Restriction map for pFN21AB6984
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6984.seq Check: 3730 from: 1 to: 741KIBB6984.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            April 24, 2009 13:07 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   683   695   741 
  Size:    683   12   46

 Fragments arranged by size: 

         683   46   12
 
AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   545   741 
  Size:    545   196
 
AleI CACnn'nnGTG

Cuts at:   0   140   741 
  Size:    140   601
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   204   741 
  Size:    204   537
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   403   480   741 
  Size:    403   77   261

 Fragments arranged by size: 

         403   261   77
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   96   123   741 
  Size:     96   27   618

 Fragments arranged by size: 

         618   96   27
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   451   741 
  Size:    451   290
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   448   741 
  Size:    448   293
 
BbeI G_GCGC'C

Cuts at:   0   455   741 
  Size:    455   286
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   310   741 
  Size:    310   431
 
BlpI GC'TnA_GC

Cuts at:   0   496   741 
  Size:    496   245
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   663   741 
  Size:    663   78
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   226   741 
  Size:    226   515
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   262   380   698   741 
  Size:    262   118   318   43

 Fragments arranged by size: 

         318   262   118   43
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   586   741 
  Size:    586   155
 
BsaAI yAC'GTr

Cuts at:   0   346   741 
  Size:    346   395
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   452   741 
  Size:    452   289
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   378   408   741 
  Size:    378   30   333

 Fragments arranged by size: 

         378   333   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   106   330   741 
  Size:    106   224   411

 Fragments arranged by size: 

         411   224   106
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   428   741 
  Size:    428   313
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   368   741 
  Size:    368   373
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   227   448   741 
  Size:    227   221   293

 Fragments arranged by size: 

         293   227   221
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   227   448   663   741 
  Size:    227   221   215   78

 Fragments arranged by size: 

         227   221   215   78
 
BsrDI GCAATG_nn'

Cuts at:   0   624   741 
  Size:    624   117
 
BstAPI GCAn_nnn'nTGC

Cuts at:   0   413   741 
  Size:    413   328
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   142   741 
  Size:    142   599
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   186   437   481   741 
  Size:    186   251   44   260

 Fragments arranged by size: 

         260   251   186   44
 
DraIII CAC_nnn'GTG

Cuts at:   0   413   741 
  Size:    413   328
 
EciI GGCGGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   271   741 
  Size:    271   470
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   446   741 
  Size:    446   295
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   262   380   698   741 
  Size:    262   118   318   43

 Fragments arranged by size: 

         318   262   118   43
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0   96   123   741 
  Size:     96   27   618

 Fragments arranged by size: 

         618   96   27
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   455   741 
  Size:    455   286
 
KasI G'GCGC_C

Cuts at:   0   451   741 
  Size:    451   290
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   140   208   741 
  Size:    140   68   533

 Fragments arranged by size: 

         533   140   68
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   34   741 
  Size:     34   707
 
NarI GG'CG_CC

Cuts at:   0   452   741 
  Size:    452   289
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   549   741 
  Size:    549   192
 
PciI A'CATG_T

Cuts at:   0   545   741 
  Size:    545   196
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   403   741 
  Size:    403   338
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   239   741 
  Size:    239   502
 
PmlI CAC'GTG

Cuts at:   0   346   741 
  Size:    346   395
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   476   741 
  Size:    476   265
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   34   741 
  Size:     34   707
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   448   741 
  Size:    448   293
 
SexAI A'CCwGG_T

Cuts at:   0   110   741 
  Size:    110   631
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   472   741 
  Size:    472   269
 
SfoI GGC'GCC

Cuts at:   0   453   741 
  Size:    453   288
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   565   741 
  Size:    565   176
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   630   689   741 
  Size:    630   59   52

 Fragments arranged by size: 

         630   59   52
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   159   741 
  Size:    159   582
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   31   378   410   741 
  Size:     31   347   32   331

 Fragments arranged by size: 

         347   331   32   31
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   142   741 
  Size:    142   599
 

 Enzymes that do cut:

   AccI  AflIII   AleI   AlfI  AlwNI   ApoI   BanI  BanII
   BbeI   BbsI   BlpI Bme1580I   BmrI   BpmI  BpuEI  BsaAI
  BsaHI  BsaXI  BseRI  BseYI   BsgI BsiHKAI Bsp1286I  BsrDI
  BstAPI  BstXI   BtsI  DraIII   EciI EcoICRI Eco57MI  EcoRI
  HaeII   KasI   MslI  MspA1I   NarI   NspI   PciI  PflMI
   PfoI   PmlI   PstI  PvuII   SacI  SexAI   SfcI   SfoI
   SmlI   StyI  TaqII   TstI   XcmI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AcuI   AfeI  AflII   AgeI
   AhdI   AloI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI  AsiSI   AvaI
  AvrII   BaeI  BamHI  BbvCI   BcgI  BciVI   BclI  BfrBI
   BglI  BglII  BmgBI   BmtI   BplI  Bpu10I   BsaI  BsaBI
  BsaWI  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI  BspEI  BspHI  BspMI
  BsrBI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstBI  BstEII  BstYI
 BstZ17I  Bsu36I   BtgI  BtgZI   ClaI  CspCI   DraI   DrdI
   EaeI   EagI   EarI  EcoNI EcoO109I  EcoRV   FalI   FseI
   FspI  FspAI  Hin4I  HincII HindIII   HpaI   KpnI   MfeI
   MluI   MmeI   MscI   NaeI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   PacI   PasI   PmeI   PpiI  PpuMI
  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII  SacII
   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI   SfiI   SgfI  SgrAI
   SmaI  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StuI   SwaI
   TatI Tth111I   XbaI   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com