C7A10.510    (13598..16004)

Direction: +

/db_xref="GI:4006887"
/db_xref="SPTREMBL:O23198
/gene="C7A10.510"
/note="intron number 9 is a special U12 intron; similarity to various predicted proteins of Arabidopsis and yeast; Contains Somatotropin, prolactin and related hormones signatures [CVVLDLFIILQYIYYKYC]; contains EST gb|H77118, gb|AA605507, "
/codon_start=1
/product="putative protein"
/protein_id="CAB16817.1"
/db_xref="PID:e1359086"
/db_xref="PID:g4006887"
/db_xref="GI:4006887"
/db_xref="SPTREMBL:O23198"

position (link: detail on the area) exon phase

13598..13824 1/11 0
13914..13956 2/11 2
14045..14071 3/11 0
14245..14343 4/11 0
14416..14528 5/11 0
14855..14990 6/11 2
15133..15234 7/11 0
15322..15417 8/11 0
15513..15533 9/11 0
15643..15792 10/11 0
15894..16004 11/11 0

>AP22
ATGGTGTCTTTAGGTTACTGCTTGAAGGAGAAGAAGACATGCGTGAGATGGGTAGAGATA
TACTTCGATGACTGTCTCTGTAACTTAAACGACGACGTTTCATTCGCACTTGGAATCGCT
AGCCTCCTCTGTTGGGGAGTCGCAGAGATTCCTCAGGTCATCACTAACTTCCGTACAAAG
TCAAGTAACGGTGTCTCTCTCTCCTTCCTCCTCGCTTGGGTCGCCGGTGATATCTTCAAT
CTCGTCGGTTGTCTTCTTGAACCAGCTACTTTGCCGACTCAGTTCTACACAGCCTTGCTT
TACACAGTGAGCACTGTAGTATTGGTGATCCAGACTATTTACTACGATTACATCTACAAA
CTTTGTAGACATAGACGTACCAAGATTTGTCAAAAGGATGAGGAAGATGAAGAGAAGAGA
CCATTGAAACCACCAAAGACGATGGGATCTGCTATTTCCATCCCAGGAGGATCTTACAAA
GATTCTTCTCGGAGAGAGTTCTATTACACGTCGGCGAGATCGTTGGCCGGAAGTGGCACA
CCTCCCTTAAGAACATCGTATTTTCGAGTGGCTAAGAGTGGCCTTCGGCTCTGGCAATCG
ACAATGATGGTTCGTCATCGGACGAAGATGAGACAATGTCGACGTGCAGGTTTTGGAACG
TTTTTGGCTGCATCGGCTAGTCTTCCGCTTCAGGCAAAGAGCTTAGCGGAAAAATATGCA
CATGCTTCAAGCAGACGGCTTCTAAACGAAAGAATAGTAGAGCATAGCGCGTTGGGACAA
TGGTTGGGATGGCTAATGGCCGCCATTTACATGGGCGGTCGCATTCCTCAGATTTGGCTC
AACATCAAAAGAGGAAGCGTCGAGGGTTTGAATCCACTGATGTTCATCTTCGCGCTAGTA
GCCAATGCAACATATGTTGGTAGTATTCTTGTCCGAACAACTGAATGGGACAACATCAAA
CCAAACCTTCCTTGGTTGCTTGATGCTATTGTCTGCGTCGTACTAGATCTATTTATAATA
CTGCAGTATATCTACTACAAGTATTGCAGGATAAAGAGCTTGGAAAGCAGAGAAGAAGAC
GCCTATGGAGACTATGTGGAAGCAAGCAAAACTTTTGTTTCGTGA[help]


Entrance