Human ORFeome
Gene/Protein Characteristic Table for ORH16050P
Order ORFeome clone(s) from : Japan || Other countries
Check our QC before Ordering.
Product ID ORH16050P
Clone name on35715
IMAGE Clone ID 649140899
Vector name pDONR223
Stop codon without
Genbank Acc KJ902625
Parent Genbank Acc BC127727.1
Parent gene symbol CHIC1
Description cysteine-rich hydrophobic domain 1
The cloned ORF sequence

Download
Length: 612 bp
ATGAGCATCCTGCTGCCCAACATGGCGGAGTTCGACACCATCTCGGAACTGGAGGAGGAG
GAGGAAGAAGAAGCGGCAACGTCGTCGTCGTCGCCGTCGTCGTCGTCGTCGGTATCTGGG
CCCGACGATGACGAGGAGGATGAGGAGGAAGAGGAGGAAGAGGAGGAGGAGGAAGAAGAG
GAGGAGGAGGAAGAGGAGGAGGAAGCGCCGCCCCCGCCTCGGGTAGTGAGCGAGGAGCAT
CTGCGGAGATATGCTCCCGACCCTGTATTAGTGCGGGGTGCCGGCCACATCACTGTGTTT
GGCTTGAGCAACAAGTTTGATACTGAATTTCCCTCCGTTCTAACAGGGAAGGTGGCCCCA
GAAGAATTTAAAACCAGCATTGGCCGTGTGAATGCATGTTTGAAAAAGGCTCTCCCGGTC
AATGTGAAATGGCTGCTGTGTGGTTGTCTCTGCTGCTGTTGCACACTGGGTTGCAGCCTA
TGGCCTGTTATTTGTCTCAACAAAAGAACCAGAAGATCAATTCAGAAGTTAATAGAATGG
GAAAATAACAGATTATATCACAAGGTAATACTAATAGAATTCTTACCAAAATATCCCATA
TTCCGACCTGAC

The protein sequence

Download
Length: 204 aa
MSILLPNMAEFDTISELEEEEEEEAATSSSSPSSSSSVSGPDDDEEDEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEAPPPPRVVSEEHLRRYAPDPVLVRGAGHITVFGLSNKFDTEFPSVLTGKVAP
EEFKTSIGRVNACLKKALPVNVKWLLCGCLCCCCTLGCSLWPVICLNKRTRRSIQKLIEW
ENNRLYHKVILIEFLPKYPIFRPD
Order ORFeome clone(s) from Japan || Other countries
Send a message to office AT kazusa.or.jp