# 0  KIAA0065, 848 aa
# 1  ref:XP_521451   (917 aa)
# 2  sp:Q06730     (810 aa)
# 3  ref:NP_008885   (811 aa)
# 4  gb:EAW85889    (811 aa)
# 5  dbj:BAF85533   (811 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      5932  98.5    70   917
  2  0      5779 100.0     1   810
  3  0      5767  99.9     1   811
  4  0      5762  99.8     1   811
  5  0      5756  99.6     1   811

//
  0 (  1)  GGGPGISRVYALFYGECNPTREWAVSSELSPSFQEQNKMNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
  1 (  70)  GGGPGISRVYALFYGECNPMREWAVSSELSPSFQEQNKMNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
  2 (  1)  ......................................MNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
  3 (  1)  ......................................MNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
  4 (  1)  ......................................MNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT
  5 (  1)  ......................................MNKVEQKSQESVSFKDVTVGFT

//
  0 (  61)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF
  1 ( 130)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKLEEEFPSQSF
  2 (  23)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF
  3 (  23)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF
  4 (  23)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF
  5 (  23)  QEEWQHLDPSQRALYRDVMLENYSNLVSVGYCVHKPEVIFRLQQGEEPWKQEEEFPSQSF

//
  0 ( 121)  P-VWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC
  1 ( 190)  PEVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC
  2 (  83)  P-VWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC
  3 (  83)  PEVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC
  4 (  83)  PEVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC
  5 (  83)  PEVWTADHLKERSQENQSKHLWEVVFINNEMLTKEQGDVIGIPFNVDVSSFPSRKMFCQC

//
  0 ( 180)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH
  1 ( 250)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH
  2 ( 142)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH
  3 ( 143)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH
  4 ( 143)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH
  5 ( 143)  DSCGMSFNTVSELVISKINYLGKKSDEFNACGKLLLNIKHDETHTQEKNEVLKNRNTLSH

//
  0 ( 240)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL
  1 ( 310)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKREIAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL
  2 ( 202)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL
  3 ( 203)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL
  4 ( 203)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL
  5 ( 203)  HEETLQHEKIQTLEHNFEYSICQETLLEKAVFNTQKRENAEENNCDYNEFGRTLCDSSSL

//
  0 ( 300)  LFHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG
  1 ( 370)  LFRQISPSKDNHYEFSDCEKFLCVKSTVSK-HGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG
  2 ( 262)  LFHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG
  3 ( 263)  LFHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG
  4 ( 263)  LFHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG
  5 ( 263)  LFHQISPSRDNHYEFSDCEKFLCVKSTLSKPHGVSMKHYDCGESGNNFRRKLCLSHLQKG

//
  0 ( 360)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE
  1 ( 429)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGEKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE
  2 ( 322)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE
  3 ( 323)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE
  4 ( 323)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE
  5 ( 323)  DKGEKHFECNECGKAFWEKSHLTRHQRVHTGQKPFQCNECEKAFWDKSNLTKHQRSHTGE

//
  0 ( 420)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE
  1 ( 489)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE
  2 ( 382)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE
  3 ( 383)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE
  4 ( 383)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE
  5 ( 383)  KPFECNECGKAFSHKSALTLHQRTHTGEKPYQCNACGKTFCQKSDLTKHQRTHTGLKPYE

//
  0 ( 480)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC
  1 ( 549)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC
  2 ( 442)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC
  3 ( 443)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC
  4 ( 443)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC
  5 ( 443)  CYECGKSFRVTSHLKVHQRTHTGEKPFECLECGKSFSEKSNLTQHQRIHIGDKSYECNAC

//
  0 ( 540)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFF
  1 ( 609)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGEKPFACPECGKFF
  2 ( 502)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFF
  3 ( 503)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFF
  4 ( 503)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGEKPFACPECGKFF
  5 ( 503)  GKTFYHKSLLTRHQIIHTGWKPYECYECGKTFCLKSDLTVHQRTHTGQKPFACPECGKFF

//
  0 ( 600)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKS
  1 ( 669)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKTFYQKS
  2 ( 562)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKS
  3 ( 563)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKS
  4 ( 563)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKS
  5 ( 563)  SHKSTLSQHYRTHTGEKPYECHECGKIFYNKSYLTKHNRTHTGEKPYECNECGKAFYQKS

//
  0 ( 660)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF
  1 ( 729)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF
  2 ( 622)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF
  3 ( 623)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF
  4 ( 623)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF
  5 ( 623)  QLTQHQRIHIGEKPYKCNECGKAFCHKSALIVHQRTHTQEKPYKCNECGKSFCVKSGLIF

//
  0 ( 720)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRS
  1 ( 789)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRS
  2 ( 682)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRS
  3 ( 683)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRS
  4 ( 683)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCQCNECGKIFYRKSELAQHQRS
  5 ( 683)  HERKHTGEKPYECNECGKFFRHKSSLTVHHRAHTGEKSCHCNECGKIFYRKSELAQHQRS

//
  0 ( 780)  HTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGE
  1 ( 849)  HTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLVNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHYGE
  2 ( 742)  HTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGE
  3 ( 743)  HTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGE
  4 ( 743)  HTGEKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGE
  5 ( 743)  HTGKKPYECNTCRKTFSQKSNLIVHQRRHIGENLMNEMDIRNFQPQVSLHNASEYSHCGE

//
  0 ( 840)  SPDDILNVQ
  1 ( 909)  SPDDILNVQ
  2 ( 802)  SPDDILNVQ
  3 ( 803)  SPDDILNVQ
  4 ( 803)  SPDDILNVQ
  5 ( 803)  SPDDILNVQ

//