T25K17.10    (19417..21056)

Direction: +

/db_xref="GI:4539416
/gene="T25K17.10"
/EC_number="4.4.1.14"
/note="strong similarity to ACC synthase , Malus domestica, U73816; Contains Aminotransferases class-I pyridoxal-phosphate attachmentsite, Aa_Transfer_Class_1 [SLSKDLGLPGFRVG]; contains EST gb|N65643, gb|AA650853, gb|Z33841, "
/codon_start=1
/product="1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase-like protein"
/protein_id="CAB38949.1"
/db_xref="PID:e1407655"
/db_xref="PID:g4539416"
/db_xref="GI:4539416"

position (link: detail on the area) exon phase

19417..19605 1/3 0
19706..20001 2/3 0
20198..21056 3/3 2

>T25K17
ATGGGTCTTCCTCTAATGATGGAGAGATCATCAAACAACAACAACGTCGAGCTTTCTCGA
GTGGCGGTTTCAGACACTCACGGCGAAGACTCACCGTACTTCGCCGGCTGGAAAGCTTAC
GACGAAAATCCTTACGACGAATCTCATAACCCTTCCGGTGTCATCCAAATGGGTCTCGCT
GAGAATCAGGTCTCGTTTGATCTTCTTGAAACTTACTTGGAGAAGAAGAATCCAGAAGGT
TCGATGTGGGGATCAAAAGGAGCTCCTGGGTTCCGTGAAAACGCATTGTTTCAAGACTAC
CACGGTCTCAAAACTTTCAGACAAGCCATGGCTAGTTTCATGGAACAGATTCGAGGAGGC
AAAGCTAGATTTGATCCTGACCGGATCGTCCTCACCGCCGGAGCCACCGCCGCTAACGAA
CTCTTAACTTTCATTCTCGCCGATCCTAACGACGCCCTTCTAGTTCCCACACCGTATTAT
CCAGGATTCGATAGAGATTTGAGATGGAGAACCGGAGTGAAAATAGTACCCATCCACTGC
GACAGCTCGAACCATTTCCAGATAACCCCGGAGGCGCTAGAGTCGGCGTACCAAACGGCT
CGTGACGCGAACATTAGAGTCCGAGGAGTGCTCATAACCAACCCATCGAACCCATTAGGG
GCGACGGTCCAAAAGAAGGTTCTAGAAGATCTCCTTGACTTCTGCGTACGCAAGAATATT
CACTTGGTCTCAGACGAGATCTACTCCGGCTCCGTCTTCCATGCCTCCGAGTTCACAAGC
GTTGCCGAGATCGTAGAAAACATAGATGACGTGTCAGTAAAGGAACGAGTTCACATCGTC
TACAGTCTCTCCAAGGATCTTGGTCTTCCTGGTTTCCGCGTGGGAACTATATACTCGTAC
AACGATAATGTTGTTCGGACAGCGAGAAGGATGTCGAGCTTCACGCTTGTCTCGTCTCAG
ACACAACATATGCTGGCTTCTATGTTGTCGGATGAGGAGTTTACGGAGAAGTACATTAGG
ATAAACCGGGAAAGACTTAGAAGACGGTACGATACCATTGTGGAAGGGCTTAAGAAGGCA
GGGATTGAGTGTTTGAAAGGGAACGCAGGGCTATTTTGTTGGATGAATTTGGGTTTCTTG
CTCGAAAAGAAAACTAAAGACGGCGAGCTCCAGCTTTGGGATGTGATCTTAAAGGAGCTG
AACCTGAATATATCTCCGGGATCTTCGTGCCACTGCTCGGAGGTCGGATGGTTTAGGGTT
TGTTTTGCTAATATGAGTGAGAACACTTTGGAGATTGCGTTGAAGAGAATACATGAGTTC
ATGGACCGACGAAGGAGGTTTTGA[help]


Entrance