# 0  KIAA0094, 394 aa

//
    exp    sw-scr  id%   from   to

//
  0 (  1)  ALFQRAGSMAAVETRVCETDGCSSEAKLQCPTCIKLGIQGSYFCSQECFKGSWATHKLLH

//
  0 (  61)  KKAKDEKAKREVSSWTVEGDINTDPWAGYRYTGKLRPHYPLMPTRPVPSYIQRPDYADHP

//
  0 ( 121)  LGMSESEQALKGTSQIKLLSSEDIEGMRLVCRLAREVLDVAAGMIKPGVTTEEIDHAVHL

//
  0 ( 181)  ACIARNCYPSPLNYYNFPKSCCTSVNEVICHGIPDRRPLQEGDIVNVDITLYRNGYHGDL

//
  0 ( 241)  NETFFVGEVDDGARKLVQTTYECLMQAIDAVKPGVRYRELGNIIQKHAQANGFSVVRSYC

//
  0 ( 301)  GHGIHKLFHTAPNVPHYAKNKAVGVMKSGHVFTIEPMICEGGWQDETWPDGWTAVTRDGK

//
  0 ( 361)  RSAQFEHTLLVTDTGCEILTRRLDSARPHFMSQF

//