Multiple alignment for pF1KB9779
Check alignment(s).
# 0  Query: pF1KB9779, 887 aa
# 1  NP_002638(OMIM:602609)  (887 aa)
# 2  NP_001294949(OMIM:602609)  (824 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to  q_ali/q_len%
  1  0      5897 100.0     1   887    100.0
  2  0      5339  92.9     1   824    100.0

//
                    *************************************
  0 (  1)  MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSGLYQETCSDLYVT
  1 (  1)  MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKIGSLEGKREQKSYKAVLEDPMLKFSGLYQETCSDLYVT
  2 (  1)  MGEAEKFHYIYSCDLDINVQLKI-------------------------------------

//
         **************************                 
  0 (  61)  CQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVALTIWDVYGPGKAV
  1 (  61)  CQVFAEGKPLALPVRTSYKAFSTRWNWNEWLKLPVKYPDLPRNAQVALTIWDVYGPGKAV
  2 (  24)  --------------------------WNEWLKLPVKYPDLPRNAQVALTIWDVYGPGKAV

//
                                       
  0 ( 121)  PVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLSEDQMSRLAKLTK
  1 ( 121)  PVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLSEDQMSRLAKLTK
  2 (  58)  PVGGTTVSLFGKYGMFRQGMHDLKVWPNVEADGSEPTKTPGRTSSTLSEDQMSRLAKLTK

//
                                       
  0 ( 181)  AHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDDKEYGIVYYEKDG
  1 ( 181)  AHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDDKEYGIVYYEKDG
  2 ( 118)  AHRQGHMVKVDWLDRLTFREIEMINESEKRSSNFMYLMVEFRCVKCDDKEYGIVYYEKDG

//
                                       
  0 ( 241)  DESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKPNAATRDQLNIIV
  1 ( 241)  DESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKPNAATRDQLNIIV
  2 ( 178)  DESSPILTSFELVKVPDPQMSMENLVESKHHKLARSLRSGPSDHDLKPNAATRDQLNIIV

//
                                       
  0 ( 301)  SYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQALELLGKWKPMDV
  1 ( 301)  SYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQALELLGKWKPMDV
  2 ( 238)  SYPPTKQLTYEEQDLVWKFRYYLTNQEKALTKFLKCVNWDLPQEAKQALELLGKWKPMDV

//
                                       
  0 ( 361)  EDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENFDDIKNGLEPTKK
  1 ( 361)  EDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENFDDIKNGLEPTKK
  2 ( 298)  EDSLELLSSHYTNPTVRRYAVARLRQADDEDLLMYLLQLVQALKYENFDDIKNGLEPTKK

//
                                       
  0 ( 421)  DSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDGENLEQDLCTFLI
  1 ( 421)  DSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDGENLEQDLCTFLI
  2 ( 358)  DSQSSVSENVSNSGINSAEIDSSQIITSPLPSVSSPPPASKTKEVPDGENLEQDLCTFLI

//
                                       
  0 ( 481)  SRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQALLKGDKSVRVMRS
  1 ( 481)  SRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQALLKGDKSVRVMRS
  2 ( 418)  SRACKNSTLANYLYWYVIVECEDQDTQQRDPKTHEMYLNVMRRFSQALLKGDKSVRVMRS

//
                                       
  0 ( 541)  LLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDVELIPLPLEPQVK
  1 ( 541)  LLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDVELIPLPLEPQVK
  2 ( 478)  LLAAQQTFVDRLVHLMKAVQRESGNRKKKNERLQALLGDNEKMNLSDVELIPLPLEPQVK

//
                                       
  0 ( 601)  IRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLILQIISLMDKLLRK
  1 ( 601)  IRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLILQIISLMDKLLRK
  2 ( 538)  IRGIIPETATLFKSALMPAQLFFKTEDGGKYPVIFKHGDDLRQDQLILQIISLMDKLLRK

//
                                       
  0 ( 661)  ENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYAPSENGPNGISAE
  1 ( 661)  ENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYAPSENGPNGISAE
  2 ( 598)  ENLDLKLTPYKVLATSTKHGFMQFIQSVPVAEVLDTEGSIQNFFRKYAPSENGPNGISAE

//
                                       
  0 ( 721)  VMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGRDPKPLPPPMKLN
  1 ( 721)  VMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGRDPKPLPPPMKLN
  2 ( 658)  VMDTYVKSCAGYCVITYILGVGDRHLDNLLLTKTGKLFHIDFGYILGRDPKPLPPPMKLN

//
                                       
  0 ( 781)  KEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANIPDIALEPDKTVK
  1 ( 781)  KEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANIPDIALEPDKTVK
  2 ( 718)  KEMVEGMGGTQSEQYQEFRKQCYTAFLHLRRYSNLILNLFSLMVDANIPDIALEPDKTVK

//
                                
  0 ( 841)  KVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  1 ( 841)  KVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK
  2 ( 778)  KVQDKFRLDLSDEEAVHYMQSLIDESVHALFAAVVEQIHKFAQYWRK

//
Inquiries or Suggestions ?
Send a message to flexiclone AT kazusagt.com