Protein sequence
>ha00556  507 aa
LCRPAISLLWLVTPGVPAFSGWGRRHRGRTGRRAMASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINE
QQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVL
AFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADV
MEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHL
LPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQ
FTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILF
IGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVL
WLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKH
AGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK