Multiple alignment for pF1KB7144
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KB7144, 339 aa
# 1  CCDS14442.1 P2RY10 gene_id:27334|Hs108|chrX  (339 aa)
# 2  CCDS14443.1 GPR174 gene_id:84636|Hs108|chrX  (333 aa)
# 3  CCDS14441.1 LPAR4 gene_id:2846|Hs108|chrX  (370 aa)
# 4  CCDS9410.1 LPAR6 gene_id:10161|Hs108|chr13  (344 aa)
# 5  CCDS2148.1 GPR17 gene_id:2840|Hs108|chr2  (367 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  2.6e-124  2296 100.0     1   339
  2  7.2e-55   1068  49.4    14   328
  3  4.2e-32   666  34.6    25   319
  4  9e-31    642  32.1    12   312
  5  3.2e-26   562  35.8    44   336

//
                                       
  0 (  1)  MANLDKYTETFKMGSNSTSTAEIYCNVTNVKFQYSLYATTYILIFIPGLLANSAALWVLC
  1 (  1)  MANLDKYTETFKMGSNSTSTAEIYCNVTNVKFQYSLYATTYILIFIPGLLANSAALWVLC
  2 (  14)  ............................NTDFRYFIYAVTYTVILVPGLIGNILALWVFY
  3 (  25)  ..................ATANNTCIVDD-SFKYNLNGAVYSVVFILGLITNSVSLFVFC
  4 (  12)  ............................NDSFKYTLYGCMFSMVFVLGLISNCVAIYIFI
  5 (  44)  ................SLATAE-QCG-QETPLENMLFASFYLLDFILALVGNTLALWLFI

//
                                       
  0 (  61)  RFISKKNKAIIFMINLSVADLAHVLSLPLRIYYYIS-HHWPFQRALCLLCFYLKYLNMYA
  1 (  61)  RFISKKNKAIIFMINLSVADLAHVLSLPLRIYYYIS-HHWPFQRALCLLCFYLKYLNMYA
  2 (  46)  GYMKETKRAVIFMINLAIADLLQVLSLPLRIFYYLN-HDWPFGPGLCMFCFYLKYVNMYA
  3 (  66)  FRMKMRSETAIFITNLAVSDLLFVCTLPFKIFYNFN-RHWPFGDTLCKISGTAFLTNIYG
  4 (  44)  CVLKVRNETTTYMINLAMSDLLFVFTLPFRIFYFTT-RNWPFGDLLCKISVMLFYTNMYG
  5 (  86)  RDHKSGTPANVFLMHLAVADLSCVLVLPTRLVYHFSGNHWPFGEIACRLTGFLFYLNMYA

//
                                       
  0 ( 120)  SICFLTCISLQRCFFLLKPFRARDWK-RRYDVGI-SAA-IWIVVGTACLPFPILRST-D-
  1 ( 120)  SICFLTCISLQRCFFLLKPFRARDWK-RRYDVGI-SAA-IWIVVGTACLPFPILRST-D-
  2 ( 105)  SIYFLVCISVRRFWFLMYPFRFHDCK-QKYDLYI-SIA-GWLIICLACVLFPLLRTS-DD
  3 ( 125)  SMLFLTCISVDRFLAIVYPFRSRTIRTRRNSAIV-CAG-VWILVLSGGISASLFSTT-N-
  4 ( 103)  SILFLTCISVDRFLAIVYPFKSKTLR-TKRNAKIVCTG-VWLTVIGGSAPAVFVQSTHS-
  5 ( 146)  SIYFLTCISADRFLAIVHPVKSLKLR-RPLYAHL-ACAFLWVVVAVAMAPLLVSPQT-V-

//
                                       
  0 ( 175)  LNN-NKS--CFADLGYKQMNAVALVGMITV-AELAGFVIPVIIIAWCTWKTTISLRQP-P
  1 ( 175)  LNN-NKS--CFADLGYKQMNAVALVGMITV-AELAGFVIPVIIIAWCTWKTTISLRQP-P
  2 ( 161)  TSG-NRTK-CFVDLPTRNVNLAQSVVMMTI-GELIGFVTPLLIVLYCTWKTVLSLQDKYP
  3 ( 181)  VNNATTT--CFE--GFSKRVWKTYLSKITIFIEVVGFIIPLILNVSCSSVVLRTLRKP-A
  4 ( 160)  QGN-NASEACFENFPEATWKTY-LSRIVIF-IEIVGFFIPLILNVTCSSMVLKTLTKP-V
  5 ( 202)  QTN-HTV--VCLQLYREKASHHALVSL-AV-A----FTFPFITTVTCYLLIIRSLRQG-L

//
                                       
  0 ( 230)  MAFQGISERQKALRMVFMCAAVFFICFTPYHINFIFYTMVKETIISSCPVVRIALYFHPF
  1 ( 230)  MAFQGISERQKALRMVFMCAAVFFICFTPYHINFIFYTMVKETIISSCPVVRIALYFHPF
  2 ( 218)  MA-QDLGEKQKALKMILTCAGVFLICFAPYHFSFPLDFLVKSNEIKSCLARRVILIFHSV
  3 ( 236)  TLSQIGTNKKKVLKMITVHMAVFVVCFVPYNSVLFLYALVRSQAITNCFLERFAKIMYPI
  4 ( 216)  TLSRSKINKTKVLKMIFVHLIIFCFCFVPYNINLILYSLVRTQTFVNCSVVAAVRTMYPI
  5 ( 252)  RVEKRL--KTKAVRMIAIVLAIFLVCFVPYHVNRSVYVLHYRSHGASCATQRILALANRI

//
                                    
  0 ( 290)  CLCLASLCCLLDPILYYFMASEFRDQLSR---HGSSVTRSR-LMSKESGSSMIG
  1 ( 290)  CLCLASLCCLLDPILYYFMASEFRDQLSR---HGSSVTRSR-LMSKESGSSMIG
  2 ( 277)  ALCLASLNSCLDPVIYYFSTNEFRRRLSRQDLHDSIQLHAKSFVSNHTASTM..
  3 ( 296)  TLCLATLNCCFDPFIYYFTLESFQ----..........................
  4 ( 276)  TLCIAVSNCCFDPIVYYFTSDTIQNSIKM---KNWSVRRS-.............
  5 ( 310)  TSCLTSLNGALDPIMYFFVAEKFRHAL----.......................

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com