Restriction map for pF1KB6561
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6561.seq Check: 1692 from: 1 to: 1122KIBB6561.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            October 7, 2009 14:21 ..

AflII C'TTAA_G

Cuts at:   0   808  1122 
  Size:    808   314
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   721  1122 
  Size:    721   401
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   308  1122 
  Size:    308   814
 
ApaLI G'TGCA_C

Cuts at:   0  1093  1122 
  Size:    1093   29
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   447  1122 
  Size:    447   675
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   251   490  1122 
  Size:    251   239   632

 Fragments arranged by size: 

         632   251   239
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0  1109  1122 
  Size:    1109   13
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   330   764  1034  1122 
  Size:    330   434   270   88

 Fragments arranged by size: 

         434   330   270   88
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   68  1122 
  Size:     68  1054
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   586  1122 
  Size:    586   536
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0  1097  1122 
  Size:    1097   25
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   312   557   628   832  1122 
  Size:    312   245   71   204   290

 Fragments arranged by size: 

         312   290   245   204   71
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   504   628  1122 
  Size:    504   124   494

 Fragments arranged by size: 

         504   494   124
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   384  1122 
  Size:    384   738
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   268   330  1122 
  Size:    268   62   792

 Fragments arranged by size: 

         792   268   62
 
BsaAI yAC'GTr

Cuts at:   0   940  1122 
  Size:    940   182
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0  1097  1122 
  Size:    1097   25
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   202  1122 
  Size:    202   920
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   137  1097  1122 
  Size:    137   960   25

 Fragments arranged by size: 

         960   137   25
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0   588  1122 
  Size:    588   534
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   137  1097  1109  1122 
  Size:    137   960   12   13

 Fragments arranged by size: 

         960   137   13   12
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0   996  1122 
  Size:    996   126
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   312  1122 
  Size:    312   810
 
BsrDI GCAATG_nn'

Cuts at:   0   498  1122 
  Size:    498   624
 
BsrGI T'GTAC_A

Cuts at:   0   395  1122 
  Size:    395   727
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   621  1122 
  Size:    621   501
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   145   291  1122 
  Size:    145   146   831

 Fragments arranged by size: 

         831   146   145
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   85  1122 
  Size:     85  1037
 
BtgZI GCGATGnnnnnnnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   505  1122 
  Size:    505   617
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   71   899  1122 
  Size:     71   828   223

 Fragments arranged by size: 

         828   223   71
 
CspCI CAAnnnnnGTGGnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   219   254  1122 
  Size:    219   35   868

 Fragments arranged by size: 

         868   219   35
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   747  1040  1122 
  Size:    747   293   82

 Fragments arranged by size: 

         747   293   82
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   312   557   628   832  1122 
  Size:    312   245   71   204   290

 Fragments arranged by size: 

         312   290   245   204   71
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0   447  1122 
  Size:    447   675
 
FalI AAGnnnnnCTTnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   666  1122 
  Size:    666   456
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   806  1122 
  Size:    806   316
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   291  1080  1122 
  Size:    291   789   42

 Fragments arranged by size: 

         789   291   42
 
NcoI C'CATG_G

Cuts at:   0   85  1122 
  Size:     85  1037
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   588  1122 
  Size:    588   534
 
PasI CC'CwG_GG

Cuts at:   0  1110  1122 
  Size:    1110   12
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   40  1122 
  Size:     40  1082
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   605  1122 
  Size:    605   517
 
PpiI GAACnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   709   741  1122 
  Size:    709   32   381

 Fragments arranged by size: 

         709   381   32
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   323  1085  1122 
  Size:    323   762   37

 Fragments arranged by size: 

         762   323   37
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   291  1080  1122 
  Size:    291   789   42

 Fragments arranged by size: 

         789   291   42
 
SapI GCTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0  1040  1122 
  Size:    1040   82
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   207   319  1081  1122 
  Size:    207   112   762   41

 Fragments arranged by size: 

         762   207   112   41
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   363   808  1122 
  Size:    363   445   314

 Fragments arranged by size: 

         445   363   314
 
SnaBI TAC'GTA

Cuts at:   0   940  1122 
  Size:    940   182
 
StuI AGG'CCT

Cuts at:   0   660  1122 
  Size:    660   462
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   85  1122 
  Size:     85  1037
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   918  1122 
  Size:    918   204
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   395  1122 
  Size:    395   727
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   863  1122 
  Size:    863   259
 

 Enzymes that do cut:

  AflII   AlfI  AlwNI  ApaLI   ApoI   BanI  BanII   BbsI
   BclI  BfrBI Bme1580I   BpmI  Bpu10I  BpuEI   BsaI  BsaAI
  BsaWI  BseYI BsiHKAI   BsmI Bsp1286I  BspHI  BspMI  BsrDI
  BsrGI  BstEII  BstXI   BtgI  BtgZI   BtsI  CspCI   EarI
 Eco57MI  EcoRI   FalI   MmeI  MspA1I   NcoI   NsiI   PasI
  PflMI   PfoI   PpiI   PstI  PvuII   SapI   SfcI   SmlI
  SnaBI   StuI   StyI  TaqII   TatI   XcmI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AcuI   AfeI  AflIII
   AgeI   AhdI   AleI   AloI   ApaI   AscI   AseI  AsiSI
   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI   BbeI  BbvCI   BcgI  BciVI
   BglI  BglII   BlpI  BmgBI   BmrI   BmtI   BplI  BsaBI
  BsaHI  BsaXI  BseRI   BsgI  BsiEI  BsiWI  BsmBI  BspEI
  BsrBI  BsrFI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstYI BstZ17I
  Bsu36I   ClaI   DraI  DraIII   DrdI   EaeI   EagI   EciI
 EcoICRI  EcoNI EcoO109I  EcoRV   FseI   FspI  FspAI  HaeII
  Hin4I  HincII HindIII   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI
   MscI   MslI   NaeI   NarI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI
   NruI   NspI   PacI   PciI   PmeI   PmlI  PpuMI  PshAI
   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII   SacI  SacII
   SalI  SanDI   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI   SgfI
  SgrAI   SmaI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   SwaI   TstI
 Tth111I   XbaI   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com