Result of GENSCAN for pF1KA1113
GENSCAN 1.0	Date run: 3-Nov-116	Time: 19:53:25

Sequence gi568815597r:114297651_114610930 : 313280 bp : 40.29% C+G : Isochore 1 ( 0 - 43 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Init +  8739  9887 1149 2 0  44  41  468 0.447 31.60
 1.02 Intr + 10436 11088 653 1 2  67  39  327 0.142 15.48
 1.03 Intr + 14231 14388 158 2 2  88  86  140 0.826 12.53
 1.04 Term + 19804 19859  56 2 2 104  49  62 0.783  0.64
 1.05 PlyA + 20686 20691  6                1.05

 2.00 Prom + 24250 24289  40               -6.75
 2.01 Init + 26136 26254 119 2 2  96  -6  120 0.045  3.13
 2.02 Intr + 30841 31184 344 1 2  93  77  103 0.272  3.85
 2.03 Term + 37247 37434 188 0 2  91  37  74 0.129 -0.73
 2.04 PlyA + 37448 37453  6                1.05

 3.10 PlyA - 37644 37639  6                1.05
 3.09 Term - 42368 42178 191 0 2  76  36  150 0.886  5.23
 3.08 Intr - 43334 43102 233 1 2  38  68  123 0.670  1.79
 3.07 Intr - 43583 43388 196 0 1 101  59  36 0.610 -0.45
 3.06 Intr - 48553 48365 189 2 0  55  34  145 0.440  4.44
 3.05 Intr - 49832 49639 194 1 2  5  74  179 0.131  6.41
 3.04 Intr - 51021 50856 166 1 1  37  49  131 0.214  2.20
 3.03 Intr - 51266 51111 156 0 0  31  44  122 0.169  1.16
 3.02 Intr - 52806 52602 205 0 1  51  43  178 0.045  7.45
 3.01 Init - 59566 59513  54 1 0  91  81  22 0.022  3.13
 3.00 Prom - 61426 61387  40               -5.45

 4.24 PlyA - 62405 62400  6                1.05
 4.23 Term - 66879 66363 517 2 1  64  50  225 0.670  9.10
 4.22 Intr - 67455 67295 161 0 2  2  33  239 0.466  7.66
 4.21 Intr - 67926 67525 402 0 0  87  6  226 0.613  8.00
 4.20 Intr - 71353 71234 120 1 0 -24 107  138 0.238  4.27
 4.19 Intr - 100210 100082 129 1 0  89  78  151 0.091 14.17
 4.18 Intr - 100340 100290  51 2 0  93 121  29 0.967  4.89
 4.17 Intr - 101959 101807 153 1 0  52  47  127 0.949  4.35
 4.16 Intr - 103813 103739  75 1 0  49 109  110 0.995  7.99
 4.15 Intr - 105233 105110 124 1 1  66 110  38 0.816  3.47
 4.14 Intr - 108109 107862 248 1 2  48  58  272 0.762 15.53
 4.13 Intr - 109450 109291 160 0 1  61 103  66 0.985  4.47
 4.12 Intr - 111090 111027  64 1 1  92 109  58 0.997  5.16
 4.11 Intr - 112666 112534 133 1 1  89 103  32 0.831  4.10
 4.10 Intr - 123986 123786 201 2 0  75  72  124 0.951  8.06
 4.09 Intr - 127105 126941 165 1 0  65  29  106 0.702  1.64
 4.08 Intr - 128073 127799 275 1 2  81 111  215 0.957 19.43
 4.07 Intr - 129644 129527 118 2 1  95  66  51 0.990  2.72
 4.06 Intr - 130244 130098 147 2 0  59  85  144 0.986 10.71
 4.05 Intr - 133262 133148 115 1 1 105  64  103 0.998  9.13
 4.04 Intr - 136083 135967 117 2 0  72  97  112 0.975  9.16
 4.03 Intr - 165586 165454 133 2 1  71  60  46 0.210 -1.12
 4.02 Intr - 165906 165762 145 0 1  80 110  58 0.909  6.13
 4.01 Init - 166796 166620 177 2 0  82  85  93 0.826  7.71
 4.00 Prom - 195548 195509  40               -5.25

 5.04 PlyA - 195606 195601  6                1.05
 5.03 Term - 207642 207540 103 2 1  97  39  63 0.695 -0.93
 5.02 Intr - 209717 209588 130 0 1 112  60  92 0.938  7.63
 5.01 Init - 213426 212901 526 0 1 103 105  326 0.903 30.86
 5.00 Prom - 223324 223285  40               -6.15

 6.00 Prom + 226741 226780  40               -5.35
 6.01 Init + 232630 232705  76 0 1  87 105  36 0.537  6.50
 6.02 Intr + 238310 239256 947 0 2  53  11 1069 0.271 85.62
 6.03 Intr + 239603 239803 201 1 0  52  10  255 0.569 12.66
 6.04 Term + 264530 264655 126 1 0  74  51  138 0.509  6.00
 6.05 PlyA + 266235 266240  6                1.05

 7.18 PlyA - 267385 267380  6                1.05
 7.17 Term - 270606 270480 127 2 1  93  48  165 0.989  9.77
 7.16 Intr - 272422 272342  81 0 0  56  87  56 0.522  0.13
 7.15 Intr - 273100 273050  51 0 0 121  94  54 0.986  6.40
 7.14 Intr - 279108 279038  71 0 2  7 107  74 0.158 -1.74
 7.13 Intr - 283741 283649  93 1 0  96 100  128 0.351 14.04
 7.12 Intr - 283970 283849 122 0 2  25 101  197 0.242 13.99
 7.11 Intr - 289823 289737  87 0 0  76  45  115 0.302  5.02
 7.10 Intr - 290305 290066 240 2 0  72  86  240 0.935 18.80
 7.09 Intr - 296928 296823 106 0 1  70  86  145 0.754 11.37
 7.08 Intr - 298223 298182  42 2 0 102 105  19 0.849  2.52
 7.07 Intr - 301801 301624 178 0 1  80  78  115 0.998  8.70
 7.06 Intr - 302702 302554 149 2 2  98 116  26 0.996  4.51
 7.05 Intr - 303310 303170 141 1 0  39 107  92 0.983  5.83
 7.04 Intr - 303935 303858  78 2 0  89 113  40 0.953  5.43
 7.03 Intr - 304544 304475  70 1 1  75 111  54 0.991  4.67
 7.02 Intr - 307381 307272 110 1 2 103  84  62 0.989  5.46
 7.01 Intr - 311223 311036 188 1 2  59 102  215 0.954 18.49

Suboptimal exons with probability > 0.800

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

S.001 Term + 56594 56724 131 0 2  65  48  169 0.945  7.96
S.002 Term - 100210 99998 213 1 0  89  38  210 0.839 12.35
S.003 Init + 171022 171274 253 0 1  13  41  240 0.919  9.35
S.004 Init + 196917 196985  69 2 0  61 121  44 0.851  6.10


Predicted peptide sequence(s):

Predicted coding sequence(s):


>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_1|671_aa
MVKGSIQQEELTILNIYAPNIGVPRFIKQVLSDLRRDLDSHTIIMGDFDRSTRQKVNKDI
QELNSALHQADLIDIYRTLHPKSTEYTFFSAPHCTYSRNDDIVGSKALLSKCKRREIITN
CLSDHSAIKLELRIKKLTQNHTTTWKLNNLLLNDYWVHNKMKAEIKMFFETNENKDTTHQ
NLWDTFKAVCRGKFIALNACKRKQESSKIDILTSQSKELEKQEQTHSKASRRQEITKIRA
ELKEIETQKILQKINEPRSWFLEKINKIDRLLARLIKKKREKNQIDAIKNDKGDVTTDST
EIQTTIREYYKHLYANKLENLEEMDKFLDTYTRPRLNQEEVESLNRPITGSEIEAIINSL
PTKKSPGPDGFTAEFYQRYKEELCWKFWPGRSGRKKEVKGIQLGKEEVKLSLFADDMIVY
LENPIISAQNLLKLIGNFSKVSGYKINVQKSQAFLYTNNRETESQIMSELPFTTASKRIK
YLGIQLTRDVKELFKENYKPLLNEIKEDTNKWKNIPCSWVGRINIVKIAILPKVICIFNA
IPIKLPMTFFTELEKTTLKFIRNQKRARIAKSILSQKNKAGDVTLPDFKLYYKATVTKTV
WACLESGYLGYEQSRHKSDKNHKGICQYRQVSCVGDTWSKIGPCTKIKECPVKAHRDEDS
HMSKMTELPSA

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_1|2016_bp
atggtaaagggatcaattcaacaagaagagttaactatcctaaatatatatgcacccaat
ataggagtacccagattcataaagcaagtcctgagtgacctacgaagagacttagactcc
cacacaataataatgggagactttgacagatcaacgagacagaaagttaacaaggatatc
caggaattgaactcagctctgcaccaagcagacctaatagacatctacagaactctccac
cccaaatcaacagaatatacattcttctcagcaccacactgcacctattccagaaatgac
gacatagttggaagtaaagcactcctcagcaaatgtaaaagaagagaaattataacaaac
tgtctctcagaccacagtgcaatcaaactagaactcaggattaagaaactcactcaaaac
cacacaactacatggaaactgaacaacctgctcctgaatgactactgggtgcataacaaa
atgaaggcagaaataaagatgttctttgaaaccaacgagaacaaagacacaacacaccag
aatctctgggacacattcaaagcagtgtgtagagggaaatttatagcactaaatgcctgc
aagagaaagcaggaaagttctaaaattgacatcctaacatcacaatcaaaagaactagag
aagcaagagcaaacacattcaaaagctagcagaaggcaagaaataactaagatcagagca
gaactgaaggagatagagacacaaaaaatccttcaaaaaatcaatgaacccaggagctgg
tttttggaaaagatcaacaaaattgatagactgctagcaagactaataaagaagaaaaga
gagaagaatcaaatagatgcaataaaaaatgataaaggggatgtcaccaccgattccaca
gaaatacaaactaccatcagagaatactataaacacctctatgcaaataaactagaaaat
ctagaagaaatggataaattcctcgacacatacacccgcccaagactaaaccaggaagaa
gttgaatctctgaatagaccaataacaggatctgaaattgaggcaataattaatagctta
ccaaccaaaaaaagtccaggaccagatggattcacagccgaattctaccagaggtacaag
gaggagctgtgttggaagttctggccagggcgatcaggcaggaaaaaagaagtaaagggt
attcaattaggaaaagaggaagtcaaattgtccctgtttgcagatgacatgattgtatat
ttagaaaaccccatcatctcagcccaaaatctccttaagctgataggcaacttcagcaaa
gtctcaggatacaaaatcaatgtacaaaaatcacaagcattcctgtacaccaataacaga
gaaacagagagccaaatcatgagtgaactcccattcacaactgcttcaaagagaataaaa
tacctaggaatccaacttaccagggatgtgaaggagctcttcaaggagaactacaaacca
ctgctcaatgaaataaaagaggatacaaacaaatggaagaacattccatgctcatgggta
ggaagaatcaatatcgtgaaaatcgccatactgcccaaggtaatttgtatattcaatgcc
atccccatcaagctaccaatgactttcttcacagaattggaaaaaactactttgaagttc
atacggaaccaaaaaagagcccgcattgccaagtcaatcctaagccaaaagaacaaagcc
ggagacgtcacgctacctgacttcaaactatactacaaggctacagtaaccaaaacagta
tgggcttgcctagagagtggctatcttggttacgagcaaagtagacacaagtcagacaag
aaccacaagggtatctgccagtatagacaagtttcctgtgtgggggacacctggtcaaaa
attggaccgtgcaccaagataaaggagtgtcctgtgaaagctcatcgggatgaagacagc
cacatgtcaaagatgacagagcttccttcagcttga

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_2|216_aa
MELKTRHFRGQGSRGPLWPRALRCPGVDSLGQTYVVMGPQSWIQFNIWLVAVVEENVGQQ
IGNLQTSWKSYLLSLCQICLSRLWQLQNLGAQGADGVPVTWPRVGWILHITDPLSQWGWV
LPVGHLHPTPTTATDTATQGCGVDTGMVAEKGTKVRTSISFYCQISELLVLRPSDFGIYT
NGPPGFSGLQLWTELHYRLSWFCSLQITYLGTSWLP

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_2|651_bp
atggagctgaagacgaggcactttcgtggccaaggcagccgaggccctttgtggcccaga
gcactgagatgtccaggtgtggactcactgggccagacttacgtggtcatgggccctcag
tcttggatccaatttaacatttggttggtggcagttgtagaggaaaacgtgggacagcag
attggaaatttgcaaacctcctggaaaagctatttgctaagcttgtgtcaaatatgcctg
agtaggctgtggcagctgcaaaatctaggcgcccagggtgcagatggtgttcctgtcacg
tggccaagggttggctggatccttcacatcacagatcccctcagccagtggggctgggtc
cttcctgtagggcacctgcatcccactccaaccactgccactgacactgccacccaaggc
tgtggtgttgacacaggcatggtggcagagaagggtacaaaagttaggacatccatctcc
ttctactgccagatatcagagctcctggttctcaggccttcagattttgggatttacact
aatggtccccctgggttctcaggtcttcagctttggactgaattacactaccggctttcc
tggttctgcagcttgcagattacatatcttggaacctcttggctgccgtaa

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_3|527_aa
MVVTFGGREWAVIGTCQKALARTVLAICSCKRKPCLRMAEPHTSPGPLAYLRTVTWRETS
FLFKQFILCRRTRASTWKGRVEQGVVGCCKSGPGSFRMVGPRGREQALFLQLATPVEWWP
RRSLFGQDSCAQAVFVQPGAWEPAEDWPTGLVSAQPILPPCHVSASAQPPALQALSLLLQ
VRLHPEFSGETRLSAVGKGSGAVGKGSGAVGKGSGAVRKRSGAVHTHPRVNVVWLVQFSK
ESVKERQCEYWSARYQRARQVTSEALEPAERRPVMQADPAVGGKAVSRGKAPGRGLSLDR
LTWLFWQCGALRRQLSRGQNHSDPPTKDNLPPCSFHTVGWRKGVKMVSSPPPLRACPGDD
PCCGLSDGVPSNIYILKLNPHSGSIKRNKAFIKEPSQRVWPFFALLSCEDIAFFTSGGCC
NKAPSWKQRAALTDSKPTGALILNFPASRTVINKFLFFTSYPVSEMKDLLSQLLGVGPQP
AAHSGDALSEEMSLAQGHVPIMKQPHPTTGQSWVNKGWLLGSNSEEL

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_3|1584_bp
atggtggttacttttggaggaagggagtgggctgtgataggaacatgtcagaaggcattg
gcaaggactgtactagccatttgcagctgcaaacggaagccatgcctgaggatggcagag
ccacacaccagccctggaccacttgcctacctccggactgtcacctggagagaaacttct
ttcttgtttaagcagtttatcctttgccggaggacacgtgcttccacgtggaaaggcaga
gtggagcaaggagtggtgggttgttgcaagtcaggaccgggcagcttcagaatggttgga
cccaggggcagagagcaggcactgttcctacagttggcaacacctgtggaatggtggcca
cgaagatccctgtttggccaggattcctgtgctcaggctgtctttgttcagcctggagcc
tgggagcctgctgaagactggccaacaggcctcgtgtctgctcaacccatcctcccacct
tgccatgtgtctgcctctgcccagcccccagcccttcaggctctgagcctcctccttcaa
gtccgccttcatcctgagttttcaggagagacacgtctcagtgctgtggggaagggatct
ggtgctgtggggaagggatctggtgctgtggggaagggatctggtgctgtccggaagaga
tctggtgctgtccatacccatccgcgtgtaaatgttgtgtggctggtacagtttagtaag
gaaagtgtcaaagaaaggcagtgtgaatattggtctgcgaggtatcagcgagccaggcag
gtgacttcggaggcgctggagccagcggagcgcaggcctgtcatgcaagccgaccctgcg
gtgggaggaaaagcggtctctcgggggaaggctcctggcagaggcctttcccttgatcgg
ctcacttggctcttctggcaatgcggtgcccttcgcaggcaactttccaggggtcagaat
cacagtgaccccccaaccaaagacaacttgcccccatgttccttccacacagtaggatgg
aggaagggagtgaagatggtatcctccccacctcctttaagggcatgtcctggagatgac
ccatgctgtggtttgagtgatggtgtcccctccaacatttacatattgaaacttaatcct
catagtggcagtattaagaggaataaagccttcataaaagagccttcacagagagtctgg
cccttttttgcccttctgtcatgtgaggacatagcatttttcacctctggaggatgctgc
aacaaggcaccatcttggaagcagagagcagccctcactgacagcaaacctactggtgcc
ttgatcttgaacttcccagcctccagaactgtgataaataaattcctgttcttcacaagt
tacccggtctcagaaatgaaggacttactctcccagctgctgggagtgggccctcagcca
gcagctcactctggggatgccttgagtgaagaaatgtccctagcccaaggtcatgtcccc
atcatgaagcagccacatccaacgactggtcaaagttgggttaacaaaggctggctcctt
ggttccaactcagaagagctctaa

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_4|1309_aa
MHNFFIPEEYFKMLLFYVVVGVIRCPVCRQECRQIDLVDNYFVKDTSEAPSSSDEKSEQV
CTSCEDNASAVGFCVECGEWLCKTCIEAHQRVKFTKDHLIRKKEDVSESVGASGQRPVFC
PVHKQEQLKLFCETCDRLTCRDCQLLEHKEHRYQFLEEAFQNQKGAIENLLAKLLEKKNY
VHFAATQVQNRIKEVNETNKRVEQEIKVAIFTLINEINKKGKSLLQQLENVTKERQMKLL
QQQNDITGLSRQVKHVMNFTNWAIASGSSTALLYSKRLITFQLRHILKARCDPVPAANGA
IRFHCDPTFWAKNVVNLGNLVIESKPAPGYTPNVVVGQVPPGTNHISKTPGQINLAQLRL
QHMQQQVYAQKHQQLQQMRMQQPPAPVPTTTTTTQQHPRQAAPQMLQQQPPRLISVQTMQ
RGNMNCGAFQAHQMRLAQNAARIPGIPRHSGPQYSMMQPHLQRQHSNPGHAGPFPVVSVH
NTTINPTSPTTATMANANRGPTSPSVTAIELIPSVTNPENLPSLPDIPPIQLEDAGSSSL
DNLLSRYISGSHLPPQPTSTMNPSPGPSALSPGSSGLSNSHTPVRPPSTSSTGSRGSCGS
SGRTAEKTSLSFKSDQVKVKQEPGTEDEICSFSGGVKQEKTEDGRRSACMLSSPESSLTP
PLSTNLHLESELDALASLENHVKIEPADMNESCKQSGLSSLVNGKSPIRSLMHRSARIGG
DGNNKDDDPNEDCGDWICTFCRDIGKPEVEYDCDNLQHSKKGKTAQGLSPVDQRKCERLL
LYLYCHELSIEFQEPVPASIPNYYKIIKKPMDLSTVKKKLQKKHSQHYQIPDDFVADVRL
IFKNCERFNEMMKVVQVYADTQEINLKADSEVAQAGKAVALYFEDKLTEIYSDRTFAPLP
EFEQEEDDGEAIALVECLARAVHGRPPWRINAVAEHPEGIGAWTPDIWNTGGNLAFLGDL
KGCSELKNFQELTNKSALVHPRADVWWYCGGHLLDTLPNNWSGTCALVQLAIPFTLAFHQ
PEGGQVIEKGWIWLSDGRIAMPQLLGAAVVLAVHETTHLGQESLKKLLGRYFYISHLSAL
AKTVAYGAAPFEDPQVDFTEMPNCGDLIPRFGLPLQIGLDNRSAFVADLVQKTAKVIGYY
KCAGTLKGTCLYNVTQYKVCSPKSDQPDVCCNPSEPSMVTVFEIRLRTVTWWGLNHTKKH
PFSKFPKLQTVWAHPESHWDWPAPAGLYWICRHRAYTKLPDQWAGRCVISTIKPSFFLLL
VKTGELLGFPVYASREKRSIAIGDWKNDEWPPERIIQYYGPATWAQDSS

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_4|3930_bp
atgcacaatttctttattcctgaagaatattttaaaatgttgttattttatgttgtagtt
ggtgtaatacggtgcccagtatgccgccaagaatgcagacagatagaccttgtggataat
tattttgtgaaagacacatctgaagctcctagcagttctgatgaaaaatcagaacaggta
tgtactagttgtgaagacaatgcaagtgcagttggcttttgtgtagaatgtggagagtgg
ctatgtaagacatgtatcgaagcacatcaaagagtaaaatttactaaagatcacttgatc
aggaagaaagaagatgtctcagagtctgttggagcatctggtcaacgccctgttttctgc
cctgtacacaaacaagaacagttgaaacttttctgtgaaacatgtgatagattgacatgt
agagactgtcagctattggaacacaaagaacataggtatcagtttttggaagaagctttt
caaaatcagaagggtgcaattgagaatctactggcgaaacttcttgagaagaagaattat
gttcattttgcagctactcaggtgcagaataggataaaagaagtaaatgagactaacaaa
cgagtagaacaggaaattaaagtggccattttcacccttatcaatgaaattaataagaaa
ggaaaatctctcttacaacagctagagaatgttacaaaggaaagacagatgaagttacta
cagcagcagaatgacatcacaggcctttcccggcaggtgaagcatgttatgaacttcaca
aattgggcaattgcaagtggcagcagcacagcactactatacagcaagcgactgattact
ttccagttgcgtcatattttgaaagcacggtgtgatcctgtccctgctgctaatggagca
atacgtttccattgtgatcccaccttctgggcaaagaatgtagtcaatttaggtaatcta
gtaatagagagtaaaccagctcctggttatactcctaatgttgtagttgggcaagttcct
ccagggacaaaccacattagtaaaacccctggacagattaacttagcacagcttcgactc
cagcacatgcaacaacaagtatatgcacagaaacatcagcagttgcaacagatgaggatg
cagcaaccaccagcacctgtaccaactacaacaacaacaacacaacagcatcctagacaa
gcagcccctcagatgttacaacaacagcctcctcgattgatcagtgtgcaaacaatgcaa
agaggcaacatgaactgtggagcttttcaagcccatcagatgagactggctcagaatgct
gccagaataccagggatacccaggcacagcggccctcaatattccatgatgcagccacac
ctccaaagacaacactcaaacccagggcatgctggaccctttcccgtagtatcggtacac
aacaccacaatcaacccaacgagccctactacagcaactatggcaaatgcaaaccgaggt
cccaccagcccatctgttacagcaatagagctaatcccctcagttaccaatccagaaaac
cttccatcgctgccagatattccacccatacagttggaagatgctggctcaagtagttta
gataatctactaagtagatacatctcaggcagtcacctacccccacagcctacaagcacc
atgaatccttctccaggtccctctgccctttctccgggatcatcaggtttatccaattct
cacacacctgtgagacccccaagtacttctagtactggcagtcgaggcagctgtgggtca
tcaggaagaactgctgagaagacaagtcttagtttcaaatctgatcaggtgaaggtcaag
caagaacctgggactgaagatgaaatatgtagcttttcaggaggtgtaaaacaagaaaaa
acagaggatggcaggaggagtgcttgcatgttgagcagtcctgagagtagcttgacacca
cctctctcaaccaacctgcatctagaaagtgaattggatgcattggcaagcctggaaaac
catgtgaaaattgaacctgcagatatgaatgaaagctgcaaacagtcagggctcagcagc
cttgttaatggaaagtccccaattcgaagcctcatgcacaggtcggcaaggattggagga
gatggcaacaataaagatgatgacccaaatgaagactgtggggactggatatgcacattt
tgtagagatattggaaagccagaagttgaatatgattgtgataatttgcaacatagtaag
aaggggaaaactgcgcaggggttaagccccgtggaccaaaggaaatgtgaacgtcttctg
ctttacctctattgccatgaattaagtattgaattccaggagcctgttcctgcttcgata
ccaaactactataaaattataaagaaaccaatggatttatccaccgtgaaaaagaagctt
cagaaaaaacattcccaacactaccaaatcccggatgactttgtggccgatgtccgtttg
atcttcaagaactgtgaaaggtttaatgaaatgatgaaagttgttcaagtttatgcagac
acacaagagattaatttgaaggctgattcagaagtagctcaggcagggaaagcagttgca
ttgtactttgaagataaactcacagagatctactcagacaggaccttcgcacctttgcca
gagtttgagcaggaagaggatgatggtgaggcaattgccctggtggaatgccttgccaga
gcagtgcacggtaggcccccatggaggatcaacgcagtggctgaacacccagaaggaatt
ggcgcttggactccagacatctggaacacgggaggaaacttagcattccttggagacctg
aaaggatgcagtgaacttaagaactttcaagagctcaccaataagtcagcccttgttcat
ccccgagcggatgtgtggtggtattgtggtggacatttactggacactctgccgaataac
tggagtggcacttgtgctttagtccaattggctatccctttcaccctggcatttcatcaa
ccagagggagggcaggtgatagaaaaagggtggatctggttatcggatggaagaatagca
atgccacaactgctaggagccgcagtcgtactagctgtgcatgagaccacccatctaggc
caagagtctcttaaaaagttgttaggccggtacttctacatctcacatctgtcagccctt
gccaaaacagtggcttatggagcagccccctttgaagatccccaagtagacttcactgag
atgcccaactgtggagatctcatccctaggtttggactgcccttacaaatcggcttggac
aacaggtcagcatttgtggctgacctggtacagaagacagcaaaggtgattggttattat
aaatgtgctggaactctaaaagggacttgtttgtataatgtcacccagtacaaggtatgt
agcccaaaaagtgaccagcctgatgtgtgttgtaacccatctgagccctctatggtaaca
gtttttgaaataagattaagaacggtcacctggtggggtctaaaccatactaagaagcat
ccatttagtaagtttcctaagttgcaaactgtttgggcccatccagagtctcactgggac
tggccagctccagctggactatactggatatgcaggcatagagcctacaccaagctacct
gaccaatgggcaggtcgttgtgtcattagcaccattaagccatcctttttcctactgctt
gtaaaaacaggtgagctcctaggcttccctgtctatgcttcccgagaaaagagaagcata
gccataggtgattggaaaaatgatgagtggccccctgaaagaatcatacagtactatggg
cctgccacatgggcacaagacagctcgtag

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_5|252_aa
MAENKGGGEAESGGGGSGSAPVTAGAAGPAAQEAEPPLTAVLVEEEEEEGGRAGAEGGAA
GPDDGGVAAASSGSAQAASSPAASVGTGVAGGAVSTPAPAPASAPAPGPSAGPPPGPPAS
LLDTCAVCQQSLQSRREAEPKLLPCLHSFCLRCLPEPERQLSVPIPGGSNGDIQQDQQFS
ECGSWINSISIICDIVRNTDSWAAFRTSCPVVSFNKLSRNKLECLNDHVVLHQQPVINDV
SKIAEILLTTSV

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_5|759_bp
atggcggaaaacaaaggcggcggcgaggctgagagcggcggcgggggcagcggcagcgcg
ccggtaactgccggggccgccgggcccgccgcgcaggaggcggagccgcctctcaccgcg
gtgctggtggaggaggaggaggaggaaggcggcagggccggcgctgagggcggcgcggcc
gggcccgacgacgggggggtggccgcggcctcctcgggctcggcccaggctgcttcatct
cctgcggcctcagtgggcactggagttgccgggggcgcagtatcgacgccggctccagct
ccagcctcggctcccgctccgggtccctcggcagggccgcctcctggaccgccagcctcg
ctcctggacacctgcgccgtgtgtcagcagagcttgcagagccggcgtgaggcggagccc
aagctgctgccctgtcttcactccttctgcctgcgctgcctgcccgagccggagcgccag
ctcagcgtgcccatcccggggggcagcaacggcgacatccagcaagatcaacagttctca
gagtgtggttcctggatcaacagcatcagcatcatctgtgacattgttaggaatacagat
tcttgggccgcattccggacctcctgtccagtagtctcgtttaacaagctctccagaaac
aagcttgagtgtttgaatgatcatgtggtactccaccaacaaccagtcattaacgatgtg
tccaagattgctgaaatacttctcacaacttctgtctag

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_6|449_aa
MENRAVESELFRGIGESRSGVEKVQAQIGQHWRTSAAMLKPHSEAGTAFIQTQQLHAATA
DTFLEHMCHLDIHTPPIPAWNTGIICTISPASQSVEMLKEMIKSGTNVACLNFSHGTHEY
HVETIKNMCTATESFAADPILYRPVALALDTKGPEIRTGLIKGSSTMEVGLKMGATLKIM
LDNTYMKKCDENILWLDYKNICKVMEVGSKIYVDDGLISLQVKQKGADFLVTEVETGGSS
GSKKGVNLPGAAVDLPAVSEDIQDLNFGVEQDVDMVFASFIRKASDVHEVREALGEKGKN
IKTINTIENHVGVQRFDEILEASDGIMVARGNPGIEIPAEKVARYRPRAPIIAVTRNPQT
ASQAHLYRGIFPVLCKDPVQEARAEDVDRWVNLALNVGKARGFFKKGDTLGGPLQTLFAW
VSAAVAAEQQMVLPDHSSGSFVSEGYLAV

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_6|1350_bp
atggaaaacagagctgtagaatcagaactctttagaggaataggtgagtccagatcaggg
gtagaaaaagtacaagcccaaatcggtcagcactggaggacctcagcagccatgttgaag
ccccatagtgaagccgggactgccttcattcagacccagcagctacatgcagccacggct
gacacattcctggagcacatgtgccacctggacattcacacaccacccatcccagcctgg
aacactggcatcatctgtaccattagcccagcttcccaatcggtggagatgttgaaggag
atgattaagtctggaacgaatgtggcttgtctgaacttctctcatggaactcatgagtac
cacgtggagaccatcaagaacatgtgcacagccacggaaagctttgctgctgaccccatc
ctctaccggcctgttgctttggctctggatactaaaggacctgagatccgaactgggctc
atcaagggcagcagcaccatggaggtggggctgaagatgggagccactctcaaaatcatg
ctggataacacctacatgaaaaagtgtgacgagaacatcctgtggctggactacaagaac
atctgcaaggtgatggaagtgggcagcaagatctacgtggatgatgggcttatttctctc
caggtaaagcagaaaggtgctgacttcctggtgacggaggtggaaactggtggttcctcg
ggcagcaagaagggtgtgaaccttcctggggctgctgtggacttgcctgctgtgtcagag
gacatccaggacctgaattttggggtcgagcaggatgtcgatatggtgtttgcgtcgttc
atccgcaaggcatctgatgtccatgaagttagggaggccctgggagagaagggaaagaac
atcaagacaatcaacacaatcgagaatcatgtgggggttcagaggtttgatgaaatccta
gaggccagtgatgggatcatggtggctcgtggtaatccaggcattgagattcctgcagag
aaggtggctagataccgcccacgtgcccccatcattgctgtgacacggaatccccagaca
gctagtcaggcccacctgtaccgtggcatcttccctgtgctgtgcaaggacccagtccag
gaggccagggctgaggatgtggaccgctgggtgaacttggccctgaatgttggcaaggcc
cgaggcttctttaagaagggagacacccttggaggtccactccagaccctgtttgcctgg
gtatcagcagcagtggccgcagaacagcaaatggtgctgcctgatcattcctctggaagt
ttcgtctcagaggggtacctggccgtgtga

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_peptide_7|644_aa
XRHKRLAQLQPSSKRNPHYQTLERDLIELQEQQLFELFVVVSLQKKPSGISYIPQVIQQF
PGKDDHGYKQSKDMEERLKVIPKFCFPDSKDWMPTSELKSETFSFVLTGEDGSRWFGYCK
KLLPVGKGKRLPEVYCMVSRLGCFNLFSKILDEVEKRREMSPALVYPFMRSVMEAPFPAP
GRTITVKSYLPGAGDESIELCRPLDSRLEHVDFKCLFKCLSVCHLIRVCASLLLERRVIF
VANSLSTLSKCGHAVVATLYPFTWQHTYIPVLPASMIDIVCSPTPFLIGILSCSLPQLQD
LPIEEVLIVDLCADKFLQEVSDEDEILPPKLQAALMQILEERNEILTQEQNFSQADVTLN
SLVSEAFVRFFVELVGHYSLNMTVTERGERVFQREPFRKSHTSRSVRHFLDLFMETQMFA
GFIQDRELRKSGVKGLFEIRAIQYLETIPESEPSGMNRILRSLENAGKPEVLRMAGTGLV
AGEVVVDALPYFDQGYEAPGVREAAAALVEEETRRYRPTKNYLSYLTAPDYSAFETDIMR
NEFERLAARQPIELLSMKRNLVHMIEHAQKELQKLRKHIQDLNWQRKNMQLTAGSKLREM
ESNWVSLVSKNYEIERTIVQLENEIYQIKQQHGEANKENIRQDF

>gi568815597r:114297651_114610930|GENSCAN_predicted_CDS_7|1935_bp
natcgccataaacgcttagcacaactgcaaccgtcttccaagaggaatcctcactaccag
accttggagcgggatcttattgaattacaggagcagcagctgtttgaactttttgtggtg
gtgtctctacagaagaaaccatcaggaataagctatattccccaggtcatacaacaattc
cctggcaaggatgatcatggctataagcagtccaaagacatggaagagagacttaaagtt
attccaaaattttgttttcctgattcaaaggactggatgccaacctcagaactcaagagt
gaaacattctcctttgtcttgactggtgaagatggaagccggtggtttggttactgtaag
aagctcttgccagtaggcaaaggaaagcgactccctgaggtatactgcatggttagtcgc
ctaggctgcttcaatcttttttcaaagattctggatgaagtagagaagagaagagaaatg
tctccagcccttgtttacccattcatgcgaagtgtcatggaagctcctttcccagctcct
ggacgcaccatcacagttaagagttacctccctggggctggagatgagtccattgaactc
tgccgaccactagattcccgattggaacatgttgattttaaatgtctctttaagtgcctg
agtgtgtgtcatctcatccgggtctgtgcctctctccttttggagcgtagggtaatcttt
gttgccaacagcctaagcaccctgtcaaaatgtggccatgctgtggtagctacactgtat
ccgttcacctggcagcatacctatatcccagtcctgccagcatctatgattgacatcgtg
tgctcacctacaccattccttattggaatcctgtcttgctccttaccacagctccaggac
ctacccattgaagaggtgctgatagttgatctctgtgcagacaagttcttacaggaggta
tctgatgaggatgaaattctaccaccaaaacttcaagctgccctgatgcagattttggaa
gaacgaaatgaaatcttgactcaggagcagaatttttcacaagcagatgtgacactcaac
tctctggtgtccgaagcatttgtcaggttttttgtggagttggtaggacattattctttg
aacatgactgtcactgagcgtggggagcgtgttttccaaagggaaccattccgtaagtcc
cacacctcccgaagtgtacgccacttcctggatctcttcatggaaactcagatgtttgca
ggattcatccaggaccgagagcttcggaaaagtggagttaaaggtttgtttgagatccgg
gccatccagtatttggaaacaattcctgagtcggagcccagtgggatgaatagaattttg
cggagtcttgaaaacgcaggcaaacctgaggtcctcagaatggcgggcacaggtttggtg
gctggagaggttgtggtggatgcgctgccgtattttgatcaaggttatgaagcccctggt
gtgcgggaagcggctgcagcgctggtggaggaggaaactcgcagataccgacctactaag
aactacctgagctacctgacagccccggattattctgcctttgaaactgacataatgaga
aatgaatttgaaagactggctgctcgacaaccaattgaattgctcagtatgaaacgaaat
ctagttcatatgattgaacacgcacagaaggaacttcagaagttaagaaaacatattcaa
gatttaaactggcagagaaagaacatgcaactcacagctggatctaaattgagagaaatg
gagtcaaattgggtatccctggtcagtaagaattatgagattgaacggactattgttcag
ctagaaaatgaaatctatcaaattaagcagcaacatggagaggcaaacaaagaaaacatc
cggcaagacttctga
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com