   32   176

 Fragments arranged by size: 

         785   176   32
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   849   993 
  Size:    849   144
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   172   292   993 
  Size:    172   120   701

 Fragments arranged by size: 

         701   172   120
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   371   993 
  Size:    371   622
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   875   993 
  Size:    875   118
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   451   733   993 
  Size:    451   282   260

 Fragments arranged by size: 

         451   282   260
 
NdeI CA'TA_TG

Cuts at:   0   183   993 
  Size:    183   810
 
PasI CC'CwG_GG

Cuts at:   0   134   993 
  Size:    134   859
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   47   275   993 
  Size:     47   228   718

 Fragments arranged by size: 

         718   228   47
 
PspOMI G'GGCC_C

Cuts at:   0   698   993 
  Size:    698   295
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   450   993 
  Size:    450   543
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   451   733   993 
  Size:    451   282   260

 Fragments arranged by size: 

         451   282   260
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   953   993 
  Size:    953   40
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   446   993 
  Size:    446   547
 
SmaI CCC'GGG

Cuts at:   0   778   993 
  Size:    778   215
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   584   624   993 
  Size:    584   40   369

 Fragments arranged by size: 

         584   369   40
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   792   824   993 
  Size:    792   32   169

 Fragments arranged by size: 

         792   169   32
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   348   501   993 
  Size:    348   153   492

 Fragments arranged by size: 

         492   348   153
 
XmaI C'CCGG_G

Cuts at:   0   776   993 
  Size:    776   217
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   109   293   993 
  Size:    109   184   700

 Fragments arranged by size: 

         700   184   109
 

 Enzymes that do cut:

   AccI   AcuI  AlwNI   ApaI   AvaI  BamHI   BanI  BanII
  BbvCI  BglII Bme1580I   BmrI   BpmI  Bpu10I  BseRI  BseYI
   BsgI BsiHKAI Bsp1286I  BstAPI  BstXI  BstYI BstZ17I   BtsI
   EarI EcoICRI Eco57MI EcoO109I   FalI  HaeII  Hin4I  HincII
 HindIII   MmeI   MslI  MspA1I   NdeI   PasI   PfoI  PspOMI
   PstI  PvuII   SacI   SfcI   SmaI  TaqII   TstI   XcmI
   XmaI   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AhdI   AleI   AlfI   AloI  ApaLI   ApoI   AscI   AseI
  AsiSI  AvrII   BaeI   BbeI   BbsI   BcgI  BciVI   BclI
  BfrBI   BglI   BlpI  BmgBI   BmtI   BplI  BpuEI   BsaI
  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI  BsaXI  BsiEI  BsiWI   BsmI
  BsmBI  BspEI  BspHI  BspMI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BsrGI
  BssHII  BssSI  BstBI  BstEII  Bsu36I   BtgI  BtgZI   ClaI
  CspCI   DraI  DraIII   DrdI   EaeI   EagI   EciI  EcoNI
  EcoRI  EcoRV   FseI   FspI  FspAI   HpaI   KasI   KpnI
   MfeI   MluI   MscI   NaeI   NarI   NcoI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   NspI   PacI   PciI  PflMI   PmeI
   PmlI   PpiI  PpuMI  PshAI   PsiI  PspXI   PsrI   PvuI
  RsrII  SacII   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI
   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmlI  SnaBI   SpeI   SphI
   SrfI   SspI   StuI   StyI   SwaI   TatI Tth111I   XbaI
   XhoI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com