Result of GENSCAN for pF1KB5120
GENSCAN 1.0	Date run: 3-Nov-116	Time: 16:08:01

Sequence gi568815595r:119726791_120193434 : 466644 bp : 39.42% C+G : Isochore 1 ( 0 - 43 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Intr +  3430  3587 158 1 2  22  34  217 0.209  8.43
 1.02 Intr +  5504  5686 183 0 0  18 121  122 0.249  7.34
 1.03 Intr +  6574  6716 143 2 2  95  70  73 0.975  5.35
 1.04 Intr + 12465 12536  72 2 0  95  66  72 0.949  4.38
 1.05 Intr + 13759 13905 147 0 0  36  0  233 0.900  8.81
 1.06 Intr + 17185 17424 240 0 0  61  57  329 0.967 23.92
 1.07 Intr + 20325 20473 149 2 2  84  82  127 0.951  9.81
 1.08 Intr + 21021 21112  92 0 2  50 121  42 0.953  2.42
 1.09 Term + 24147 24307 161 1 2  36  45  178 0.991  5.42
 1.10 PlyA + 26102 26107  6                1.05

 2.00 Prom + 30269 30308  40               -5.85
 2.01 Init + 36430 36526  97 0 1  61 106  40 0.176  3.62
 2.02 Intr + 41065 41175 111 2 0  65  69  71 0.028  2.33
 2.03 Intr + 42022 42189 168 2 0  47  17  152 0.005  3.00
 2.04 Intr + 53763 53837  75 1 0  71  44  108 0.047  3.27
 2.05 Intr + 53914 54083 170 2 2  94  47  79 0.031  3.14
 2.06 Intr + 65216 65476 261 1 0  27  99  313 0.242 23.06
 2.07 Intr + 65557 65759 203 0 2  73  53  173 0.042  9.46
 2.08 Intr + 80439 80657 219 0 0  90  80  234 0.989 19.30
 2.09 Intr + 82852 83052 201 1 0  47  13  191 0.687  4.98
 2.10 Intr + 83271 83404 134 0 2 101  44  146 0.999 10.87
 2.11 Intr + 84749 84936 188 0 2  74  57  239 0.999 17.89
 2.12 Intr + 85896 86170 275 2 2  78  91  212 0.811 15.91
 2.13 Intr + 88189 88331 143 1 2  73  49  182 0.158 11.88
 2.14 Intr + 88533 88649 117 1 0 105  94  151 0.987 16.92
 2.15 Intr + 88936 89041 106 2 1 111  71  107 0.996  9.65
 2.16 Term + 89204 89357 154 2 1  45  48  146 0.115  2.71
 2.17 PlyA + 89387 89392  6               -3.94

 3.09 PlyA - 89470 89465  6                1.05
 3.08 Term - 90443 90192 252 2 0  6  33  301 0.032 11.05
 3.07 Intr - 90967 90824 144 1 0  84  42  130 0.055  7.56
 3.06 Intr - 98200 98107  94 0 1 118  21  76 0.078  2.95
 3.05 Intr - 100065 99932 134 0 2 100  7  169 0.399  8.52
 3.04 Intr - 103455 103346 110 1 2  26  63  21 0.007 -7.52
 3.03 Intr - 116563 116465  99 2 0  83 110  148 0.717 15.66
 3.02 Intr - 126880 126715 166 1 1 -41  86  161 0.071  1.61
 3.01 Init - 128376 127708 669 0 0  69  41  320 0.074 20.64
 3.00 Prom - 128842 128803  40               -8.55

 4.10 PlyA - 129243 129238  6                1.05
 4.09 Term - 130425 130352  74 1 2  69  47  108 0.745  1.89
 4.08 Intr - 136815 136629 187 0 1 116  88  204 0.989 21.54
 4.07 Intr - 146886 146782 105 0 0  57  98  30 0.486  0.39
 4.06 Intr - 149718 149623  96 0 0  59 113  43 0.530  3.19
 4.05 Intr - 179062 178965  98 2 2 115 100  50 0.616  7.71
 4.04 Intr - 186020 185914 107 1 2  72  97  77 0.969  5.94
 4.03 Intr - 189384 189254 131 0 2  43 121  119 0.718  9.27
 4.02 Intr - 196693 196583 111 1 0  41  95  92 0.966  4.86
 4.01 Init - 197531 197472  60 2 0  78 116  19 0.680  5.00
 4.00 Prom - 200638 200599  40               -4.45

 5.00 Prom + 214848 214887  40               -4.35
 5.01 Init + 237035 237268 234 1 0  36  52  144 0.115  3.79
 5.02 Intr + 251921 251984  64 1 1  85  99  36 0.002  1.77
 5.03 Intr + 257762 257967 206 0 2  46  72  142 0.165  6.40
 5.04 Term + 258284 259078 795 1 0  17  38  281 0.230  8.29
 5.05 PlyA + 259310 259315  6                1.05

 6.00 Prom + 260071 260110  40               -3.65
 6.01 Init + 260188 260320 133 0 1  64  75  75 0.507  4.15
 6.02 Intr + 277749 277888 140 1 2  23  77  84 0.013  0.06
 6.03 Intr + 278087 278244 158 1 2  80  72  121 0.008  7.59
 6.04 Intr + 294183 294439 257 0 2 -12  49  252 0.467  7.46
 6.05 Term + 294759 294928 170 1 2  0  47  194 0.957  3.56
 6.06 PlyA + 295478 295483  6                1.05

 7.00 Prom + 304166 304205  40               -4.35
 7.01 Init + 313245 313303  59 2 2  86  61  70 0.434  4.93
 7.02 Intr + 314322 314494 173 0 2  72  80  72 0.715  3.46
 7.03 Intr + 316984 317517 534 2 0  84  53  316 0.060 19.66
 7.04 Intr + 317758 317852  95 2 2  0 106  87 0.019  0.46
 7.05 Intr + 321282 321358  77 2 2  48  93  47 0.030 -1.41
 7.06 Intr + 322558 322702 145 1 1  7 111  117 0.433  5.26
 7.07 Term + 338649 338780 132 2 0  18  41  141 0.307 -0.49
 7.08 PlyA + 338934 338939  6                1.05

 8.00 Prom + 339692 339731  40               -4.25
 8.01 Init + 356455 356638 184 0 1  38  75  180 0.484 11.03
 8.02 Term + 366221 366342 122 0 2  74  36  100 0.175  1.06
 8.03 PlyA + 366539 366544  6                1.05

 9.02 PlyA - 367034 367029  6               -0.45
 9.01 Sngl - 368853 367537 1317 0 0  56  48  719 0.985 58.51
 9.00 Prom - 384077 384038  40               -3.95

10.21 PlyA - 384456 384451  6                1.05
10.20 Term - 406071 405982  90 0 0  71  55  100 0.173  1.74
10.19 Intr - 409818 409751  68 1 2  75 108  22 0.049  0.61
10.18 Intr - 414603 414352 252 1 0  39  22  187 0.050  3.68
10.17 Intr - 428562 428432 131 2 2  85  87  29 0.380  1.92
10.16 Intr - 430457 430319 139 0 1  60 108  18 0.189 -0.40
10.15 Intr - 431152 430949 204 2 0  35  97  173 0.265 11.15
10.14 Intr - 435316 435099 218 0 2  1  78  214 0.284  8.92
10.13 Intr - 435797 435671 127 0 1  -3  66  82 0.146 -4.28
10.12 Intr - 438918 438747 172 0 1  52  45  127 0.198  3.39
10.11 Intr - 439576 439433 144 1 0  90  39  84 0.443  3.26
10.10 Intr - 441594 440248 1347 0 0  96  50 1110 0.177 95.57
10.09 Intr - 444801 444630 172 2 1 106  38  130 0.234  8.82
10.08 Intr - 446680 446151 530 1 2 111  79  160 0.942  8.21
10.07 Intr - 454571 454335 237 2 0 110  80  107 0.252  8.99
10.06 Intr - 456713 456651  63 2 0  81  65  53 0.147  0.30
10.05 Intr - 458604 458509  96 0 0 124  81  49 0.977  7.09
10.04 Intr - 460034 459868 167 0 2  40  89  158 0.933  9.86
10.03 Intr - 465908 465773 136 2 1  79 108  21 0.870  2.42
10.02 Intr - 466259 466149 111 2 0 109  89  53 0.913  7.16
10.01 Init - 466624 466505 120 1 0  69  96  35 0.759  2.67

Suboptimal exons with probability > 0.800

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

S.001 Term + 65557 65763 207 0 0  73  55  183 0.918  9.86
S.002 Intr + 90278 90414 137 2 2  58  70  201 0.849 14.59
S.003 Term + 90866 91086 221 0 2  44  38  134 0.835  0.22
S.004 Term - 252169 252051 119 2 2  41  55  134 0.896  3.12
S.005 Init - 252732 252654  79 0 1  70  91  81 0.909  7.88


Predicted peptide sequence(s):

Predicted coding sequence(s):


>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_1|448_aa
XLQEIRLEVLKELLRKREENQNEVNMKHLNARWSKLQEGKEAKMAKIQRTHVSTIRKLVG
KRKNIEGKLERRNIIKDYSDYASQVYGPLSRLGCFPDNNSEDFVVKNYYLNTYEGLVELE
SCLPDFVTQPQIRAPKPKVITTKAGFLKRAARLDYELAEVHKEEEEMEMAVIYLQKLLRG
RVVQNMMFEGKEKRLELIQELRTCHALQEDEKLVKKAEKQVTLALQRQRNLHEHKVSLVE
NHLAGLEGRALADMFDFLSKELVRLQEERRIHAFVMLAERQRRVREAEESGRRQVEKQRL
REEDEIFKEASRGSWVVKVHHSTISSYLEDIILNTEANTAEEQARAEIEKMAEKINDIAY
EMESRRTYLQSEEIVAELVYSFLIPEVQKYFVKEKVRNAQRKHILAAHQIIHSYTESMVQ
KKLTEGEQDEASNAAMLLEKETQNENNS

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_1|1347_bp
nnactgcaggagattcgcctggaagttctaaaagagctgttgaggaagcgtgaagagaat
cagaatgaagtgaatatgaagcacttgaatgcccggtggtctaaactgcaggagggaaaa
gaggcaaaaatggcaaaaattcagcgcacgcatgtatcaacaatcagaaaacttgtagga
aagagaaagaatatagaagggaagttggagagaagaaatatcatcaaggattattctgat
tatgcatcacaggtctatggacctctgtctcgtcttgggtgtttcccagacaacaactca
gaggactttgtagtaaaaaactactatctcaacacctatgaaggattagtggaacttgag
tcatgtctcccagattttgtgacacaaccccaaatcagagctccaaaacctaaagtcatt
accaccaaagctggttttctgaagagggcagcaaggttggactatgagttggcagaggtt
cataaggaagaagaagaaatggaaatggctgtgatctaccttcaaaagttactccggggc
agagtcgttcagaacatgatgtttgaagggaaagaaaagcgactggagttgatccaggag
ttgcgcacctgccacgcactacaagaagatgaaaagctggtgaaaaaagccgagaagcaa
gtgaccctggccttacagcggcagaggaacttgcatgagcacaaggtgtcactggttgaa
aaccatttggccggactggaaggaagggcactagcagacatgtttgacttcctgtccaaa
gagctggtgagactgcaggaggagaggaggatccatgcctttgtcatgctggctgagcgc
cagcggcgggtacgagaggctgaagagagtggtcggcgccaggtggaaaaacagcgcctg
cgggaggaggacgagatatttaaggaggcaagtaggggcagctgggtggttaaagttcac
catagtactataagctcctacctagaagacataatactgaataccgaagcgaatactgca
gaagaacaagccagggcagaaatagagaagatggctgagaaaatcaatgacattgcttat
gaaatggaaagccgccgaacctatcttcagtcagaggagattgttgctgagttggtttat
agttttctgatcccagaggtgcaaaaatactttgtcaaagaaaaagtgaggaacgcacag
cggaaacatattcttgcagcccatcagatcatccacagttacacggaaagcatggttcaa
aagaaattaactgagggagagcaagatgaggcctcaaatgctgccatgttacttgagaaa
gaaactcaaaatgagaacaacagctaa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_2|873_aa
MPNITNRSRNANKSHNVISPHTVRMAIIKKTKSRSSGRVFSSQQKGGNGVGGSSLQAGHQ
DEYSALSREAPTSSMEGAALAAPPCCSQCDGSGRPSDVATAISSMEVKRAGSGPRLSGLK
SQSKFRDLQAPDIAPCCPPTPEHTVQATSTGPPCLRPKSTFCPVGFVIQYLLALAESHVD
NQKCDWKKDRALWLWVPVPTAGSKSPAKPIIFDHRSQPHNVPVITGSKDLQNVNIIPCIL
FGPVTSQLPRIFTRIGEDYDERVLPSITTEILKSVVARFDAGELITQRELVSRQEGVHRS
SGSQTGGSAGCREGQNSLATAGDGLMELCKLEAAEDITYQLSRSWNITNLPAGQSVLLQL
PHPRGPEANLEVRPKESWNHADFVHCEDTESVPGKPSVNADEEVGGPQICRVCGDKATGY
HFNVMTCEGCKGFFRRGNRGRGPSPWKLSGNKAVKEKGTGVSGRREGAEDGPGEEVSLKV
VLGLPAPAKSTCPISCRNGQKRRAMKRNARLRCPFRKGACEITRKTRRQCQACRLRKCLE
SGMKKEMIMSDEAVEERRALIKRKKSERTGTQPLGVQGLTEEQRMMIRELMDAQMKTFDT
TFSHFKNFRLPGVLSSGCELPESLQAPSREEAAKWSQVRKDLCSLKVSLQLRGEDGSVWN
YKPPADSGGKEIFSLLPHMADMSTYMFKGIISFAKVISYFRDLPIEDQISLLKGAAFELC
QLRFNTVFNAETGTWECGRLSYCLEDTAGGFQQLLLEPMLKFHYMLKKLQLHEEEYVLMQ
AISLFSPDRPGVLQHRVVDQLQEQFAITLKSYIECNRPQPAHRKNTSKQGDVAQKGASIP
SLVLSSSCDLLPRLMPTDPETNLDFTEPKAMKG

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_2|2622_bp
atgcccaacattactaatcgttcgagaaatgcaaacaaaagccacaatgtgatatcacct
catactgttagaatggctattatcaaaaagacaaaaagcaggtcatctggtcgagtgttc
agctctcagcaaaaaggaggcaatggagtgggtggctcctctctgcaggcaggtcatcag
gatgagtattcagctctcagcagagaagctcccaccagctccatggagggtgcagccttg
gctgcacctccctgctgcagccagtgtgatggcagtggcagaccgtctgatgtggccact
gccatcagtagcatggaagttaagagagcaggctctggacccagactgtccggattgaaa
tcacagtccaagttcagggacctgcaggccccagatatagccccatgctgtcctcctacc
ccagagcacactgttcaggctacttccactggtcctccctgcctaaggcccaagtcaact
ttctgtccagtgggatttgtaatccaatacctcctagccctagcagaatcccatgtggat
aatcagaaatgtgactggaaaaaggacagagctctatggctgtgggtcccagtccccact
gctggcagtaagtccccagcaaaaccaattatctttgaccaccgttctcaaccacataat
gtgccagtcatcactggtagcaaagatttacagaatgtcaatatcattccgtgcatcctc
tttgggcctgtcactagccagcttcctcgcatcttcaccaggatcggagaagactatgat
gagcgtgtgctgccatccatcactactgagatcctcaagtcagtggtggctcgctttgat
gctggagaactaatcacccagagagaactggtctccaggcaggaaggagttcacagaagc
agtggaagccaaacaggtggctcagcaggatgcagagagggccagaactcactggccact
gcaggggacggcctgatggagctgtgcaagctggaagctgcagaggacatcacgtaccag
ctctctcgctcttggaacatcaccaatctgccggcagggcagtccgtgctcctccagctg
ccccatccaagaggcccagaagcaaacctggaggtgagacccaaagaaagctggaaccat
gctgactttgtacactgtgaggacacagagtctgttcctggaaagcccagtgtcaacgca
gatgaggaagtcggaggtccccaaatctgccgtgtatgtggggacaaggccactggctat
cacttcaatgtcatgacatgtgaaggatgcaagggctttttcaggaggggaaatcgagga
agaggcccatctccatggaaactttctggtaacaaggctgtgaaagagaaggggacaggt
gtttcaggaagaagggaaggcgctgaggatgggcctggagaggaagtgtccctgaaagtg
gttttggggctgcccgcgccagcgaaaagcacgtgtcccatttcctgccggaatggccag
aaaaggagggccatgaaacgcaacgcccggctgaggtgccccttccggaagggcgcctgc
gagatcacccggaagacccggcgacagtgccaggcctgccgcctgcgcaagtgcctggag
agcggcatgaagaaggagatgatcatgtccgacgaggccgtggaggagaggcgggccttg
atcaagcggaagaaaagtgaacggacagggactcagccactgggagtgcaggggctgaca
gaggagcagcggatgatgatcagggagctgatggacgctcagatgaaaacctttgacact
accttctcccatttcaagaatttccggctgccaggggtgcttagcagtggctgcgagttg
ccagagtctctgcaggccccatcgagggaagaagctgccaagtggagccaggtccggaaa
gatctgtgctctttgaaggtctctctgcagctgcggggggaggatggcagtgtctggaac
tacaaacccccagccgacagtggcgggaaagagatcttctccctgctgccccacatggct
gacatgtcaacctacatgttcaaaggcatcatcagctttgccaaagtcatctcctacttc
agggacttgcccatcgaggaccagatctccctgctgaagggggccgctttcgagctgtgt
caactgagattcaacacagtgttcaacgcggagactggaacctgggagtgtggccggctg
tcctactgcttggaagacactgcaggtggcttccagcaacttctactggagcccatgctg
aaattccactacatgctgaagaagctgcagctgcatgaggaggagtatgtgctgatgcag
gccatctccctcttctccccagaccgcccaggtgtgctgcagcaccgcgtggtggaccag
ctgcaggagcaattcgccattactctgaagtcctacattgaatgcaatcggccccagcct
gctcataggaaaaacacaagcaaacagggggacgtggcccagaaaggggcttctatacct
tcactggtcctcagtagctcctgtgacctactgcccagactgatgcccacagacccagag
acaaacttggattttacggagcccaaggccatgaagggttaa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_3|555_aa
MKAEIKMFFETNENKDTTYQNLWDTFKAAYRGKFIALNAHKRKKERSKIDTLTSQLKELE
KQEQTRSKDSRRQEITKVRAELKEIETQKTLQKVSESRSWFFEKINKIDRPPARLIKKKR
EKNRIDAIKNDKGGITTDPTEIQTAIREYYEHFYANKLENLEEMDKFLETYTLPRLNQEE
VESLNRPITGSEVEAIINSLPTKKSPGPDRFTAKIYQRYTEELNKIPGNPTYKGREGPRQ
GELQTTAQRNKRGHKQMKEHSMLMDRRNQCRENGPTAQELSSNPPLATILIPPHARIQAA
ASTPTNATAASVSSQPPRGQLLLLYLAQGPVHLYDGIVEIMKCNFTQSMLILETVDRPIM
LLLHQLPTPPEQSRAASCTGKTTSYLSVTQQHWSLYGSRPPEGSEVESVGSPPAGPSTLS
CSLTRTPTDTHAPADEYRPGAHKAARKRRGTSGKWETGLLEVAMKRLRKRTNVSPKGSRS
ATCDAEQLLHEGRSKGVYVLDAQQPLGVLSIDAAELGEHSHDLQEQEPACQPEKRLWVQP
ALTHKPQGCSEAAQA

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_3|1668_bp
atgaaggcagaaataaagatgttctttgaaaccaatgagaacaaagacacaacataccag
aatctctgggacacatttaaagcagcatatagaggaaaatttatagcactaaatgcccac
aagagaaagaaggaaagatctaaaattgacaccctaacatcacaattaaaagaactagag
aagcaagagcaaacacgttcaaaagatagcagaaggcaagaaataactaaggtcagagca
gaactgaaggagatagagacgcaaaaaacccttcaaaaagtcagtgaatccaggagctgg
ttttttgaaaagatcaacaaaattgatagaccgccagcaaggctaataaagaagaaaaga
gagaagaatcgaatagacgcaataaaaaatgataaagggggtatcaccaccgatcccaca
gaaatacaaactgccatcagagaatactatgaacacttctacgcaaataaactagaaaat
ctagaagaaatggataaattcctggaaacatacaccctcccaagactaaaccaggaagaa
gttgaatccctgaatagaccaataacaggctctgaagttgaggcaataattaatagcctc
ccaaccaaaaaaagtccaggaccagacagattcacagccaaaatctaccagaggtacaca
gaggagctgaataaaatacctgggaatccaacttacaagggacgtgaaggacctcgtcaa
ggagaactacaaaccactgctcaacgaaataaaagaggacacaaacaaatgaaagaacat
tccatgctcatggataggaggaatcaatgtcgtgaaaatggccctactgcccaagaactg
tcaagtaatccacctctggctaccatccttattcctcctcatgctcggattcaagcagct
gcttcaacccccacaaatgccacagcagcgtcagtttcttcccagccaccaagaggtcag
ctcctcctactttacctggcccaggggccagtccatctttatgatgggattgtagagatt
atgaaatgtaactttactcagtcaatgctaatactggagaccgtggacagaccaataatg
ctgcttctgcatcagcttccaactccacctgaacagtcccgagcagccagctgcacagga
aaaaccaccagttacttgagtgtcactcagcaacactggtcactttatgggtctcgtcct
ccagagggttcggaagtggagtctgttggcagccctcctgcaggccctagcaccctgtcc
tgctccttaactaggactcccacagatactcatgcgcctgccgatgagtacaggcctgga
gcccacaaagcagctcggaagaggaggggaacgagtgggaagtgggagacaggactatta
gaggtagcaatgaaaagactcaggaagcgaacaaacgtgtcacccaagggcagccgctca
gctacctgtgatgccgaacaactcctgcatgaggggcgtagcaaaggggtgtatgtcctg
gatgcgcagcagccgctgggtgtgctgagcattgatgctgcggagctcggtgagcatagc
catgatcttcaggaacaagaacctgcatgccagccagagaaaagattgtgggtgcagccc
gccctgacccacaagcctcagggctgctctgaggctgcacaagcataa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_4|322_aa
MVILNFVFCFNLPDTGHMNKKDEVYLNLVLDYVPETVYRVARHYSRAKQTLPVIYVKLYM
YQLFRSLAYIHSFGICHRDIKPQNLLLDPDTAVLKLCDFGSAKQLVRGEPNVSYICSRYY
RAPELIFGATDYTSSIDVWSAGCVLAELLLGQPIFPGDSGVDQLVEIIKVLGTPTREQIR
EMNPNYTEFKFPQIKAHPWTKVIIRIKMQNLKFLEGTQTPFPTTVIVDSNLRNALRVFRP
RTPPEAIALCSRLLEYTPTARLTPLEACAHSFFDELRDPNVKLPNGRDTPALFNFTTQEI
AIATLTFSNQYPGQSAAIDIKV

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_4|969_bp
atggtgattctcaactttgttttctgcttcaatttacctgatactggccacatgaacaag
aaagatgaggtctatcttaatctggtgctggactatgttccggaaacagtatacagagtt
gccagacactatagtcgagccaaacagacgctccctgtgatttatgtcaagttgtatatg
tatcagctgttccgaagtttagcctatatccattcctttggaatctgccatcgggatatt
aaaccgcagaacctcttgttggatcctgatactgctgtattaaaactctgtgactttgga
agtgcaaagcagctggtccgaggagaacccaatgtttcgtatatctgttctcggtactat
agggcaccagagttgatctttggagccactgattatacctctagtatagatgtatggtct
gctggctgtgtgttggctgagctgttactaggacaaccaatatttccaggggatagtggt
gtggatcagttggtagaaataatcaaggtcctgggaactccaacaagggagcaaatcaga
gaaatgaacccaaactacacagaatttaaattccctcaaattaaggcacatccttggact
aaggttattataagaattaaaatgcaaaacttaaaattcctagagggaactcagactcct
ttccctaccactgtgatagtggacagcaacttgagaaatgctcttagggtcttccgaccc
cgaactccaccggaggcaattgcactgtgtagccgtctgctggagtatacaccaactgcc
cgactaacaccactggaagcttgtgcacattcattttttgatgaattacgggacccaaat
gtcaaactaccaaatgggcgagacacacctgcactcttcaacttcaccactcaagaaatt
gccatagccaccctaaccttcagcaaccaatatcctggtcaatcagcagccatcgacata
aaggtataa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_5|432_aa
MKLEPYLTPYTKINLKWIKDLNIRSENVEPFEEIIRENLLDTVLVNNFLDNRQQKPKIDK
WDYIKLKSFYTAKETINRSRRPFAKSNRNIQHWTLIQPTEIQTTIREYYKHLYANKLENQ
EETDKFLDTYTLPRINQEEVESLNRPITGSEIEAMINSLPTKKSPGPENQRQKPHDYLNR
CRKGLRQNSTAPHAKILNKRGIDGTYLKIRAIYDKLTINIILNGQKLEAFPLKTNTRQGC
PLSPVLFNIVLEVLVRAIRQEKEIKGIQLGNKEVKLSLFADDMIVYLENSTVSAQNLKLI
TNFSKVSGYKINVQKSQAFLDTNNRPTESQIMSELPFTIATKRIKYLGIQLTKNVKDLFK
NNYKPLLNEIKEDINKWKNIPCSWIGKINMVKTAILPKVIYRFNVIPMKLPMTFFTELEK
TTLNFILNQKRA

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_5|1299_bp
atgaaattggaaccttatcttacaccatacacaaaaattaacttaaaatggattaaagat
ttaaacataagatctgaaaacgtagaaccctttgaagaaatcatcagagaaaaccttctt
gacactgttcttgtcaataatttcttggataacaggcaacaaaagccaaaaatagacaag
tgggactatatcaaactaaaaagcttctacacagcaaaagaaaccatcaacagatccagg
aggccctttgccaaatccaaccggaacatccaacattggacactaatccagccaactgaa
atacaaactaccatcagagaatactataaacacctctatgcaaataaactagaaaatcaa
gaagaaacagataaattcctggacacatacaccctcccaagaataaaccaggaagaagtt
gaatctctgaatagaccaataacaggctctgaaattgaggcaatgattaatagtctacca
accaaaaaaagtccaggaccagagaaccaaagacaaaaaccacatgattatctcaataga
tgcagaaaaggccttcgacaaaattcaacagcccctcatgctaaaattctcaataaacga
ggtattgatggaacgtatctcaaaataagagctatttatgacaaactcacaatcaatatc
atactgaatgggcaaaaactggaagcattccctttgaaaaccaacacaagacaaggatgc
cctctctcaccagtcctattcaacatagtgttggaagttctggtcagggcaatcaggcaa
gagaaagaaataaagggcattcaattaggaaacaaggaagtcaaattgtccctgtttgca
gatgacatgattgtatatttggaaaactccaccgtctcagcccaaaatctcaagctgata
accaacttcagcaaagtctcaggatacaaaatcaacgtgcaaaaatcacaagcattccta
gacaccaataacagaccaacagagagccaaatcatgagtgaactcccattcacaattgct
acaaagagaattaaatacctaggaatacaacttacaaagaatgtgaaggacctcttcaag
aataactacaaaccactgctcaacgaaataaaagaggacataaacaaatggaagaatatt
ccatgctcatggataggaaaaatcaatatggtgaaaacggccatactgcccaaagtaatt
tatagattcaatgtcatccccatgaagctaccaatgactttcttcacagaattggaaaaa
actactttaaacttcatattgaatcaaaaaagagcctga

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_6|285_aa
MEYYAAIKKDEFLSFAGTQMKLETILLSKLSQGPKTKDRMFSLTGGCPSGTKHPEEGSGS
NICCSAASSGDTQANRVWSGPLANSNRPAAKKHNYSPAREQNWMQNEFDKMTEVGFRRSV
ITNFSKLKKYVLTHCKEAKNLDKSQSLNQSKAGTLFNSLKADRSLQGRLPSLKLAEERCP
LHTIKVQGKAVSADLEAVASYPEDLAKTTDEDNYTKQLLDAIKNIHDSAGTGTGVWKMIP
ILDDSEEFKTSVEEVTADVVEIEREPELETEPEDVTELLQSCDQT

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_6|858_bp
atggaatactatgcagccataaaaaaggatgagttcctgtcctttgcagggacacagatg
aagctagaaaccatccttctcagcaaactatcacaaggacctaaaaccaaagaccgcatg
ttctcactcacaggtgggtgcccctctgggacgaagcatccagaggaaggatcaggcagc
aatatctgctgttctgcagcctcctctggtgatacccaggcaaacagggtctggagtgga
cctctagcaaactccaatagacctgcagctaagaaacacaactactcgccagcaagggaa
caaaactggatgcagaatgagtttgacaagatgacagaagtaggcttcagaaggtcagta
ataacaaacttctccaagttaaagaagtatgttctaacccattgcaaggaagctaaaaac
cttgacaaaagccaaagcctaaaccagagcaaggccggaaccctcttcaattctctgaag
gccgacagaagccttcaaggaaggctgccaagtttgaagctagcagaggaaagatgccct
ctccataccataaaagtacaaggtaaagcagtaagtgctgatttagaagctgtagcaagt
tatccagaagatttagctaagaccactgatgaagataactacactaaacaacttctagat
gccattaagaatattcatgattcagcgggaacaggaacaggagtttggaagatgatacca
atcctggatgattctgaggagttcaaaacttcagtggaggaagtcactgcagatgtggta
gaaatagaaagagaaccagaattagaaacagagcctgaagatgtgactgaactgctgcaa
tcttgtgatcaaacttga

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_7|404_aa
MGKKQAGSSGKGGSHTTATRVQAPCKGWLCKTCRPGHGPNPEQATLWDICLTSAGAKWCR
DLAAAPSSWASLQLIFLKHFYGLRVKTNGYNPICFFKMRFINLPPPSPSKPSTLPYNNAE
VNIVEADDLRQTLAIKIGYQDTNVWLKCIKNSVRTLNKSNCYACVHGRPEAQIVPFPLEW
CSSQPGMGCMVTLFQDSTARSNKSCQALSLLYPKVQHPVGQPPRAIQLPSLNVNFTLCLS
RNGKNLAFLGSLMEHIYLDAIGISQGVPDKFKAQDQIAAGFESLPPWNYVNTITMSRTVK
ANHLVSINWLQIRKYGQMDKSCTMLNTTKAVEGMKEARKRKIWNVRRLPGKVASVLDVER
QDSNNQKIEIRLEEDAEKWEPYYTAGGNVKWCSHYGKQFGSPVN

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_7|1215_bp
atgggaaagaaacaggccggcagctcggggaaaggaggctcacataccacagcgactagg
gttcaggcaccatgtaaagggtggctctgcaaaacatgcagaccaggccacgggccaaac
cccgaacaggctacattatgggacatctgccttacttctgctggggccaagtggtgcagg
gatttggctgcggctccaagcagctgggcatccctgcagctaattttcctgaagcacttt
tacggcttaagagtaaagaccaatggatacaaccctatatgcttctttaaaatgcgtttt
attaacctccctcctccttctccatctaaaccttctaccctgccctacaacaatgctgaa
gtaaacattgtagaagcagatgatctaaggcaaactctagcaattaaaataggatatcaa
gatacaaatgtctggttgaaatgcatcaaaaattctgtccgcacattaaacaaaagcaat
tgttatgcttgtgtgcatggccggccagaggcccagattgtcccctttccactcgaatgg
tgctccagtcaaccgggcatgggctgcatggtaactctcttccaggattctacagctagg
agtaataaatcatgccaagctctctccctgctctatcccaaagtccaacaccctgtgggt
cagcccccaagggccatccagcttccatctctcaatgtcaatttcaccttgtgtctctca
cggaatgggaaaaacttggcgttcctgggaagcttaatggaacacatttatttagacgca
attggaatctcacagggagtacctgataaattcaaagcccaagaccaaatagctgcagga
tttgaatcattgcctccatggaactatgtaaatacaattacaatgtctagaaccgttaaa
gccaatcatttagtaagcatcaactggctacagataaggaaatacggtcaaatggataaa
agctgcacaatgttaaatacaacaaaagcggtagagggtatgaaggaagcaagaaaaaga
aaaatctggaatgtcagaagacttcctgggaaggtagcatctgtattagatgttgagaga
caggatagcaataatcaaaaaatagaaataaggcttgaagaagatgcggagaaatgggaa
ccctactacactgctggaggaaatgtgaaatggtgcagccattatggaaaacagtttggc
agtccagtaaattaa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_8|101_aa
MKCYLEIWDPGNWRANPEEQRKKSEDDSCTTGPGEQLDQIPAVGRGLQEKGHSRKRKGQE
AGWASKHCHHYFNVETLEHLMKLTTNSKKSTRKQFEIESSK

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_8|306_bp
atgaaatgttatttagagatatgggatccaggaaactggagagccaaccctgaagagcag
cgaaagaagtcagaggatgacagctgtacaacggggcctggagaacaactagatcagatc
ccagcagttggacgagggctccaggaaaaaggacactccaggaaaagaaaggggcaggag
gcaggatgggcaagtaaacactgtcatcactactttaacgtggaaacactcgagcacttg
atgaaactgactaccaacagcaagaaaagtacaagaaagcagtttgaaatcgaatcatcc
aaataa

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_9|438_aa
MAPAAGRGAAAQRRCLSGSFVPILASESLQPAGKAPLVRLALSGKRPTLGTRDPRQRGAL
GAQNWLRPAESLLWVGRAPPPLCSLERSEPRAADRSTFRFAAPRARGPCVRFPPLLEAAA
GEPSGRQPRPESGISPLLGPGPKANHTAARSCDWTAVRADWPPPRVSGSLPLPFAPTPAP
KLQANETALYRRPPFAFFSPPWRGRGSPDWPDCPRKPPSLHQSPKEVRSQRSFPANHKAA
AAPSRAVSPASLGFTVLNSSSLFVRAGDSDWPLLPLSNVSSSQPPNKANSPFPFGYLRHF
PLFGRGFPASLSNWFLRLIGFFREEPQTNDVRDWLRSGFGSQPKRASVGLGRRFPDACYA
GGGALGGVRLGGGGRRWRTSRRGEEEWGSARRLRRQRSSHRAAPDPGECGLVPPPPPPPP
GPSDKGRKEARRSRPRSR

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_9|1317_bp
atggcccccgcggctgggcggggcgcggccgcccaaaggcgctgcctttctggaagcttt
gttcccattttagcgtctgagagcttgcagccggctgggaaggcccccttggtccgtctg
gccctttcggggaagaggccaacactcggcacacgcgatccacggcagaggggagccttg
ggcgcgcagaattggctgcgccccgccgagagcctcctgtgggtggggagagcccctcca
cccctctgctcgcttgagcgctcagagcccagggccgccgaccgcagcactttccgattt
gctgcaccgagggcccgcggtccctgtgtgcggtttccaccgttgttggaggcggccgca
ggcgaaccgtcgggtcgtcagccacgacccgagtcaggcatctccccgctcctgggaccg
gggccgaaggccaatcacactgcagctaggtcttgcgattggacggcagtgagagccgat
tggccgccgccgcgagtttcgggctccctccctctcccttttgccccaactccagcgcct
aagcttcaggccaatgagacagcgctttatagacgccctcccttcgctttcttctcccca
ccttggagagggaggggaagtcctgactggccagactgtcctcggaagcccccttctctt
caccaatcaccgaaggaggtacgctcccagcggagttttccagccaatcacaaagcggcg
gcggcgcccagccgtgcagtttcaccagcgtctctgggtttcaccgtcctcaactcttca
agcctcttcgtaagggccggcgactctgattggccactgttgccattgtcgaatgtctcc
tccagccagccaccgaacaaggcgaattcaccctttccgttcggctaccttcggcatttt
ccgctctttgggcgtggcttcccagcgtcactttctaattggtttctcaggctgatcggc
tttttccgggaggagccgcaaacaaacgacgtccgtgattggctccgttcgggcttcggc
tcccagccgaagcgggcgagcgtggggctcggccggcgattcccagacgcctgttacgcg
ggcggcggggcgctgggcggtgtaaggctgggtgggggaggaaggaggtggaggacgagt
aggaggggggaggaggagtggggaagtgcaaggcggctgcgcagacagcgctcctcacac
agagcagctcctgacccgggcgaatgcgggcttgtgccgccgccgccgccgccgccgccc
gggccaagtgacaaaggaaggaaggaagcgaggaggagccggccccgcagccgctga

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_peptide_10|1507_aa
MSSPNLNIVTLLGSCLTYSSAYLFGIQDVLVGSSMETLIQTRLSMLCIGTSLVFGPILGK
SWRLYKVFTQRVPDKRVALWGHVSWPIPGTSVRQNKIPRDCCLAQVRAGSEGRKSDYRET
IATSQQGEVLTLTLLQIIKDLQLLGLVAALLMADVILLMTWVLTDPIQCLQILSVSMTVT
GKDVSCTSTSTHFCASRYSDVWIALIWGCKEKEGKGWSIRKLTEPDPIDSLGLLLLYGAY
LAGLTGHVSSPPVNQSLTIMVGVNLLVLAAGLLFVVTRYLHSWPNLVFGLTSGGIFVCTT
TINCFIFIPQLKQWKAFEEENQTIRRMAKYFSTPNKSFHTQYGEEENCHPRGEKSSMERL
LTEVSSAPAWKIPCKGSNHASVAPKALIADVLFSSHSPTSLNSKQNLTISTVTRIYFIHS
VDRCIMSHSYVPGIVPVNNEQKHGSYPHRAHSLVEEIEIHSSSKHVIIHCHKNYERKIRV
VRQNNVWDSICYIQKDALSLQRKPFNGHRCTSGKKLASPVHATPGISFPEQAREQAASPR
ARWQKNAVIESLQEQVNNAKEKIVRLMSAECTYDLPEGAAPPASSPNKDVQAVASVHTLA
AAQGPSGHLSDFQNDPGMAARDSQCTSGPSSYAQSLEGPGKDSSFSPGKEEKISDSKDFS
DHLDSGCSQKPWTEQSLGPERGDQVPMNPSQSLLPERGGSDPQRQRHLENSEEPPERRSR
VSSVIREKLQEVLQDLGLGPEASLSTAPSCHQQTWKNSAAFSPQKMPLSKELGFSPYMVR
RRRAAQRARSHFPGSAPSSVGHRANRTVPGAHSRLHVQNGDSPSLAPQTTDSRVRRPSSR
KPSLPSDPQDRPGTLEGSKQSQTEPEGARGSKAAFLRQPSGSGRAPSPAAPCLSKASPDL
PEQWQLWPPVPSGCASLSSQHSYFDTESSSSDEFFCRCHRPYCEICFQSSSDSSDSGTSD
TDPEPTGGLASWEKLWARSKPIVNFKDDLKPTLASQISPLGSDVPEVLTVPTVPLSCGSS
SIHPLMQFCTAGRHTPAISVGATLAPPKGAGELVKDECEELSHHQSHRESTPGSTVLIAE
LAVMSRLSPAPSPVYTSVVTRRQEMPMSQIKTCCELEKVCVKVSQETLGSENKCLGDTLE
RKRKRKRKRKKKRRGRRRREEKRKKKKSKQQRDEKRDVVKEQANQRTKGILCGQFVAIAS
HINKCTDASSKLRGQGGHTNGMQPGALFPAVTLITPELRVSHDWARVAWALRSGATAVNP
HPKRISSLSGPACRSRDVPGQVTSMECCAHNRHKRCLNIDGRKRGKETRKDKFLFSISHE
ACGETMNKPRGLGGRNGFMGLAQGPAALWSLGTWCPASQPLQLQLWLKKGQGVKLQTFAV
SVTAHRGSADPKSEQQQDLLQRVKEQSFHSVERTRAGCHCRLGQLAFIPLSGPSHILLIG
PFYRELIGLFYRELIASGNHPSTFYIHEPNHFDFYVLQSHEVLHSTDHTDCLLTECGISS
CLQSSRL

>gi568815595r:119726791_120193434|GENSCAN_predicted_CDS_10|4524_bp
atgtccagtcccaatctgaacattgtgaccttactgggcagttgtctcacttacagtagc
gcttacctctttgggattcaggatgttttagtggggagctcaatggaaactctcattcag
acaagactgtccatgctgtgcattgggacctcccttgtgtttggccccattctgggaaag
agctggcgactctacaaggtgtttacccaaagggtcccggacaagagagtggccctgtgg
ggacatgtgagctggccaatacctggcaccagtgtgaggcagaacaagatacccagagac
tgttgtttggcacaggtgcgagctggaagtgaagggaggaagagtgattacagagaaact
atagcaaccagtcaacaaggagaagttttgaccttgactcttttgcagattatcaaagac
ctgcagttgctggggttggtggcagccctgttgatggctgatgtgatcctgctcatgacg
tgggtgctgactgatcccatccagtgcctccagattctcagtgtcagtatgacggtgaca
gggaaagacgtgtcctgcacttcgaccagcacccacttctgtgcttcccggtattccgat
gtttggattgctctcatttggggatgcaaggaaaaagaaggaaaaggatggagcatcagg
aaacttactgagccagaccccatagactccctgggtctgctcctgctgtatggtgcctac
ctggctggcctgactggccatgtcagctcccctcctgtgaatcagtccttaaccatcatg
gtgggggtcaacctccttgtactggctgctgggctgctttttgtagtcaccagatacttg
cattcctggcccaacctggtctttggactcacatctggagggatctttgtttgtacaact
acaatcaactgcttcatcttcattccccagctgaagcaatggaaggcatttgaagaggaa
aaccaaacaatcagacgcatggccaaatatttcagcactcccaacaaaagcttccatacc
cagtatggtgaggaggagaactgccacccgaggggagagaaaagctccatggagaggctc
ctcacagaagtaagctctgcccctgcctggaagattccctgtaaaggatccaatcatgca
tcggtggcccccaaggctcttattgctgatgttctcttttcctctcattctcccacttct
cttaacagcaagcaaaacctcaccatttccaccgtgacacgcatctacttcattcattca
gtggacagatgtataatgagtcactcctatgtgccaggcattgtgccagtgaacaatgaa
caaaagcatggttcctaccctcacagagctcacagtctagtggaagaaatagagattcat
tcatcaagcaaacatgtaattatacattgtcataagaattatgaaagaaaaatcagagtg
gtaagacagaataatgtgtgggactcaatctgctatatccaaaaagatgctttgagtctg
cagaggaagcccttcaatgggcacaggtgcacaagtggtaagaagctggcctccccagtg
cacgctacacctggaatctctttcccagaacaggccagagaacaagcggccagtcctagg
gcccggtggcagaaaaatgctgtgattgaaagcctgcaggaacaagtaaacaacgccaaa
gagaagattgtgaggctgatgtcagctgagtgcacctatgacctcccagagggggctgcc
ccacctgcctcttccccgaacaaggacgtccaggcggtagcctcggtccacaccctggca
gctgctcaggggccttcgggtcacctctctgactttcagaatgatcctggcatggctgcc
cgggattcccagtgcacttcagggccctcctcatatgcacaaagccttgaggggcctggg
aaggactccagcttctccccagggaaggaggagaagatatctgactcaaaagacttttct
gatcatttagactcaggttgtagccagaagccatggactgagcaaagcctgggtccagaa
agaggagaccaagtccccatgaaccccagccagagtctcctaccagaaagaggcggctca
gatccccagagacagaggcatctggagaactcagaggagcccccagagcggcggtcacgg
gttagttcagtaatcagggagaaacttcaggaggtcttacaagatctgggcctgggccct
gaggcttccctctccaccgccccctcttgtcatcagcaaacctggaagaacagtgctgcc
ttcagcccccaaaagatgcccctctccaaggagctcggctttagcccttacatggtgagg
agaaggcgggcagctcagcgggcccgctcacactttcctggctctgcaccctcatctgtg
gggcatcgggcaaacaggactgttcctggggcacacagcaggctacatgtgcagaatggg
gacagccccagcctggccccacaaactactgattccagagtacgaagaccttcttccagg
aagccttcactaccttcagatcctcaagacagaccaggtaccctggagggcagcaaacaa
agccagacagagcccgagggggctagagggagcaaagcagcctttcttcgccagccttct
ggttctggccgggccccaagtcctgctgccccatgcctctccaaagcctcacctgacttg
cctgaacagtggcagctgtggcccccagtgccctcaggctgtgcctccctgtcttctcaa
cacagctattttgatactgagtccagcagctcagatgagttcttctgccgctgccaccgg
ccctactgtgaaatctgcttccagagctcttctgactctagtgacagtggcacatcagac
actgaccctgagcctactggggggctggcttcctgggaaaagctgtgggcccgctccaag
cctattgtgaacttcaaagatgacttgaaacccacgctggcttcccagatctctcccctg
ggatcggatgtacctgaggtcctgactgtccccactgtccccttgtcctgtggctcatcc
tcgattcacccactgatgcagttttgtactgcggggaggcacacaccagcaatttctgtt
ggggccacactggcacctcccaagggagctggggagctggtgaaggatgagtgcgaggaa
ctcagccaccaccagagccacagggagagcacacctgggtccactgtgcttattgctgag
ctggctgtcatgtccaggctgtcccctgccccgagtcctgtgtatacatctgtggtcaca
agaagacaggaaatgccaatgtcacaaatcaaaacctgttgtgaacttgaaaaggtctgt
gtcaaggtttcccaagaaacattaggctcagagaataagtgcctgggagacaccctggaa
agaaagaggaagagaaagaggaagaggaagaagaagagaagaggaagaagaagaagagaa
gagaagaggaagaagaagaagtccaaacaacagagagatgagaagagagatgtggtgaag
gagcaagccaatcaaagaacaaaaggcatcctatgtggacagtttgtggcaattgcctct
cacataaataaatgtactgacgccagttctaagttgagaggacaaggaggccataccaat
ggaatgcagcctggtgccttatttccagcagttaccctcatcactccagaactgcgggtg
tcccatgactgggccagggtggcctgggccttgcggtcaggagccactgctgtcaatcca
catcctaaaaggatttcttctctctcaggtcctgcctgcagatcccgggatgtacccggt
caagtgacaagcatggaatgctgtgcacacaatagacataagaggtgcttaaatattgac
gggaggaagagagggaaggaaacaaggaaggataaattcttattcagcatctctcatgaa
gcttgtggtgaaacaatgaacaagcccagaggcctaggaggaagaaatggttttatgggc
ctggcccagggccctgctgctttgtggagccttgggacttggtgccctgcatcccagcca
ctccagctccagctgtggctaaaaaagggccaaggagtgaagctgcagaccttcgcggtg
agtgttacagctcatagaggcagtgcggacccaaagagtgagcagcagcaagatttattg
caaagagtgaaagaacaaagcttccacagtgtggaaaggacccgagcgggttgccactgc
cggctggggcagcttgcttttattcccttatctggccccagccacatcctgctgattggt
ccattttatagagagctgattggtctgttttacagagagctgattgcctctggtaaccat
ccttccactttctatatccatgagcccaatcattttgacttttatgtcctacaaagccat
gaggtcctgcactccactgatcacactgactgtctcctgactgaatgtggcatcagcagc
tgcctgcaaagctccaggctttga
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com