Human ORFeome
Gene/Protein Characteristic Table for ORH13123P
Order ORFeome clone(s) from : Japan || Other countries
Check our QC before Ordering.
Product ID ORH13123P
Clone name on26291
IMAGE Clone ID 649136841
Vector name pDONR223
Stop codon without
Genbank Acc KJ901674
Parent Genbank Acc BC043542.1
Parent gene symbol PTCH1
Description patched 1
The cloned ORF sequence

Download
Length: 549 bp
ATGGGGAAGGCTACTGGCCGGAAAGCGCCGCTGTGGCTGAGAGCGAAGTTTCAGAGACTC
TTATTTAAACTGGGTTGTTACATTCAAAAAAACTGCGGCAAGTTCTTGGTTGTGGGCCTC
CTCATATTTGGGGCCTTCGCGGTGGGATTAAAAGCAGCGAACCTCGAGACCAACGTGGAG
GAGCTGTGGGTGGAAGTTGGAGGACGAGTAAGTCGTGAATTAAATTATACTCGCCAGAAG
ATTGGAGAAGAGGCTATGTTTAATCCTCAACTCATGATACAGACCCCTAAAGAAGAAGGT
GCTAATGTCCTGACCACAGAAGCGCTCCTACAACACCTGGACTCGGCACTCCAGGCCAGC
CGTGTCCATGTATACATGTACAACAGGCAGTGGAAATTGGAACATTTGTGTTACAAATCA
GGAGAGCTTATCACAGAAACAGGTTACATGGATCAGATAATAGAATATCTTTACCCTTGT
TTGATTATTACACCTTTGGACTGCTTCTGGGAAGGGGCGAAATTACAGTCTGGGACAGCA
TACCTCCTG

The protein sequence

Download
Length: 183 aa
MGKATGRKAPLWLRAKFQRLLFKLGCYIQKNCGKFLVVGLLIFGAFAVGLKAANLETNVE
ELWVEVGGRVSRELNYTRQKIGEEAMFNPQLMIQTPKEEGANVLTTEALLQHLDSALQAS
RVHVYMYNRQWKLEHLCYKSGELITETGYMDQIIEYLYPCLIITPLDCFWEGAKLQSGTA
YLL
Order ORFeome clone(s) from Japan || Other countries
Send a message to office AT kazusa.or.jp