Restriction map for pFN21AE1884
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE1884.seq Check: 9935 from: 1 to: 1230KIEE1884.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            July 15, 2010 18:49 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   323  1230 
  Size:    323   907
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   16   101   745   895  1230 
  Size:     16   85   644   150   335

 Fragments arranged by size: 

         644   335   150   85   16
 
AflII C'TTAA_G

Cuts at:   0   882  1230 
  Size:    882   348
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   145   349  1230 
  Size:    145   204   881

 Fragments arranged by size: 

         881   204   145
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   619   707   751  1172  1230 
  Size:    619   88   44   421   58

 Fragments arranged by size: 

         619   421   88   58   44
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   420   839  1230 
  Size:    420   419   391

 Fragments arranged by size: 

         420   419   391
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   503   846  1230 
  Size:    503   343   384

 Fragments arranged by size: 

         503   384   343
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   531  1230 
  Size:    531   699
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   603  1230 
  Size:    603   627
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0  1149  1230 
  Size:    1149   81
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   594  1230 
  Size:    594   636
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   149  1230 
  Size:    149  1081
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   26  1230 
  Size:     26  1204
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   722   752  1230 
  Size:    722   30   478

 Fragments arranged by size: 

         722   478   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1124  1230 
  Size:    1124   106
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   138  1230 
  Size:    138  1092
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   831  1230 
  Size:    831   399
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0  1130  1230 
  Size:    1130   100
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   503   831   846  1230 
  Size:    503   328   15   384

 Fragments arranged by size: 

         503   384   328   15
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0   826  1230 
  Size:    826   404
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   576  1230 
  Size:    576   654
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   603  1230 
  Size:    603   627
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   686  1062  1150  1230 
  Size:    686   376   88   80

 Fragments arranged by size: 

         686   376   88   80
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0   306  1230 
  Size:    306   924
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0  1080  1230 
  Size:    1080   150
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   16   101   594   745   895  1230 
  Size:     16   85   493   151   150   335

 Fragments arranged by size: 

         493   335   151   150   85   16
 
FalI AAGnnnnnCTTnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   370  1230 
  Size:    370   860
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   351   375   383   407  1230 
  Size:    351   24    8   24   823

 Fragments arranged by size: 

         823   351   24   24    8
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   44  1230 
  Size:     44  1186
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   527  1230 
  Size:    527   703
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   516  1230 
  Size:    516   714
 
NdeI CA'TA_TG

Cuts at:   0   524  1023  1230 
  Size:    524   499   207

 Fragments arranged by size: 

         524   499   207
 
PspXI vC'TCGA_Gb

Cuts at:   0   839  1230 
  Size:    839   391
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   516  1230 
  Size:    516   714
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   949  1230 
  Size:    949   281
 
SmaI CCC'GGG

Cuts at:   0   422  1230 
  Size:    422   808
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   41   839   882  1230 
  Size:     41   798   43   348

 Fragments arranged by size: 

         798   348   43   41
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   645  1230 
  Size:    645   585
 
Tth111I GACn'n_nGTC

Cuts at:   0   400  1155  1230 
  Size:    400   755   75

 Fragments arranged by size: 

         755   400   75
 
XhoI C'TCGA_G

Cuts at:   0   839  1230 
  Size:    839   391
 
XmaI C'CCGG_G

Cuts at:   0   420  1230 
  Size:    420   810
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   128  1230 
  Size:    128  1102
 

 Enzymes that do cut:

   AccI   AcuI  AflII  AlwNI   ApoI   AvaI  BanII   BclI
  BglII   BmrI   BpmI  Bpu10I  BpuEI  BsaXI  BseRI  BseYI
 BsiHKAI   BsmI Bsp1286I  BstAPI  BstXI  BstYI   BtsI   DraI
   EarI Eco57MI   FalI  Hin4I HindIII   MslI  MspA1I   NdeI
  PspXI  PvuII   SfcI   SmaI   SmlI   TatI Tth111I   XhoI
   XmaI   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AfeI  AflIII   AgeI   AhdI
   AleI   AlfI   AloI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI  AsiSI
  AvrII   BaeI  BamHI   BanI   BbeI   BbsI  BbvCI   BcgI
  BciVI  BfrBI   BglI   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmtI   BplI
   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI   BsgI  BsiEI  BsiWI
  BsmBI  BspEI  BspHI  BspMI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BsrGI
  BssHII  BssSI  BstBI  BstEII BstZ17I  Bsu36I   BtgI  BtgZI
   ClaI  CspCI  DraIII   DrdI   EaeI   EagI   EciI EcoICRI
  EcoNI EcoO109I  EcoRI  EcoRV   FseI   FspI  FspAI  HaeII
  HincII   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI   MmeI   MscI
   NaeI   NarI   NcoI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI
   NspI   PacI   PasI   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI
   PpiI  PpuMI  PshAI   PsiI  PspOMI   PsrI   PstI   PvuI
  RsrII   SacI  SacII   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI
  SexAI   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI  SnaBI   SpeI   SphI
   SrfI   SspI   StuI   StyI   SwaI  TaqII   TstI   XbaI
   XcmI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com