Result of FASTA (ccds) for pFN21AB5174
FASTA searches a protein or DNA sequence data bank 36.3.4 Apr, 2011
Please cite:
W.R. Pearson & D.J. Lipman PNAS (1988) 85:2444-2448

Query: pF1KB5174, 398 aa
 1>>>pF1KB5174 398 - 398 aa - 398 aa
Library: human.CCDS.faa
 18511270 residues in 32554 sequences

Statistics: Expectation_n fit: rho(ln(x))= 5.9464+/-0.000756; mu= 15.3650+/- 0.045
 mean_var=160.2275+/-48.855, 0's: 0 Z-trim(111.7): 127 B-trim: 1489 in 2/50
 Lambda= 0.101322
 statistics sampled from 12376 (12626) to 12376 sequences
Algorithm: FASTA (3.7 Nov 2010) [optimized]
Parameters: BL50 matrix (15:-5), open/ext: -10/-2
 ktup: 2, E-join: 1 (0.73), E-opt: 0.2 (0.388), width: 16
 Scan time: 3.410

The best scores are:                   opt bits E(32554)
CCDS12240.1 S1PR5 gene_id:53637|Hs108|chr19    ( 398) 2610 393.5 1.8e-109
CCDS777.1 S1PR1 gene_id:1901|Hs108|chr1      ( 382) 1030 162.6 5.7e-40
CCDS6680.1 S1PR3 gene_id:1903|Hs108|chr9      ( 378) 696 113.7 2.8e-25
CCDS12229.1 S1PR2 gene_id:9294|Hs108|chr19     ( 353) 674 110.5 2.5e-24
CCDS6777.1 LPAR1 gene_id:1902|Hs108|chr9      ( 364) 668 109.6 4.7e-24
CCDS12407.1 LPAR2 gene_id:9170|Hs108|chr19     ( 351) 639 105.4 8.7e-23
CCDS700.1 LPAR3 gene_id:23566|Hs108|chr1      ( 353) 613 101.6 1.2e-21
CCDS12105.1 S1PR4 gene_id:8698|Hs108|chr19     ( 384) 610 101.2 1.7e-21
CCDS9319.1 GPR12 gene_id:2835|Hs108|chr13     ( 334) 398 70.1 3.4e-12
CCDS303.1 GPR3 gene_id:2827|Hs108|chr1       ( 330) 389 68.8 8.4e-12
CCDS245.1 CNR2 gene_id:1269|Hs108|chr1       ( 360) 385 68.2 1.3e-11


>>CCDS12240.1 S1PR5 gene_id:53637|Hs108|chr19       (398 aa)
 initn: 2610 init1: 2610 opt: 2610 Z-score: 2079.0 bits: 393.5 E(32554): 1.8e-109
Smith-Waterman score: 2610; 100.0% identity (100.0% similar) in 398 aa overlap (1-398:1-398)

        10    20    30    40    50    60
pF1KB5 MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLENLAVLLV
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLENLAVLLV
        10    20    30    40    50    60

        70    80    90    100    110    120
pF1KB5 LGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFVALT
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 LGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFVALT
        70    80    90    100    110    120

       130    140    150    160    170    180
pF1KB5 ASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLGRLD
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 ASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLGRLD
       130    140    150    160    170    180

       190    200    210    220    230    240
pF1KB5 ACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTSTRA
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 ACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTSTRA
       190    200    210    220    230    240

       250    260    270    280    290    300
pF1KB5 RRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADPFLGLAMANSL
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 RRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADPFLGLAMANSL
       250    260    270    280    290    300

       310    320    330    340    350    360
pF1KB5 LNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLDGSF
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 LNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLDGSF
       310    320    330    340    350    360

       370    380    390    
pF1KB5 SGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CCDS12 SGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
       370    380    390    

>>CCDS777.1 S1PR1 gene_id:1901|Hs108|chr1         (382 aa)
 initn: 1051 init1: 663 opt: 1030 Z-score: 831.0 bits: 162.6 E(32554): 5.7e-40
Smith-Waterman score: 1071; 47.5% identity (72.1% similar) in 373 aa overlap (13-383:23-376)

             10    20    30    40    50
pF1KB5      MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFI
               ..:: :::::::: . . .. .. .:: . .: ::
CCDS77 MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENS-IKLTSVVFILICCFI
        10    20    30    40     50     

        60    70    80    90    100    110
pF1KB5 VLENLAVLLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFA
    .:::. :::.. . .:: ::. ..:.:.:::::::.::.::.:::: : ::.:: :: 
CCDS77 ILENIFVLLTIWKTKKFHRPMYYFIGNLALSDLLAGVAYTANLLLSGATTYKLTPAQWFL
   60    70    80    90    100    110     

       120    130    140    150    160    170
pF1KB5 REGGVFVALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPA
    :::..::::.:::.::::::.:: .:: .   :. : . . .: : .::.:: :: 
CCDS77 REGSMFVALSASVFSLLAIAIERYITMLKMKLHNGSNNFRLFLLISACWVISLILGGLPI
   120    130    140    150    160    170     

       180    190    200    210    220    230
pF1KB5 LGWNCLGRLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARP
    .::::.. :..:::::::: : :.:::. .:. .: .: :: ::: ::. .::: : 
CCDS77 MGWNCISALSSCSTVLPLYHKHYILFCTTVFTLLLLSIVILYCRIYSLVRTRSRRLTFRK
   180    190    200    210    220    230     

       240    250    260    270    280    290
pF1KB5 GTAGTTSTRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADP
    .   : .: . .:::::.:. .:: .:.:::.:::.::::::.: ..:: .:..:. 
CCDS77 NI----SKASRSSEKSLALLKTVIIVLSVFIACWAPLFILLLLDVGCKVKTCDILFRAEY
   240      250    260    270    280    290   

       300    310    320    330    340     
pF1KB5 FLGLAMANSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLV-CCGRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLR
    :: ::. :: :::::::::...:.:..:.. ::  .:  :::    ...: ..
CCDS77 FLVLAVLNSGTNPIIYTLTNKEMRRAFIRIMSCC---KC---PSG--------DSAGKFK
     300    310    320     330         340 

   350    360    370    380    390    
pF1KB5 RCLPPGLDGSFSGSERSS-PQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
    : . :.. : : :. :: ::.: :. . : :        
CCDS77 RPIIAGMEFSRSKSDNSSHPQKDEGDNPETIMSSGNVNSSS     
       350    360    370    380      

>>CCDS6680.1 S1PR3 gene_id:1903|Hs108|chr9        (378 aa)
 initn: 991 init1: 684 opt: 696 Z-score: 567.2 bits: 113.7 E(32554): 2.8e-25
Smith-Waterman score: 994; 44.3% identity (72.7% similar) in 359 aa overlap (6-353:9-356)

         10    20    30    40    50    
pF1KB5  MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLENLAV
        :.:. .:.. ::.:.::: :  . . :  .:. :..:.::::::: :
CCDS66 MATALPPRLQPVRGNETLREHYQYVGKLAGRLKEASEGSTLTTVLFLVICSFIVLENLMV
        10    20    30    40    50    60

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB5 LLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFV
    :... .. .:: :....:.:.: ::::: :: .:::.:: :..:::..:: :::..::
CCDS66 LIAIWKNNKFHNRMYFFIGNLALCDLLAGIAYKVNILMSGKKTFSLSPTVWFLREGSMFV
        70    80    90    100    110    120

    120    130    140    150    160    170    
pF1KB5 ALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLG
    :: ::. ::::::.:: ::: . : ...: :.. . . : ... :: :: :::::: 
CCDS66 ALGASTCSLLAIAIERHLTMIKMRPYDANKRHRVFLLIGMCWLIAFTLGALPILGWNCLH
       130    140    150    160    170    180

    180    190    200    210    220    230    
pF1KB5 RLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTS
    : :::.::::.: :. ::. :..::..: :::::: :....:.. . ..   
CCDS66 NLPDCSTILPLYSKKYIAFCISIFTAILVTIVILYARIYFLVKSSSRKVANHNNSE----
       190    200    210    220    230     

    240    250    260    270    280    290    
pF1KB5 TRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADPFLGLAMA
       ::.:::::. .:. .:.:::.:::.:.:.:::: ...::.:..:. :. ::. 
CCDS66 -------RSMALLRTVVIVVSVFIACWSPLFILFLIDVACRVQACPILFKAQWFIVLAVL
        240    250    260    270    280     

    300    310    320      330       340    
pF1KB5 NSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLVC-C---GRHSCGR------DPSGSQQSASAAEA-SG
    :: .::.::::.....:.:..:::: :  :: . .    ::: :..:.:  . : 
CCDS66 NSAMNPVIYTLASKEMRRAFFRLVCNCLVRGRGARASPIQPALDPSRSKSSSSNNSSHSP
   290    300    310    320    330    340     

    350    360    370    380    390    
pF1KB5 GLRRCLPPGLDGSFSGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
    ... ::                       
CCDS66 KVKEDLPHTAPSSCIMDKNAALQNGIFCN            
   350    360    370                

>>CCDS12229.1 S1PR2 gene_id:9294|Hs108|chr19       (353 aa)
 initn: 950 init1: 643 opt: 674 Z-score: 550.2 bits: 110.5 E(32554): 2.5e-24
Smith-Waterman score: 943; 48.0% identity (70.8% similar) in 329 aa overlap (1-329:4-311)

         10    20    30    40    50    
pF1KB5  MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLENLAV
     . : : : :.:  ::::: :   . .  :.: . . :: ::.::: :
CCDS12 MGSLYSEYLNPNKVQE----HYNYT-KETLETQETTSRQVASAFIVILCCA-IVVENLLV
        10      20     30    40     50  

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB5 LLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFV
    :....:. .::. :.:.::.:. ::::::.:..:: :::: .::.:.:. ::::::..:.
CCDS12 LIAVARNSKFHSAMYLFLGNLAASDLLAGVAFVANTLLSGSVTLRLTPVQWFAREGSAFI
      60    70    80    90    100    110  

    120    130    140    150    160    170    
pF1KB5 ALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLG
    .:.:::.::::::.:: ...:.   .. : : . .:.: .::.:: :: :::::::
CCDS12 TLSASVFSLLAIAIERHVAIAKVKLYGSDKSCRMLLLIGASWLISLVLGGLPILGWNCLG
     120    130    140    150    160    170  

    180    190    200    210    220    230    
pF1KB5 RLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTS
    .:.::::::::::: ::: : : :: :: :::.:::: ::..  . :     
CCDS12 HLEACSTVLPLYAKHYVLCVVTIFSIILLAIVALYVRIYCVVRSSHADMAA---------
     180    190    200    210    220       

    240    250    260    270    280    290    
pF1KB5 TRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADPFLGLAMA
       :..::::.:...:: .:..:: : : .:::: :::...::.: .: :.... 
CCDS12 ------PQTLALLKTVTIVLGVFIVCWLPAFSILLLDYACPVHSCPILYKAHYFFAVSTL
        230    240    250    260    270     

    300    310    320    330    340    350    
pF1KB5 NSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLD
    ::::::.::: .::::. .:: . : : . :              
CCDS12 NSLLNPVIYTWRSRDLRREVLRPLQCWRPGVGVQGRRRGGTPGHHLLPLRSSSSLERGMH
   280    290    300    310    320    330     

    360    370    380    390    
pF1KB5 GSFSGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
                        
CCDS12 MPTSPTFLEGNTVV              
   340    350               

>>CCDS6777.1 LPAR1 gene_id:1902|Hs108|chr9        (364 aa)
 initn: 670 init1: 415 opt: 668 Z-score: 545.3 bits: 109.6 E(32554): 4.7e-24
Smith-Waterman score: 668; 34.1% identity (66.2% similar) in 331 aa overlap (12-341:27-347)

               10    20    30    40   
pF1KB5        MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLA
                 .: :.. :: .:: ..... . :   . ..
CCDS67 MAAISTSIPVISQPQFTAMNEPQCFYNESIAFFYNRSGKHLATEWNTVSKLVMG--LGIT
        10    20    30    40    50     

     50    60    70    80    90    100   
pF1KB5 VCAFIVLENLAVLLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSP
    :: ::.: :: :.... . ::: :.. :...:. .:..:: ::  .. .:: : .:. 
CCDS67 VCIFIMLANLLVMVAIYVNRRFHFPIYYLMANLAAADFFAGLAYFYLMFNTGPNTRRLTV
    60    70    80    90    100    110    

     110    120    130    140    150    160   
pF1KB5 ALWFAREGGVFVALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLL
    . :. :.: . ..::::: .:::::.:: .:. :    : :.... .. : .....
CCDS67 STWLLRQGLIDTSLTASVANLLAIAIERHITVFRMQLHTRMSNRRVVVVIVVIWTMAIVM
   120    130    140    150    160    170    

     170    180    190    200    210    220   
pF1KB5 GLLPALGWNCLGRLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARR
    : .:..::::. .. ::.. :::. .:..: .. . .... .:::.:. :: . :
CCDS67 GAIPSVGWNCICDIENCSNMAPLYSDSYLVFWAIFNLVTFVVMVVLYAHIFGYVRQRTMR
   180    190    200    210    220    230    

     230    240    250    260    270    280   
pF1KB5 LPARPGTAGTTSTRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVL
    .   . ... : : .  ..::.:. .:: ::. :: : ..:::::: ::  : ::
CCDS67 M-----SRHSSGPR-RNRDTMMSLLKTVVIVLGAFIICWTPGLVLLLLDVCCP--QCDVL
      240    250    260    270    280     290

     290    300    310    320    330    340  
pF1KB5 LQADPFLGLAMANSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPS-GSQQSASAAEA
      :: :: :: .:::::. .... .. ...:: :   :. ::..:::.  
CCDS67 AYEKFFLLLAEFNSAMNPIIYSYRDKEMSATFRQILCCQRSENPTGPTEGSDRSASSLNH
       300    310    320    330    340    350

     350    360    370    380    390    
pF1KB5 SGGLRRCLPPGLDGSFSGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
                               
CCDS67 TILAGVHSNDHSVV                    
       360                      

>>CCDS12407.1 LPAR2 gene_id:9170|Hs108|chr19       (351 aa)
 initn: 643 init1: 419 opt: 639 Z-score: 522.5 bits: 105.4 E(32554): 8.7e-23
Smith-Waterman score: 657; 35.2% identity (65.4% similar) in 358 aa overlap (12-360:10-351)

        10    20    30    40      50    
pF1KB5 MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVC---LAVCAFIVLENLAV
         .:.: . :: .:: .....:   :.::  :.: ....: :: :
CCDS12  MVIMGQCYYNETIGFFYNNSGKELSSHWRP-----KDVVVVALGLTVSVLVLLTNLLV
         10    20    30       40    50  

    60    70    80    90    100    110    
pF1KB5 LLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFV
    . ... . ::: :.. :::.:. .::.::.::  .. .:: : .::  :: :.: . .
CCDS12 IAAIASNRRFHQPIYYLLGNLAAADLFAGVAYLFLMFHTGPRTARLSLEGWFLRQGLLDT
      60    70    80    90    100    110  

    120    130    140    150    160    170    
pF1KB5 ALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLG
    .::::: .:::::.:: ..     :::.. . ...: ..: :::::: .:.:: 
CCDS12 SLTASVATLLAIAVERHRSVMAVQLHSRLPRGRVVMLIVGVWVAALGLGLLPAHSWHCLC
      120    130    140    150    160    170  

    180    190    200    210    220    230    
pF1KB5 RLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTS
    :: :: . :: ...:.  .:. . .. . :.:.::. :: ..:.   : .:
CCDS12 ALDRCSRMAPLLSRSYLAVWALSSLLVFLLMVAVYTRIFFYVRRRVQRM------AEHVS
      180    190    200    210    220       

    240    250    260    270    280    290   
pF1KB5 TRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLD-VACPARTCPVLLQADPFLGLAM
    . : . .:.:..:. ..: :::.:: : ..:::: ..: ..: ::   :: :: 
CCDS12 CHPRYRETTLSLVKTVVIILGAFVVCWTPGQVVLLLDGLGC--ESCNVLAVEKYFLLLAE
    230    240    250    260     270    280   

    300    310    320    330    340    350   
pF1KB5 ANSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPSG-SQQSASAAEASGGLRRCLP--
    ::::.: .:. . ..:... ::.::  .: :. . : . .:.:..... : :: 
CCDS12 ANSLVNAAVYSCRDAEMRRTFRRLLCC---ACLRQSTRESVHYTSSAQGGASTRIMLPEN
     290    300    310     320    330    340 

       360    370    380    390    
pF1KB5 --PGLDGSFSGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
     : .:...                   
CCDS12 GHPLMDSTL                   
      350                    

>>CCDS700.1 LPAR3 gene_id:23566|Hs108|chr1        (353 aa)
 initn: 590 init1: 387 opt: 613 Z-score: 502.0 bits: 101.6 E(32554): 1.2e-21
Smith-Waterman score: 613; 33.7% identity (66.3% similar) in 303 aa overlap (35-333:27-321)

      10    20    30    40     50    60 
pF1KB5 LLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAV--CAFIVLENLAVLLVLG
                   : .  :.:... : :: . : :. .. 
CCDS70   MNECHYDKHMDFFYNRSNTDTVDDWTGTKLVIVLCVGTFFCLFIFFSNSLVIAAVI
          10    20    30    40    50   

       70    80    90    100    110    120 
pF1KB5 RHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFVALTAS
    .. .:: :.. ::..:. .:..:: ::. .. .::.. :.  :: :.: . .::::
CCDS70 KNRKFHFPFYYLLANLAAADFFAGIAYVFLMFNTGPVSKTLTVNRWFLRQGLLDSSLTAS
     60    70    80    90    100    110   

      130    140    150    160    170    180 
pF1KB5 VLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLGRLDAC
    . .::.::.:: ... :    .. :. .  .:......: .:.:::::: ..::
CCDS70 LTNLLVIAVERHMSIMRMRVHSNLTKKRVTLLILLVWAIAIFMGAVPTLGWNCLCNISAC
    120    130    140    150    160    170   

      190    200    210    220    230    240 
pF1KB5 STVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARRLPARPGTAGTTSTRARR
    :.. :.:...:..: ... . . . ..: ::: :. .. :  : :.:. : : :
CCDS70 SSLAPIYSRSYLVFWTVSNLMAFLIMVVVYLRIYVYVKRKTNVLS--PHTSGSISRR--R
    180    190    200    210    220     230  

      250    260    270    280    290    300 
pF1KB5 KPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLD-VACPARTCPVLLQADPFLGLAMANSLL
    : . :..:. .:: :::.:: : ...:::: . : : : :   :: ::. ::..
CCDS70 TP--MKLMKTVMTVLGAFVVCWTPGLVVLLLDGLNC--RQCGVQHVKRWFLLLALLNSVV
       240    250    260     270    280    

       310    320    330    340    350    360
pF1KB5 NPIIYTLTNRDLRHALLRLVCC-GRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLDGSF
    :::::. ..:. .. ...:: .... : ::              
CCDS70 NPIIYSYKDEDMYGTMKKMICCFSQENPERRPSRIPSTVLSRSDTGSQYIEDSISQGAVC
   290    300    310    320    330    340    

       370    380    390    
pF1KB5 SGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
                       
CCDS70 NKSTS                 
   350                  

>>CCDS12105.1 S1PR4 gene_id:8698|Hs108|chr19       (384 aa)
 initn: 816 init1: 346 opt: 610 Z-score: 499.2 bits: 101.2 E(32554): 1.7e-21
Smith-Waterman score: 824; 43.0% identity (65.9% similar) in 381 aa overlap (12-381:22-383)

             10    20    30    40    50
pF1KB5      MESGLLRPAPVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFI
              :..::::::..:.: :   .:: :  . .:. ..
CCDS12 MNATGTPVAPESCQQLAAGGHSRLIVLHYNHSGRLAGRGGPEDGGLGALRGLSVAASCLV
        10    20    30    40    50    60

        60    70    80    90    100    110
pF1KB5 VLENLAVLLVLGRHPRFHAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFA
    ::::: :: .. : : . .. : ..::::::.:::: ::.:::: :..:.:: :: 
CCDS12 VLENLLVLAAITSHMRSRRWVYYCLVNITLSDLLTGAAYLANVLLSGARTFRLAPAQWFL
        70    80    90    100    110    120

       120    130    140      150    160   
pF1KB5 REGGVFVALTASVLSLLAIALERSLTMARRGPAPVSSRG-----RTLAMAAAAWGVSLLL
    ::: .:.::.::..::: : :: ::.:  ::. :   :. .. . : .. ::
CCDS12 REGLLFTALAASTFSLLFTAGERFATMVR----PVAESGATKTSRVYGFIGLCWLLAALL
       130    140      150    160    170   

     170    180    190    200    210    220   
pF1KB5 GLLPALGWNCLGRLDACSTVLPLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRANARR
    :.:: :::::: .: ::..::::.: :.:::.. :.:.::.: .::. :. :.:....
CCDS12 GMLPLLGWNCLCAFDRCSSLLPLYSKRYILFCLVIFAGVLATIMGLYGAIFRLVQASGQK
    180    190    200    210    220    230   

     230    240    250    260    270    280   
pF1KB5 LPARPGTAGTTSTRARRKPRSLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVL
    : ::.    :::: : : :.:. ..::::..:::::: ::: ::     
CCDS12 AP-RPA--------ARRKARRL--LKTVLMILLAFLVCWGPLFGLLLADVFGSNLWAQEY
     240         250    260    270    280   

     290    300    310    320    330    340  
pF1KB5 LQA-DPFLGLAMANSLLNPIIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCG-RDPSGSQQSASAAE
    :.. : .:.::. :: .:::::.. .:.. .:.: ..:::  : : :.   : :.:
CCDS12 LRGMDWILALAVLNSAVNPIIYSFRSREVCRAVLSFLCCGCLRLGMRGPGDCL--ARAVE
     290    300    310    320    330     340  

      350     360    370    380    390    
pF1KB5 ASGGLRRC---LPPGLDGSFSGSERSSPQ-RDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
    : .:    : :  :: ::. : . :. :.. .:. :         
CCDS12 AHSGASTTDSSLRP--RDSFRGSRSLSFRMREPLSSISSVRSI        
      350     360    370    380          

>>CCDS9319.1 GPR12 gene_id:2835|Hs108|chr13        (334 aa)
 initn: 451 init1: 140 opt: 398 Z-score: 332.4 bits: 70.1 E(32554): 3.4e-12
Smith-Waterman score: 475; 35.6% identity (63.4% similar) in 306 aa overlap (39-339:48-328)

    10    20    30    40    50    60    
pF1KB5 APVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLENLAVLLVLGRHPRFH
                   : :.: . ..: :: :.:.. ..: ..
CCDS93 DAAAAENISAAVSSRVPAVEPEPELVVNPWDIVLCTS-GTLISCENAIVVLIIFHNPSLR
    20    30    40    50     60    70   

    70    80    90    100    110    120    
pF1KB5 APMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFVALTASVLSLLA
    ::::::.:::.:.::::: . .:....  : : : .. : . ....::: ::::
CCDS93 APMFLLIGSLALADLLAGIGLITNFVFA---YLLQSEATKLVTIGLIVASFSASVCSLLA
     80    90    100     110    120    130  

   130    140    150     160    170    180   
pF1KB5 IALERSLTMARRGPAPVSSRGRTLA--MAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLGRLDACSTVL
    :...: :..  . . : : :.. : . ::.:. :::::..:::::  ..::.: 
CCDS93 ITVDRYLSL-YYALTYHSERTVTFTYVMLVMLWGTSICLGLLPVMGWNCLRDESTCSVVR
      140    150    160    170    180    190 

    190    200    210    220    230    240   
pF1KB5 PLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQ-VRANARRLPARPGTAGTTSTRARRKPR
    :: . ... : .:. ..: . :: .: :. : .:... .  .:.  . :: 
CCDS93 PLTKNNAAILSV-SFLFMFALMLQLYIQI-CKIVMRHAHQIALQHHFLATSHYVTTRKGV
      200    210    220    230    240    250

     250    260    270     280    290    300  
pF1KB5 SLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLL-LLLDVACPA-RTCPVLLQADPFLGLAMANSLLNP
    :   ::...: .:.::: :. : :. : . :. : .::  :  : ::..::
CCDS93 S-----TLAIILGTFAACWMPFTLYSLIADYTYPSIYTYATLL---P----ATYNSIINP
          260    270    280       290    

      310    320    330    340    350    360  
pF1KB5 IIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSCGRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLDGSFSGS
    .::.. :.....:: :.:::  :  ::. : :            
CCDS93 VIYAFRNQEIQKALC-LICCG---CI--PSSLAQRARSPSDV         
   300    310      320     330           

      370    380    390    
pF1KB5 ERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD

>>CCDS303.1 GPR3 gene_id:2827|Hs108|chr1         (330 aa)
 initn: 466 init1: 158 opt: 389 Z-score: 325.3 bits: 68.8 E(32554): 8.4e-12
Smith-Waterman score: 460; 34.9% identity (62.2% similar) in 304 aa overlap (39-333:44-328)

    10    20    30    40    50     60    
pF1KB5 APVSEVIVLHYNYTGKLRGARYQPGAGLRADAVVCLAVCAFIVLEN-LAVLLVLGRHPRF
                   :.:.:.. ... :: :.: ...: : :
CCDS30 AGSGNVNVSSVGPAEGPTGPAAPLPSPKAWDVVLCIS-GTLVSCENALVVAIIVGT-PAF
      20    30    40    50     60     70 

    70    80    90    100    110    120    
pF1KB5 HAPMFLLLGSLTLSDLLAGAAYAANILLSGPLTLKLSPALWFAREGGVFVALTASVLSLL
    .::::::.:::...::::: .  .: . .  : . .. : . .:.:::. :::
CCDS30 RAPMFLLVGSLAVADLLAGLGL---VLHFAAVFCIGSAEMSLVLVGVLAMAFTASIGSLL
       80    90     100    110    120    

    130    140    150    160    170    180   
pF1KB5 AIALERSLTMARRGPA-PVSSRGRTLAMAAAAWGVSLLLGLLPALGWNCLGRLDACSTVL
    ::...: :..     .. :: .: : .:: .: :::::.:.:::: : .:..: 
CCDS30 AITVDRYLSLYNALTYYSETTVTRTYVMLALVWGGALGLGLLPVLAWNCLDGLTTCGVVY
   130    140    150    160    170    180    

    190    200    210    220    230    240   
pF1KB5 PLYAKAYVLFCVLAFVGILAAICALYARIYCQVRA-NARRLPARPGTAGTTSTRARRKPR
    :: .: ... ..:: ... . :::.: :..  .:... .   ..  : :: 
CCDS30 PL-SKNHLVVLAIAFFMVFGIMLQLYAQI-CRIVCRHAQQIALQRHLLPASHYVATRKG-
   190    200    210    220    230    240   

     250    260    270    280    290     300  
pF1KB5 SLALLRTLSVVLLAFVACWGPLFLLLLLDVACPARTCPVLLQADPFLGL--AMANSLLNP
      . ::.::: ::.::: :. . ::   :.. :.   .: : : ::..::
CCDS30 ----IATLAVVLGAFAACWLPFTVYCLLG---DAHSPPLYT----YLTLLPATYNSMINP
       250    260    270       280    290  

      310    320      330    340    350     
pF1KB5 IIYTLTNRDLRHALLRLVCCGRHSC----GRDPSGSQQSASAAEASGGLRRCLPPGLDGS
    :::.. :.:....: . ::  :   .:.::             
CCDS30 IIYAFRNQDVQKVLWAVCCCCSSSKIPFRSRSPSDV            
     300    310    320    330            

   360    370    380    390    
pF1KB5 FSGSERSSPQRDGLDTSGSTGSPGAPTAARTLVSEPAAD
398 residues in 1 query  sequences
18511270 residues in 32554 library sequences
 Tcomplib [36.3.4 Apr, 2011] (8 proc)
 start: Thu Nov 3 22:22:21 2016 done: Thu Nov 3 22:22:22 2016
 Total Scan time: 3.410 Total Display time: 0.030

Function used was FASTA [36.3.4 Apr, 2011]
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com