Human ORFeome
Gene/Protein Characteristic Table for ORH07017
Order ORFeome clone(s) from : Japan || Other countries
Check our QC before Ordering.
Product ID ORH07017
Clone name on10976
IMAGE Clone ID 100002031
Vector name pENTR201
Stop codon without
Genbank Acc AM392854
Parent Genbank Acc BC014353
Parent gene symbol STMN1
Description stathmin 1/oncoprotein 18
The cloned ORF sequence

Download
Length: 447 bp
ATGGCTTCTTCTGATATCCAGGTGAAAGAACTGGAGAAGCGTGCCTCAGGCCAGGCTTTT
GAGCTGATTCTCAGCCCTCGGTCAAAAGAATCTGTTCCAGAATTCCCCCTTTCCCCTCCA
AAGAAGAAGGATTTTTCCCTGGAGGAAATTCAGAAGAAATTAGAAGCTGCAGAAGAAAGA
CGCAAGTCCCATGAAGCTGAGGTCTTGAAGCAGCTGGCTGAGAAACGAGAGCACGAGAAA
GAAGTGCTTCAGAAGGCAATAGAAGAGAACAACAACTTCAGTAAAATGGCAGAAGAGAAA
CTGACCCACAAAATGGAAGCTAATAAAGAGAACCGAGAGGCACAAATGGCTGCCAAACTG
GAACGTTTGCGAGAGAAGGATAAGCACATTGAAGAAGTGCGGAAGAACAAAGAATCCAAA
GACCCTGCTGACGAGACTGAAGCTGAC

The protein sequence

Download
Length: 149 aa
MASSDIQVKELEKRASGQAFELILSPRSKESVPEFPLSPPKKKDFSLEEIQKKLEAAEER
RKSHEAEVLKQLAEKREHEKEVLQKAIEENNNFSKMAEEKLTHKMEANKENREAQMAAKL
ERLREKDKHIEEVRKNKESKDPADETEAD
Order ORFeome clone(s) from Japan || Other countries
Send a message to office AT kazusa.or.jp