# 0  KIAA0019, 838 aa
# 1  sp:Q92738     (828 aa)
# 2  dbj:BAF85633   (828 aa)
# 3  emb:CAL38244   (828 aa)
# 4  emb:CAL37548   (828 aa)
# 5  ref:NP_001073960  (845 aa)

//
    exp    sw-scr  id%   from   to
  1  0      5642 100.0     1   828
  2  0      5638  99.9     1   828
  3  0      5636  99.9     1   828
  4  0      5633  99.9     1   828
  5  0      5631  98.9    10   845

//
  0 (  1)  LGQHSDPFPVMNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF
  1 (  1)  ..........MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF
  2 (  1)  ..........MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF
  3 (  1)  ..........MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF
  4 (  1)  ..........MNSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF
  5 (  10)  ..QGQTDYLTKDSDQDVALKLAQERAEIVAKYDRGREGAEIEPWEDADYLVYKVTDRFGF

//
  0 (  61)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW
  1 (  51)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW
  2 (  51)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW
  3 (  51)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW
  4 (  51)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIGRTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW
  5 (  68)  LHEEELPDHNVAVERQKHLEIERTTKWLKMLKGWEKYKNTEKFHRRIYKGIPLQLRGEVW

//
  0 ( 121)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF
  1 ( 111)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF
  2 ( 111)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF
  3 ( 111)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF
  4 ( 111)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF
  5 ( 128)  ALLLEIPKMKEETRDLYSKLKHRARGCSPDIRQIDLDVNRTFRDHIMFRDRYGVKQQSLF

//
  0 ( 181)  HVLAAYSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK
  1 ( 171)  HVLAAYSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK
  2 ( 171)  HVLAAYSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK
  3 ( 171)  HVLAAHSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK
  4 ( 171)  HVLAAYSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK
  5 ( 188)  HVLAAYSIYNTEVGYCQGMSQITALLLMYMNEEDAFWALVKLFSGPKHAMHGFFVQGFPK

//
  0 ( 241)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF
  1 ( 231)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF
  2 ( 231)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF
  3 ( 231)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF
  4 ( 231)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF
  5 ( 248)  LLRFQEHHEKILNKFLSKLKQHLDSQEIYTSFYTMKWFFQCFLDRTPFTLNLRIWDIYIF

//
  0 ( 301)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK
  1 ( 291)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK
  2 ( 291)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK
  3 ( 291)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK
  4 ( 291)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK
  5 ( 308)  EGERVLTAMSYTILKLHKKHLMKLSMEELVEFFQETLAKDFFFEDDFVIEQLQISMTELK

//
  0 ( 361)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR
  1 ( 351)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR
  2 ( 351)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR
  3 ( 351)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR
  4 ( 351)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR
  5 ( 368)  RAKLDLPEPGKEDEYPKKPLGQLPPELQSWGVHHLSNGQRSVGRPSPLASGRRESGAPHR

//
  0 ( 421)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN
  1 ( 411)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN
  2 ( 411)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN
  3 ( 411)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN
  4 ( 411)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN
  5 ( 428)  RHEHSPHPQSRTGTPERAQPPRRKSVEEESKKLKDEADFQRKLPSGPQDSSRQYNHAAAN

//
  0 ( 481)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV
  1 ( 471)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV
  2 ( 471)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV
  3 ( 471)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV
  4 ( 471)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV
  5 ( 488)  QNSNATSNIRKEFVPKWNKPSDVSATERTAKYTMEGKGRAAHPALAVTVPGPAEVRVSNV

//
  0 ( 541)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA
  1 ( 531)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA
  2 ( 531)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA
  3 ( 531)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA
  4 ( 531)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA
  5 ( 548)  RPKMKALDAEDGKRGSTASQYDNVPGPELDSGASVEEALERAYSQSPRHALYPPSPRKHA

//
  0 ( 601)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN
  1 ( 591)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN
  2 ( 591)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGDARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN
  3 ( 591)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN
  4 ( 591)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN
  5 ( 608)  EPSSSPSKVSNKFTFKVQPPSHARYPSQLDGEARGLAHPPSYSNPPVYHGNSPKHFPTAN

//
  0 ( 661)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY
  1 ( 651)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY
  2 ( 651)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY
  3 ( 651)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY
  4 ( 651)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY
  5 ( 668)  SSFASPQFSPGTQLNPSRRPHGSTLSVSASPEKSYSRPSPLVLPSSRIEVLPVDTGAGGY

//
  0 ( 721)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA
  1 ( 711)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA
  2 ( 711)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA
  3 ( 711)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA
  4 ( 711)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA
  5 ( 728)  SGNSGSPKNGKLIIPPVDYLPDNRTWSEVSYTYRPETQGQSWTRDASRGNLPKYSAFQLA

//
  0 ( 781)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  1 ( 771)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  2 ( 771)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  3 ( 771)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  4 ( 771)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL
  5 ( 788)  PFQDHGLPAVSVDSPVRYKASPAAEDASPSGYPYSGPPPPAYHYRNRDGLSIQESVLL

//