Result of GENSCAN for pF1KB5104
GENSCAN 1.0	Date run: 3-Nov-116	Time: 16:03:15

Sequence gi568815587f:18233075_18465866 : 232792 bp : 42.71% C+G : Isochore 1 ( 0 - 43 C+G%)

Parameter matrix: HumanIso.smat

Predicted genes/exons:

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Term +  2753  2924 172 2 1  70  38  162 0.542  5.72
 1.02 PlyA +  5032  5037  6                1.05

 2.04 PlyA -  5178  5173  6                1.05
 2.03 Term - 12441 12303 139 2 1  59  49  165 0.985  6.15
 2.02 Intr - 12974 12836 139 0 1 141  93  141 0.999 18.50
 2.01 Init - 14937 14847  91 0 1  98  91  110 0.683 11.90
 2.00 Prom - 15739 15700  40               -6.95

 3.00 Prom + 18000 18039  40               -6.55
 3.01 Sngl + 28908 30017 1110 2 0  88  38 1330 0.977 124.58
 3.02 PlyA + 30031 30036  6                1.05

 4.00 Prom + 33008 33047  40               -6.95
 4.01 Init + 33814 33904  91 0 1  98  91  114 0.872 12.21
 4.02 Intr + 36121 36259 139 2 1 141  45  141 0.993 13.70
 4.03 Term + 36643 36781 139 1 1  79  49  167 0.979  8.35
 4.04 PlyA + 36872 36877  6                1.05

 5.08 PlyA - 37333 37328  6                1.05
 5.07 Term - 43200 42945 256 2 1  54  37  192 0.219  4.77
 5.06 Intr - 49146 48876 271 1 1  92  75  230 0.611 17.78
 5.05 Intr - 50827 50721 107 0 2  50  80  51 0.982 -0.56
 5.04 Intr - 52385 52272 114 1 0  91 106  19 0.803  2.64
 5.03 Intr - 53636 53517 120 1 0  87  92  106 0.830  9.59
 5.02 Intr - 54616 54461 156 0 0  60  81  143 0.998  9.00
 5.01 Init - 54937 54819 119 1 2  67 131  92 0.749 11.12
 5.00 Prom - 57238 57199  40               -6.15

 6.15 PlyA - 57262 57257  6                1.05
 6.14 Term - 58945 58315 631 0 1  84  43  388 0.934 26.70
 6.13 Intr - 59902 59825  78 0 0  52  82  96 0.898  3.15
 6.12 Intr - 62095 61946 150 0 0  56  54  159 0.914  7.66
 6.11 Intr - 63048 62925 124 1 1  33  92  106 0.618  4.22
 6.10 Intr - 63910 63724 187 1 1  91  59  119 0.994  7.64
 6.09 Intr - 64643 64485 159 2 0  48 103  122 0.927  8.96
 6.08 Intr - 65896 65718 179 2 2  57  70  103 0.953  4.12
 6.07 Intr - 67842 67754  89 2 2  99  86  -4 0.845 -0.80
 6.06 Intr - 72419 72348  72 1 0 102  97  11 0.478  1.00
 6.05 Intr - 76005 75872 134 0 2 102  61  111 0.566  8.32
 6.04 Intr - 77859 77667 193 2 1  51 100  144 0.998 10.47
 6.03 Intr - 78377 78313  65 2 2  89 110  58 0.995  4.70
 6.02 Intr - 78950 78840 111 2 0  86  90  32 0.877  2.86
 6.01 Init - 84784 84677 108 1 0  61  63  113 0.928  6.37
 6.00 Prom - 87145 87106  40               -6.55

 7.00 Prom + 87843 87882  40               -9.65
 7.01 Init + 88556 88603  48 1 0  74  63   7 0.714 -2.20
 7.02 Term + 89044 89595 552 0 0  39  48  450 0.900 29.42
 7.03 PlyA + 92715 92720  6                1.05

 8.00 Prom + 99187 99226  40               -8.45
 8.01 Init + 100001 100154 154 1 1 114 101  140 0.965 18.09
 8.02 Intr + 102680 102872 193 0 1 107  75  206 0.999 18.83
 8.03 Intr + 105035 105200 166 2 1  71  84  172 0.982 14.14
 8.04 Intr + 106490 106583  94 1 1  68 110  40 0.983  2.82
 8.05 Intr + 108187 108336 150 2 0  82  88  130 0.988 11.61
 8.06 Intr + 108454 108533  80 2 2 100  94  39 0.956  4.05
 8.07 Intr + 114514 114660 147 0 0  69  46  106 0.740  4.01
 8.08 Intr + 118807 118895  89 0 2  22  97  79 0.958  0.05
 8.09 Intr + 119255 119372 118 2 1  96  96  54 0.971  6.55
 8.10 Intr + 124878 124968  91 2 1 103  50  64 0.987  2.75
 8.11 Intr + 125451 125566 116 1 2 104  72  78 0.451  7.05
 8.12 Intr + 127541 127633  93 1 0 129  73  30 0.451  4.84
 8.13 Term + 132709 132795  87 0 0  92  51  66 0.275 -0.02
 8.14 PlyA + 133364 133369  6                1.05

 9.04 PlyA - 134039 134034  6                1.05
 9.03 Term - 142948 142825 124 0 1 134  50  108 0.620  8.48
 9.02 Intr - 161575 161403 173 1 2  81  67  129 0.025  7.92
 9.01 Init - 162026 161586 441 2 0  53  14  231 0.052  8.36
 9.00 Prom - 162112 162073  40               -9.35

10.00 Prom + 162388 162427  40               -11.24
10.01 Init + 163474 163536  63 0 0  89  86  20 0.804  3.10
10.02 Intr + 163745 163894 150 1 0  71 115  100 0.873 10.44
10.03 Intr + 166357 166474 118 0 1  70  10  144 0.997  3.92
10.04 Intr + 167763 167936 174 1 0  88  94  123 0.999 11.89
10.05 Intr + 169766 169939 174 0 0  79  91  56 0.941  3.99
10.06 Intr + 170620 170737 118 2 1  63  75  121 0.999  6.90
10.07 Intr + 172375 172498 124 1 1  70 100  103 0.998  9.37
10.08 Intr + 174043 174123  81 0 0  97  57  91 0.009  5.82
10.09 Intr + 179635 179769 135 0 0  71 113  114 0.950 12.04
10.10 Intr + 182110 182227 118 0 1  53  33  128 0.788  2.92
10.11 Intr + 196663 196836 174 2 0  96 109  94 0.984 11.29
10.12 Intr + 201666 201839 174 1 0  51 103  93 0.602  6.09
10.13 Intr + 205055 205150  96 0 0  77  45  120 0.160  5.66
10.14 Intr + 205454 205571 118 0 1  26  85  111 0.039  3.20
10.15 Intr + 213136 213259 124 1 1  52 102  46 0.020  2.07
10.16 Term + 218832 218942 111 2 0  30  44  159 0.049  3.28
10.17 PlyA + 219622 219627  6                1.05

11.00 Prom + 221222 221261  40               -3.75
11.01 Init + 223090 223242 153 0 0  67  65  137 0.793  7.34
11.02 Intr + 223598 223732 135 1 0  49 106  133 0.824 11.04
11.03 Intr + 230887 231004 118 0 1  61  33  146 0.127  5.52
11.04 Intr + 232563 232736 174 1 0  82  76  66 0.086  3.79

Suboptimal exons with probability > 0.800

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..
----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

S.001 Term + 174043 174207 165 0 0  97  39  181 0.991 11.03
S.002 Init + 179166 179399 234 2 0  70  -2  168 0.840  2.19
S.003 Term + 205055 205212 158 0 2  77  43  140 0.813  5.51


Predicted peptide sequence(s):

Predicted coding sequence(s):


>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_1|57_aa
XVLTLESLLEKRTPAFTGDSHDQGAENNACEKPHCAEEKERQGQRIIKKNTDLCFED

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_1|174_bp
nnagttcttaccttggagagcctccttgaaaaacgaacgccagctttcactggtgactcc
catgaccaaggagcagaaaacaatgcctgtgaaaagcctcattgtgctgaagagaaagaa
agacaggggcagaggatcataaaaaaaaacacagatctatgttttgaggactga

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_2|122_aa
MKLLTGLVFCSLVLSVSSRSFFSFLGEAFDGARDMWRAYSDMREANYIGSDKYFHARGNY
DAAKRGPGGAWAAEVISNARENIQRLTGRGAEDSLADQAANKWGRSGRDPNHFRPAGLPE
KY

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_2|369_bp
atgaagcttctcacgggcctggttttctgctccttggtcctgagtgtcagcagccgaagc
ttcttttcgttccttggcgaggcttttgatggggctcgggacatgtggagagcctactct
gacatgagagaagccaattacatcggctcagacaaatacttccatgctcgggggaactat
gatgctgccaaaaggggacctgggggtgcctgggctgcagaagtgatcagcaatgccaga
gagaatatccagagactcacaggccgtggtgcggaggactcgctggccgatcaggctgcc
aataaatggggcaggagtggcagagaccccaatcacttccgacctgctggcctgcctgag
aaatactga

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_3|369_aa
MDPCKVNELRAFVKMCKQDPSVLHTEEMRFLREWVESMGGKVPPATQKAKSEENTKEEKP
DSKKVEEDLKADEPSTEESDLEIDKEGVIEPDTDAPQEMGDENVEITEEMMDQANDKKVA
AIEVLNDGELQKAIDLFTDAIKLNPRLAILYAKRASVFVKLQKPNAAIQDCDRAIEINPD
SAQPYKWRGKAHRLLGHWEEAAHDLAFACKLDYDEDASAMLKEVQPRAQKIAEHWRKYER
KHEEREIKERIERVKKAQEEQERAQREEEARRQSGAHYGPFPGGFPGGMPGNFPGGMPGM
GGDMPGMAGMPGLNEILSDPEALAAMQDPEVMVAFQDVAQNPANMSKYQSNPKVMNLISK
LSAKFGGQA

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_3|1110_bp
atggacccctgcaaagtgaacgagcttcgggcctttgtgaaaatgtgtaagcaggatccg
agcgttctgcacaccgaggaaatgcgcttcctgagagagtgggtggagagcatgggaggt
aaagtaccacctgctactcagaaggctaaatcagaagaaaataccaaggaagaaaaacct
gatagtaagaaggtggaggaagacttaaaggcagacgaaccatcaactgaggaaagtgat
ctagaaattgataaagaaggtgtgattgaaccagacactgatgctcctcaagaaatggga
gatgaaaatgtggagataacggaggagatgatggatcaggcaaatgataaaaaagtggct
gctattgaagtcctaaatgatggtgaactccagaaagccattgacttattcacagatgcc
atcaagctgaatcctcgcttggccattttgtatgcaaagagggccagtgtcttcgtcaaa
ttacagaagccaaatgctgccatccaagactgtgacagagccattgaaataaatcctgat
tcagctcagccttacaagtggcgggggaaagcacacagacttctaggccactgggaagaa
gcagcccatgatcttgcctttgcctgtaaattggattatgatgaagatgctagtgcaatg
ctgaaagaagttcaacctagggcacagaaaattgcagaacattggagaaagtatgagcga
aaacatgaagagcgagagatcaaagaaagaatagaacgagttaagaaggctcaagaagag
caggagagagcccagagggaggaagaagccagacgacagtcaggagctcactatggccct
tttccaggtggctttcctggtggaatgcctggtaattttcccggaggaatgcctggaatg
ggaggggacatgcctggaatggccggaatgcctggactcaatgaaattcttagtgatcca
gaggctcttgcagccatgcaggatccagaagttatggtggccttccaggatgtggctcag
aacccagcaaatatgtcaaaataccagagcaacccaaaggttatgaatctcatcagtaaa
ttgtcagccaaatttggaggtcaagcataa

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_4|122_aa
MKLLTGLVFCSLVLGVSSRSFFSFLGEAFDGARDMWRAYSDMREANYIGSDKYFHARGNY
DAAKRGPGGAWAAEVITDARENIQRFFGHGAEDSLADQAANEWGRSGKDPNHFRPAGLPE
KY

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_4|369_bp
atgaagcttctcacgggcctggttttctgctccttggtcctgggtgtcagcagccgaagc
ttcttttcgttccttggcgaggcttttgatggggctcgggacatgtggagagcctactct
gacatgagagaagccaattacatcggctcagacaaatacttccatgctcgggggaactat
gatgctgccaaaaggggacctgggggtgcctgggctgcagaagtgatcaccgatgccaga
gagaatatccagagattctttggccatggtgcggaggactcgctggctgatcaggctgcc
aatgaatggggcaggagtggcaaagaccccaatcacttccgacctgctggcctgcctgag
aaatactga

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_5|380_aa
MASSNPVYMEMEKGDLPTRLKLLDDEVPFDSPLLVVYATRLYEKFGESALRSLIKFFPSI
LPSDIIQLCHHHPAEFLAYLDSLVKSRPEDQRSSFLESLLQPESLRLDWLLLAVSLDAPP
STSTMDDEGYPRPHSHLLSWGYSQLILHLIKLPADFITKEKMTDICRSCGFWPGYLILCL
ELERRREAFTNIVYLNDMSLMEGDNGWIPETVEEWKLLLHLIQSKSTRPAPQESLNGSLS
DGPSPINVENVALLLAKAMGPDRAWSLLQECGLALELSEKFTRTCDILRIAEKRQRARDL
QPAMPEPPPDSVGSCAAQASLTSTAPCSRAPSPIDHPRAEECGHMAGDWQAAPPVAPVRD
PLGEASWAPASGGDLENLYV

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_5|1143_bp
atggcaagttccaatcctgtgtatatggagatggaaaaaggagatctaccaacaaggtta
aagttactagatgacgaggttccttttgatagtccgttgttggttgtttatgctacccgg
ttgtatgaaaagtttggggagtctgctcttcgatccttaatcaagttctttccatccatt
ttgccatcggatatcatacaactttgtcatcatcatcctgctgagtttttggcctattta
gacagtctggtgaaatcaaggcctgaagatcagcggtcatcttttcttgagtcccttctg
caaccagagtctttaaggttggattggctgcttttggcagtgtcccttgatgctccacca
agcaccagcacaatggatgatgaaggttatcccaggcctcattcacacttgctttcctgg
ggttacagtcagctgatccttcatctaattaaacttcctgcagattttataaccaaagag
aaaatgacagacatctgcaggtcttgtggtttctggcctggatatctaattctctgtttg
gagctggagagaagaagagaggccttcaccaatattgtgtatctgaatgatatgagcctg
atggaaggggacaatggttggatcccagagaccgtggaggaatggaagcttctccttcat
ctcatacagagcaagagcacgaggccagccccccaggagtcactaaatgggagcctcagt
gatgggccttcccccatcaatgtggagaatgtggcacttctgttagctaaggccatgggc
ccagatcgggcttggtcactgctacaggaatgtggtctggcccttgagttgtcagagaag
tttaccagaacctgcgatatcctgaggattgctgagaaaaggcagagggctcgggacctg
cagcccgccatgcctgagcctccccccgactccgtgggctcctgtgcggcccaagcctcc
ctgacgagcaccgccccctgctccagggcgcccagtcccattgaccacccaagggctgag
gagtgcgggcacatggcaggggactggcaggcagctccacctgtggccccggtgcgggat
ccactgggtgaagccagctgggctcctgcgtctggtggggacttggagaacctttatgtc
tag

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_6|759_aa
MAFVPVIPESYSHVLAEFESLDPLLSALRLDSSRLKCTSIAVSRKWLALGSSGGGLHLIQ
KEGWKHRLFLSHREGAISQVACCLHDDDYVAVATSQGLVVVWELNQERRGKPEQMYVSSE
HKGRRVTALCWDTAILRVFVGDHAGKVSAIKLNTSKQAKAAAAFVMFPVQTITTVDSCVV
QLDYLDGRLLISSLTRSFLCDTERSEPQYDHTAGSSQSLSFPKLLHLSEHCVLTWTERGI
YIFIPQNVQVLLWSEVKDIQDVAVCRNELFCLHLNGKVSHLSLISVERCVERLLRRGLWN
LAARTCCLFQNSVIASRARKTLTADKLEHLKSQLDHGTYNDLISQLEELILKFEPLDSAC
SSRRSSISSHESFSILDSGIYRIISSRRGSQSDEDSCSLHSQTLSEDERFKEFTSQQEED
LPDQCCGSHGNEDNVSHAPVMFETDKNETFLPFGIPLPFRSPSPLVSLQAVKESVSSFVR
KTTEKIGTLHTSPDLKVRPELRGDEQSCEEDVSSDTCPKEEDTEEEKEVTSPPPEEDRFQ
ELKVATAEAMTKLQDPLVLFESESLRMVLQEWLSHLEKTFAMKDFSGVSDTDNSSMKLNQ
DVLLVNESKKGILDEDNEKEKRDSLGNEESVDKTACECVRSPRESLDDLFQICSPCAIAS
GLRNDLAELTTLCLELNVLNSKIKSTSGHVDHTLQQYSPEILACQFLKKYFFLLNLKRAK
ESIKLSYSNSPSVWDTFIEGLKGNTQIALSKIEIRIKKH

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_6|2280_bp
atggcttttgtgccagtgataccagagtcctacagccatgttcttgcagagtttgaatct
ctggatccattactctcagccctgcggctggactccagtcgtctaaagtgcacgagcata
gctgtgtctcggaaatggttggctttgggcagttcaggaggaggactccatctcattcag
aaagaaggctggaagcacaggctttttctttcacacagggaaggtgcaatttctcaagtc
gcctgttgtttacatgatgatgattatgttgctgtagctaccagtcaaggtcttgtggtt
gtttgggaattaaatcaagagcgtcgtgggaaaccggaacaaatgtatgtgtcttcagaa
cacaaaggccgaagagtcacagctctctgctgggatacagctattcttagagtttttgta
ggtgatcatgctgggaaggtttctgctatcaaactcaatacttctaaacaagcaaaggca
gctgctgcttttgtgatgtttcctgttcagacaatcacaactgttgactcctgtgttgta
cagttagattatttggatggaaggctacttatatcttcacttactcgatccttcttgtgt
gacactgagagatcagaacctcagtatgatcatacagctggatcctcccagtctttgtct
ttccccaaactcttacatcttagtgagcattgtgtgctgacttggacagaaagaggaatt
tatattttcattcctcagaatgttcaagttcttctttggagtgaagtcaaagatattcag
gatgtggctgtctgtaggaatgaattgttctgtttgcacctaaatgggaaagtctcacat
ctctccctgatatctgtggagcgctgtgtggaacgcctgctaagaagaggcctatggaac
ttggctgctcgtacatgctgtcttttccaaaattctgtcattgccagcagagcaagaaaa
actttgactgcagataaattggagcatttgaaatctcagctggaccatggcacctacaat
gatctaatttctcaactggaagaattgatcttaaaatttgaacctttggattcagcttgt
agcagtagaagaagctccatttcatcacatgaaagtttcagcatcttggactctggtatt
tatcgtatcattagtagtagaagaggcagtcagtcagatgaagactcttgctcccttcac
agccaaaccctctcagaagatgagagatttaaagaattcacctcacagcaggaagaggac
ctgccagatcagtgttgtggctcacacggaaatgaagacaatgtttctcatgctccagtg
atgtttgagacagataagaatgaaacttttctcccgttcggcattccattaccatttcgt
tctccatctcctcttgtgtctcttcaggctgtcaaagaaagtgtttctagctttgtgcgt
aaaactactgagaagattggcacccttcacacgagccctgatctgaaagtgagaccagag
ctcaggggtgatgagcaatcatgtgaagaggatgtgagttcagatacctgcccaaaggag
gaagacactgaggaggaaaaagaggtaactagtccacctccagaagaagacaggttccag
gagcttaaagtagcaacagcagaagcaatgaccaagctacaggaccctctggttttattt
gaatccgagtctctgagaatggttttacaggagtggctttcacatttagaaaaaacattt
gccatgaaggacttttcaggtgtttcagatactgacaactcatccatgaaattgaaccag
gatgtgctattagttaatgaatcaaaaaagggaatattagatgaagataatgaaaaagaa
aaaagggactctttaggcaatgaagaatctgttgataaaacagcatgtgaatgtgtaagg
agtccaagggagtctttggatgacctgtttcaaatatgttctccatgcgccattgcaagt
ggtcttcggaacgacctggctgaattgacaacattatgtttggagttgaatgtattgaat
tctaagatcaaaagcaccagtggacatgtggaccacactttgcaacagtactctcctgaa
attctggcttgccagttcctgaagaagtacttttttctcctgaacttgaaaagagcgaag
gagagtatcaagcttagttacagtaatagcccttctgtttgggatacttttattgaagga
ttgaaaggtaatactcagattgccttatcaaagatagaaattcgtattaaaaaacattag

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_7|199_aa
MFLFCPSRCVEEEEKERRGTHRALRAERELQSPLAFLPFLADVIQESRRLETTLLTALPH
HVTSHAPPSAWSLPLRPRSRLRSLRPATAGPLRAGDTAPTGTGGALGQMVGPARIPGPFA
ARDRREETKQAGTRGGGRELAEGVMAAALLSHVPRARLATSGHVPSDSSQPAMEARPPSN
RGGGYCCGHWVSASSQQRL

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_7|600_bp
atgtttctcttttgccccagtaggtgcgtggaggaagaggagaaagaacgccggggaact
caccgcgcactaagagcggaacgtgaacttcagtctcccctcgcgttcctccccttcctt
gctgacgtcatccaggagagccgcagactggaaacaacgctactaacggcacttcctcat
cacgtgacgagtcacgcccctccttccgcgtggtccctccccctcaggccgcggtcgcga
ttacgctctctacggcctgcgaccgcagggccgttgcgggctggagacacggcgccgact
ggaaccggaggagctctaggccaaatggttgggccagccaggatcccaggacccttcgcc
gctcgagaccggagagaggaaacgaaacaggcgggaacccgtgggggagggagggaacta
gcggaaggtgtcatggcggccgcgctcttgagtcacgtgcccagggcccgccttgctact
tccggtcacgtgccctcagactcctcgcagccagcgatggaggcgagaccccctagtaac
agaggcggtggctactgctgcggccactgggtttcggcctcttcccagcagcggctctaa

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_8|525_aa
MATSSEEVLLIVKKVRQKKQDGALYLMAERIAWAPEGKDRFTISHMYADIKCQKISPEGK
AKIQLQLVLHAGDTTNFHFSNESTAVKERDAVKDLLQQLLPKFKRKANKELEEKNRMLQE
DPVLFQLYKDLVVSQVISAEEFWANRLNVNATDSSSTSNHKQDVGISAAFLADVRPQTDG
CNGLRYNLTSDIIESIFRTYPAVKMKYAENVPHNMTEKEFWTRFFQSHYFHRDRLNTGSK
DLFAECAKIDEKGLKTMVSLGVKNPLLDLTALEDKPLDEGYGISSVPSASNSKSIKENSN
AAIIKRFNHHSAMVLAAGLRKQLSINAEAKLQESIEYEDLGKNNSVKTIALNLKKSDRYY
HGPTPIQSLQYATSQDIINSFQSIRQEMEAYTPKLTQVLSSSAASSTITALSPGGALMQG
GTQQAINQMVPNDIQSELKHLYVAVGELLRHFWSCFPVNTPFLEEKVVKMKSNLERFQVT
KLCPFQEKIRRQYLSTNLVSHIEEMLQTAYNKLHTWQSRRLMKKT

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_8|1578_bp
atggcaacctcatctgaagaagttttgctgattgtaaagaaagtgcgtcaaaagaagcag
gatggagctctgtacctcatggcagaaagaattgcttgggcacctgaaggcaaagataga
tttacaatcagccatatgtatgcagatattaaatgccagaaaattagtccagaaggaaaa
gctaaaattcagcttcagctggtcctacatgcaggggacacaactaacttccatttttcc
aatgaaagcacagcagtgaaagagcgagatgcagtaaaagaccttcttcagcagctgctg
cccaaattcaagaggaaagcaaataaagaactggaagagaagaacagaatgctgcaagaa
gatcctgttttgtttcagctttataaagaccttgttgtgagtcaagtgatcagtgctgag
gaattctgggccaatcgtttaaatgtgaatgcaacagatagttcttccacatccaatcat
aagcaggatgttggcatttctgctgcatttctggctgatgtccggccccaaactgatggc
tgtaacggtctaagatataatttaacttctgatatcattgagtccatatttaggacctat
ccagcagtaaaaatgaaatatgcagaaaatgttccccacaacatgacagagaaggaattc
tggacacgttttttccagtcccattattttcacagggatcggctgaatacagggtcaaag
gatctctttgcagaatgtgccaaaatagatgaaaaaggcctaaaaacaatggtttcatta
ggagtgaaaaacccactactagatttaacagctttggaagataaaccattagatgagggc
tatggcatttcctctgtgccatctgcttccaattctaaatccataaaagagaatagtaat
gctgccatcatcaagagatttaaccatcacagtgccatggtcctggcagctggactcaga
aaacagttaagtataaatgcagaggcgaaattacaagagtccattgaatatgaagacttg
gggaaaaataattctgtaaaaacgattgcactaaacctcaagaagtcagataggtattat
catggtccaactccaatccagtcactacagtatgcaacaagtcaggacattattaattct
tttcaaagtattagacaagaaatggaagcttatacacccaagttaactcaggttctctca
agtagtgctgccagtagtaccatcacagcactgtcacctggaggggcacttatgcaggga
ggaacacagcaagccataaaccagatggtgccaaatgatattcaatctgaattgaaacac
ttatatgtagctgttggagaacttctacgacatttctggtcctgctttcctgttaatacg
ccattcctagaagaaaaggtagtgaaaatgaaaagtaatttggaacgattccaagttacg
aagctctgtccattccaagaaaagattcggagacagtatttaagcacaaatttggtaagt
cacatagaagagatgctccagacagcctacaacaagctccacacatggcagtcacggcgt
ctgatgaagaaaacgtga

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_9|245_aa
MQAAWYSAAFRLSRTRPGQAEAFLALWAPRTGPRVLHRPPISSPEVSPTLKAYHILVPHP
PGLSTPAWVRPPPRFPSVARSHGSRLEQKQSAASSEHMRCVGRRPDVSGLCFWKAAPTPP
GSRNPFASSGGQQNQRQLALPAHPSGAGPTVPGMHVGRSSGARGNEIRNRRQRLQHSELG
AGGALSGTAMLTSAGGAGGRAGTHVSTFLFAILLWALGVDLNGPHSHGVSCPPPSLVKTG
SEEEE

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_9|738_bp
atgcaagccgcgtggtactcagccgctttccgtctttcaagaacccgccccggacaagct
gaggcttttttggctctatgggctccgagaactggacctcgagttttgcaccgcccgccg
atttcgagcccagaggtatcccccacccttaaggcctatcatatccttgttccgcatcca
cccgggctttcgacccctgcttgggtgcggccacctcctcggttccccagcgtggccaga
agccatggttcccgcttagagcaaaagcagagcgcggcgagctccgaacacatgcgttgt
gtgggccgccgcccagacgtctctgggctgtgcttctggaaagcggctcctacacctccc
gggagcaggaatcccttcgcgagcagcggaggccagcagaaccagaggcagttggctcta
cccgcccatccctctggcgccggccctaccgtaccgggaatgcacgtcgggcggtcgtcg
ggggcgcgtggcaatgagatccggaatcggcggcagcggctgcagcactctgagctgggc
gcgggaggggccttaagtggaacagctatgctgacgtcagcggggggggccggcggacgt
gcgggaacccacgtgtctacatttctctttgccatactgctctgggctctgggggttgac
ctgaatggaccacacagccatggtgtctcctgtcctccaccttcactggtgaagactggg
agtgaggaagaagagtga

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_10|683_aa
MGEPSGGYTYTQTSIFLFHAKIPFGSKSNMATLKDQLIYNLLKEEQTPQNKITVVGVGAV
GMACAISILMKDLADELALVDVIEDKLKGEMMDLQHGSLFLRTPKIVSGKDYNVTANSKL
VIITAGARQQEGESRLNLVQRNVNIFKFIIPNVVKYSPNCKLLIVSNPVDILTYVAWKIS
GFPKNRVIGSGCNLDSARFRYLMGERLGVHPLSCHGWVLGEHGDSSVPVWSGMNVAGVSL
KTLHPDLGTDKDKEQWKEVHKQVVESAYEVIKLKGYTSWAIGLSVADLAESIMKNLRRVH
PVSTMIKGLYGIKDDVFLSVPCILGQNGISDLVKVLQMSTVKEQLIEKLIEDDENSQCKI
TIVGTGAVGMACAISILLKDLADELALVDVALDKLKGEMMDLQHGSLFFSTSKITSGKDY
SVSANSRIVIVTAGARQQEGETRLALVQRNVAIMKSIIPAIVHYSPDCKILVVSNPVDIL
TYIVWKISGLPVTRVIGSGCNLDSARFRYLIGEKLGVHPTSCHGWIIGEHGDSSGCTGMA
PRYALDEDLRKLAIMAEGKGGVDVSHMPLWSGVNVAGVALKTLDPKLGTDSDKEHWKNIH
KQVIQSAYEIIKLKGYTSWAIGLSVMDLVGSILKNLRRVHPVSTMVKPGPQRKTQTQKKK
KNTEEKQKQEEDTDVTLRCKKSK

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_10|2052_bp
atgggtgaaccctcaggaggctatacttacacccaaacgtcgatattccttttccacgct
aagattccttttggttccaagtccaatatggcaactctaaaggatcagctgatttataat
cttctaaaggaagaacagaccccccagaataagattacagttgttggggttggtgctgtt
ggcatggcctgtgccatcagtatcttaatgaaggacttggcagatgaacttgctcttgtt
gatgtcatcgaagacaaattgaagggagagatgatggatctccaacatggcagccttttc
cttagaacaccaaagattgtctctggcaaagactataatgtaactgcaaactccaagctg
gtcattatcacggctggggcacgtcagcaagagggagaaagccgtcttaatttggtccag
cgtaacgtgaacatctttaaattcatcattcctaatgttgtaaaatacagcccgaactgc
aagttgcttattgtttcaaatccagtggatatcttgacctacgtggcttggaagataagt
ggttttcccaaaaaccgtgttattggaagcggttgcaatctggattcagcccgattccgt
tacctaatgggggaaaggctgggagttcacccattaagctgtcatgggtgggtccttggg
gaacatggagattccagtgtgcctgtatggagtggaatgaatgttgctggtgtctctctg
aagactctgcacccagatttagggactgataaagataaggaacagtggaaagaggttcac
aagcaggtggttgagagtgcttatgaggtgatcaaactcaaaggctacacatcctgggct
attggactctctgtagcagatttggcagagagtataatgaagaatcttaggcgggtgcac
ccagtttccaccatgattaagggtctttacggaataaaggatgatgtcttccttagtgtt
ccttgcattttgggacagaatggaatctcagaccttgtgaaggttctccaaatgtcaact
gtcaaggagcagctaattgagaagctaattgaggatgatgaaaactcccagtgtaaaatt
actattgttggaactggtgccgtaggcatggcttgtgctattagtatcttactgaaggat
ttggctgatgaacttgcccttgttgatgttgcattggacaaactgaagggagaaatgatg
gatcttcagcatggcagtcttttctttagtacttcaaagattacttctggaaaagattac
agtgtatctgcaaactccagaatagttattgtcacagcaggtgcaaggcagcaggaggga
gaaactcgccttgccctggtccaacgtaatgtggctataatgaaatcaatcattcctgcc
atagtccattatagtcctgattgtaaaattcttgttgtttcaaatccagtggatattttg
acatatatagtctggaagataagtggcttacctgtaactcgtgtaattggaagtggttgt
aatctagactctgcccgtttccgttacctaattggagaaaagttgggtgtccaccccaca
agctgccatggttggattattggagaacatggtgattctagtggttgtacaggcatggct
ccaagatatgctcttgatgaggacctcaggaagcttgcaatcatggcagaaggcaaagga
ggagtagatgtgtcacatatgcccttatggagtggggtgaatgttgctggtgttgctctg
aagactctggaccctaaattaggaacggattcagataaggaacactggaaaaatatccat
aaacaagttattcaaagtgcctatgaaattatcaagctgaaggggtatacctcttgggct
attggactgtctgtgatggatttggtaggatccattttgaaaaatcttaggagagtgcac
ccagtttccaccatggttaagcctgggccacagaggaagactcagactcaaaagaagaag
aagaacacagaagaaaagcagaaacaagaagaagatacagatgtaactttacgatgtaaa
aaatctaaataa

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_peptide_11|194_aa
MVLCLRQAACDLLGRGWPFTPVSVARSTSHLDLRTPGAVLELRTGGWGNSRVSKMATIKS
ELIKNFAEEEAIHHNKISIVGTGSVGVACAISILLKGLSDELVLVDVDEGKLKGETMDLQ
HGSPFMKMPNIVSSKDYLVTANSNLVIITAGARQKKGETRLDLVQRNVSIFKLMIPNITQ
YSPHCKLLIVTNPX

>gi568815587f:18233075_18465866|GENSCAN_predicted_CDS_11|582_bp
atggttctgtgtctccgccaggcggcatgtgacctgctcgggcgcgggtggcccttcacc
cctgtgagtgtggccagaagtacctctcacctggacctgcggaccccgggcgcagtcctg
gagctgagaactggaggttgggggaacagcagggtttccaagatggcaactatcaagagt
gaacttattaagaatttcgcggaagaggaggccattcatcacaataagatctccattgta
ggaactggatcggttggtgtggcttgtgctatcagcatcttattaaaaggtttgagtgat
gaacttgtccttgtggatgttgatgaaggcaaactgaagggtgagacaatggatcttcaa
catggcagcccttttatgaaaatgccaaatattgtctccagcaaagattacctggtcact
gcaaactccaatctagtgattatcacagcaggtgcacgccagaaaaaaggagaaacacgc
cttgatttagtccagcgaaatgtatccatctttaaattaatgattcccaatattacccag
tacagtcctcactgcaaactgcttattgttactaatccagnn
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com