Restriction map for pFN21AE5316
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE5316.seq Check: 9516 from: 1 to: 855KIEE5316.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            January 29, 2014 11:55 ..

AatII G_ACGT'C

Cuts at:   0   390   855 
  Size:    390   465
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   116   185   479   855 
  Size:    116   69   294   376

 Fragments arranged by size: 

         376   294   116   69
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   106   312   855 
  Size:    106   206   543

 Fragments arranged by size: 

         543   206   106
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   222   855 
  Size:    222   633
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   359   471   855 
  Size:    359   112   384

 Fragments arranged by size: 

         384   359   112
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   574   855 
  Size:    574   281
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   503   676   855 
  Size:    503   173   179

 Fragments arranged by size: 

         503   179   173
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   546   855 
  Size:    546   309
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   503   676   855 
  Size:    503   173   179

 Fragments arranged by size: 

         503   179   173
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   103   112   855 
  Size:    103    9   743

 Fragments arranged by size: 

         743   103    9
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   387   855 
  Size:    387   468
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   272   419   855 
  Size:    272   147   436

 Fragments arranged by size: 

         436   272   147
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   236   266   855 
  Size:    236   30   589

 Fragments arranged by size: 

         589   236   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   49   52   55   88   130   196   361   364 
  Size:     49    3    3   33   42   66   165    3

Cuts at:  364   367   493   496   499   648   855 
  Size:     3   126    3    3   149   207

 Fragments arranged by size: 

         207   165   149   126   66   49   42   33
          3    3    3    3    3    3
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   359   855 
  Size:    359   496
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   378   855 
  Size:    378   477
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   359   471   855 
  Size:    359   112   384

 Fragments arranged by size: 

         384   359   112
 
BspEI T'CCGG_A

Cuts at:   0   419   855 
  Size:    419   436
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   746   855 
  Size:    746   109
 
BsrBI CCG'CTC

Cuts at:   0   399   429   441   576   603   855 
  Size:    399   30   12   135   27   252

 Fragments arranged by size: 

         399   252   135   30   27   12
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   233   855 
  Size:    233   622
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   822   855 
  Size:    822   33
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   647   855 
  Size:    647   208
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0    8   20   59   80   140   455   583   855 
  Size:     8   12   39   21   60   315   128   272

 Fragments arranged by size: 

         315   272   128   60   39   21   12    8
      
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   357   855 
  Size:    357   498
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   116   185   479   855 
  Size:    116   69   294   376

 Fragments arranged by size: 

         376   294   116   69
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   291   855 
  Size:    291   564
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   313   849   855 
  Size:    313   536    6

 Fragments arranged by size: 

         536   313    6
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   306   338   855 
  Size:    306   32   517

 Fragments arranged by size: 

         517   306   32
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   560   855 
  Size:    560   295
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0   649   855 
  Size:    649   206
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   662   855 
  Size:    662   193
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   58   82   675   824   855 
  Size:     58   24   593   149   31

 Fragments arranged by size: 

         593   149   58   31   24
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   548   855 
  Size:    548   307
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   291   855 
  Size:    291   564
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   743   855 
  Size:    743   112
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   58   675   855 
  Size:     58   617   180

 Fragments arranged by size: 

         617   180   58
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   359   855 
  Size:    359   496
 
SacII CC_GC'GG

Cuts at:   0   825   855 
  Size:    825   30
 
SapI GCTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   59   855 
  Size:     59   796
 
SbfI CC_TGCA'GG

Cuts at:   0   743   855 
  Size:    743   112
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   739   855 
  Size:    739   116
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   689   855 
  Size:    689   166
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   127   855 
  Size:    127   728
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   236   268   855 
  Size:    236   32   587

 Fragments arranged by size: 

         587   236   32
 
ZraI GAC'GTC

Cuts at:   0   388   855 
  Size:    388   467
 

 Enzymes that do cut:

  AatII   AcuI  AlwNI   BanI  BanII   BbsI  BbvCI  BfrBI
  Bpu10I   BsaI  BsaHI  BsaWI  BsaXI  BseRI BsiHKAI  BsmBI
 Bsp1286I  BspEI  BspMI  BsrBI  BstYI   BtgI   EaeI   EarI
 EcoICRI Eco57MI EcoO109I  HaeII  Hin4I   MmeI   MscI   MslI
  MspA1I   NsiI  PpuMI   PstI  PvuII   SacI  SacII   SapI
   SbfI   SfcI   StyI  TaqII   TstI   ZraI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI   AccI  Acc65I   AclI   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AhdI   AleI   AlfI   AloI   ApaI  ApaLI   ApoI   AscI
   AseI  AsiSI   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI   BbeI   BcgI
  BciVI   BclI   BglI  BglII   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmrI
   BmtI   BplI   BpmI  BpuEI  BsaAI  BsaBI  BseYI   BsgI
  BsiEI  BsiWI   BsmI  BspHI  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII
  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII  BstXI BstZ17I  Bsu36I  BtgZI
   BtsI   ClaI  CspCI   DraI  DraIII   DrdI   EagI   EciI
  EcoNI  EcoRI  EcoRV   FalI   FseI   FspI  FspAI  HincII
 HindIII   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI   NaeI   NarI
   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NspI   PacI
   PasI   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI  PshAI
   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII   SalI  SanDI
   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI   SmlI
  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StuI   SwaI   TatI
 Tth111I   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI   XmnI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com