Multiple alignment for pF1KB4080
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KB4080, 338 aa
# 1  CCDS8523.2 PARP11 gene_id:57097|Hs108|chr12  (338 aa)
# 2  CCDS66281.1 PARP11 gene_id:57097|Hs108|chr12  (257 aa)
# 3  CCDS5857.1 PARP12 gene_id:64761|Hs108|chr7  (701 aa)
# 4  CCDS3177.1 TIPARP gene_id:25976|Hs108|chr3  (657 aa)
# 5  CCDS5851.1 ZC3HAV1 gene_id:56829|Hs108|chr7  (902 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  8.1e-152  2365 100.0     1   338
  2  9.9e-110  1733  99.6     8   257
  3  9.5e-27   763  36.5    375   677
  4  7.9e-16   484  38.5    424   648
  5  3.6e-14   498  29.6    605   893

//
                                       
  0 (  1)  MWEANPEMFHKAEELFSKTTNNEVDDMDTSDTQWGWFYLAECGKWHMF--QPDTNSQCSV
  1 (  1)  MWEANPEMFHKAEELFSKTTNNEVDDMDTSDTQWGWFYLAECGKWHMF--QPDTNSQCSV
  2 (  -)  ............................................................
  3 ( 375)  ...............................TDWIWYWSDEFGSWQEYGRQGTVHPVTTV
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 605)  ...............................TKWIWYWKNESGTWIQYGEEKDKRKNSNV

//
                                       
  0 (  59)  SSEDIEKSF-------KTNPCGSISFTTSKFSYKIDFAEMKQMNLTTGKQRLIKRAPFSI
  1 (  59)  SSEDIEKSF-------KTNPCGSISFTTSKFSYKIDFAEMKQMNLTTGKQRLIKRAPFSI
  2 (  8)  .....................................SEMKQMNLTTGKQRLIKRAPFSI
  3 ( 404)  SSSDVEKAYLAYCTPGSDGQAATLKFQAGKHNYELDFKAFVQKNLVYGTTKKVCRRPKYV
  4 ( 424)  ......................................................QAPPPL
  5 ( 634)  DSSYLESLY-------QSCPRGVVPFQAGSRNYELSFQGMIQTNIASKTQKDVIRRPTFV

//
                                       
  0 ( 112)  S---AFS---YICEN---EAIP----MPPHWENVNTQV---P-----------YQLIPLH
  1 ( 112)  S---AFS---YICEN---EAIP----MPPHWENVNTQV---P-----------YQLIPLH
  2 (  31)  S---AFS---YICEN---EAIP----MPPHWENVNTQV---P-----------YQLIPLH
  3 ( 464)  SPQDVTT---MQTCN---TKFPGPKSIPDYWDSSALPD---PG----------FQKITLS
  4 ( 430)  E---ATSSSQIICPDGVTSANF----YPETWVYMHPSQ---D-----------FIQVPVS
  5 ( 687)  P---QW----YVQQM---KRGPDH--QPAKTSSVSLTATFRPQEDFCFLSSKKYKLSEIH

//
                                       
  0 ( 145)  NQTHEYNEVANLFGKTMD--RNRIKRIQRIQNLDLWEFFCRKKAQLKKKR-GVPQI-NEQ
  1 ( 145)  NQTHEYNEVANLFGKTMD--RNRIKRIQRIQNLDLWEFFCRKKAQLKKKR-GVPQI-NEQ
  2 (  64)  NQTHEYNEVANLFGKTMD--RNRIKRIQRIQNLDLWEFFCRKKAQLKKKR-GVPQI-NEQ
  3 ( 505)  SSSEEYQKVWNLFNRTLP--FYFVQKIERVQNLALWEVYQWQKGQMQKQN-GGKAV-DER
  4 ( 469)  AEDKSYRIIYNLFHKTVPEFKYRILQILRVQNQFLWEKYKRKKEYMNRKMFGRDRIINER
  5 ( 735)  HLHPEYVRVSEHFKASMK--NFKIEKIKKIENSELLDKFTWKKSQMKEE--G-------K

//
                                       
  0 ( 201)  MLFHGTSSEFVEAICIHNFDWRINGIHGAVFGKGTYFARDAAYSSRFCKDDIKHGNTFQI
  1 ( 201)  MLFHGTSSEFVEAICIHNFDWRINGIHGAVFGKGTYFARDAAYSSRFCKDDIKHGNTFQI
  2 ( 120)  MLFHGTSSEFVEAICIHNFDWRINGIHGAVFGKGTYFARDAAYSSRFCKDDIKHGNTFQI
  3 ( 561)  QLFHGTSAIFVDAICQQNFDWRVCGVHGTSYGKGSYFARDAAYSHHYSKSDT------QT
  4 ( 529)  HLFHGTSQDVVDGICKHNFDPRVCGKHATMFGQGSYFAKKASYSHNFSKKSSK-------
  5 ( 784)  LLFYATSRAYVESICSNNFDSFLHETHENKYGKGIYFAKDAIYSHKNCPYDAK--NVV--

//
                                       
  0 ( 261)  HGVSLQQRHLFRTYKSMFLARVLIGDYINGDSKYMRPPSKD-GSYV-NLYDSCVDDTWNP
  1 ( 261)  HGVSLQQRHLFRTYKSMFLARVLIGDYINGDSKYMRPPSKD-GSYV-NLYDSCVDDTWNP
  2 ( 180)  HGVSLQQRHLFRTYKSMFLARVLIGDYINGDSKYMRPPSKD-GSYV-NLYDSCVDDTWNP
  3 ( 615)  H--------------TMFLARVLVGEFVRGNASFVRPPAKE-GWSN-AFYDSCVNSVSDP
  4 ( 582)  -GV-----HF------MFLAKVLTGRYTMGSHGMRRPPPVNPGSVTSDLYDSCVDNFFEP
  5 ( 840)  ----------------MFVAQVLVGKFTEGNITYTSPPPQ---------FDSCVDTRSNP

//
                   
  0 ( 319)  KIFVVFDANQIYPEYLIDFH
  1 ( 319)  KIFVVFDANQIYPEYLIDFH
  2 ( 238)  KIFVVFDANQIYPEYLIDFH
  3 ( 659)  SIFVIFEKHQVYPEYVIQY.
  4 ( 630)  QIFVIFNDDQSYPYFVIQY.
  5 ( 875)  SVFVIFQKDQVYPQYVIEY.

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com