Restriction map for pFN21AB5713
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB5713.seq Check: 6605 from: 1 to: 2355KIBB5713.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            March 2, 2010 14:26 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   794  1860  2355 
  Size:    794  1066   495

 Fragments arranged by size: 

        1066   794   495
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   449   494  1460  2271  2355 
  Size:    449   45   966   811   84

 Fragments arranged by size: 

         966   811   449   84   45
 
AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   147  2355 
  Size:    147  2208
 
AleI CACnn'nnGTG

Cuts at:   0  2224  2355 
  Size:    2224   131
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   876  2355 
  Size:    876  1479
 
AloI GAACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0  2027  2059  2355 
  Size:    2027   32   296

 Fragments arranged by size: 

        2027   296   32
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   300  2012  2355 
  Size:    300  1712   343

 Fragments arranged by size: 

        1712   343   300
 
ApaLI G'TGCA_C

Cuts at:   0  2227  2355 
  Size:    2227   128
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   189   611   685   989  1054  2098  2326  2355 
  Size:    189   422   74   304   65  1044   228   29

 Fragments arranged by size: 

        1044   422   304   228   189   74   65   29
      
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   37   123  1977  2355 
  Size:     37   86  1854   378

 Fragments arranged by size: 

        1854   378   86   37
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   437   482  1202  1327  1448  1730  1929  1945 
  Size:    437   45   720   125   121   282   199   16

Cuts at:  1945  2355 
  Size:    410

 Fragments arranged by size: 

         720   437   410   282   199   125   121   45
         16
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   110  1349  2355 
  Size:    110  1239  1006

 Fragments arranged by size: 

        1239  1006   110
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   407  2355 
  Size:    407  1948
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0  2231  2355 
  Size:    2231   124
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0  1641  1811  2355 
  Size:    1641   170   544

 Fragments arranged by size: 

        1641   544   170
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   210  2355 
  Size:    210  2145
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  2113  2355 
  Size:    2113   242
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   110  1349  2355 
  Size:    110  1239  1006

 Fragments arranged by size: 

        1239  1006   110
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1165  1880  2355 
  Size:    1165   715   475

 Fragments arranged by size: 

        1165   715   475
 
BsaI GGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   266  1393  2355 
  Size:    266  1127   962

 Fragments arranged by size: 

        1127   962   266
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0  1514  1544  2027  2057  2355 
  Size:    1514   30   483   30   298

 Fragments arranged by size: 

        1514   483   298   30   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1517  1729  2355 
  Size:    1517   212   626

 Fragments arranged by size: 

        1517   626   212
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   57  1296  2355 
  Size:     57  1239  1059

 Fragments arranged by size: 

        1239  1059   57
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1067  1358  2355 
  Size:    1067   291   997

 Fragments arranged by size: 

        1067   997   291
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0  1977  2231  2355 
  Size:    1977   254   124

 Fragments arranged by size: 

        1977   254   124
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0   865  2355 
  Size:    865  1490
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   37   123  1977  2231  2355 
  Size:     37   86  1854   254   124

 Fragments arranged by size: 

        1854   254   124   86   37
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0  1308  1511  2355 
  Size:    1308   203   844

 Fragments arranged by size: 

        1308   844   203
 
BsrGI T'GTAC_A

Cuts at:   0  2280  2355 
  Size:    2280   75
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0  1153  2355 
  Size:    1153  1202
 
BstBI TT'CG_AA

Cuts at:   0  1193  2355 
  Size:    1193  1162
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   728  2239  2355 
  Size:    728  1511   116

 Fragments arranged by size: 

        1511   728   116
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   407  2355 
  Size:    407  1948
 
BstZ17I GTA'TAC

Cuts at:   0  1861  2355 
  Size:    1861   494
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0  1947  2355 
  Size:    1947   408
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   599  1434  2355 
  Size:    599   835   921

 Fragments arranged by size: 

         921   835   599
 
CspCI CAAnnnnnGTGGnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1929  1964  2355 
  Size:    1929   35   391

 Fragments arranged by size: 

        1929   391   35
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0  2103  2355 
  Size:    2103   252
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   718  1775  2355 
  Size:    718  1057   580

 Fragments arranged by size: 

        1057   718   580
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   349   983  1040  1244  1691  2355 
  Size:    349   634   57   204   447   664

 Fragments arranged by size: 

         664   634   447   349   204   57
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0  1975  2355 
  Size:    1975   380
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   449   494  1460  2113  2271  2355 
  Size:    449   45   966   653   158   84

 Fragments arranged by size: 

         966   653   449   158   84   45
 
EcoNI CCTnn'n_nnAGG

Cuts at:   0  2047  2355 
  Size:    2047   308
 
FalI AAGnnnnnCTTnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0  1206  2355 
  Size:    1206  1149
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   16   64  2355 
  Size:     16   48  2291

 Fragments arranged by size: 

        2291   48   16
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   348   380   392   424   456   958   990  1246 
  Size:    348   32   12   32   32   502   32   256

Cuts at:  1246  1278  1514  1546  1971  2003  2355 
  Size:     32   236   32   425   32   352

 Fragments arranged by size: 

         502   425   352   348   256   236   32   32
         32   32   32   32   32   12
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   492  2355 
  Size:    492  1863
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   566   755  2296  2355 
  Size:    566   189  1541   59

 Fragments arranged by size: 

        1541   566   189   59
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   523  1054  1587  2355 
  Size:    523   531   533   768

 Fragments arranged by size: 

         768   533   531   523
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0  1777  2355 
  Size:    1777   578
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   788  1643  2224  2237  2355 
  Size:    788   855   581   13   118

 Fragments arranged by size: 

         855   788   581   118   13
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   151  2355 
  Size:    151  2204
 
PciI A'CATG_T

Cuts at:   0   147  2355 
  Size:    147  2208
 
PpiI GAACnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0  2027  2059  2355 
  Size:    2027   32   296

 Fragments arranged by size: 

        2027   296   32
 
PsiI TTA'TAA

Cuts at:   0  1822  2276  2355 
  Size:    1822   454   79

 Fragments arranged by size: 

        1822   454   79
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0  2051  2355 
  Size:    2051   304
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0  1977  2355 
  Size:    1977   378
 
SbfI CC_TGCA'GG

Cuts at:   0  2051  2355 
  Size:    2051   304
 
ScaI AGT'ACT

Cuts at:   0   835  2355 
  Size:    835  1520
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   674  1547  2047  2355 
  Size:    674   873   500   308

 Fragments arranged by size: 

         873   674   500   308
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0  1180  1895  2355 
  Size:    1180   715   460

 Fragments arranged by size: 

        1180   715   460
 
SspI AAT'ATT

Cuts at:   0   638  2355 
  Size:    638  1717
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1799  2355 
  Size:    1799   556
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   125   833  2280  2355 
  Size:    125   708  1447   75

 Fragments arranged by size: 

        1447   708   125   75
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   597   629  1263  1295  2355 
  Size:    597   32   634   32  1060

 Fragments arranged by size: 

        1060   634   597   32   32
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0  1189  2138  2355 
  Size:    1189   949   217

 Fragments arranged by size: 

        1189   949   217
 

 Enzymes that do cut:

   AccI   AcuI  AflIII   AleI   AlfI   AloI  AlwNI  ApaLI
   ApoI  BanII   BbsI  BbvCI  BglII Bme1580I   BmrI   BplI
   BpmI  Bpu10I  BpuEI   BsaI  BsaXI  BseRI  BseYI   BsgI
 BsiHKAI   BsmI Bsp1286I  BspHI  BsrGI  BstAPI  BstBI  BstXI
  BstYI BstZ17I   BtgI   BtsI  CspCI   DraI   EaeI   EarI
 EcoICRI Eco57MI  EcoNI   FalI  HaeII  Hin4I  HincII HindIII
   MmeI   MscI   MslI   NspI   PciI   PpiI   PsiI   PstI
   SacI   SbfI   ScaI   SfcI   SmlI   SspI  TaqII   TatI
   TstI   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AfeI  AflII   AgeI   AhdI
   ApaI   AscI   AseI  AsiSI   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI
   BanI   BbeI   BcgI  BciVI   BclI  BfrBI   BglI   BlpI
  BmgBI   BmtI  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI  BsiEI  BsiWI
  BsmBI  BspEI  BspMI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BssHII  BssSI
  BstEII  Bsu36I  BtgZI   ClaI  DraIII   DrdI   EagI   EciI
 EcoO109I  EcoRI  EcoRV   FseI   FspI  FspAI   HpaI   KasI
   KpnI   MfeI   MluI  MspA1I   NaeI   NarI   NcoI   NdeI
  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   PacI   PasI  PflMI
   PfoI   PmeI   PmlI  PpuMI  PshAI  PspOMI  PspXI   PsrI
   PvuI  PvuII  RsrII  SacII   SalI  SanDI   SapI  SexAI
   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SphI
   SrfI   StuI   StyI   SwaI Tth111I   XbaI   XcmI   XhoI
   XmaI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com