Multiple alignment for pF1KE1485
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KE1485, 423 aa
# 1  NP_001863(OMIM:603101)  (423 aa)
# 2  XP_016875882(OMIM:603101)  (414 aa)
# 3  NP_001265470(OMIM:603101)  (386 aa)
# 4  NP_001862(OMIM:114852)  (417 aa)
# 5  NP_001861(OMIM:114851)  (417 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to  q_ali/q_len%
  1  4.9e-191  2845  99.5     1   423    100.0
  2  2.3e-179  2677  99.5    17   414    94.1
  3  5e-85    2508  90.8     1   386    100.0
  4  1.3e-73   1155  41.2     1   416    99.5
  5  3.1e-71   1121  40.1     1   415    98.6

//
         ****************************                
  0 (  1)  MKLCSLAVLVPIVLFCEQHVFA---FQSGQVLAALPRTSRQVQVLQNLTTTYEIVLWQPV
  1 (  1)  MKLCSLAVLVPIVLFCEQHVFA---FQSGQVLAALPRTSRQVQVLQNLTTTYEIVLWQPV
  2 (  17)  ............................GQVLAALPRTSRQVQVLQNLTTTYEIVLWQPV
  3 (  1)  MKLCSLAVLVPIVLFCEQHVFA---FQSGQVLAALPRTSRQVQVLQNLTTTYEIVLWQPV
  4 (  1)  ..MLALLVLVTVALASAHHGGEH--FEGEKVFRVNVEDENHINIIRELASTTQIDFWKPD
  5 (  1)  .....MRLILPVGLIATTLAIAPVRFDREKVFRVKPQDEKQADIIKDLAKTNELDFWYPG

//
                                       
  0 (  58)  TADLIVKKKQVHFFVNASDVDNVKAHLNVSGIPCSVLLADVEDLIQQQIS-NDTVSPRAS
  1 (  58)  TADLIVKKKQVHFFVNASDVDNVKAHLNVSGIPCSVLLADVEDLIQQQIS-NDTVSPRAS
  2 (  49)  TADLIVKKKQVHFFVNASDVDNVKAHLNVSGIPCSVLLADVEDLIQQQIS-NDTVSPRAS
  3 (  58)  TADLIVKKKQVHFFVNASDVDNVKAHLNVSGIPCSVLLADVEDLIQQQIS-NDTVSPRAS
  4 (  57)  SVTQIKPHSTVDFRVKAEDTVTVENVLKQNELQYKVLISNLRNVVEAQFD-SRV---RAT
  5 (  56)  ATHHVAANMMVDFRVSEKESQAIQSALDQNKMHYEILIHDLQEEIEKQFDVKEDIPGRHS

//
                                       
  0 ( 117)  ASYYEQYHSLNEIYSWIEFITERHPDMLTKIHIGSSFEKYPLYVLKVSGKEQAAKNAIWI
  1 ( 117)  ASYYEQYHSLNEIYSWIEFITERHPDMLTKIHIGSSFEKYPLYVLKVSGKEQAAKNAIWI
  2 ( 108)  ASYYEQYHSLNEIYSWIEFITERHPDMLTKIHIGSSFEKYPLYVLKVSGKEQAAKNAIWI
  3 ( 117)  ASYYEQYHSLNEIYSWIEFITERHPDMLTKIHIGSSFEKYPLYVLKVSGKEQAAKNAIWI
  4 ( 113)  GHSYEKYNKWETIEAWTQQVATENPALISRSVIGTTFEGRAIYLLKV-GKAGQNKPAIFM
  5 ( 116)  ---YAKYNNWEKIVAWTEKMMDKYPEMVSRIKIGSTVEDNPLYVLKI-GEKNERRKAIFT

//
                                       
  0 ( 177)  DCGIHAREWISPAFCLWFIGHITQFYGIIGQYTNLLRLVDFYVMPVVNVDGYDYSWKKNR
  1 ( 177)  DCGIHAREWISPAFCLWFIGHITQFYGIIGQYTNLLRLVDFYVMPVVNVDGYDYSWKKNR
  2 ( 168)  DCGIHAREWISPAFCLWFIGHITQFYGIIGQYTNLLRLVDFYVMPVVNVDGYDYSWKKNR
  3 ( 177)  DCGIHAREWISPAFCLWFIGH-------------------------------------NR
  4 ( 172)  DCGFHAREWISPAFCQWFVREAVRTYGREIQVTELLDKLDFYVLPVLNIDGYIYTWTKSR
  5 ( 172)  DCGIHAREWVSPAFCQWFVYQATKTYGRNKIMTKLLDRMNFYILPVFNVDGYIWSWTKNR

//
                                       
  0 ( 237)  MWRKNRSFYANNHCIGTDLNRNFASKHWCEEGASSSSCSETYCGLYPESEPEVKAVASFL
  1 ( 237)  MWRKNRSFYANNHCIGTDLNRNFASKHWCEEGASSSSCSETYCGLYPESEPEVKAVASFL
  2 ( 228)  MWRKNRSFYANNHCIGTDLNRNFASKHWCEEGASSSSCSETYCGLYPESEPEVKAVASFL
  3 ( 200)  MWRKNRSFYANNHCIGTDLNRNFASKHWCEEGASSSSCSETYCGLYPESEPEVKAVASFL
  4 ( 232)  FWRKTRSTHTGSSCIGTDPNRNF-DAGWCEIGASRNPCDETYCGPAAESEKETKALADFI
  5 ( 232)  MWRKNRSKNQNSKCIGTDLNRNFNAS-WNSIPNTNDPCADNYRGSAPESEKETKAVTNFI

//
                                  *     
  0 ( 297)  RRNINQIKAYISMHSYSQHIVFPYSYTRSKSKDHEELSLVASEAVRAIEKTSKNTRYTHG
  1 ( 297)  RRNINQIKAYISMHSYSQHIVFPYSYTRSKSKDHEELSLVASEAVRAIEKISKNTRYTHG
  2 ( 288)  RRNINQIKAYISMHSYSQHIVFPYSYTRSKSKDHEELSLVASEAVRAIEKISKNTRYTHG
  3 ( 260)  RRNINQIKAYISMHSYSQHIVFPYSYTRSKSKDHEELSLVASEAVRAIEKISKNTRYTHG
  4 ( 291)  RNKLSSIKAYLTIHSYSQMMIYPYSYAYKLGENNAELNALAKATVKELA-SLHGTKYTYG
  5 ( 291)  RSHLNEIKVYITFHSYSQMLLFPYGYTSKLPPNHEDLAKVAKIGTDVL-STRYETRYIYG

//
                               *        
  0 ( 357)  HGSETLYLAPGGGDDWIYDLGIKYSFTIELRDTGTYGFLLPERYTKPTCREAFAAVSKIA
  1 ( 357)  HGSETLYLAPGGGDDWIYDLGIKYSFTIELRDTGTYGFLLPERYIKPTCREAFAAVSKIA
  2 ( 348)  HGSETLYLAPGGGDDWIYDLGIKYSFTIELRDTGTYGFLLPERYIKPTCREAFAAVSKIA
  3 ( 320)  HGSETLYLAPGGGDDWIYDLGIKYSFTIELRDTGTYGFLLPERYIKPTCREAFAAVSKIA
  4 ( 350)  PGATTIYPAAGGSDDWAYDQGIRYSFTFELRDTGRYGFLLPESQIRATCEETFLAIKYVA
  5 ( 350)  PIESTIYPISGSSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIA

//
            
  0 ( 417)  WHVIRNV
  1 ( 417)  WHVIRNV
  2 ( 408)  WHVIRNV
  3 ( 380)  WHVIRNV
  4 ( 410)  SYVLEHL
  5 ( 410)  KYILKH.

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com