Restriction map for pFN21AE5257
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE5257.seq Check: 6142 from: 1 to: 624KIEE5257.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            January 29, 2014 11:53 ..

AarI CACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   53   115   624 
  Size:     53   62   509

 Fragments arranged by size: 

         509   62   53
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   475   624 
  Size:    475   149
 
AhdI GACnn_n'nnGTC

Cuts at:   0   132   624 
  Size:    132   492
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   433   624 
  Size:    433   191
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   555   624 
  Size:    555   69
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   83   624 
  Size:     83   541
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   30   624 
  Size:     30   594
 
BciVI GTATCCnnnnn_n'

Cuts at:   0    5   472   624 
  Size:     5   467   152

 Fragments arranged by size: 

         467   152    5
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   493   624 
  Size:    493   131
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   255   352   624 
  Size:    255   97   272

 Fragments arranged by size: 

         272   255   97
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   30   624 
  Size:     30   594
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   253   624 
  Size:    253   371
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   153   162   624 
  Size:    153    9   462

 Fragments arranged by size: 

         462   153    9
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   555   624 
  Size:    555   69
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   555   624 
  Size:    555   69
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   53   115   624 
  Size:     53   62   509

 Fragments arranged by size: 

         509   62   53
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   118   624 
  Size:    118   506
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   25   624 
  Size:     25   599
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   159   624 
  Size:    159   465
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   553   624 
  Size:    553   71
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   255   352   475   624 
  Size:    255   97   123   149

 Fragments arranged by size: 

         255   149   123   97
 
EcoNI CCTnn'n_nnAGG

Cuts at:   0   121   624 
  Size:    121   503
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   118   150   195   227   325   357   624 
  Size:    118   32   45   32   98   32   267

 Fragments arranged by size: 

         267   118   98   45   32   32   32
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   233   296   624 
  Size:    233   63   328

 Fragments arranged by size: 

         328   233   63
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   495   624 
  Size:    495   129
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   199   624 
  Size:    199   425
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   329   624 
  Size:    329   295
 
PsrI GAACnnnnnnTACnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   304   336   624 
  Size:    304   32   288

 Fragments arranged by size: 

         304   288   32
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   555   624 
  Size:    555   69
 
ScaI AGT'ACT

Cuts at:   0   262   624 
  Size:    262   362
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   268   624 
  Size:    268   356
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   117   556   624 
  Size:    117   439   68

 Fragments arranged by size: 

         439   117   68
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   260   624 
  Size:    260   364
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   182   214   624 
  Size:    182   32   410

 Fragments arranged by size: 

         410   182   32
 

 Enzymes that do cut:

   AarI   AcuI   AhdI   ApoI  BanII   BbsI  BbvCI  BciVI
  BfrBI   BpmI  Bpu10I  BpuEI  BseRI BsiHKAI Bsp1286I  BspMI
  BstXI  DraIII   EarI EcoICRI Eco57MI  EcoNI  Hin4I  MspA1I
   NsiI   NspI   PfoI   PsrI   SacI   ScaI   SmlI   StyI
   TatI   TstI

 Enzymes that do not cut: 

  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AleI   AlfI   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI
  AsiSI   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI   BanI   BbeI   BcgI
   BclI   BglI  BglII   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmrI   BmtI
   BplI   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI  BsaXI  BseYI
   BsgI  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI  BspEI  BspHI  BsrBI
  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII
  BstYI BstZ17I  Bsu36I   BtgI  BtgZI   BtsI   ClaI  CspCI
   DraI   DrdI   EaeI   EagI   EciI EcoO109I  EcoRI  EcoRV
   FalI   FseI   FspI  FspAI  HaeII  HincII HindIII   HpaI
   KasI   KpnI   MfeI   MluI   MmeI   MscI   MslI   NaeI
   NarI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   PacI
   PasI   PciI  PflMI   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI  PshAI
   PsiI  PspOMI  PspXI   PstI   PvuI  PvuII  RsrII  SacII
   SalI  SanDI   SapI   SbfI  SexAI   SfcI   SfiI   SfoI
   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI
   StuI   SwaI  TaqII Tth111I   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI
   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com