Restriction map for pFN21AE1521
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE1521.seq Check: 9252 from: 1 to: 987KIEE1521.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            July 15, 2010 18:40 ..

AccI GT'mk_AC

Cuts at:   0   203   987 
  Size:    203   784
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   97   283   390   987 
  Size:     97   186   107   597

 Fragments arranged by size: 

         597   186   107   97
 
AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   979   987 
  Size:    979    8
 
ApaLI G'TGCA_C

Cuts at:   0   12   987 
  Size:     12   975
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   220   378   459   528   987 
  Size:    220   158   81   69   459

 Fragments arranged by size: 

         459   220   158   81   69
 
BamHI G'GATC_C

Cuts at:   0    3   987 
  Size:     3   984
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   958   987 
  Size:    958   29
 
BbvCI CC'TCA_GC

Cuts at:   0   716   987 
  Size:    716   271
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   916   987 
  Size:    916   71
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   16   987 
  Size:     16   971
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0    3   987 
  Size:     3   984
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   716   987 
  Size:    716   271
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   551   727   987 
  Size:    551   176   260

 Fragments arranged by size: 

         551   260   176
 
BsaBI GATnn'nnATC

Cuts at:   0   364   987 
  Size:    364   623
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   62   987 
  Size:     62   925
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   929   987 
  Size:    929   58
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   16   987 
  Size:     16   971
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   16   987 
  Size:     16   971
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   119   475   987 
  Size:    119   356   512

 Fragments arranged by size: 

         512   356   119
 
BsrGI T'GTAC_A

Cuts at:   0   452   987 
  Size:    452   535
 
BstBI TT'CG_AA

Cuts at:   0   949   987 
  Size:    949   38
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   484   987 
  Size:    484   503
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   246   858   987 
  Size:    246   612   129

 Fragments arranged by size: 

         612   246   129
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0    3   916   987 
  Size:     3   913   71

 Fragments arranged by size: 

         913   71    3
 
BstZ17I GTA'TAC

Cuts at:   0   204   987 
  Size:    204   783
 
CspCI CAAnnnnnGTGGnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   721   756   987 
  Size:    721   35   231

 Fragments arranged by size: 

         721   231   35
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0   942   987 
  Size:    942   45
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   863   987 
  Size:    863   124
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   97   283   390   987 
  Size:     97   186   107   597

 Fragments arranged by size: 

         597   186   107   97
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   711   987 
  Size:    711   276
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0   378   528   987 
  Size:    378   150   459

 Fragments arranged by size: 

         459   378   150
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   884   916   987 
  Size:    884   32   71

 Fragments arranged by size: 

         884   71   32
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   412   987 
  Size:    412   575
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   86   987 
  Size:     86   901
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   256   784   987 
  Size:    256   528   203

 Fragments arranged by size: 

         528   256   203
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   355   960   987 
  Size:    355   605   27

 Fragments arranged by size: 

         605   355   27
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   751   987 
  Size:    751   236
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   983   987 
  Size:    983    4
 
PciI A'CATG_T

Cuts at:   0   979   987 
  Size:    979    8
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   711   987 
  Size:    711   276
 
PsiI TTA'TAA

Cuts at:   0   839   987 
  Size:    839   148
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   108   987 
  Size:    108   879
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   751   987 
  Size:    751   236
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   104   698   987 
  Size:    104   594   289

 Fragments arranged by size: 

         594   289   104
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   566   706   987 
  Size:    566   140   281

 Fragments arranged by size: 

         566   281   140
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   739   987 
  Size:    739   248
 
TatI w'GTAC_w

Cuts at:   0   452   753   987 
  Size:    452   301   234

 Fragments arranged by size: 

         452   301   234
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   27   987 
  Size:     27   960
 

 Enzymes that do cut:

   AccI   AcuI  AflIII  ApaLI   ApoI  BamHI   BbsI  BbvCI
  BglII Bme1580I   BmrI  Bpu10I  BpuEI  BsaBI  BseRI  BseYI
 BsiHKAI Bsp1286I  BspMI  BsrGI  BstBI  BstEII  BstXI  BstYI
 BstZ17I  CspCI   DraI   EarI Eco57MI EcoO109I  EcoRI  Hin4I
  HincII HindIII   MmeI   MslI  MspA1I   NspI   PciI  PpuMI
   PsiI   PstI  PvuII   SfcI   SmlI   StyI   TatI   TstI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII  Acc65I   AclI   AfeI  AflII   AgeI   AhdI
   AleI   AlfI   AloI  AlwNI   ApaI   AscI   AseI  AsiSI
   AvaI  AvrII   BaeI   BanI  BanII   BbeI   BcgI  BciVI
   BclI  BfrBI   BglI   BlpI  BmgBI   BmtI   BplI   BpmI
   BsaI  BsaAI  BsaHI  BsaWI  BsaXI   BsgI  BsiEI  BsiWI
   BsmI  BsmBI  BspEI  BspHI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BssHII
  BssSI  BstAPI  Bsu36I   BtgI  BtgZI   BtsI   ClaI  DraIII
   DrdI   EaeI   EagI   EciI EcoICRI  EcoNI  EcoRV   FalI
   FseI   FspI  FspAI  HaeII   HpaI   KasI   KpnI   MfeI
   MluI   MscI   NaeI   NarI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   PacI   PasI  PflMI   PfoI   PmeI
   PmlI   PpiI  PshAI  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII
   SacI  SacII   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI
   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI  SnaBI   SpeI   SphI
   SrfI   SspI   StuI   SwaI  TaqII Tth111I   XbaI   XcmI
   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com