# 0  KIAA0091, 1058 aa

//
    exp    sw-scr  id%   from   to

//
  0 (  1)  SYSLVTMKLVNIWLLLLVVLLCGKKHLGDRLEKKSFEKAPCPGCSHLTLKVEFSSTVVEY

//
  0 (  61)  EYIVAFNGYFTAKARNSFISSALKSSEVDNWRIIPRNNPSSDYPSDFEVIQIKEKQKAGL

//
  0 ( 121)  LTLEDHPNIKRVTPQRKVFRSLKYAESDPTVPCNETRWSQKWQSSRPLRRASLSLGSGFW

//
  0 ( 181)  HATGRHSSRRLLRAIPRQVAQTLQADVLWQMGYTGANVRVAVFDTGLSEKHPHFKNVKER

//
  0 ( 241)  TNWTNERTLDDGLGHGTFVAGVIASMRECQGFAPDAELHIFRVFTNNQVSYTSWFLDAFN

//
  0 ( 301)  YAILKKIDVLNLSIGGPDFMDHPFVDKVWELTANNVIMVSAIGNDGPLYGTLNNPADQMD

//
  0 ( 361)  VIGVGGIDFEDNIARFSSRGMTTWELPGGYGRMKPDIVTYGAGVRGSGVKGGCRALSGTS

//
  0 ( 421)  VASPVVAGAVTLLVSTVQKRELVNPASMKQALIASARRLPGVNMFEQGHGKLDLLRAYQI

//
  0 ( 481)  LNSYKPQASLSPSYIDLTECPYMWPYCSQPIYYGGMPTVVNVTILNGMGVTGRIVDKPDW

//
  0 ( 541)  QPYLPQNGDNIEVAFSYSSVLWPWSGYLAISISVTKKAASWEGIAQGHVMITVASPAETE

//
  0 ( 601)  SKNGAEQTSTVKLPIKVKIIPTPPRSKRVLWDQYHNLRYPPGYFPRDNLRMKNDPLDWNG

//
  0 ( 661)  DHIHTNFRDMYQHLRSMGYFVEVLGAPFTCFDASQYGTLLMVDSEEEYFPEEIAKLRRDV

//
  0 ( 721)  DNGLSLVIFSDWYNTSVMRKVKFYDENTRQWWMPDTGGANIPALNELLSVWNMGFSDGLY

//
  0 ( 781)  EGEFTLANHDMYYASGCSIAKFPEDGVVITQTFKDQGLEVLKQETAVVENVPILGLYQIP

//
  0 ( 841)  AEGGGRIVLYGDSNCLDDSHRQKDCFWLLDALLQYTSYGVTPPSLSHSGNRQRPPSGAGS

//
  0 ( 901)  VTPERMEGNHLHRYSKVLEAHLGDPKPRPLPACPRLSWAKPQPLNETAPSNLWKHQKLLS

//
  0 ( 961)  IDLDKVVLPNFRSNRPQVRPLSPGESGAWDIPGGIMPGRYNQEVGQTIPVFAFLGAMVVL

//
  0 ( 1021)  AFFVVQINKAKSRPKRRKPRVKRPQLMQQVHPPKTPSV

//