Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (FLJ00373)

<<Original sequence data>>

mouse mFLJ00373 (msj06275)   length:  1778 bp, CDS:   1 - 1617
human   (sh07162)   length:  5519 bp, CDS:  472 -  816

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:   12 -  491   184   270   59.5
 CDS:  492 -  852   145   196   57.5
3'UTR:  853 - 4096   621   313   33.5

amino acid

 CDS:  492 -  852   14   101   87.8
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
msj06275   1 ...........GAACTTATGGTGGAGCTTCCTTGGAACAAAAGTACAACT 39
             | | ||  |  || |    |    || || 
sh07162   1 ACTTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGTCTGGCCAACATGGTGAGACCACA 50

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
msj06275  40 GATCGCCTGGACATTCGGGCAGCCCGGATTCTTCTGGACAATG...ACCA 86
         || |  | || |  |   | | | ||| | ||  || 
sh07162   51 TCTCTACAAAAAATACAAAAATTAGCGGGTGTGGTGGCCTGTGTGCGCCC 100

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
msj06275  87 TTATGCCATGGAAAAACTGAAGAGGAGGGTTTTGGAATACTTGGCTGTGA 136
        ||  | | |   || | ||||   | | |||||    
sh07162  101 ATAGTACCAGCCACTTGGGAGGCAGAGGCAGGAGAATCACTTGAAGCCAG 150

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
msj06275  137 GACAACTGAAAAATAACTTGAAGGGCCCAATCCTCTGTTTTGTTGGCCCG 186
        ||   | | | |   |  |  ||| | |  |   | |
sh07162  151 GA....GGCAGAGTTTTCAGTGAGCTGAAATTGTGTCACTGTACTTCAAG 196

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
msj06275  187 CCTGGAGTAGGCAAAACAAGTGTGGGGAGATCCGTGGCCAAGACTCTGGG 236
        |||||  | | |   | |||  | ||  |  |     
sh07162  197 CCTGGGCAATGGAGTGAGACTGTCTCAAAATATATATATATTTGCAGCCC 246

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
msj06275  237 TCGGGAGTTCCACAGGATTGCACTTGGGGGTGTGTGTGACCAGTCTGACA 286
          || | | || ||  |||  |||| | |     ||  |
sh07162  247 AATAAAGATACTTAG.ATAAAACTATTGGGTTTAT.......TCCTTGAA 288

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
msj06275  287 TTCGAGGGCACAGGCGGACCTATGTGGGCAGTATGCCTGGTCGTATCATC 336
         | ||||||  | |  || |||  ||     ||  | 
sh07162  289 AACTAGGGCATGTGTAGCTAGATCTGGCTCATAAAAAGCAAAGTTATTTA 338

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
msj06275  337 AATGGCTTGAAGACCGTTGGGGTTAACAATCCAGTGTTCCTATTGGATGA 386
        ||  ||    || ||| ||  || || |   | | ||
sh07162  339 CATATATT........TTAAGGTAAAATTGCCTCTGATAAATGTCAAAGA 380

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
msj06275  387 GGTTGACAAG.........CTGGGGAAAAGCCTGCAGGGGGATCCTGCAG 427
        || |  ||     ||||  |||||| |  |  | ||| | 
sh07162  381 GGAAGTTTAGGTCTTTCTTCTGGCAGAAAGCCAGAGAGTAAGTGCTGAAT 430

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
                            L H R 
msj06275  428 CTG.CGCTGCTTGAGGTGTTGGATCCTGAACAAAACCATAACTTCACAGA 476
        || ||| | | | ||  | | | | ||    ||| |   |
sh07162  431 GTGACGCAGAATCATGTTAGGTAACAAGGACTTTGAGGTAAGTGGCTGAA 480
                            V A E 

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
        S L S K C G    F D L S Q V L F - 
msj06275  477 TCACTATCTAAATGTGGC.....CTTTGACCTTTCCCAAGTTCTTTTCA. 520
          | | | |  ||   ||| |  ||   ||   ||| 
sh07162  481 GTCTTCTGTGGAGTCAGCCGACTCTTGCAGGATTGTGTGGTATCAGTCAC 530
        V F C G V S R L L Q D C V V S V T 

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
          S N C Q H H C Y Y S T C L     
msj06275  521 ...TAGCAACTGCCAACACCACTGCTACTATTCCACCTGCTTTGCTGGAC 567
         ||||| ||||||| | |||  | |||| | | |     
sh07162  531 CTTTAGCATTTGCCAACCCAACTCTGATCATTCTTCTTCTT......... 571
        F S I C Q P N S D H S S S F     

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
           E I I Q   S R V H T G G E D R 
msj06275  568 AGGATGGAGATCATTCAG.GTTCCAGGGTACACACAGGAGGAGAAGATAG 616
          | || |  |||| ||| ||  |  || || | || | 
sh07162  572 ....TCAAGGTATCTCAGCGTTTGAGTCAGCCAGGAGTAGCAATAGGTTT 617
           K V S Q R L S Q P G V A I G L 

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
        D C P Q A P V  P K Q L E Q H G L 
msj06275  617 AGATTGCCCACAGGCACCTGATCCCTAAGCAGCTGGAGCAGCACGGTCTG 666
        | ||| | |  | ||   |  | | | | ||  ||| 
sh07162  618 GGCTTGGACTCCCTTAGGTG.GAGAAATCATGTTCGTGGAGGCGAGTCGA 666
        A W T P L G G  E I M F V E A S R 

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
        T P Q Q I Q I P Q H T T L A I I T 
msj06275  667 ACTCCTCAGCAGATTCAGATCCCCCAGCACACCACTCTGGCCATCATTAC 716
        |  |  ||  ||| | | | | | |  || |  | | | 
sh07162  667 ATGGATGGCGAGGGCCAGTTAACTCTGACCGGCCAGCTCGGGGACGTGAT 716
        M D G E G Q L T L T G Q L G D V M 

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
        R Y T R E A G V R S L D - K V W G
msj06275  717 CAGATACACCAGAGAAGCAGGAGTCCGTTCTCTGGACAG.AAAGTTTGGG 765
        |  | ||  |  |  || | | ||  ||| || |  | 
sh07162  717 GAAGGAGTCCGCCCACCTCGCTATCAGCTGGCTCCGCAGCAACGCAAAGA 766
        K E S A H L A I S W L R S N A K K

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
         Y L P C C G R  K L Q K A S I R K
msj06275  766 GCTATTTGCCGTGCTGTGGCAGTGAAAGTTGCAGAAGGCCAGCATAAGGA 815
         ||  || | | ||| | | |  ||||  ||||||   | 
sh07162  767 AGTACCAGCTGACCAATGGTA..GGAGCCTGCACCCGGCCAGGCAGGCGT 814
         Y Q L T N G R  S L H P A R Q A *

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
msj06275  816 AGCCAAGCTGGACCGTTCGGATGTGGCTGATGGAGAAGGTTGCAAAGAAC 865
         || || ||   |   |||| ||       |  |
sh07162  815 GACCCAGGAGGCGGTACCTTCCATGGCGGA.............GACTGGC 851

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
msj06275  866 ATGTGCTGGAAGATGCAAAACCTGAATCCATCAGTGACACTGCAGACTTG 915
        ||| ||| ||  ||| |    ||| | || |   | | |||
sh07162  852 ATGAGCTCGAGACTGCCAGTTACACATCTAGCAAAGTACACACCGTTTTG 901

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
msj06275  916 GCCCTGCCACCTGAAATGCCAATTCTGATCGACTCCCATGCCCTGAAAGA 965
         || ||  ||||| | | |     |||||| | ||  
sh07162  902 AACC..CCTGTGGAAATCCTAGT..........TCCCATTTCAGGACTAT 939

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
msj06275  966 CATCCTGGGGCCACCACTGTA....TGAGCTGGAGGTATCTGAGCGTTTG 1011
          || | |||  ||| |    |  |||| | |   ||| 
sh07162  940 TTGACTAGTGCCTGAACTAGAAACTAATTCAAAAGGTTTATTTTGTTTTA 989

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
msj06275 1012 AGTCAACCTGGAGTGGCAATAGGGTTAGCATGGACTCCCTTGGGTGGCAA 1061
        | | || | |||| | |   |  | | || ||||    || 
sh07162  990 ATACGACTTAGAGTAGAATGGAACTGTTCTTCCACACCCT.......CAC 1032

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
msj06275 1062 AATCATGTTTGTGGAAGCAAGTAGAATGGACGGTGAAGGCCAACTAACAC 1111
          || | ||  | | ||  || |  | |   | ||  
sh07162  1033 CCAAATTGTACTGTCCACCAATATTTTGAAGAATTCATTTACCCAAAACA 1082

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
msj06275 1112 TGACCGGCCAGCTTGGGGACGTCATGAAGGAGTCTGCCCATCTCGCCATT 1161
        |      | |   | | |||||    |  |  | 
sh07162  1083 TTCATTTTTGTTTGTGACTTTTTTTTTAGGAGAAAAAGAAAACAGGTTTA 1132

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
msj06275 1162 AGCTGGCTTCGAAGCAATGCAAAGAAATACCACCTGACTAATGCTTTTGG 1211
        | | || |   || ||   |  |||  ||| ||||||||
sh07162  1133 ATTTTTCTAC......ATTAAAGTCCCTTTTTCCTTTTTAAAGCTTTTGG 1176

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
msj06275 1212 AAGTTTTGATCTTCTTGACAACACAGACATCCATCTGCACTTCCCAGCTG 1261
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sh07162  1177 AAGTTTTGATCTTCTTGACAACACAGACATCCATCTGCACTTCCCAGCTG 1226

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
msj06275 1262 GAGCTGTCACAAAAGATGGACCATCTGCTGGTGTTACCATAGTAACTTGT 1311
        ||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||
sh07162  1227 GAGCTGTCACAAAAGATGGACCATCTGCTGGAGTTACCATAGTAACCTGT 1276

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
msj06275 1312 CTCGCCTCACTTTTCAGTGGGCGGCTTGTGCGCTCAGATGTAGCCATGAC 1361
        |||||||||||||| ||||||||||| || || |||||||||||||||||
sh07162  1277 CTCGCCTCACTTTTTAGTGGGCGGCTGGTACGTTCAGATGTAGCCATGAC 1326

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
msj06275 1362 TGGGGAAATTACGCTGAGAGGGCTTGTTCTTCCA................ 1395
        ||| |||||||| |||||||| ||||||||||||        
sh07162  1327 TGGAGAAATTACACTGAGAGGTCTTGTTCTTCCAGTAAGTATGAAAAAAC 1376

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1377 AATTTATATGGTTATTTTTTATTTAATTTTTGAAAATTAATATTATTTTT 1426

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1427 AAATACGGGTTTGCCTTCTTTCTATGAAAACCTTGGTTTTAAGTATATAT 1476

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1477 TATATTTTTATGCCTGTAACTAATTCATATTTTAAAATTTTGATCAAATA 1526

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1527 AAAGAAAAACTGACAATTTTTCACATTTTCCTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 1576

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1577 TTTGAAATAGACAGGTCTCACTCTGTTGCCCAGGCTGGAGTGCAGTGGTG 1626

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1627 TGACTGTAGCTCACTATAGCCACCAAGTCCTGGGCTCAAGCGATCCTCCT 1676

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1677 GTCTGTCTCCCGAATAGCTGGGACTATAGGAGCACGCCACCATGCTCAGC 1726

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1727 TAATTTATTTTATTTTGCGTAGAGACAGGGTCTCTCTGTGTTGTCCAGGC 1776

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1777 TTGTCTCAAACTCCAGGTCTCATGCAGTCCTCTCATCTCCACCTCCCAAA 1826

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1827 GTGCTGGGATTACAGGCGTGAGCCACCACATTCAGCCCACGTTTCCCATT 1876

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1877 CTAAGATTTGCTAAGGGAAAAAAATATTAGTGTGGTCATCAGAAATATTG 1926

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1927 GCAGTTACATGAAAATTTGAGGCCTTGTTCTACTTGACAAATTGTTAAAG 1976

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  1977 ATATAGCACATGTGCAAAATGGGATAGTAGTTGTTTTTAAGCTTTAAGCC 2026

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2027 CATTTCTTAAATTTGAAGTTTCTTTGAGACCTCCTGTCCCCCTGCAGAAA 2076

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2077 ACTTTGCTAGTATAGAATGGAAACTCTAATAAAGATTAACCATATCTAAT 2126

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2127 GACTACATTTTGAAAAGGTTCTATACATGTGGGGTCTTGAGGCTCCAGAT 2176

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2177 CCTAAACTGCTTATAAAAATAGTGTGATAAAATGTACAGAACTTGAGAGT 2226

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2227 ATTTAAAGTTGTTAGTTGAGTATTAGTCTACAACAGACTAGACTACAATT 2276

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2277 TTAGTCCACAACAAGATTTTGGCAGGTTCATAGCAAGATGAGGAAAAAAA 2326

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2327 AAAAGAAATAGTCTTTTTTTCTTTTTTTCTATCAAGATTGTGCCACTGCA 2376

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2377 CTCTAGCTTGGGTGACAGAGTAAGACTGTCTCAAAAAAAAAAAAAAATAG 2426

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2427 TAATGAAAGCTGTGAGGGAAAATGTTTTACATCTAGTCTTGTATACATGG 2476

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2477 CCTTAGTATCAATCAAGTGTGAAAGTAAAATATTTTCAAACATGCAAGGA 2526

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2527 ATCAGTTCATCTTACACTCTTTTGAAGAAGGTACTTTGAAGGAGTACTTC 2576

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2577 AGCAGCATGAACAAAACCTTGAAAGAAGATGCCAGTGGGGCGGGAAGGCC 2626

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2627 TGGAGCAGCCAGCCAGTCTTAATTGGAGCAGATGCAACACATTACCCCAA 2676

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2677 AGCAAGAATACTCCATACTCTTCAAGTTCCTGTGGGCCAGGAATTCAGGA 2726

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2727 GAGGCTGAGCTGGGTTCTTGTGGCCCAGGGTCTCTGGCCTTACAGTCTAG 2776

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2777 GTTCCAGCCAGGCTGCAGTCACATGAAGGCTGACAGGCTGGAGAAACTGC 2826

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2827 TTCCATGGTGGTTGACTCATGTGACTGGCAAATTGGTCCCATCTAGTGGC 2876

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2877 AGGAGGCCCCAGTTCCTCACCTGATGGACTTGCCCATAGGCTGCTTGAGT 2926

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2927 GACCTCAGACATTATGACTGGCCACCTCCAGGGCAGGTGATCAAGAGAGA 2976

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  2977 TTCAGGCAGCAGCTCTCGTTTTTTGTGACTCAGCCGTGGAGATCATACAG 3026

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3027 CATCACTCCCACCACACTCTGTTTCTTACCGAGTCACAAAGCCTGGCCCA 3076

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3077 CATTCAAGCAGGGGGACCATTGTAGACATGTTTGAAAGCCACCATAGGAG 3126

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3127 CCTAGTTTAGGGATACATTTTCTTCATTAACCAGCATGGAGGTTCTGGCT 3176

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3177 TTAAACCTGTAGAGAGGGAAGTAACCCCAGCACACAGCTAAGCTCTGCAG 3226

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3227 GAGCGGCGCTCATGGTCAGAATCACGTGCTGCTTTTTCAGATCAACCTAA 3276

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3277 AGACTAGACGGTTGTGATTACACCTGAATGCCAATTTACTTTGACAGCAT 3326

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3327 TTATAAAAACAATCATTGACAGAAGAGGAACTCATACCTATCAACAATTT 3376

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3377 AGAATCCCCCTCATCAGAGTCTTTAATATAACACCAATTGAAACATTAAA 3426

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3427 AAAAGGTTACTACTTATCCTTTTTCCTGGCTTTCCTAGCTCATGCTATAA 3476

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3477 CAAAACGGAAGATGATTTGGATGTTTTAAAATAGTAGTGGTTAAATTCAG 3526

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
msj06275 1396 .................................................. 1396
                                 
sh07162  3527 TGAAAGAAAGCTGGGTCAGGGTTTCTTTCAGCTTGAGGGTGATCATTAAC 3576

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
msj06275 1396 ...........................GTGGGTGGAATTAAAGACAAAGT 1418
                     |||||||||||||||||||||||
sh07162  3577 CCTAAAAACTTTTTTCTCTCCTTACAGGTGGGTGGAATTAAAGACAAAGT 3626

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
msj06275 1419 CCTAGCAGCACACCGAGCAGGACTGAAGCAGATCATAATTCCGCAGAGGA 1468
        || || |||||| |||| ||||||||||| |||| ||||| | ||| |
sh07162  3627 GCTGGCGGCACACAGAGCGGGACTGAAGCAAGTCATTATTCCTCGGAGAA 3676

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
msj06275 1469 ACGAAAAGGACCTTGAAGAGATCCCAAGCAACGTCAGACAGGATCTAAGT 1518
        | ||||| |||||||| | |||||| ||||||| |||||||| |||||
sh07162  3677 ATGAAAAAGACCTTGAGGGAATCCCAGGCAACGTACGACAGGATTTAAGT 3726

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
msj06275 1519 TTTGTTACAGCAAGCTGCCTGGATGAAGTTCTAAATGCAGCTTTTGATGG 1568
        ||||| |||||||||||||||||||| ||||| |||||||||||||||||
sh07162  3727 TTTGTCACAGCAAGCTGCCTGGATGAGGTTCTTAATGCAGCTTTTGATGG 3776

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
msj06275 1569 TGGCTTTCCTGTCAAGACCAGACCTGGTCTCATTGACAGCAAACTATAGG 1618
        ||||||| |||||||||||||||||||||| | | |||||||| ||||
sh07162  3777 TGGCTTTACTGTCAAGACCAGACCTGGTCTGTTAAATAGCAAACTGTAGG 3826

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
msj06275 1619 CCCGAACATAAGCTGAATTTAATTATGA...................... 1646
        || || | | |  | |||| | |           
sh07162  3827 TCCAAATCTCAATTTTTTAGAATTTTAAGTTATGAAGTGCTCAAAGGTAC 3876

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
msj06275 1647 .GGCAAAGCTTGTTTGAGGCACCAAAT...GATCAAGCAAAATATCCCTA 1692
        | || || | ||| | |||  ||  |  | |||| || ||||| 
sh07162  3877 TGACACAGTTGATTTTATTCACACCATTAGGGGTATGCAAGATGTCCCTG 3926

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
msj06275 1693 ATCTGTGGATATAATCAAGATAGCAATGAGTCTGTTTAAGTAG...TTGT 1739
        | | | | ||||||| | || ||| | ||   ||| |  |||
sh07162  3927 TTTTATAAACATAATCACAACAGTAATAAACCTCAAGTAGTGGCTAGTGT 3976

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
msj06275 1740 TTATTACAGAA.......ATGTTGGCTTAATAAAGTCATTAAACCT.... 1778
        ||| || ||||    |||||| ||| |||| | || |||    
sh07162  3977 TTAGTATAGAAATATAAGATGTTGATTTAGTAAACTGATAAAAATCGAAT 4026

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4027 TCTTGTCTTTTTAGTGGGATCCTTACTGTCCCTGGAAAGATATAGCATAG 4076

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4077 TGGTTCTCAGCACAGTCTCCAGAACAGAAGCATCTGTAGTACCTGGTAAC 4126

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4127 TTGTTAGAAATGTACATTCTCAGGCTCCACAGCAGGCCGCCTGAATCAAA 4176

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4177 TCCTGGGAGGTGGGGACAGAAATCTGTGTTTTAAGAAGCCTTCCAGGTAA 4226

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4227 TTCTGCTGCACACTCAAGTTCAGGAACCACCGGTATAGACCATTACCTTA 4276

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4277 GTGGATTTACCTGTAGAGTTTATTGGATCCTGAAACCAATCAATTACTTA 4326

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4327 GAACTAGGCAAAGATGAAAGTATAGCCAACTATTCTTGGCTATATATATA 4376

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4377 TATTCAAGTGGGCCGGGCGTGATGGCTCACACCTGTAATTCCAGCACTTT 4426

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4427 GGGAGGTCGAGGTAGGCAGATCACCGAGCCCAAGAGTTCAAGACAATCCT 4476

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4477 GGCCAACGGCGAAACTCTGTCTCTACAAAAAATATACAGGCGTGTTAGCA 4526

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4527 TGTGCCTGTAATCCCAGCTTCTTGGGAAGCTGAGGCACAAGAATTGCCTG 4576

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4577 AACCCAGGAGGTGGAGGTTGCAGTGAGCTGGGATCGCGCCATTGCACTCC 4626

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4627 AGCCTGGCTGACAGAGCGAGACTGTCTCTAAAAAAAAAAGACTCAAGTGG 4676

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4677 ACCCTACAATGAAGCCTACACATCCCAATAGAAGCCCCTTCTTATGCTGA 4726

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4727 GGGAAGCAGCCCTCAGAACATGATAGCTTGTATCCAGCAGAGTGGCACGT 4776

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4777 GCTGGCACACCTCACAGAAGCACCCTGGCCCTGGATGCCTGCAACCTCAG 4826

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4827 AAGAGTGCAGCTCCCAGAGGGAGGCAGCCATCCATCTGGGATGGTCCTAA 4876

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4877 GCATGGAATCCTAACTCCTGATTCCGTCTCCTATTTCTTGCTTGGCTACG 4926

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4927 CCAGTTCCCAAATCTGGTAGATGTCCATGCCCATGTGCTCCTGCTGGGAC 4976

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  4977 TCAATTCAGGCTATGTATGACTATGAAGTCAGGCTCATCTGCTTACTGGC 5026

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5027 TGTGTGAACTTTTTGTATCTTGGTTTTCTTCATCCATGAAATCCAAGTAA 5076

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5077 TACTACCTAATTGTTACTGTGGAGATTAAGTTCAAATGCAATGTATAGTA 5126

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5127 ATATTAAGCAATTTCTAGTTATTATTCTAGCCAGTAATGGACTTCAGAAT 5176

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5177 CTTTTATTACACAATATAAGAATATGTATGTAAAGACATTTTGGAATTTC 5226

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5227 CTGGATGAGAAGGAAGTCTGGGCTGGGCATGGTGGCTCACGCCTGTAACC 5276

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5277 CTAGCACTTTAGGAAATCGAGGCGAGTGGATCACTTAAGCTCAGGAGTTC 5326

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5327 AAGGCCAGCCTGGGCAACATGGCAAAACCCCATTTCTACAAAAAATACAA 5376

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5377 AAATTAGCTGGGCATGGTGGCACCCGCCTGTAGTCCAGCTACTTGAGGCT 5426

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
msj06275 1779 .................................................. 1779
                                 
sh07162  5427 GAGATGGGAGGATGAGGGAGGTCGGGGCTGCAGTGAGCCAAGATCACGCC 5476

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*--- 5593
msj06275 1779 ........................................... 1779
                             
sh07162  5477 ACTGCACTCCAGCACCCTGGGCGACAGAGTGAGACCCTGTCTC 5519