F19F18.20    (5135..6431)

Direction: +

/db_xref="GI:4468978
/gene="F19F18.20"
/note="strong similarity to peroxidase, Arabidopsisthaliana, gb|X98314, ; Contains Peroxidases signatures[DMIALSGAHTL]"
/codon_start=1
/product="peroxidase-like protein"
/protein_id="CAB38292.1"
/db_xref="PID:e1392120"
/db_xref="PID:g4468978"
/db_xref="GI:4468978"

position (link: detail on the area) exon phase

5135..5350 1/4 0
5437..5637 2/4 0
5727..5892 3/4 0
6025..6431 4/4 1

>F19F18
ATGGTTGTGATGAACAAAACGAATCTCTTGTTGCTTATTCTCTCTCTTTTTCTCGCCATC
AACCTCTCCTCCGCTCAACTCCGCGGCGACTTCTACGCCGGAACTTGTCCGAACGTCGAG
CAAATCGTCAGAAACGCCGTACAGAAAAAAATCCAACAAACTTTCACCACCATTCCCGCC
ACTCTACGCCTCTATTTCCATGATTGTTTCGTCAATGGATGTGATGCATCAGTGATGATA
GCGTCGACAAATACTAATAAGGCGGAGAAGGATCATGAGGATAATTTATCGTTGGCCGGA
GATGGATTCGACACCGTCATTAAAGCTAAAGAAGCTGTTGACGCCGTCCCAAATTGTCGT
AACAAAGTTTCTTGCGCTGATATTCTCACGATGGCCACTCGTGACGTCGTTAATCTTGCG
GGTGGACCACAATACGCCGTAGAATTGGGAAGGCGAGATGGACTTTCGTCGTCGGCTTCT
AGCGTCACAGGGAAGCTACCCAAACCGACCTTTGATCTCAACCAACTCAATGCACTTTTC
GCAGAAAACGGTCTTAGCCCTAATGACATGATCGCTCTCTCCGGGGCACACACATTAGGA
TTCGCGCATTGCACAAAAGTTTTCAATCGGCTATACAATTTCAACAAGACAAATAACGTG
GATCCCACGATTAACAAAGATTACGTGACAGAGCTAAAAGCGTCGTGTCCTCAAAACATA
GATCCAAGAGTGGCTATTAACATGGATCCCAATACACCAAGACAATTCGACAACGTTTAC
TACAAAAACTTGCAACAAGGGAAAGGATTGTTCACGTCTGATCAAGTCTTATTCACCGAT
AGTCGGTCAAAGCCAACCGTTGACTTATGGGCTAATAATGGACAGTTGTTTAATCAAGCT
TTTATTAGCTCGATGATCAAGCTTGGTCGTGTTGGTGTTAAAACTGGTAGTAATGGTAAT
ATTCGTCGTGATTGCGGAGCTTTCAATTAA[help]


Entrance