T27D20.4    (22634..25080)

Direction: +

/gene="T27D20.4"
/note="contains similarity to the basic region plusleucine zipper trancription factors (Pfam: bZIP.hmm,score: 12.77)"
/codon_start=1
/evidence=not_experimental
/db_xref="PID:g3377845"

position (link: detail on the area) exon phase

22634..22705 1/5 0
22988..23235 2/5 0
24132..24348 3/5 2
24458..24691 4/5 0
24826..25080 5/5 0

>T27D20
ATGGCTGGTGGTGGTAAAGGAAAATCGTCAGGAAGTCGAGGTCGAGGTAGGGAATCTACG
CCGAAGGCAAAGCTTGCTCAGGATCCACCGGAGACACAGTTCATACCAAAACTTCAAAAT
CATGAAGAGGAAGATGAGGAGGACGATGGGGAAACAGATAGGGAGGAAGTCGGGGAAGAA
GATGGAGAGGAAGTCGACAAAGAAGAACAAAACCCTAATGTCGACTACCAAGAGCTGTTG
GATCGCTTACTTGCCCTGCCTGGCCGACAACAACTTTCGGTTCTGTCTCAGGAGCCTATT
CCAGAAGTCGAGACTCTCTGGATGAAAGGGATTGTCAGTCAAGCAAAGAAGAGTGGTGAA
CAACCACCATGGATTCGTGATACACTTTGGAAACAAATGTGGGTGCATTGGAACACTGAA
GATGCTCAGCTGAAAAGTGAGACAACTTCAAACTGTAGAAACTCAGATCGTGGAGGTCTT
GGAGTGCACAAACACTTAGCCGGTCAGAAATCTTTTGTGCAAGTTCATCAAGAAATGGAA
CGTTTGAAGCGTCATGTATCATATGGGGAAGTGTTTATGCAAACACATACAAGGGTTGAT
GGATCTTTTGTAGATCAGAAATCTCAGCATGTTGGTGAGGCTTATGTGAAGATACTGGAA
GAGAGGATGTCTGAAATGGATGAGGATGGTCCTCAAGTGTCTGATAATTCCTCGCAACAT
TCAACTCATCGTACGCTCATCATTGATGAAAAGAATAAGATTTTTCTTAAGTGTACTCAT
ATAGATGACAAAGGGAACCCTTTTGGCCTTGGATCGCTTCTAGAGACACTGAACAAAAGA
AAAAGGAAAGAGAGTTATGCAAGCTCTTCTACTTCAACTGTTGCGCAACTTCAAGAGCAG
CTGCAGCTCAAGATATCTGAACAAGAGGAGCAAAATGCAAAACTTGATGAGGAGCATCGC
CAATCTCAATCTCGGATAGCCAGCTTGGAGAAGCTCGTCCTCTTCATGAAAGAAAAAAGA
TCCTGA[help]


Entrance