Restriction map for pFN21AB6687
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6687.seq Check: 1969 from: 1 to: 1281KIBB6687.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            October 7, 2009 14:22 ..

AclI AA'CG_TT

Cuts at:   0   614  1281 
  Size:    614   667
 
AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1004  1281 
  Size:    1004   277
 
AhdI GACnn_n'nnGTC

Cuts at:   0   624  1281 
  Size:    624   657
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   360  1281 
  Size:    360   921
 
AloI GAACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   717   749  1281 
  Size:    717   32   532

 Fragments arranged by size: 

         717   532   32
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   405  1258  1281 
  Size:    405   853   23

 Fragments arranged by size: 

         853   405   23
 
ApoI r'AATT_y

Cuts at:   0   81   298   739  1281 
  Size:     81   217   441   542

 Fragments arranged by size: 

         542   441   217   81
 
AvaI C'yCGr_G

Cuts at:   0   580  1281 
  Size:    580   701
 
BanII G_rGCy'C

Cuts at:   0   108   329  1281 
  Size:    108   221   952

 Fragments arranged by size: 

         952   221   108
 
BbsI GAAGACnn'nnnn_

Cuts at:   0  1190  1281 
  Size:    1190   91
 
BclI T'GATC_A

Cuts at:   0   653   693  1148  1281 
  Size:    653   40   455   133

 Fragments arranged by size: 

         653   455   133   40
 
BfrBI ATG'CAT

Cuts at:   0   916  1281 
  Size:    916   365
 
BglI GCCn_nnn'nGGC

Cuts at:   0   205   877  1281 
  Size:    205   672   404

 Fragments arranged by size: 

         672   404   205
 
BlpI GC'TnA_GC

Cuts at:   0   169  1281 
  Size:    169  1112
 
BmrI ACTGGGnnnn_n'

Cuts at:   0   455  1281 
  Size:    455   826
 
Bpu10I CC'TnA_GC

Cuts at:   0   99  1281 
  Size:     99  1182
 
BpuEI CTTGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   92  1281 
  Size:     92  1189
 
BsaBI GATnn'nnATC

Cuts at:   0   338  1281 
  Size:    338   943
 
BsaHI Gr'CG_yC

Cuts at:   0   547  1281 
  Size:    547   734
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1105  1281 
  Size:    1105   176
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   840  1258  1281 
  Size:    840   418   23

 Fragments arranged by size: 

         840   418   23
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1160  1281 
  Size:    1160   121
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   108   329   579  1281 
  Size:    108   221   250   702

 Fragments arranged by size: 

         702   250   221   108
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   108   329   579  1281 
  Size:    108   221   250   702

 Fragments arranged by size: 

         702   250   221   108
 
BspHI T'CATG_A

Cuts at:   0   372   743  1281 
  Size:    372   371   538

 Fragments arranged by size: 

         538   372   371
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   903  1281 
  Size:    903   378
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   926  1007  1212  1281 
  Size:    926   81   205   69

 Fragments arranged by size: 

         926   205   81   69
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0  1151  1281 
  Size:    1151   130
 
DraI TTT'AAA

Cuts at:   0   86  1281 
  Size:     86  1195
 
EaeI y'GGCC_r

Cuts at:   0   515  1281 
  Size:    515   766
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   826  1043  1281 
  Size:    826   217   238

 Fragments arranged by size: 

         826   238   217
 
EcoICRI GAG'CTC

Cuts at:   0   106   327  1281 
  Size:    106   221   954

 Fragments arranged by size: 

         954   221   106
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0  1004  1281 
  Size:    1004   277
 
EcoRI G'AATT_C

Cuts at:   0   739  1281 
  Size:    739   542
 
EcoRV GAT'ATC

Cuts at:   0   76  1281 
  Size:     76  1205
 
FspI TGC'GCA

Cuts at:   0   123  1281 
  Size:    123  1158
 
Hin4I GAynnnnnvTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   610   638   642   670   877   909  1281 
  Size:    610   28    4   28   207   32   372

 Fragments arranged by size: 

         610   372   207   32   28   28    4
 
HincII GTy'rAC

Cuts at:   0   618  1208  1281 
  Size:    618   590   73

 Fragments arranged by size: 

         618   590   73
 
MmeI TCCrACnnnnnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   972  1240  1281 
  Size:    972   268   41

 Fragments arranged by size: 

         972   268   41
 
MscI TGG'CCA

Cuts at:   0   517  1281 
  Size:    517   764
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   319  1281 
  Size:    319   962
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   844  1258  1281 
  Size:    844   414   23

 Fragments arranged by size: 

         844   414   23
 
NsiI A_TGCA'T

Cuts at:   0   918  1281 
  Size:    918   363
 
PpiI GAACnnnnnCTCnnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   206   238  1281 
  Size:    206   32  1043

 Fragments arranged by size: 

        1043   206   32
 
PshAI GACnn'nnGTC

Cuts at:   0   509  1241  1281 
  Size:    509   732   40

 Fragments arranged by size: 

         732   509   40
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   528  1281 
  Size:    528   753
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   844  1258  1281 
  Size:    844   414   23

 Fragments arranged by size: 

         844   414   23
 
SacI G_AGCT'C

Cuts at:   0   108   329  1281 
  Size:    108   221   952

 Fragments arranged by size: 

         952   221   108
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   92   210   524   570   932  1275  1281 
  Size:     92   118   314   46   362   343    6

 Fragments arranged by size: 

         362   343   314   118   92   46    6
 
SmlI C'TyrA_G

Cuts at:   0   107  1281 
  Size:    107  1174
 
StyI C'CwwG_G

Cuts at:   0   591  1281 
  Size:    591   690
 
TaqII GACCGAnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   499   623  1281 
  Size:    499   124   658

 Fragments arranged by size: 

         658   499   124
 
TstI CACnnnnnnTCCnnnnnnn_nnnnn'

Cuts at:   0   992  1024  1281 
  Size:    992   32   257

 Fragments arranged by size: 

         992   257   32
 
XbaI T'CTAG_A

Cuts at:   0  1245  1281 
  Size:    1245   36
 
XmnI GAAnn'nnTTC

Cuts at:   0   271   299   820  1281 
  Size:    271   28   521   461

 Fragments arranged by size: 

         521   461   271   28
 

 Enzymes that do cut:

   AclI   AcuI   AhdI   AlfI   AloI  AlwNI   ApoI   AvaI
  BanII   BbsI   BclI  BfrBI   BglI   BlpI   BmrI  Bpu10I
  BpuEI  BsaBI  BsaHI  BseRI  BseYI   BsgI BsiHKAI Bsp1286I
  BspHI  BstXI  BstYI   BtsI   DraI   EaeI   EarI EcoICRI
 Eco57MI  EcoRI  EcoRV   FspI  Hin4I  HincII   MmeI   MscI
   MslI  MspA1I   NsiI   PpiI  PshAI   PstI  PvuII   SacI
   SfcI   SmlI   StyI  TaqII   TstI   XbaI   XmnI

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AfeI  AflII  AflIII   AgeI
   AleI   ApaI  ApaLI   AscI   AseI  AsiSI  AvrII   BaeI
  BamHI   BanI   BbeI  BbvCI   BcgI  BciVI  BglII Bme1580I
  BmgBI   BmtI   BplI   BpmI   BsaI  BsaAI  BsaWI  BsaXI
  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI  BspEI  BspMI  BsrBI  BsrDI
  BsrFI  BsrGI  BssHII  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII BstZ17I
  Bsu36I   BtgI  BtgZI   ClaI  CspCI  DraIII   DrdI   EagI
   EciI  EcoNI EcoO109I   FalI   FseI  FspAI  HaeII HindIII
   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI   NaeI   NarI   NcoI
   NdeI  NgoMIV   NheI   NotI   NruI   NspI   PacI   PasI
   PciI  PflMI   PfoI   PmeI   PmlI  PpuMI   PsiI  PspOMI
  PspXI   PsrI   PvuI  RsrII  SacII   SalI  SanDI   SapI
   SbfI   ScaI  SexAI   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI
  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StuI   SwaI   TatI
 Tth111I   XcmI   XhoI   XmaI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com