Multiple alignment for pF1KB7023
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KB7023, 1106 aa
# 1  CCDS4303.1 PDGFRB gene_id:5159|Hs108|chr5  (1106 aa)
# 2  CCDS3495.1 PDGFRA gene_id:5156|Hs108|chr4  (1089 aa)
# 3  CCDS47058.1 KIT gene_id:3815|Hs108|chr4  (972 aa)
# 4  CCDS3496.1 KIT gene_id:3815|Hs108|chr4  (976 aa)
# 5  CCDS31953.1 FLT3 gene_id:2322|Hs108|chr13  (993 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  5.1e-171  7360 100.0     1  1106
  2  2.3e-67   3019  45.7     6  1057
  3  2e-13    1783  34.9     5   950
  4  2e-13    1781  35.0     5   954
  5  7.7e-13   1396  34.7    259   986

//
                                       
  0 (  1)  MRLPGAMPALALKGELLL-LSLLLLL--------EPQISQGLVVTP---PGP-ELVLNVS
  1 (  1)  MRLPGAMPALALKGELLL-LSLLLLL--------EPQISQGLVVTP---PGP-ELVLNVS
  2 (  6)  .......PAFLVLGCLLTGLSLILC-----------QLSLPSIL-P---NEN-EKVVQLN
  3 (  5)  ............RGAWDF-LCVLLLLLRVQTGSSQPSVSPGEPSPPSIHPGKSDLIVRVG
  4 (  5)  ............RGAWDF-LCVLLLLLRVQTGSSQPSVSPGEPSPPSIHPGKSDLIVRVG
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 (  48)  STFVLTCSGSAPVVWER-MSQEPPQEMA----KAQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTH
  1 (  48)  STFVLTCSGSAPVVWER-MSQEPPQEMA----KAQDGTFSSVLTLTNLTGLDTGEYFCTH
  2 (  43)  SSFSLRCFGESEVSWQYPMSEEESSDVEIRNEENNSGLFVTVLEVSSASAAHTGLYTCYY
  3 (  52)  DEIRLLCTDPGFVKWTF-EILDETNE------NKQNEWITEKAEATN-----TGKYTCT-
  4 (  52)  DEIRLLCTDPGFVKWTF-EILDETNE------NKQNEWITEKAEATN-----TGKYTCT-
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 103)  NDSRGLETD-ERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAEELFIFLTEITEITIPCRVTDPQLVVTLH
  1 ( 103)  NDSRGLETD-ERKRLYIFVPDPTVGFLPNDAEELFIFLTEITEITIPCRVTDPQLVVTLH
  2 ( 103)  NHTQTEENELEGRHIYIYVPDPDVAFVPLGMTDYLVIVEDDDSAIIPCRTTDPETPVTLH
  3 (  99)  -NKHGLSNS-----IYVFVRDPAKLFLVDRS----LYGKEDNDTLVRCPLTDPE--VTNY
  4 (  99)  -NKHGLSNS-----IYVFVRDPAKLFLVDRS----LYGKEDNDTLVRCPLTDPE--VTNY
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 162)  EKKGDVALPVPYDHQ---RGFSGIF---EDRSY--ICKTTIGDRE---VDSDAYYV-YRL
  1 ( 162)  EKKGDVALPVPYDHQ---RGFSGIF---EDRSY--ICKTTIGDRE---VDSDAYYV-YRL
  2 ( 163)  NSEGVV--PASYDSR---QGFNGTF---TVGPY--ICEATVKGKK---FQTIPFNV-YAL
  3 ( 147)  SLKGCQGKPLPKDLRFIPDPKAGIMIKSVKRAYHRLCLHCSVDQEGKSVLSEKFILKVRP
  4 ( 147)  SLKGCQGKPLPKDLRFIPDPKAGIMIKSVKRAYHRLCLHCSVDQEGKSVLSEKFILKVRP
  5 (  -)  ............................................................

//
                                       
  0 ( 210)  QVSS-INV-SVNAVQTVVRQGENITLMCIV--IG-NEVVNFEWTYPRK--ESGRLVEPVT
  1 ( 210)  QVSS-INV-SVNAVQTVVRQGENITLMCIV--IG-NEVVNFEWTYPRK--ESGRLVEPVT
  2 ( 209)  KATSELDL-EMEALKTVYKSGETIVVTCAV--FN-NEVVDLQWTYPGE--VKGKGITMLE
  3 ( 207)  AFKA-VPVVSVSKASYLLREGEEFTVTCTIKDVS-SSVYS-TWKRENS--QT-KLQEKYN
  4 ( 207)  AFKA-VPVVSVSKASYLLREGEEFTVTCTIKDVS-SSVYS-TWKRENS--QT-KLQEKYN
  5 ( 259)  ..............QLFLKVGEPLWIRCKA--VHVNHGFGLTWELENKALEEGNYFE-MS

//
                                       
  0 ( 263)  DFLL-DMP-YHIRSIL-HIPSAELEDSGTYTCNVTESVNDHQDEKAINITVVESGYVRLL
  1 ( 263)  DFLL-DMP-YHIRSIL-HIPSAELEDSGTYTCNVTESVNDHQDEKAINITVVESGYVRLL
  2 ( 263)  E--I-KVPSIKLVYTL-TVPEATVKDSGDYECAARQATREVKEMKKVTISVHEKGFIEIK
  3 ( 261)  SWHHGDFN-YERQATL-TISSARVNDSGVFMCYANNTFGSAN--VTTTLEVVDKGFINIF
  4 ( 261)  SWHHGDFN-YERQATL-TISSARVNDSGVFMCYANNTFGSAN--VTTTLEVVDKGFINIF
  5 ( 302)  TYST-NRT-M-IRILFAFVSSVARNDTGYYTC----SSSKHPSQSAL-VTIVEKGFINAT

//
                                       
  0 ( 320)  GEVGTLQFAELHRSRTLQVVFEAYPPPT-VLWFKDNRTLGDSSAGEIALSTRNVSETRYV
  1 ( 320)  GEVGTLQFAELHRSRTLQVVFEAYPPPT-VLWFKDNRTLGDSSAGEIALSTRNVSETRYV
  2 ( 319)  PTFSQLEAVNLHEVKHFVVEVRAYPPPR-ISWLKNNLTLIENLT-EITTDVEKIQEIRYR
  3 ( 317)  PMINTTVFVNDGENVDLIVEYEAFPKPEHQQWIYMNRTFTDK--WEDYPKSENESNIRYV
  4 ( 317)  PMINTTVFVNDGENVDLIVEYEAFPKPEHQQWIYMNRTFTDK--WEDYPKSENESNIRYV
  5 ( 354)  NSSEDYEI-DQYEEFCFSVRFKAYPQIR-CTWTFSRKSFPCEQKG----LDNGYSISKFC

//
                                       
  0 ( 379)  SELTLVRVKVAEAGHYTMRAFHEDAEVQLSFQLQINVPVRVL-ELSESHPDS-GEQTVRC
  1 ( 379)  SELTLVRVKVAEAGHYTMRAFHEDAEVQLSFQLQINVPVRVL-ELSESHPDS-GEQTVRC
  2 ( 377)  SKLKLIRAKEEDSGHYTIVAQNEDAVKSYTFELLTQVPSSIL-DLVDDHHGSTGGQTVRC
  3 ( 375)  SELHLTRLKGTEGGTYTFLVSNSDVNAAIAFNVYVNTKPEIL-----TYDRL-VNGMLQC
  4 ( 375)  SELHLTRLKGTEGGTYTFLVSNSDVNAAIAFNVYVNTKPEIL-----TYDRL-VNGMLQC
  5 ( 408)  NHKH-------QPGEYIFHAENDDAQFTKMFTLNIRRKPQVLAEASASQAS--------C

//
                                       
  0 ( 437)  RGRGMPQPNIIWSACRDL-K-RCPRELPPT---LLGNSSEEESQLETNVTYWEEEQEFEV
  1 ( 437)  RGRGMPQPNIIWSACRDL-K-RCPRELPPT---LLGNSSEEESQLETNVTYWEEEQEFEV
  2 ( 436)  TAEGTPLPDIEWMICKDI-K-KCNNETSWT---ILANN------VSNIITEIHSRDRSTV
  3 ( 429)  VAAGFPEPTIDWYFCPGTEQ-RCSASVLPVDVQTLNSSGPPFGKLVVQSS----------
  4 ( 429)  VAAGFPEPTIDWYFCPGTEQ-RCSASVLPVDVQTLNSSGPPFGKLVVQSSI--DSSAFKH
  5 ( 453)  FSDGYPLPSWTWKKCSDK-SPNCTEEITEG---VWNRKANRKV-----FGQWVSS-----

//
                                       
  0 ( 492)  VSTLRLQHVDRPLSVRCTLRNAVGQDTQ------EVIV-VPHSLPFKVVVIS--AILALV
  1 ( 492)  VSTLRLQHVDRPLSVRCTLRNAVGQDTQ------EVIV-VPHSLPFKVVVIS--AILALV
  2 ( 485)  EGRVTFAKVEETIAVRCLAKNLLGAENR------ELKL-VAPTLRSELTVAA--AVLVLL
  3 ( 478)  IDSSAFKHNG---TVECKAYNDVGKTSAYFNFAFKEQI-HPHTL-FTPLLIG--FVIVAG
  4 ( 486)  NGTVECKAYNDVGKTSAYFNFAFKGNNK------EQIH--PHTL-FTPLLIG--FVIVAG
  5 ( 499)  -STLNMSEAIKGFLVKCCAYNSLGTSCE------TILLNSPGPFPFIQDNISFYATIGVC

//
                                       
  0 ( 543)  VLTIISLIILI-MLWQKKPRYEIRWKVIESVSSDGHEYIYVDPMQLPYDSTWELPRDQLV
  1 ( 543)  VLTIISLIILI-MLWQKKPRYEIRWKVIESVSSDGHEYIYVDPMQLPYDSTWELPRDQLV
  2 ( 536)  VIVIISLIVLV-VIWKQKPRYEIRWRVIESISPDGHEYIYVDPMQLPYDSRWEFPRDGLV
  3 ( 531)  MMCII-VMILT-YKYLQKPMYEVQWKVVEEI--NGNNYVYIDPTQLPYDHKWEFPRNRLS
  4 ( 535)  MMCII-VMILT-YKYLQKPMYEVQWKVVEEI--NGNNYVYIDPTQLPYDHKWEFPRNRLS
  5 ( 552)  LLFIVVLTLLICHKYKKQFRYESQLQMVQVTGSSDNEYFYVDFREYEYDLKWEFPRENLE

//
                                       
  0 ( 602)  LGRTLGSGAFGQVVEATAHGLSHSQATMKVAVKMLKSTARSSEKQALMSELKIMSHLGPH
  1 ( 602)  LGRTLGSGAFGQVVEATAHGLSHSQATMKVAVKMLKSTARSSEKQALMSELKIMSHLGPH
  2 ( 595)  LGRVLGSGAFGKVVEGTAYGLSRSQPVMKVAVKMLKPTARSSEKQALMSELKIMTHLGPH
  3 ( 587)  FGKTLGAGAFGKVVEATAYGLIKSDAAMTVAVKMLKPSAHLTEREALMSELKVLSYLGNH
  4 ( 591)  FGKTLGAGAFGKVVEATAYGLIKSDAAMTVAVKMLKPSAHLTEREALMSELKVLSYLGNH
  5 ( 612)  FGKVLGSGAFGKVMNATAYGISKTGVSIQVAVKMLKEKADSSEREALMSELKMMTQLGSH

//
                                       
  0 ( 662)  LNVVNLLGACTKGGPIYIITEYCRYGDLVDYLHRNKHTFLQHHSDKRRPPSAELYSNAL-
  1 ( 662)  LNVVNLLGACTKGGPIYIITEYCRYGDLVDYLHRNKHTFLQHHSDKRRPPSAELYSNAL-
  2 ( 655)  LNIVNLLGACTKSGPIYIITEYCFYGDLVNYLHKNRDSFLSHHPEK---PKKELDIFGLN
  3 ( 647)  MNIVNLLGACTIGGPTLVITEYCCYGDLLNFLRRKRDSFI--CSKQEDHAEAALYKNLL-
  4 ( 651)  MNIVNLLGACTIGGPTLVITEYCCYGDLLNFLRRKRDSFI--CSKQEDHAEAALYKNLL-
  5 ( 672)  ENIVNLLGACTLSGPIYLIFEYCCYGDLLNYLRSKREKFHRTWTEIFKEHNFSFY-----

//
                                       
  0 ( 721)  PVGLPLPSHVSLTGESDGGYMDMSKDESVDYVPMLDMKGDVKYADIESSNYMAPYDNYVP
  1 ( 721)  PVGLPLPSHVSLTGESDGGYMDMSKDESVDYVPMLDMKGDVKYADIESSNYMAPYDNYVP
  2 ( 712)  PADESTRSYVILSFENNGDYMDMKQADTTQYVPMLERKEVSKYSDIQRSLYDRPASYKKK
  3 ( 704)  H------SKESSCSDSTNEYMDMKP--GVSYV--VPTKAD-KRRSVRIGSYI--------
  4 ( 708)  H------SKESSCSDSTNEYMDMKP--GVSYV--VPTKAD-KRRSVRIGSYI--------
  5 ( 727)  ------PTFQSHPNSSMPGSREVQIHPDSDQISGL--HGNSFHSEDE-----IEYENQ--

//
                                       
  0 ( 781)  SAPERTCRATLINE-SPV-LSYMDLVGFSYQVANGMEFLASKNCVHRDLAARNVLICEGK
  1 ( 781)  SAPERTCRATLINE-SPV-LSYMDLVGFSYQVANGMEFLASKNCVHRDLAARNVLICEGK
  2 ( 772)  SMLDSEVKNLLSDDNSEG-LTLLDLLSFTYQVARGMEFLASKNCVHRDLAARNVLLAQGK
  3 ( 745)  ---ERDVTPAIMED-DELALDLEDLLSFSYQVAKGMAFLASKNCIHRDLAARNILLTHGR
  4 ( 749)  ---ERDVTPAIMED-DELALDLEDLLSFSYQVAKGMAFLASKNCIHRDLAARNILLTHGR
  5 ( 772)  ---KRLEEEEDLN----V-LTFEDLLCFAYQVAKGMEFLEFKSCVHRDLAARNVLVTHGK

//
                                       
  0 ( 839)  LVKICDFGLARDIMRDSNYISKGSTFLPLKWMAPESIFNSLYTTLSDVWSFGILLWEIFT
  1 ( 839)  LVKICDFGLARDIMRDSNYISKGSTFLPLKWMAPESIFNSLYTTLSDVWSFGILLWEIFT
  2 ( 831)  IVKICDFGLARDIMHDSNYVSKGSTFLPVKWMAPESIFDNLYTTLSDVWSYGILLWEIFS
  3 ( 801)  ITKICDFGLARDIKNDSNYVVKGNARLPVKWMAPESIFNCVYTFESDVWSYGIFLWELFS
  4 ( 805)  ITKICDFGLARDIKNDSNYVVKGNARLPVKWMAPESIFNCVYTFESDVWSYGIFLWELFS
  5 ( 824)  VVKICDFGLARDIMSDSNYVVRGNARLPVKWMAPESLFEGIYTIKSDVWSYGILLWEIFS

//
                                       
  0 ( 899)  LGGTPYPELPMNEQFYNAIKRGYRMAQPAHASDEIYEIMQKCWEEKFEIRPPFSQLVLLL
  1 ( 899)  LGGTPYPELPMNEQFYNAIKRGYRMAQPAHASDEIYEIMQKCWEEKFEIRPPFSQLVLLL
  2 ( 891)  LGGTPYPGMMVDSTFYNKIKSGYRMAKPDHATSEVYEIMVKCWNSEPEKRPSFYHLSEIV
  3 ( 861)  LGSSPYPGMPVDSKFYKMIKEGFRMLSPEHAPAEMYDIMKTCWDADPLKRPTFKQIVQLI
  4 ( 865)  LGSSPYPGMPVDSKFYKMIKEGFRMLSPEHAPAEMYDIMKTCWDADPLKRPTFKQIVQLI
  5 ( 884)  LGVNPYPGIPVDANFYKLIQNGFKMDQPFYATEEIYIIMQSCWAFDSRKRPSFPNLTSFL

//
                                       
  0 ( 959)  ERLLGEGYKKKYQQVDEEFLRSDHPAILRSQARLPG-FHGL--RSPLDTSSVLYTAVQPN
  1 ( 959)  ERLLGEGYKKKYQQVDEEFLRSDHPAILRSQARLPG-FHGL--RSPLDTSSVLYTAVQPN
  2 ( 951)  ENLLPGQYKKSYEKIHLDFLKSDHPAVARMRVDSDNAYIGVTYKNEEDKLKDWEGGLDEQ
  3 ( 921)  EKQISESTNHIYSNLANCSPNRQKPVVDHS..............................
  4 ( 925)  EKQISESTNHIYSNLANCSPNRQKPVVDHS..............................
  5 ( 944)  GCQLADAEEAMYQNVDGRVSECPHTYQNRRPFSREM-DLGL--LSP..............

//
                                       
  0 ( 1016)  E--GDNDYIIPLPD--PKPEVADEGPLEGSPSLASSTLNEVNTSSTISCDSPLEPQDEPE
  1 ( 1016)  E--GDNDYIIPLPD--PKPEVADEGPLEGSPSLASSTLNEVNTSSTISCDSPLEPQDEPE
  2 ( 1011)  RLSADSGYIIPLPDIDPVPEEEDLGK-RNRHSSQTSEESAIETGSSSS............
  3 (  -)  ............................................................
  4 (  -)  ............................................................
  5 (  -)  ............................................................

//
                          
  0 ( 1072)  PEPQLELQVEPEPELEQLPDSGCPAPRAEAEDSFL
  1 ( 1072)  PEPQLELQVEPEPELEQLPDSGCPAPRAEAEDSFL
  2 (  -)  ...................................
  3 (  -)  ...................................
  4 (  -)  ...................................
  5 (  -)  ...................................

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com