Restriction map for pFN21AE0629
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIEE0629.seq Check: 2838 from: 1 to: 594KIEE0629.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            March 2, 2010 14:31 ..

AflIII A'CryG_T

Cuts at:   0   470   594 
  Size:    470   124
 
AgeI A'CCGG_T

Cuts at:   0   523   594 
  Size:    523   71
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   307   583   594 
  Size:    307   276   11

 Fragments arranged by size: 

         307   276   11
 
BaeI ACnnnnGTAyCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   504   537   594 
  Size:    504   33   57

 Fragments arranged by size: 

         504   57   33
 
BanI G'GyrC_C

Cuts at:   0   11   192   526   594 
  Size:     11   181   334   68

 Fragments arranged by size: 

         334   181   68   11
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   23   128   594 
  Size:     23   105   466

 Fragments arranged by size: 

         466   105   23
 
BcgI CGAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   99   133   594 
  Size:     99   34   461

 Fragments arranged by size: 

         461   99   34
 
BmgBI CAC'GTC

Cuts at:   0   473   594 
  Size:    473   121
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   156   594 
  Size:    156   438
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   37   594 
  Size:     37   557
 
BsaWI w'CCGG_w

Cuts at:   0   523   594 
  Size:    523   71
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   94   594 
  Size:     94   500
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   128   594 
  Size:    128   466
 
BsmI GAATG_Cn'

Cuts at:   0   228   594 
  Size:    228   366
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   23   128   594 
  Size:     23   105   466

 Fragments arranged by size: 

         466   105   23
 
BsrBI CCG'CTC

Cuts at:   0   465   594 
  Size:    465   129
 
BsrFI r'CCGG_y

Cuts at:   0   523   594 
  Size:    523   71
 
BstBI TT'CG_AA

Cuts at:   0   285   594 
  Size:    285   309
 
BtgI C'CryG_G

Cuts at:   0   65   594 
  Size:     65   529
 
DrdI GACnn_nn'nnGTC

Cuts at:   0   69   594 
  Size:     69   525
 
EciI GGCGGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   91   594 
  Size:     91   503
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   126   594 
  Size:    126   468
 
EcoO109I rG'GnC_Cy

Cuts at:   0   114   594 
  Size:    114   480
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   70   102   594 
  Size:     70   32   492

 Fragments arranged by size: 

         492   70   32
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   343   594 
  Size:    343   251
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   67   268   594 
  Size:     67   201   326

 Fragments arranged by size: 

         326   201   67
 
NdeI CA'TA_TG

Cuts at:   0   328   594 
  Size:    328   266
 
PfoI T'CCnGG_A

Cuts at:   0   25   594 
  Size:     25   569
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   491   594 
  Size:    491   103
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   268   594 
  Size:    268   326
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   128   594 
  Size:    128   466
 
SacII CC_GC'GG

Cuts at:   0   68   594 
  Size:     68   526
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   487   498   594 
  Size:    487   11   96

 Fragments arranged by size: 

         487   96   11
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   16   594 
  Size:     16   578
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   118   594 
  Size:    118   476
 

 Enzymes that do cut:

  AflIII   AgeI   ApoI   BaeI   BanI  BanII   BcgI  BmgBI
   BmrI  BpuEI  BsaWI  BseRI BsiHKAI   BsmI Bsp1286I  BsrBI
  BsrFI  BstBI   BtgI   DrdI   EciI EcoICRI EcoO109I  Hin4I
 HindIII  MspA1I   NdeI   PfoI   PstI  PvuII   SacI  SacII
   SfcI   SmlI  TaqII

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AcuI   AfeI  AflII
   AhdI   AleI   AlfI   AloI  AlwNI   ApaI  ApaLI   AscI
   AseI  AsiSI   AvaI  AvrII  BamHI   BbeI   BbsI  BbvCI
  BciVI   BclI  BfrBI   BglI  BglII   BlpI Bme1580I   BmtI
   BplI   BpmI  Bpu10I   BsaI  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaXI
  BseYI   BsgI  BsiEI  BsiWI  BsmBI  BspEI  BspHI  BspMI
  BsrDI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstEII  BstXI  BstYI
 BstZ17I  Bsu36I  BtgZI   BtsI   ClaI  CspCI   DraI  DraIII
   EaeI   EagI   EarI Eco57MI  EcoNI  EcoRI  EcoRV   FalI
   FseI   FspI  FspAI  HaeII  HincII   HpaI   KasI   KpnI
   MfeI   MluI   MmeI   MscI   MslI   NaeI   NarI   NcoI
  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NsiI   NspI   PacI   PasI
   PciI  PflMI   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI  PshAI   PsiI
  PspOMI  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII   SalI  SanDI   SapI
   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI
  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StuI   StyI   SwaI
   TatI   TstI Tth111I   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI   XmnI
   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com