Result of FASTA (omim) for pFN21AB6607
FASTA searches a protein or DNA sequence data bank 36.3.4 Apr, 2011
Please cite:
W.R. Pearson & D.J. Lipman PNAS (1988) 85:2444-2448

Query: pF1KB6607, 409 aa
 1>>>pF1KB6607 409 - 409 aa - 409 aa
Library: /omim/omim.rfq.tfa
 60827320 residues in 85289 sequences

Statistics: Expectation_n fit: rho(ln(x))= 11.0985+/-0.000401; mu= -7.7901+/- 0.025
 mean_var=329.3157+/-65.959, 0's: 0 Z-trim(121.8): 10 B-trim: 64 in 1/60
 Lambda= 0.070675
 statistics sampled from 38874 (38886) to 38874 sequences
Algorithm: FASTA (3.7 Nov 2010) [optimized]
Parameters: BL50 matrix (15:-5), open/ext: -10/-2
 ktup: 2, E-join: 1 (0.745), E-opt: 0.2 (0.456), width: 16
 Scan time: 6.400

The best scores are:                   opt bits E(85289)
NP_002865 (OMIM: 600062) UV excision repair protei ( 409) 2597 278.1 2.7e-74
NP_001231642 (OMIM: 600062) UV excision repair pro ( 388) 2459 264.0 4.5e-70
NP_001231653 (OMIM: 600062) UV excision repair pro ( 337) 2150 232.5 1.2e-60
NP_001257292 (OMIM: 600061) UV excision repair pro ( 308) 467 60.8 5.2e-09
NP_001257291 (OMIM: 600061) UV excision repair pro ( 362) 467 60.9 5.9e-09
NP_005044 (OMIM: 600061) UV excision repair protei ( 363) 467 60.9 5.9e-09


>>NP_002865 (OMIM: 600062) UV excision repair protein RA (409 aa)
 initn: 2597 init1: 2597 opt: 2597 Z-score: 1454.7 bits: 278.1 E(85289): 2.7e-74
Smith-Waterman score: 2597; 100.0% identity (100.0% similar) in 409 aa overlap (1-409:1-409)

        10    20    30    40    50    60
pF1KB6 MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTALK
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTALK
        10    20    30    40    50    60

        70    80    90    100    110    120
pF1KB6 EYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALAPT
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 EYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALAPT
        70    80    90    100    110    120

       130    140    150    160    170    180
pF1KB6 STPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFEDA
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 STPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFEDA
       130    140    150    160    170    180

       190    200    210    220    230    240
pF1KB6 TSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAVVD
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 TSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAVVD
       190    200    210    220    230    240

       250    260    270    280    290    300
pF1KB6 PPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSLLP
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 PPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSLLP
       250    260    270    280    290    300

       310    320    330    340    350    360
pF1KB6 ALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMNYI
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 ALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMNYI
       310    320    330    340    350    360

       370    380    390    400     
pF1KB6 QVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_002 QVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
       370    380    390    400     

>>NP_001231642 (OMIM: 600062) UV excision repair protein (388 aa)
 initn: 2459 init1: 2459 opt: 2459 Z-score: 1379.0 bits: 264.0 E(85289): 4.5e-70
Smith-Waterman score: 2459; 100.0% identity (100.0% similar) in 387 aa overlap (23-409:2-388)

        10    20    30    40    50    60
pF1KB6 MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTALK
               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001           MVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTALK
                  10    20    30     

        70    80    90    100    110    120
pF1KB6 EYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALAPT
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 EYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALAPT
   40    50    60    70    80    90     

       130    140    150    160    170    180
pF1KB6 STPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFEDA
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 STPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFEDA
   100    110    120    130    140    150     

       190    200    210    220    230    240
pF1KB6 TSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAVVD
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 TSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAVVD
   160    170    180    190    200    210     

       250    260    270    280    290    300
pF1KB6 PPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSLLP
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 PPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSLLP
   220    230    240    250    260    270     

       310    320    330    340    350    360
pF1KB6 ALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMNYI
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 ALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMNYI
   280    290    300    310    320    330     

       370    380    390    400     
pF1KB6 QVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 QVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
   340    350    360    370    380    

>>NP_001231653 (OMIM: 600062) UV excision repair protein (337 aa)
 initn: 2150 init1: 2150 opt: 2150 Z-score: 1209.6 bits: 232.5 E(85289): 1.2e-60
Smith-Waterman score: 2150; 100.0% identity (100.0% similar) in 337 aa overlap (73-409:1-337)

       50    60    70    80    90    100 
pF1KB6 GQKLIYAGKILNDDTALKEYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSS
                   ::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001                MVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSS
                       10    20    30

      110    120    130    140    150    160 
pF1KB6 TTTTVAQAPTPVPALAPTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPT
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 TTTTVAQAPTPVPALAPTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPT
        40    50    60    70    80    90

      170    180    190    200    210    220 
pF1KB6 ATDSTSGDSSRSNLFEDATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAV
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 ATDSTSGDSSRSNLFEDATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAV
       100    110    120    130    140    150

      230    240    250    260    270    280 
pF1KB6 EYLLMGIPGDRESQAVVDPPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQ
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 EYLLMGIPGDRESQAVVDPPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQ
       160    170    180    190    200    210

      290    300    310    320    330    340 
pF1KB6 PQFQQMRQIIQQNPSLLPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGG
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 PQFQQMRQIIQQNPSLLPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGG
       220    230    240    250    260    270

      350    360    370    380    390    400 
pF1KB6 GGGSGGIAEAGSGHMNYIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLL
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NP_001 GGGSGGIAEAGSGHMNYIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLL
       280    290    300    310    320    330

       
pF1KB6 QQNFDED
    :::::::
NP_001 QQNFDED
       

>>NP_001257292 (OMIM: 600061) UV excision repair protein (308 aa)
 initn: 965 init1: 409 opt: 467 Z-score: 282.7 bits: 60.8 E(85289): 5.2e-09
Smith-Waterman score: 1054; 50.9% identity (64.9% similar) in 407 aa overlap (3-409:5-308)

         10    20    30    40    50    
pF1KB6  MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTA
      .:::::::::::: ..:.::::.::::::.:::.:::::::::::::::::.::. 
NP_001 MAVTITLKTLQQQTFKIRMEPDETVKVLKEKIEAEKGRDAFPVAGQKLIYAGKILSDDVP
        10    20    30    40    50    60

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB6 LKEYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALA
    ...:.::::::::::::: ::      :::         :  :. :
NP_001 IRDYRIDEKNFVVVMVTKTKA-------GQGTSAP-----------------PEASPTAA
        70    80                90   

   120    130    140    150    160    170    
pF1KB6 PTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFE
    : :. .:. :: ... :.: :: : ....:.:. : :  : ... .::.:.:  :
NP_001 PESS-TSFPPAPTSGMSHPPPA-AREDKSPSEESAPTTSPESVSGSVPSSGSSGRE---E
    100    110    120    130    140    150  

   180    190    200    210    220    230    
pF1KB6 DATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAV
    ::.:.::::. ::.:.:::::::::::.:.::::::.::: ::::::: ::::. :  
NP_001 DAASTLVTGSEYETMLTEIMSMGYERERVVAALRASYNNPHRAVEYLLTGIPGSPE----
       160    170    180    190    200      

   240    250    260    270    280    290    
pF1KB6 VDPPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSL
     : .  :. : : :.  :: .:    : .::::::.:::::.:::.:::::.:
NP_001 --PEH----GSVQESQVSEQPATEAA-------GENPLEFLRDQPQFQNMRQVIQQNPAL
     210      220       230    240    250  

   300    310    320    330    340    350    
pF1KB6 LPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMN
    :::::::.:.:::::::                      
NP_001 LPALLQQLGQENPQLLQ-------------------------------------------
     260    270                      

   360    370    380    390    400     
pF1KB6 YIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
           ::::::::.:::::::::::::::::::::.::::..
NP_001 --------------LKALGFPESLVIQAYFACEKNENLAANFLLSQNFDDE
              280    290    300    

>>NP_001257291 (OMIM: 600061) UV excision repair protein (362 aa)
 initn: 1398 init1: 400 opt: 467 Z-score: 281.7 bits: 60.9 E(85289): 5.9e-09
Smith-Waterman score: 1355; 59.2% identity (75.2% similar) in 407 aa overlap (3-409:5-362)

         10    20    30    40    50    
pF1KB6  MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTA
      .:::::::::::: ..:.::::.::::::.:::.:::::::::::::::::.::. 
NP_001 MAVTITLKTLQQQTFKIRMEPDETVKVLKEKIEAEKGRDAFPVAGQKLIYAGKILSDDVP
        10    20    30    40    50    60

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB6 LKEYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALA
    ...:.::::::::::::: ::      :::         :  :. :
NP_001 IRDYRIDEKNFVVVMVTKTKA-------GQGTSAP-----------------PEASPTAA
        70    80                90   

   120    130    140    150    160    170    
pF1KB6 PTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFE
    : :. .:. :: ... :.: :: : ....:.:. : :  : ... .::.:.:  :
NP_001 PESS-TSFPPAPTSGMSHPPPA-AREDKSPSEESAPTTSPESVSGSVPSSGSSGRE---E
    100    110    120    130    140    150  

   180    190    200    210    220    230    
pF1KB6 DATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAV
    ::.:.::::. ::.:.:::::::::::.:.::::::.::: ::::::: ::::. :  
NP_001 DAASTLVTGSEYETMLTEIMSMGYERERVVAALRASYNNPHRAVEYLLTGIPGSPE----
       160    170    180    190    200      

   240    250    260    270    280    290    
pF1KB6 VDPPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSL
     : .  :. : : :.  :    : .: .::::::.:::::.:::.:::::.:
NP_001 --PEH----GSVQESQVSEQPA--------TEAGENPLEFLRDQPQFQNMRQVIQQNPAL
     210      220        230    240    250  

   300    310    320    330    340    350    
pF1KB6 LPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMN
    :::::::.:.::::::::::.:::.:::::::: : . .  :  :.:.: . .::
NP_001 LPALLQQLGQENPQLLQQISRHQEQFIQMLNEPPGELADISDVEGE-VGAIGEEAP-QMN
      260    270    280    290    300    310 

   360    370    380    390    400     
pF1KB6 YIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
    ::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.::::..
NP_001 YIQVTPQEKEAIERLKALGFPESLVIQAYFACEKNENLAANFLLSQNFDDE
       320    330    340    350    360 

>>NP_005044 (OMIM: 600061) UV excision repair protein RA (363 aa)
 initn: 1399 init1: 400 opt: 467 Z-score: 281.7 bits: 60.9 E(85289): 5.9e-09
Smith-Waterman score: 1361; 59.5% identity (75.4% similar) in 407 aa overlap (3-409:5-363)

         10    20    30    40    50    
pF1KB6  MQVTLKTLQQQTFKIDIDPEETVKALKEKIESEKGKDAFPVAGQKLIYAGKILNDDTA
      .:::::::::::: ..:.::::.::::::.:::.:::::::::::::::::.::. 
NP_005 MAVTITLKTLQQQTFKIRMEPDETVKVLKEKIEAEKGRDAFPVAGQKLIYAGKILSDDVP
        10    20    30    40    50    60

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB6 LKEYKIDEKNFVVVMVTKPKAVSTPAPATTQQSAPASTTAVTSSTTTTVAQAPTPVPALA
    ...:.::::::::::::: ::      :::         :  :. :
NP_005 IRDYRIDEKNFVVVMVTKTKA-------GQGTSAP-----------------PEASPTAA
        70    80                90   

   120    130    140    150    160    170    
pF1KB6 PTSTPASITPASATASSEPAPASAAKQEKPAEKPAETPVATSPTATDSTSGDSSRSNLFE
    : :. .:. :: ... :.: :: : ....:.:. : :  : ... .::.:.:  :
NP_005 PESS-TSFPPAPTSGMSHPPPA-AREDKSPSEESAPTTSPESVSGSVPSSGSSGRE---E
    100    110    120    130    140    150  

   180    190    200    210    220    230    
pF1KB6 DATSALVTGQSYENMVTEIMSMGYEREQVIAALRASFNNPDRAVEYLLMGIPGDRESQAV
    ::.:.::::. ::.:.:::::::::::.:.::::::.::: ::::::: ::::. :  
NP_005 DAASTLVTGSEYETMLTEIMSMGYERERVVAALRASYNNPHRAVEYLLTGIPGSPE----
       160    170    180    190    200      

   240    250    260    270    280    290    
pF1KB6 VDPPQAASTGAPQSSAVAAAAATTTATTTTTSSGGHPLEFLRNQPQFQQMRQIIQQNPSL
     : .  :. : : :.  :: .:    : .::::::.:::::.:::.:::::.:
NP_005 --PEH----GSVQESQVSEQPATEAA-------GENPLEFLRDQPQFQNMRQVIQQNPAL
     210      220       230    240    250  

   300    310    320    330    340    350    
pF1KB6 LPALLQQIGRENPQLLQQISQHQEHFIQMLNEPVQEAGGQGGGGGGGSGGIAEAGSGHMN
    :::::::.:.::::::::::.:::.:::::::: : . .  :  :.:.: . .::
NP_005 LPALLQQLGQENPQLLQQISRHQEQFIQMLNEPPGELADISDVEGE-VGAIGEEAP-QMN
     260    270    280    290    300     310 

   360    370    380    390    400     
pF1KB6 YIQVTPQEKEAIERLKALGFPEGLVIQAYFACEKNENLAANFLLQQNFDED
    ::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::.::::..
NP_005 YIQVTPQEKEAIERLKALGFPESLVIQAYFACEKNENLAANFLLSQNFDDE
      320    330    340    350    360  
409 residues in 1 query  sequences
60827320 residues in 85289 library sequences
 Tcomplib [36.3.4 Apr, 2011] (8 proc)
 start: Sat Nov 5 11:04:27 2016 done: Sat Nov 5 11:04:28 2016
 Total Scan time: 6.400 Total Display time: 0.010

Function used was FASTA [36.3.4 Apr, 2011]
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com