Multiple alignment for pF1KSDA0019
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KSDA0019, 828 aa
# 1  CCDS53492.1 USP6NL gene_id:9712|Hs108|chr10  (828 aa)
# 2  CCDS44357.1 USP6NL gene_id:9712|Hs108|chr10  (845 aa)
# 3  CCDS11069.2 USP6 gene_id:9098|Hs108|chr17  (1406 aa)
# 4  CCDS74042.1 TBC1D3K gene_id:101060351|Hs108|chr17  (549 aa)
# 5  CCDS42300.1 TBC1D3B gene_id:414059|Hs108|chr17  (549 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  5.8e-187  5642 100.0     1   828
  2  1.5e-186  5630  99.9    19   845
  3  1.2e-25   926  36.1    12   447
  4  3.5e-24   869  34.8    12   453
  5  4.1e-24   867  34.3    12   453

//
                                       
  0 (  1)  MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVT-DRFGFLHEEELPDH
  1 (  1)  MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVT-DRFGFLHEEELPDH
  2 (  19)  .DSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVT-DRFGFLHEEELPDH
  3 (  12)  ...........AQERKDILMKYDKGHRAGLPEDKGPEPVGINSSI-DRFGILHETELPPV
  4 (  12)  ...........AQEREDIIMKYEKGHRAGLPEDKGPKPFRSYNNNVDHLGIVHETELPPL
  5 (  12)  ...........AQEREDIIMKYEKGHRAGLPEDKGPKPFRSYNNNVDHLGIVHETELPPL

//
                                       
  0 (  60)  NVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVWALLLEIPKM
  1 (  60)  NVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVWALLLEIPKM
  2 (  77)  NVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVWALLLEIPKM
  3 (  60)  TAREAKKIRREMTRTSKWMEMLGEWETYKHSSKLIDRVYKGIPMNIRGPVWSVLLNIQEI
  4 (  61)  TAREAKQIRREISRKSKWVDMLGDWEKYKSSRKLIDRAYKGMPMNIRGPMWSVLLNIEEM
  5 (  61)  TAREAKQIRREISRKSKWVDMLGDWEKYKSSRKLIDRAYKGMPMNIRGPMWSVLLNIEEM

//
                                       
  0 ( 120)  KEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLFHVLAAYSIY
  1 ( 120)  KEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLFHVLAAYSIY
  2 ( 137)  KEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLFHVLAAYSIY
  3 ( 120)  KLKNPGRYQIMKERGKRSSEHIHHIDLDVRTTLRNHVFFRDRYGAKQRELFYILLAYSEY
  4 ( 121)  KLKNPGRYQIMKEKGKKSSEHIQRIDRDVSGTLRKHIFFRDRYGTKQRELLHILLAYEEY
  5 ( 121)  KLKNPGRYQIMKEKGKRSSEHIQRIDRDISGTLRKHMFFRDRYGTKQRELLHILLAYEEY

//
                                       
  0 ( 180)  NTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPKLLRFQEHHE
  1 ( 180)  NTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPKLLRFQEHHE
  2 ( 197)  NTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPKLLRFQEHHE
  3 ( 180)  NPEVGYCRDLSHITALFLLYLPEEDAFWALVQLLASERHSLPGFHSPNGGTVQGLQDQQE
  4 ( 181)  NPEVGYCRDLSHIAALFLLYLPEEDAFWALVQLLASERHSLQGFHSPNGGTVQGLQDQQE
  5 ( 181)  NPEVGYCRDLSHIAALFLLYLPEEDAFWALVQLLASERHSLQGFHSPNGGTVQGLQDQQE

//
                                       
  0 ( 240)  KILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIFEGERVLTAM
  1 ( 240)  KILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIFEGERVLTAM
  2 ( 257)  KILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIFEGERVLTAM
  3 ( 240)  HVVPKSQPKTMWHQDKEGLCGQCASLGCLLRNLIDGISLGLTLRLWDVYLVEGEQVLMPI
  4 ( 241)  HVVATSQPKTMGHQDKKDLCGQCSPLGCLIRILIDGISLGLTLRLWDVYLVEGEQALMPI
  5 ( 241)  HVVATSQSKTMGHQDKKDLCGQCSPLGCLIRILIDGISLGLTLRLWDVYLVEGEQALMPI

//
                                       
  0 ( 300)  SYTILKLHKKHLMKLS----MEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELKRAKLD
  1 ( 300)  SYTILKLHKKHLMKLS----MEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELKRAKLD
  2 ( 317)  SYTILKLHKKHLMKLS----MEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELKRAKLD
  3 ( 300)  TSIALKVQQKRLMKTS----RCGLWARLRNQFFDTWAMNDDTVLKHLRASTKKLTRKQGD
  4 ( 301)  TRIAFKVQQKRLTKTSRCGPWARFCNRFVDTWARD----EDTVLKHLRASMKKLTRKKGD
  5 ( 301)  TRIAFKVQQKRLTKTSRCGPWARFCNRFVDTWARD----EDTVLKHLRASMKKLTRKQGD

//
                                       
  0 ( 356)  LPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRE--SGAPHRRHE
  1 ( 356)  LPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRE--SGAPHRRHE
  2 ( 373)  LPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRE--SGAPHRRHE
  3 ( 356)  LPPPAKREQGSLAPR----PVPASRGGKTLCKGYRQAP-PGPPAQFQRP--ICSA-----
  4 ( 357)  LPPPAK----PEQGSSASRPVPASRGGKTLCKGDRQAP-PGPPARFPRPIWSASPPR---
  5 ( 357)  LPPPAK----PEQGSSASRPVPASRGRKTLCKGDRQAP-PGPPARFPRPIWSASPPR---

//
                                       
  0 ( 414)  HSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSR--QYNHAAANQ
  1 ( 414)  HSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSR--QYNHAAANQ
  2 ( 431)  HSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSR--QYNHAAANQ
  3 ( 404)  -SPPWASRFSTPCPGGAVREDTYPVGTQGVPSLALAQ----GGPQGSWR...........
  4 ( 409)  -AP----RSSTPCPGGAVREDTYPVGTQGVPSPALAQ----GGPQGSWRFLQWN......
  5 ( 409)  -AP----RSSTPCPGGAVREDTYPVGTQGVPSPALAQ----GGPQGSWRFLQWN......

//
                                       
  0 ( 472)  NSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNVR
  1 ( 472)  NSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNVR
  2 ( 489)  NSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNVR
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 532)  PKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHAE
  1 ( 532)  PKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHAE
  2 ( 549)  PKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHAE
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 592)  PSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTANS
  1 ( 592)  PSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTANS
  2 ( 609)  PSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTANS
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 652)  SFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGYS
  1 ( 652)  SFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGYS
  2 ( 669)  SFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGYS
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 712)  GNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLAP
  1 ( 712)  GNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLAP
  2 ( 729)  GNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLAP
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                                     
  0 ( 772)  FQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  1 ( 772)  FQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  2 ( 789)  FQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  3 (  -)  .........................................................
  4 (  -)  .........................................................
  5 (  -)  .........................................................

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com