Restriction map for pFN21AE6140
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE6140.seq Check: 2411 from: 1 to: 510KIEE6140.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            December 5, 2014 13:25 ..

AatII G_ACGT'C

Cuts at:   0   406   510 
  Size:    406   104
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   299   510 
  Size:    299   211
 
AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   474   510 
  Size:    474   36
 
AhdI GACnn_n'nnGTC

Cuts at:   0   402   510 
  Size:    402   108
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   181   510 
  Size:    181   329
 
AvrII C'CTAG_G

Cuts at:   0   231   510 
  Size:    231   279
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   346   510 
  Size:    346   164
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   185   510 
  Size:    185   325
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0   287   510 
  Size:    287   223
 
BglI GCCn_nnn'nGGC

Cuts at:   0   103   510 
  Size:    103   407
 
Bme1580I G_kGCm'C

Cuts at:   0   99   453   510 
  Size:     99   354   57

 Fragments arranged by size: 

         354   99   57
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   261   393   477   510 
  Size:    261   132   84   33

 Fragments arranged by size: 

         261   132   84   33
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   133   510 
  Size:    133   377
 
BsaBI GATnn'nnATC

Cuts at:   0   505   510 
  Size:    505    5
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   239   403   456   510 
  Size:    239   164   53   54

 Fragments arranged by size: 

         239   164   54   53
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   491   510 
  Size:    491   19
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   54   57   69   72   510 
  Size:     54    3   12    3   438

 Fragments arranged by size: 

         438   54   12    3    3
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   195   510 
  Size:    195   315
 
BsmBI CGTCTCn'nnnn_

Cuts at:   0   230   510 
  Size:    230   280
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   99   185   453   510 
  Size:     99   86   268   57

 Fragments arranged by size: 

         268   99   86   57
 
BspEI T'CCGG_A

Cuts at:   0   491   510 
  Size:    491   19
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0   353   510 
  Size:    353   157
 
BsrBI CCG'CTC

Cuts at:   0   31   510 
  Size:     31   479
 
BstEII G'GTnAC_C

Cuts at:   0   408   510 
  Size:    408   102
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   119   510 
  Size:    119   391
 
DrdI GACnn_nn'nnGTC

Cuts at:   0   289   349   510 
  Size:    289   60   161

 Fragments arranged by size: 

         289   161   60
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   21   57   75   510 
  Size:     21   36   18   435

 Fragments arranged by size: 

         435   36   21   18
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   299   510 
  Size:    299   211
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   111   129   510 
  Size:    111   18   381

 Fragments arranged by size: 

         381   111   18
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   388   402   420   434   510 
  Size:    388   14   18   14   76

 Fragments arranged by size: 

         388   76   18   14   14
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   326   510 
  Size:    326   184
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   316   352   510 
  Size:    316   36   158

 Fragments arranged by size: 

         316   158   36
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   381   510 
  Size:    381   129
 
NcoI C'CATG_G

Cuts at:   0   119   510 
  Size:    119   391
 
NspI r_CATG'y

Cuts at:   0   141   510 
  Size:    141   369
 
PpuMI rG'GwC_Cy

Cuts at:   0   111   510 
  Size:    111   399
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   381   510 
  Size:    381   129
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   119   231   510 
  Size:    119   112   279

 Fragments arranged by size: 

         279   119   112
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   15   361   510 
  Size:     15   346   149

 Fragments arranged by size: 

         346   149   15
 
ZraI GAC'GTC

Cuts at:   0   404   510 
  Size:    404   106
 

 Enzymes that do cut:

  AatII   AcuI  AflIII   AhdI   AlfI  AvrII   BanI  BanII
   BbsI   BglI Bme1580I  BmgBI  Bpu10I  BsaBI  BsaHI  BsaWI
  BseRI  BseYI  BsmBI Bsp1286I  BspEI  BspHI  BsrBI  BstEII
   BtgI   DrdI   EarI Eco57MI EcoO109I  Hin4I   MmeI   MslI
  MspA1I   NcoI   NspI  PpuMI  PvuII   StyI   XmnI   ZraI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI   AccI  Acc65I   AclI   AfeI  AflII   AgeI   AleI
   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   ApoI   AscI   AseI  AsiSI
   AvaI   BaeI  BamHI   BbeI  BbvCI   BcgI  BciVI   BclI
  BfrBI  BglII   BlpI   BmrI   BmtI   BplI   BpmI  BpuEI
   BsaI  BsaAI  BsaXI   BsgI  BsiEI BsiHKAI  BsiWI   BsmI
  BspMI  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI
  BstXI  BstYI BstZ17I  Bsu36I  BtgZI   BtsI   ClaI  CspCI
   DraI  DraIII   EaeI   EagI   EciI EcoICRI  EcoNI  EcoRI
  EcoRV   FalI   FseI   FspI  FspAI  HaeII  HincII HindIII
   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI   MscI   NaeI   NarI
   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   PacI   PasI
   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI   PpiI  PshAI   PsiI
  PspOMI  PspXI   PsrI   PstI   PvuI  RsrII   SacI  SacII
   SalI  SanDI   SapI   SbfI   ScaI  SexAI   SfcI   SfiI
   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI   SmlI  SnaBI   SpeI   SphI
   SrfI   SspI   StuI   SwaI  TaqII   TatI   TstI Tth111I
   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com