Restriction map for pFN21AB6302
 (Linear) (Six-base) MAPSORT of: KIBB6302.seq Check: 2694 from: 1 to: 831KIBB6302.orf

 With 182 enzymes: SgfI * 

            October 7, 2009 14:20 ..

AcuI CTGAAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   207   831 
  Size:    207   624
 
AleI CACnn'nnGTG

Cuts at:   0   557   831 
  Size:    557   274
 
AlfI GCAnnnnnnTGCnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   428   831 
  Size:    428   403
 
AlwNI CAG_nnn'CTG

Cuts at:   0   20   636   831 
  Size:     20   616   195

 Fragments arranged by size: 

         616   195   20
 
BglII A'GATC_T

Cuts at:   0   545   831 
  Size:    545   286
 
BpmI CTGGAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   42   831 
  Size:     42   789
 
BsaXI ACnnnnnCTCCnnnnnnn_nnn'

Cuts at:   0   29   59   831 
  Size:     29   30   772

 Fragments arranged by size: 

         772   30   29
 
BseRI GAGGAGnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   490   808   831 
  Size:    490   318   23

 Fragments arranged by size: 

         490   318   23
 
BseYI C'CCAG_C

Cuts at:   0   786   831 
  Size:    786   45
 
BsgI GTGCAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   434   831 
  Size:    434   397
 
BsiHKAI G_wGCw'C

Cuts at:   0   187   831 
  Size:    187   644
 
Bsp1286I G_dGCh'C

Cuts at:   0   187   831 
  Size:    187   644
 
BstXI CCAn_nnnn'nTGG

Cuts at:   0   256   657   831 
  Size:    256   401   174

 Fragments arranged by size: 

         401   256   174
 
BstYI r'GATC_y

Cuts at:   0   545   690   831 
  Size:    545   145   141

 Fragments arranged by size: 

         545   145   141
 
BtsI GCAGTG_nn'

Cuts at:   0   65   422   831 
  Size:     65   357   409

 Fragments arranged by size: 

         409   357   65
 
CspCI CAAnnnnnGTGGnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   375   410   831 
  Size:    375   35   421

 Fragments arranged by size: 

         421   375   35
 
EarI CTCTTCn'nnn_

Cuts at:   0   142   831 
  Size:    142   689
 
Eco57MI CTGrAGnnnnnnnnnnnnnn_nn'

Cuts at:   0   42   207   831 
  Size:     42   165   624

 Fragments arranged by size: 

         624   165   42
 
HindIII A'AGCT_T

Cuts at:   0   174   831 
  Size:    174   657
 
MslI CAynn'nnrTG

Cuts at:   0   557   831 
  Size:    557   274
 
MspA1I CmG'CkG

Cuts at:   0   17   786   831 
  Size:     17   769   45

 Fragments arranged by size: 

         769   45   17
 
PflMI CCAn_nnn'nTGG

Cuts at:   0   636   831 
  Size:    636   195
 
PstI C_TGCA'G

Cuts at:   0   759   831 
  Size:    759   72
 
PvuII CAG'CTG

Cuts at:   0   17   786   831 
  Size:     17   769   45

 Fragments arranged by size: 

         769   45   17
 
SexAI A'CCwGG_T

Cuts at:   0   701   831 
  Size:    701   130
 
SfcI C'TryA_G

Cuts at:   0   12   755   831 
  Size:     12   743   76

 Fragments arranged by size: 

         743   76   12
 
StuI AGG'CCT

Cuts at:   0   266   831 
  Size:    266   565
 
Tth111I GACn'n_nGTC

Cuts at:   0   724   831 
  Size:    724   107
 

 Enzymes that do cut:

   AcuI   AleI   AlfI  AlwNI  BglII   BpmI  BsaXI  BseRI
  BseYI   BsgI BsiHKAI Bsp1286I  BstXI  BstYI   BtsI  CspCI
   EarI Eco57MI HindIII   MslI  MspA1I  PflMI   PstI  PvuII
  SexAI   SfcI   StuI Tth111I

 Enzymes that do not cut: 

   AarI  AatII   AccI  Acc65I   AclI   AfeI  AflII  AflIII
   AgeI   AhdI   AloI   ApaI  ApaLI   ApoI   AscI   AseI
  AsiSI   AvaI  AvrII   BaeI  BamHI   BanI  BanII   BbeI
   BbsI  BbvCI   BcgI  BciVI   BclI  BfrBI   BglI   BlpI
 Bme1580I  BmgBI   BmrI   BmtI   BplI  Bpu10I  BpuEI   BsaI
  BsaAI  BsaBI  BsaHI  BsaWI  BsiEI  BsiWI   BsmI  BsmBI
  BspEI  BspHI  BspMI  BsrBI  BsrDI  BsrFI  BsrGI  BssHII
  BssSI  BstAPI  BstBI  BstEII BstZ17I  Bsu36I   BtgI  BtgZI
   ClaI   DraI  DraIII   DrdI   EaeI   EagI   EciI EcoICRI
  EcoNI EcoO109I  EcoRI  EcoRV   FalI   FseI   FspI  FspAI
  HaeII  Hin4I  HincII   HpaI   KasI   KpnI   MfeI   MluI
   MmeI   MscI   NaeI   NarI   NcoI   NdeI  NgoMIV   NheI
   NotI   NruI   NsiI   NspI   PacI   PasI   PciI   PfoI
   PmeI   PmlI   PpiI  PpuMI  PshAI   PsiI  PspOMI  PspXI
   PsrI   PvuI  RsrII   SacI  SacII   SalI  SanDI   SapI
   SbfI   ScaI   SfiI   SfoI   SgfI  SgrAI   SmaI   SmlI
  SnaBI   SpeI   SphI   SrfI   SspI   StyI   SwaI  TaqII
   TatI   TstI   XbaI   XcmI   XhoI   XmaI   XmnI   ZraI
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com