C7A10.1020    (196232..198057)

Direction: +

/db_xref="GI:4006926"
/db_xref="SPTREMBL:O23245
/gene="C7A10.1020"
/note="incomplete gene, no stop codon at 3' end; similar to Human mRNA for KIAA0136 gene, partial cds, PATX:D1010127"
/codon_start=1
/product="putative protein (fragment)"
/protein_id="CAB16854.1"
/db_xref="PID:e1359125"
/db_xref="PID:g4006926"
/db_xref="GI:4006926"
/db_xref="SPTREMBL:O23245"

position (link: detail on the area) exon phase

196232..196469 1/9 0
196552..196626 2/9 1
196712..196930 3/9 1
197028..197117 4/9 1
197211..197286 5/9 1
197375..197453 6/9 2
197545..197673 7/9 0
197762..197860 8/9 0
197953..198057 9/9 0

>AP22
ATGGCGAAAAATTACACAGTCGCCGATGTCGTAAATATCGACAGTGACAGTGACAGTGAC
GACGACAACGGAGGAGTAATAGGAATGGTTCCGAGCTTGGCATCTCTAATAGAGAATCAG
AAAGTTTCGATCGCTGATGCTGCGACGGTGGCTCCTCGAGAAACCCTAGAGTGCCGAAGT
TTCTGGAAAGCCGGCGAAAACTTTGTGATCCCTTCAAGTGTTACTCTAACTGCCATAGGT
ATGGTTGAGCATGCTCGTGTTCATCCAAAGTTTCTTCACTCGAATGCTACTTCACATAAA
TGGGCTTTTGGAGCAATCGCCGAGCTACTTGACAATGCGGTTGATGAGGTATGTGTAAGG
AGTGAAATGCTTATCTTAGGTTCTGTTTTTGTTTTTGCTCATTGCCAATGGAATTGTGTA
GTGTTTGGTTATGTTTGTTTAATTCTTCCTCAGATACAAAACGGTGCTACCGTTGTCAAG
ATTGATAAGATCAATATTGTTAAAGATAATACACCTGCCTTAGTTTTCCAAGATAATGGT
GGTGGGATGGATCCTAATGGGATCAGAAAATGCATGAGCTTAGGCTACTCGTCAAAGAAG
TCTAATACGACAATTGGACAATATGGAAATGGTTTCAAGACAAGTACAATGAGACTTGGA
GCTGATGCCATGGTTTTTAGTCGCTCAACTCGTGGAGGCAAATCTACACAGAGCATTGGT
CTTCTGTCCTATACATTCCTTAGGAAAACTGGTCAGGATGATGTGATCGTTCCTATGATT
GATTTCGATATATCCAGTGATAGCCCCCAACCAATTATTTATGGGTCTCCCGGAGATTGG
TCTACCAACCTTAACATTCTTCTCAAATGGTCCCCGTTTTCAACAATGGTCGAACTTTTG
CAGCAGTTCGAGGATATTGGAACACATGGAACAAAAGTAATTATATACAACTTGTGGCTT
AATGATGAAGGAATCTATGAGCTGAGTTTTGACGACGATGATGTGGATATACGGCTCCGA
GATGAAAATGCCCAGGACGGGAAACGGTTGCACGCTAAAACATTGGAAGTAAGATCTCAT
ATTTCGTACCGCTATCGACATTCTCTAAGG[help]


Entrance