# 0  KIAA0972, 702 aa
# 1  sp:Q9Y2H8     (683 aa)
# 2  ref:XP_001153252  (687 aa)
# 3  gb:AAH68587    (636 aa)
# 4  gb:AAH58022    (477 aa)
# 5  ref:XP_001113504  (591 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      4760 100.0     1   683
  2  0      4659  98.0     1   683
  3  0      4436 100.0     1   636
  4  1.6e-191  3215 100.0     1   467
  5  1.9e-166  3743  87.1     8   591

//
  0 (  1)  FAQPAALLHPLAQRAPDLVMSPHPEAITDCVTLNTVGQLAEGGYPLRFSTLFQEQQKMNI
  1 (  1)  ...................MSPHPEAITDCVTLNTVGQLAEGGYPLRFSTLFQEQQKMNI
  2 (  1)  ...................MSPHPEAITDCVTLNTVGQLAEGGYPLRFSTLFQEQQKMNI
  3 (  1)  ...................MSPHPEAITDCVTLNTVGQLAEGGYPLRFSTLFQEQQKMNI
  4 (  1)  ...................MSPHPEAITDCVTLNTVGQLAEGGYPLRFSTLFQEQQKMNI
  5 (  8)  ..........................................GYPLRFSTLFQEQQKMNI

//
  0 (  61)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCCFKPEVIFKLEQG
  1 (  42)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCCFKPEVIFKLEQG
  2 (  42)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCRFKPEVIFKLEQG
  3 (  42)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCCFKPEVIFKLEQG
  4 (  42)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCCFKPEVIFKLEQG
  5 (  26)  SQASVSFKDVTIEFTQEEWQQMAPVQKNLYRDVMLENYSNLVSVGYCHFKPEVIFKLEQG

//
  0 ( 121)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLEQAICINNKTLTTEEEKVLGKPFT
  1 ( 102)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLEQAICINNKTLTTEEEKVLGKPFT
  2 ( 102)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLEQAICINNKTLTTEEEKVLGKPFT
  3 ( 102)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLEQAICINNKTLTTEEEKVLGKPFT
  4 ( 102)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLEQAICINNKTLTTEEEKVLGKPFT
  5 (  86)  EEPWFSEEEFSNQSHPKDYRGDDLIKQNKKIKDKHLQQAICINNKTSSTEEEKVLGKPFT

//
  0 ( 181)  LHVAAVASTKMSCKCNSWEVNLQSISEFIINNRNYSTKKIGCGNVCENSPFKINFEKTQT
  1 ( 162)  LHVAAVASTKMSCKCNSWEVNLQSISEFIINNRNYSTKKIGCGNVCENSPFKINFEKTQT
  2 ( 162)  LHVAAVASTKMSCKCDSWEVNLQSISEFIINNRNYSTKKIGCSNVCENSPFKINFEKPQT
  3 ( 162)  LHVAAVASTKMSCKCNSWEVNLQSISEFIINNRNYSTKKIGCGNVCENSPFKINFEKTQT
  4 ( 162)  LHVAAVASTKMSCKCNSWEVNLQSISEFIINNRNYSTKKIGCGNVCENSPFKINFEKTQT
  5 ( 146)  LHVAAVAPTKMSCKCDSWGVNLQ-------------------------------------

//
  0 ( 241)  GEKFYEHNKNMKALNYNENLPKHPKFQTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKHNSSHTGETS
  1 ( 222)  GEKFYEHNKNMKALNYNENLPKHPKFQTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKHNSSHTGETS
  2 ( 222)  GEKFYEHNKNMKALNYNENLPKHPKFQTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKHKSPHTGETS
  3 ( 222)  GEKFYEHNKNMKALNYNENLPKHPKFQTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKHNSSHTGETS
  4 ( 222)  GEKFYEHNKNMKALNYNENLPKHPKFQTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKHNSSHTGETS
  5 ( 169)  --------KKHESSHYNENLPKHAKFHTLEQAFECNKIGKAFNDKANCVKPKSPHTGETS

//
  0 ( 301)  SKDDEFRKNCDKKTLFDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNPS
  1 ( 282)  SKDDEFRKNCDKKTLFDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNPS
  2 ( 282)  SKDDEFKKNCDKKTLFDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNSS
  3 ( 282)  SKDDEFRKNCDKKTLFDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNPS
  4 ( 282)  SKDDEFRKNCDKKTLFDHRRTGTGKKHLHLNQCGKSFEKSTVEEYNKLNMGIKHYELNPS
  5 ( 221)  SKDDEFRKNCDKKTLFDHRKTGTGKKHPHLHQCGKSFEKSPVDEYNKFNMGIKHYELNSS

//
  0 ( 361)  GNNFNRKAHLTDPQTAVIEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKSYQTSVHRVRRRSHSMM
  1 ( 342)  GNNFNRKAHLTDPQTAVIEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKSYQTSVHRVRRRSHSMM
  2 ( 342)  GNNFNRKGHLTDPQTAVTEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKSYQTSVHRVRRRSHSMI
  3 ( 342)  GNNFNRKAHLTDPQTAVIEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKSYQTSVHRVRRRSHSMM
  4 ( 342)  GNNFNRKAHLTDPQTAVIEENPLVSNDRTQTWVKSSEYHENKKSYQTSVHRVRRRSHSMM
  5 ( 281)  GNNFNRKAHLTDPQTTVTEENPLVNSDRTQTWVKSSECHENKKSYQTSINRVRQRSHSKI

//
  0 ( 421)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK
  1 ( 402)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK
  2 ( 402)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK
  3 ( 402)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK
  4 ( 402)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK
  5 ( 341)  KPYKCNECGKSFCQKGHLIQHQRTHTGEKPFECSECGKTFSQKSHLSTHQRIHTAEKPYK

//
  0 ( 481)  CNECGKTFVQKSTLRGHQRIHTGEKPYECSECGKTFVQKSTLRDHHRIHTGEKSFQCNQC
  1 ( 462)  CNECGKTFVQKSTLRGHQRIHTGEKPYECSECGKTFVQKSTLRDHHRIHTGEKSFQCNQC
  2 ( 462)  CNECGKTFVQKSTLRGHQRIHTGEKPYECSECGKTFVQKSTLRDHHRIHTGEKSFQCSQC
  3 ( 462)  CNECGKTFVQKSTLRGHQRIHTGEKPYECSECGKTFVQKSTLRDHHRIHTGEKSFQCNQC
  4 ( 462)  CNECGK......................................................
  5 ( 401)  CNECGKTFVQKSTLRGHQRIHTGEKPYECSECGKTFVQKSTLRDHHRIHTGEKSFQCNEC

//
  0 ( 541)  GKTFGQKSNLRIHQRTHTGEKTYQCNECEKSFWRKDHLIQHQKTHTGEKPFKCNECGKTF
  1 ( 522)  GKTFGQKSNLRIHQRTHTGEKTYQCNECEKSFWRKDHLIQHQKTHTGEKPFKCNECGKTF
  2 ( 522)  GKTFGQKSNLRIHQRTHTGEKTYQCNECEKSFWRKDHLIQHQKTHTGEKPFKCNECGKTF
  3 ( 522)  GKTFGQKSNLRIHQRTHTGEKTYQCNECEKSFWRKDHLIQHQKTHTGEKPFKCNECGKTF
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 461)  GKTFGQKSNLRIHQRTHTGEKTYQCNECEKSFWRKDHLIQHQKTHTGEKPFKCNECGKTF

//
  0 ( 601)  ARTSTLRVHQRIHTGEKPFKCNECGKKFVRKAILSDHQRIHTGEKPFQCNKCGKTFGQKS
  1 ( 582)  ARTSTLRVHQRIHTGEKPFKCNECGKKFVRKAILSDHQRIHTGEKPFQCNKCGKTFGQKS
  2 ( 582)  ARTSTLRVHQRIHTGEKPFKCNECGKKFVRKAILSDHLRIHTGEKPFQCNKCGKTFGQKS
  3 ( 582)  ARTSTLRVHQRIHTGEKPFKCNECGKKFVRKAILSDHQRIHTGEKPFQCNKCGKT.....
  4 (  -)  ............................................................
  5 ( 521)  ARTSTLRVHQRIHTGEKPFKCNECGKKFVRKAILSDHQRIHTGEKPFQCNKCGKTFGQKS

//
  0 ( 661)  NLRIHQRTHSGEKSYECNEYGKLCKKSTLSLYQKIQGEGNPY
  1 ( 642)  NLRIHQRTHSGEKSYECNEYGKLCKKSTLSLYQKIQGEGNPY
  2 ( 642)  NLRIHQRTHSGEKSYECSEYGKLCKKSTLSLYQKIQGEGNPY
  3 (  -)  ..........................................
  4 (  -)  ..........................................
  5 ( 581)  NLRIHQRTHSG...............................

//