Restriction map for pFN21AB6901
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6901.seq Check: 5327 from: 1 to: 609KIBB6901.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            April 24, 2009 13:06 ..

AatII G_ACGT'C

Cuts at:   0   215   609 
  Size:    215   394
 
AclI AA'CG_TT

Cuts at:   0   459   609 
  Size:    459   150
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   239   609 
  Size:    239   370
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   93   609 
  Size:     93   516
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   55   609 
  Size:     55   554
 
BbeI G_GCGC'C

Cuts at:   0   97   609 
  Size:     97   512
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   291   609 
  Size:    291   318
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   561   609 
  Size:    561   48
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   349   609 
  Size:    349   260
 
BmtI G_CTAG'C

Cuts at:   0   599   609 
  Size:    599   10
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   58   94   212   609 
  Size:     58   36   118   397

 Fragments arranged by size: 

         397   118   58   36
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   202   232   609 
  Size:    202   30   377

 Fragments arranged by size: 

         377   202   30
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   207   346   609 
  Size:    207   139   263

 Fragments arranged by size: 

         263   207   139
 
BsiEI CG_ry'CG

Cuts at:   0   107   131   164   609 
  Size:    107   24   33   445

 Fragments arranged by size: 

         445   107   33   24
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0   278   609 
  Size:    278   331
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   219   609 
  Size:    219   390
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   55   609 
  Size:     55   554
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   429   609 
  Size:    429   180
 
BsrGI T'GTAC_A

Cuts at:   0   245   609 
  Size:    245   364
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   315   609 
  Size:    315   294
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   131   609 
  Size:    131   478
 
BtgZI GCGATGnnnnnnnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   90   609 
  Size:     90   519
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   104   128   134   161   609 
  Size:    104   24    6   27   448

 Fragments arranged by size: 

         448   104   27   24    6
 
EagI C'GGCC_G

Cuts at:   0   104   128   161   609 
  Size:    104   24   33   448

 Fragments arranged by size: 

         448   104   33   24
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   274   473   609 
  Size:    274   199   136

 Fragments arranged by size: 

         274   199   136
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   97   609 
  Size:     97   512
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   202   234   609 
  Size:    202   32   375

 Fragments arranged by size: 

         375   202   32
 
KasI G'GCGC_C

Cuts at:   0   93   609 
  Size:     93   516
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   330   609 
  Size:    330   279
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   45   109   133   157   609 
  Size:     45   64   24   24   452

 Fragments arranged by size: 

         452   64   45   24   24
 
NarI GG'CG_CC

Cuts at:   0   94   609 
  Size:     94   515
 
NheI G'CTAG_C

Cuts at:   0   595   609 
  Size:    595   14
 
NotI GC'GGCC_GC

Cuts at:   0   128   161   609 
  Size:    128   33   448

 Fragments arranged by size: 

         448   128   33
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   351   609 
  Size:    351   258
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   349   609 
  Size:    349   260
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   393   609 
  Size:    393   216
 
SacII CC_GC'GG

Cuts at:   0   134   609 
  Size:    134   475
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   389   609 
  Size:    389   220
 
SfoI GGC'GCC

Cuts at:   0   95   609 
  Size:     95   514
 
SspI AAT'ATT

Cuts at:   0   509   609 
  Size:    509   100
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   245   325   609 
  Size:    245   80   284

 Fragments arranged by size: 

         284   245   80
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   438   470   609 
  Size:    438   32   139

 Fragments arranged by size: 

         438   139   32
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   239   609 
  Size:    239   370
 
ZraI GAC'GTC

Cuts at:   0   213   609 
  Size:    213   396
 

 Enzymes that do cut:

  AatII   AclI   ApoI   BanI  BanII   BbeI   BbsI   BclI
  BfrBI   BmtI  BsaHI  BsaXI  BseRI  BsiEI   BsmI  BsmBI
 Bsp1286I  BspMI  BsrGI  BstYI   BtgI  BtgZI   EaeI   EagI
   EarI  HaeII  Hin4I   KasI   MmeI  MspA1I   NarI   NheI
   NotI   NsiI   NspI   PstI  SacII   SfcI   SfoI   SspI
   TatI   TstI   XmnI   ZraI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI   AccI  Acc65I   AcuI   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AhdI   AleI   AlfI   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   AscI
   AseI  AsiSI   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI  BbvCI   BcgI
  BciVI   BglI  BglII   BlpI Bme1580I  BmgBI   BmrI   BplI
   BpmI  Bpu10I  BpuEI   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaWI  BseYI
   BsgI BsiHKAI  BsiWI  BspEI  BspHI  BsrBI  BsrDI  BsrFI
  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII  BstXI BstZ17I  Bsu36I
   BtsI   ClaI  CspCI   DraI  DraIII   DrdI   EciI EcoICRI
 Eco57MI  EcoNI EcoO109I  EcoRI  EcoRV   FalI   FseI   FspI
  FspAI  HincII HindIII   HpaI   KpnI   MfeI   MluI   MscI
   MslI   NaeI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NruI   PacI   PasI
   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI  PshAI
   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  PvuII  RsrII   SacI
   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SgfI
  SgrAI   SmaI   SmlI  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   StuI
   StyI   SwaI  TaqII Tth111I   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com