Restriction map for pFN21AE1412
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE1412.seq Check: 829 from: 1 to: 447KIEE1412.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            July 15, 2010 18:38 ..

AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   321   447 
  Size:    321   126
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   124   447 
  Size:    124   323
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   34   447 
  Size:     34   413
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   199   447 
  Size:    199   248
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   184   447 
  Size:    184   263
 
BcgI CGAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   279   313   447 
  Size:    279   34   134

 Fragments arranged by size: 

         279   134   34
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   103   447 
  Size:    103   344
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   324   447 
  Size:    324   123
 
BplI GAGnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   66   447 
  Size:     66   381
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   34   262   265   373   433   447 
  Size:     34   228    3   108   60   14

 Fragments arranged by size: 

         228   108   60   34   14    3
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   96   336   447 
  Size:     96   240   111

 Fragments arranged by size: 

         240   111   96
 
BsiEI CG_ry'CG

Cuts at:   0   171   447 
  Size:    171   276
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   392   447 
  Size:    392   55
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   103   447 
  Size:    103   344
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0   326   447 
  Size:    326   121
 
BspMI ACCTGCnnnn'nnnn_

Cuts at:   0   15   447 
  Size:     15   432
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   254   447 
  Size:    254   193
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   131   188   383   447 
  Size:    131   57   195   64

 Fragments arranged by size: 

         195   131   64   57
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0    2   218   447 
  Size:     2   216   229

 Fragments arranged by size: 

         229   216    2
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0   34   447 
  Size:     34   413
 
FalI AAGnnnnnCTTnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   63   447 
  Size:     63   384
 
HaeII r_GCGC'y

Cuts at:   0   308   447 
  Size:    308   139
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0   220   447 
  Size:    220   227
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   106   447 
  Size:    106   341
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   12   385   447 
  Size:     12   373   62

 Fragments arranged by size: 

         373   62   12
 
PasI CC'CwG_GG

Cuts at:   0   117   447 
  Size:    117   330
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   12   447 
  Size:     12   435
 
SacII CC_GC'GG

Cuts at:   0   386   447 
  Size:    386   61
 
StuI AGG'CCT

Cuts at:   0   46   265   447 
  Size:     46   219   182

 Fragments arranged by size: 

         219   182   46
 
XcmI CCAnnnn_n'nnnnTGG

Cuts at:   0   93   447 
  Size:     93   354
 

 Enzymes that do cut:

  AflIII   AlfI   ApoI   AvaI   BanI   BcgI Bme1580I  BmgBI
   BplI  BseRI  BseYI  BsiEI  BsmBI Bsp1286I  BspHI  BspMI
  BstYI   BtgI   EaeI  EcoRI   FalI  HaeII   MscI   MslI
  MspA1I   PasI  PvuII  SacII   StuI   XcmI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AcuI   AfeI  AflII
   AgeI   AhdI   AleI   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   AscI
   AseI  AsiSI  AvrII   BaeI  BamHI  BanII   BbeI   BbsI
  BbvCI  BciVI   BclI  BfrBI   BglI  BglII   BlpI   BmrI
   BmtI   BpmI  Bpu10I  BpuEI   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaHI
  BsaWI  BsaXI   BsgI BsiHKAI  BsiWI   BsmI  BspEI  BsrBI
  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII
  BstXI BstZ17I  Bsu36I  BtgZI   BtsI   ClaI  CspCI   DraI
  DraIII   DrdI   EagI   EarI   EciI EcoICRI Eco57MI  EcoNI
 EcoO109I  EcoRV   FseI   FspI  FspAI  Hin4I  HincII HindIII
   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI   MmeI   NaeI   NarI
   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   NspI
   PacI   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI
  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI   PsrI   PstI   PvuI  RsrII
   SacI   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfcI
   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI   SmlI  SnaBI   SpeI
   SphI   SrfI   SspI   StyI   SwaI  TaqII   TatI   TstI
 Tth111I   XbaI   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com