Restriction map for pF1KSDA0895
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIAA0895.seq Check: 474 from: 1 to: 1407KIAA0895.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            October 24, 2006 15:14 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0  1175  1407 
  Size:    1175   232
 
AflII C'TTAA_G

Cuts at:   0   706  1407 
  Size:    706   701
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   68   454  1407 
  Size:     68   386   953

 Fragments arranged by size: 

         953   386   68
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   550  1187  1407 
  Size:    550   637   220

 Fragments arranged by size: 

         637   550   220
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   126   746  1243  1407 
  Size:    126   620   497   164

 Fragments arranged by size: 

         620   497   164   126
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   312   470  1407 
  Size:    312   158   937

 Fragments arranged by size: 

         937   312   158
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   215  1407 
  Size:    215  1192
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   503   832  1407 
  Size:    503   329   575

 Fragments arranged by size: 

         575   503   329
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   89  1407 
  Size:     89  1318
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0  1398  1407 
  Size:    1398    9
 
BlpI GC'TnA_GC

Cuts at:   0   677  1407 
  Size:    677   730
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0  1328  1407 
  Size:    1328   79
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   25   367   841   862  1407 
  Size:     25   342   474   21   545

 Fragments arranged by size: 

         545   474   342   25   21
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   41   503   832  1407 
  Size:     41   462   329   575

 Fragments arranged by size: 

         575   462   329   41
 
BsaAI yAC'GTr

Cuts at:   0   808  1407 
  Size:    808   599
 
BsaBI GATnn'nnATC

Cuts at:   0  1268  1407 
  Size:    1268   139
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1000  1407 
  Size:    1000   407
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   256  1407 
  Size:    256  1151
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   788  1407 
  Size:    788   619
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0   833   959  1407 
  Size:    833   126   448

 Fragments arranged by size: 

         833   448   126
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   746  1064  1407 
  Size:    746   318   343

 Fragments arranged by size: 

         746   343   318
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   288  1398  1407 
  Size:    288  1110    9

 Fragments arranged by size: 

        1110   288    9
 
BstZ17I GTA'TAC

Cuts at:   0  1176  1407 
  Size:    1176   231
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   886  1329  1407 
  Size:    886   443   78

 Fragments arranged by size: 

         886   443   78
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   333   800  1407 
  Size:    333   467   607

 Fragments arranged by size: 

         607   467   333
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0  1062  1407 
  Size:    1062   345
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0  1332  1407 
  Size:    1332   75
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   491  1407 
  Size:    491   916
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   25   367   841   862  1407 
  Size:     25   342   474   21   545

 Fragments arranged by size: 

         545   474   342   25   21
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   735  1086  1308  1407 
  Size:    735   351   222   99

 Fragments arranged by size: 

         735   351   222   99
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0  1187  1407 
  Size:    1187   220
 
EcoRV GAT'ATC

Cuts at:   0   411  1407 
  Size:    411   996
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   28   516  1407 
  Size:     28   488   891

 Fragments arranged by size: 

         891   488   28
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   802   877  1407 
  Size:    802   75   530

 Fragments arranged by size: 

         802   530   75
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   16  1366  1407 
  Size:     16  1350   41

 Fragments arranged by size: 

        1350   41   16
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   507  1407 
  Size:    507   900
 
NcoI C'CATG_G

Cuts at:   0   886  1329  1407 
  Size:    886   443   78

 Fragments arranged by size: 

         886   443   78
 
PmlI CAC'GTG

Cuts at:   0   808  1407 
  Size:    808   599
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   735  1086  1308  1407 
  Size:    735   351   222   99

 Fragments arranged by size: 

         735   351   222   99
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0  1325  1407 
  Size:    1325   82
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   507  1407 
  Size:    507   900
 
SanDI GG'GwC_CC

Cuts at:   0  1308  1407 
  Size:    1308   99
 
SbfI CC_TGCA'GG

Cuts at:   0  1325  1407 
  Size:    1325   82
 
ScaI AGT'ACT

Cuts at:   0   437  1407 
  Size:    437   970
 
SexAI A'CCwGG_T

Cuts at:   0  1169  1407 
  Size:    1169   238
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   181  1321  1407 
  Size:    181  1140   86

 Fragments arranged by size: 

        1140   181   86
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   706  1407 
  Size:    706   701
 
SpeI A'CTAG_T

Cuts at:   0   373  1407 
  Size:    373  1034
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   886  1329  1407 
  Size:    886   443   78

 Fragments arranged by size: 

         886   443   78
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   713  1407 
  Size:    713   694
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   435  1407 
  Size:    435   972
 
XbaI T'CTAG_A

Cuts at:   0   511  1407 
  Size:    511   896
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   893  1407 
  Size:    893   514
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   29   111  1407 
  Size:     29   82  1296

 Fragments arranged by size: 

        1296   82   29
 

 Enzymes that do cut:

   AccI  AflII   AlfI   ApoI   AvaI   BanI   BbsI  BbvCI
   BclI  BglII   BlpI   BplI   BpmI  Bpu10I  BsaAI  BsaBI
  BseRI  BseYI   BsgI   BsmI  BspMI  BstYI BstZ17I   BtgI
   BtsI   DraI   EaeI   EarI Eco57MI EcoO109I  EcoRI  EcoRV
 HindIII   MmeI   MslI  MspA1I   NcoI   PmlI  PpuMI   PstI
  PvuII  SanDI   SbfI   ScaI  SexAI   SfcI   SmlI   SpeI
   StyI  TaqII   TatI   XbaI   XcmI   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AcuI   AfeI  AflIII   AgeI
   AhdI   AleI   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI
  AsiSI  AvrII   BaeI  BamHI  BanII   BbeI   BcgI  BciVI
  BfrBI   BglI Bme1580I  BmgBI   BmrI   BmtI  BpuEI   BsaI
  BsaHI  BsaWI  BsaXI  BsiEI BsiHKAI  BsiWI  BsmBI Bsp1286I
  BspEI  BspHI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI
  BstAPI  BstBI  BstEII  BstXI  Bsu36I  BtgZI   ClaI  CspCI
  DraIII   DrdI   EagI   EciI EcoICRI  EcoNI   FalI   FseI
   FspI  FspAI  HaeII  Hin4I  HincII   HpaI   KasI   KpnI
   MfeI   MluI   MscI   NaeI   NarI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   NspI   PacI   PasI   PciI  PflMI
   PfoI   PmeI   PpiI  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI
   PvuI  RsrII   SacI  SacII   SalI   SapI   SfiI   SfoI
   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SphI   SrfI   SspI   StuI
   SwaI   TstI Tth111I   XhoI   XmaI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com