Protein sequence
>ha00946  848 aa
GGGPGISRVYALFYGECNPTREWAVSSELSPSFQEQNKMNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF
PVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQCD
SCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSHH
EETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSLL
FHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKGD
KGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGEK
PFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYEC
YECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNACG
KTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFFS
HKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKSQ
LTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIFH
ERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRSH
TGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGES
PDDILNVQ