Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (FLJ00367)

<<Original sequence data>>

mouse mFLJ00367 (mni15278)   length:  1460 bp, CDS:   3 -  788
human   (sh06256)   length:  5323 bp, CDS:  721 -  948

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  235 -  765   89   100   52.9
 CDS:  766 -  948   156    26   14.3
3'UTR:  949 - 4980   563   548   49.3

amino acid

 CDS:  766 -  948   57    4   6.6
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mni15278   1 .................................................. 1
                                 
sh06256   1 GACGGCATCAGGCCAGCATGACCCTTCTCCGGGGCCGCTTCCTGCCCCTC 50

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mni15278   1 .................................................. 1
                                 
sh06256   51 CAGAATTTTGTTTCTAGAATCTAGAAATAATGGAGGCCTGAAAACACATT 100

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mni15278   1 .................................................. 1
                                 
sh06256  101 TTCCAGCGTATCTCTTCCTACTGGATATTGAGGAAACCAGGGGTTGGCAG 150

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mni15278   1 .................................................. 1
                                 
sh06256  151 GGTGCAGCTGCTGGCCTAATCTGACCTAGTTTTGTCAATAAAGTTTTATT 200

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mni15278   1 ..................................CCGGCAGTCGGCGTGG 16
                         | ||||||  |  |
sh06256  201 GAAACAGCCACATCCCTTTTTTTATGTGTTGTCGCTGGCAGTTTTCACAG 250

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mni15278  17 GTTTAGGACCATGAGCTGGATTCCATTTAAGATCGGGCAGCCCAAGAAGC 66
          |||  |  |   || ||  | || |  ||||| |||||
sh06256  251 CACAAGGCAGAGTTGAGAAGTTGCAACAGAAATTGTATGGCCCACGAAGC 300

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mni15278  67 .................................................. 67
                                 
sh06256  301 CTGAAATATTTACTGTTGGGCCTTTTGTAGTAAAAGCATGTGTAAACTGG 350

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mni15278  67 .......................................AGATTGTTTCC 77
                            ||  |||
sh06256  351 AGTACTGTTATTCTTGTCCATCCAGGAGTCCCAAACCAAGCATCACGTCC 400

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mni15278  78 AAAACA.GTGGAGAGAGACTTTGAAAG.GGAGTATGGAAAACTGCAGCAG 125
        ||| || ||||||| | ||| || |  | | | |  || |   
sh06256  401 AAACCACTTGGAGAGCGGTTTTAAATGCATATTCTTGGGTACCGGGTTTA 450

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mni15278  126 CTGGAAGAGCAAACTAAACGCCTGCAGAAGGACATGAAGAAAAGCACCGA 175
        ||| | || |  |  ||| | | |   | ||   |||| |
sh06256  451 CTGAATTAGAATCTTTGGAGCCAGAAACATATTTTATAGCCTCCCACCCA 500

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mni15278  176 TGCCGACCT......................................... 184
          | |||                     
sh06256  501 GATGGTCCTTTTCTAACCCAGGGTTTGGAGAACAGGTAAAGCGGCTCAAA 550

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mni15278  185 .................................................. 185
                                 
sh06256  551 AGAATTGTCTGGAGCAGTGTTAGGGTCAGGAATGAACATTAAACCATGGG 600

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mni15278  185 .................................................. 185
                                 
sh06256  601 GATCAGCAGCTTGTGGTTGTGTGGTACTTCGCCGTTCTTGACGGCCGTGG 650

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mni15278  185 .................................................. 185
                                 
sh06256  651 CTGTGGGAAGAGGTCTTCAGGGTGCAGGCCCCTGGCATAGGAGGACGGGG 700

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mni15278  185 .................................................. 185
                                 
sh06256  701 TCCTGGAGAGAAGGCCGTGAAACCTGCCCCTTCATAGAAGGTTCACCGAG 750
                  N L P L H R R F T E 

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
               A M S K S A V K I S Q D 
mni15278  185 ..............GGCCATGTCCAAATCTGCTGTGAAGATATCCCAGGA 220
               |||||||| |||||||| |||||||||||| |||
sh06256  751 CTTTGGCTTCCCACAGCCATGTCAAAATCTGCCGTGAAGATATCCTTGGA 800
        L W L P T A M S K S A V K I S L D 

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
        L L S N P L C E Q D Q D F L H M V
mni15278  221 CCTACTGTCCAACCCACTGTGTGAGCAGGACCAGGACTTTCTGCACATGG 270
        | |||| ||||| || || |||||||| ||||||||| ||||| ||||||
sh06256  801 CTTACTCTCCAATCCCCTCTGTGAGCAAGACCAGGACCTTCTGAACATGG 850
        L L S N P L C E Q D Q D L L N M V

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
         T A L D T A M K R M D A F N Q E 
mni15278  271 TGACAGCCCTAGACACAGCCATGAAACGGATGGATGCCTTCAACCAGGAG 320
        |||| ||||| ||||| |||||||| ||||||||||||||||| ||||| 
sh06256  851 TGACGGCCCTGGACACGGCCATGAAGCGGATGGATGCCTTCAATCAGGAA 900
         T A L D T A M K R M D A F N Q E 

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
        K V N Q I Q K T V I E P L K K -  
mni15278  321 AAGGTGAACCAGATCCAAAAGACAGTGATTGAACCTCTGAAAAAGT.... 366
        ||||||||||||||||| ||||| ||||| || || | |||||||  
sh06256  901 AAGGTGAACCAGATCCAGAAGACTGTGATCGAGCCCTTAAAAAAGTGAGT 950
        K V N Q I Q K T V I E P L K K *  

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
mni15278  367 .................................................. 367
                                 
sh06256  951 AAATGTCACCTGGGGGCCTCGGGGCACTTATGGGAGAGGCAGGTCAGCGG 1000

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
mni15278  367 .................................................. 367
                                 
sh06256  1001 CCACTTGGGGACTGAAGAGGATTTCTAGCTGCCTGTCCCCAGATTCCCAT 1050

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
mni15278  367 .................................................. 367
                                 
sh06256  1051 GGGGCCTGACGGGAAACTCAGTGGGGACGTCAGCTCTGTGACCTGTGGCC 1100

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
mni15278  367 .................................................. 367
                                 
sh06256  1101 TAAGCGTCCATGCTCCTGGGGGCTCCAGAGTACCCACATGGCCCAGGCGA 1150

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
mni15278  367 ................TCAGCAGCATATTCCCAAGCC............. 387
                || || |  |||||| ||       
sh06256  1151 GCTCAGGGTACCCCTGCCACCACCCCCTTCCCACCCCACCCAGCAACCGC 1200

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
mni15278  388 .................................................. 388
                                 
sh06256  1201 CGCTGTTCTGGTGGTCATTTGACCGCTTCCTCCTGATTGAGAGCCACTGG 1250

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
mni15278  388 .................................................. 388
                                 
sh06256  1251 GGCCAGGGGCTTGCTGAATGGAGCTAGCAGAGATCTTGGCCAGCCCTCAG 1300

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
mni15278  388 ......TCAACATGGCGGTGAAGCGGCGGGAGCAGGCCTTGCAGGACTAC 431
           | | || ||| | | |    || ||| | | || | |
sh06256  1301 CGGACATGAGCAAGGCCTTTCATCTTGCCCCGCCGGCTTGGGAGAGCAGC 1350

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
mni15278  432 GGGAGGCTGCA........GGCCAAGGTGGAGAAGTACGAGGAAAAGGAG 473
        |  || |||     | || |||| | | ||  | | ||||
sh06256  1351 TGCCTGCAGCACTCGGCTCTGGAAACGTGGGGGTGGCCGCACACAGGGAG 1400

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
mni15278  474 AAGACTGGCCCCGTGCT................................. 490
         | |||| || | |                 
sh06256  1401 GGGCGTGGCAGCGGGGTCTGGCCCGGGAAGGTCCCCTAGCTTGTGACCTG 1450

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
mni15278  491 .................................................. 491
                                 
sh06256  1451 TTGGGGTCAGGAATGCTTCTGTGAGGCTCATCTTCTGTTGGGCAGGCCCT 1500

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
mni15278  491 .................................................. 491
                                 
sh06256  1501 GGTCAGTGATCAGACAGGCCTATTCCCTCGGTCCCCAGGGGCGGGGAACA 1550

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
mni15278  491 ............................................GGCCAA 496
                              | || 
sh06256  1551 GGCAGAGCCGTGCCTTAAAGCCCCGAATCACTTCATCTTCCCTGGCCCTC 1600

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
mni15278  497 GCTCCACCAGGCCCGAGAAGAGCTACGTCCTGTGCGGGAAG......... 537
        ||| | |||||    || | |||||| ||  ||     
sh06256  1601 TCTCGAGCAGGCTGTGACCTAGAAAGCTCCTGTTCGCCCAGCTGCACTTC 1650

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
mni15278  538 .................ACTTTGAGGCCAAGAATAAACAACTCCTGGATG 570
                 |  ||||  | |  ||  || ||  
sh06256  1651 CTTGCCTCTTCTGCGGTGGTCCCAGGCAGTGCCTTGCCAGGGCCGGGTAA 1700

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
mni15278  571 AGATGCCGCGGTTCTATGGCAGCCGACTTGACTATTTCCAACCCAGCTTT 620
        || ||  | |  | ||  | || | | |  || || | || |
sh06256  1701 TGAGGCTCTGCCTAATTATCACTGGCCTGGCCCAGGGCCCACACGGCAAT 1750

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
mni15278  621 GA................................GTCCCTGATCCGGGCA 638
        ||                || | |||  | 
sh06256  1751 GAGAGGAGCAGTTTTTGATCCTGCAGCCCCTGGTGTTTCGGATTGCTGAG 1800

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
mni15278  639 CAGGTTATATACTACTCAGAAATGCA.TAAGATCTTTGGA.......... 677
        | | | | |||  |||  || | || |  || |||     
sh06256  1801 CTGTTCGTTGACTGTGCAGGCCTGAAGTATGGGATTAGGAAAAGGCCCGC 1850

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
mni15278  678 .................................................. 678
                                 
sh06256  1851 CTGACCCTAGCCAAGCTCTTGTTTCTAAGCCAGGACCGTGGAGGCTCAGC 1900

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
mni15278  678 ....................................GACCTGACCCAGCA 691
                          | |||| ||| ||
sh06256  1901 GAAGGCAGGGAGGGAAGGGACTGTGCCTCCGGCTCGGCCCTGGCCCCCCA 1950

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
mni15278  692 GCTTGACCAG........................................ 701
        || | ||||                    
sh06256  1951 GCCTCCCCAGAGTGGGCATCCACCACCCCCTGCCTGCTGGGGACAGCGCA 2000

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
mni15278  702 ...CCAGGCCACTCAGATGAGCAGCGAGAGCGGGAAAA............ 736
         ||| |||||  | || | || |||  |||  |      
sh06256  2001 GCCCCATGCCACAGGGTTGCGTAGGGAGCTGGGGTGCAGAAAGAGCTCCG 2050

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
mni15278  737 .................................................. 737
                                 
sh06256  2051 TGGCTGTGGGTTTTGGTCCTGGGCTTCGGGACAGACTGTTCAGGGCTGGT 2100

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
mni15278  737 .................................................. 737
                                 
sh06256  2101 TGGGAAGGACATAGACTGAGCAGACCCTGCCCACAGAGGGCTTTTCTGTG 2150

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
mni15278  737 .................................................. 737
                                 
sh06256  2151 CCAGGGCCACAGGGGTCCCAGAGACGGACACAGAGGCTGCCACAGGCACC 2200

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
mni15278  737 .................................................. 737
                                 
sh06256  2201 CATGGCTGGTAGAATGAGGCAGGGACTCAGAGAACTGGGGAACTGACTCC 2250

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
mni15278  737 .................................................. 737
                                 
sh06256  2251 CACCTCAGTTTCAGTATCAGCAAGGCGCCCTTGAAATCTGATCCCTGGCT 2300

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
mni15278  737 ...TGAGACCAAACTAAGTGAACTCCGAGCCCTCTCCATCGTGGCTGATG 783
          || |||||  || ||| || |||  ||| |  ||| ||
sh06256  2301 TCTGAAGCCCAAATGGAGAGAAACCCCGGCCACTTCCCACCACCCTGGTG 2350

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
mni15278  784 ACTGAGCCCCTGTC..................CCTCAGGAGTCCTTAGAC 815
        | | | |||| |         |  || | | |  
sh06256  2351 GCCCACCACCTGCCAGGAAGGTGGGGGCGTGGCAGAGGGGGCGCACATCT 2400

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
mni15278  816 TCTTTGGGACACAGGTGACATCTCTATAGGCTTTGCTCCTAGCGGGCATG 865
        |  | |  | | |||| ||| || || |  | || | ||
sh06256  2401 CCGCAGCGGATCCGCTGACCTCTGCATGAGCCCTCAGGCCTGCCTGGCTG 2450

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
mni15278  866 GATTC............................................. 870
        | |||                       
sh06256  2451 GCTTCTCCCTGCATCCCCACAGCTGACATACGATCTCCCGCAACCACATA 2500

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
mni15278  871 ................................................AT 872
                                 
sh06256  2501 AAACCGCGCAGCCTACAGCCTCTTCCCATTGGCTTCCTCTTGCCAGAAGA 2550

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
mni15278  873 GGACCTCCCAATGGCCAGGCAGTTGGAGACAGGTGGCCACTATTGTACCT 922
        | | |||||| | ||    ||| |||||    | | | ||
sh06256  2551 GAAGCTCCCAGGGACCCCAGCACCGGAAACAGG......AAACTCCAGCT 2594

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
mni15278  923 TGCCAGTTCTCTGACTTAAAT...GTCTCCATGTCCTTAAGCCTGATACT 969
        | || || ||||||  | ||  | | |||| ||   | |  | 
sh06256  2595 TTCCTGTCCTCTGATGAAGATCACGGCCACATGGCCACCCCACCGCCCCC 2644

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
mni15278  970 AGGAGCCTCACA.......GGCTGCTGCTTCCCTGTGTCCAGTGC..... 1007
        ||  ||  ||    ||| || | ||| || || | |   
sh06256  2645 AGCCTCCCTGCAGGGGCTCGGCCTCTAATCCCCAGTCTCTGGGCCGTATT 2694

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
mni15278 1008 .................................................. 1008
                                 
sh06256  2695 CACATGTCGGATGGGGATGCTTTCAATTTCCCTTTCCTGGTGGGTGGAAG 2744

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
mni15278 1008 .................................................. 1008
                                 
sh06256  2745 CTCCCGGCTGCGTGGGCACAGACCAAGGCATGGCAGGCATTCCCCACCAG 2794

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
mni15278 1008 .................................................. 1008
                                 
sh06256  2795 TGCTGGCTGCGCCCAGCCCACCTCCCAGCCGGCCTCGCTCACCTTCCCTC 2844

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
mni15278 1008 .................................................. 1008
                                 
sh06256  2845 TCCTTCTCCTCTTCGCCCCTCCCATCCCCAGGGGAGTGAGTTTGATATTG 2894

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
mni15278 1008 .................................................. 1008
                                 
sh06256  2895 AGCCTTAGGACAGACAAGAATTGGGCAGTGATCATGGGTAATGCTTTGAT 2944

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
mni15278 1008 ................................TGATAAGCAATGTAGAAA 1025
                        ||| | |||||| || 
sh06256  2945 CACTGGCCTGGGCCCAGCCCGGCCCCCTTCTTTGAGGATAAATGTAAAAC 2994

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
mni15278 1026 AACCCTGGGGCCTTTTTACTTCCAGAACCGTCCAGAGTGTGCTATAGTGT 1075
        | | | ||  || | |      ||| || ||| | |  ||
sh06256  2995 AGACTTCAGGAGCTTACAGTCTAGTGGAAAGCCACAGCGTGTTCTCAGGT 3044

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
mni15278 1076 CTG............................................... 1078
        | |                        
sh06256  3045 CAGCAGCCAGGTGTGGCAGCTGCCAGCGTGGTGCAGGACCATGGAGCGGG 3094

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
mni15278 1079 .........................GCCAACAGGAGCCTTTGGAAGGGCC 1103
                    ||| || || | | ||| |  
sh06256  3095 GCATGCTCGGTGGGCTGTCTGACCTGCCCCCACCAGGCCTCGGAGGCTGT 3144

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
mni15278 1104 TGGGCTTCCTGTGGAACTTGAAGCCTTAGCTGTCTAC............. 1140
        |   | |||||||  ||  | | ||| || |       
sh06256  3145 TTCCTCACATGTGGAAAGAGAGAGCCAAACTGACTTCTCATAATGGGACA 3194

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3195 GTCAGCACCTAGGAGTGGGAGAGGAGGTTTTGGTGGGCTGAGGTGGGCAG 3244

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3245 GGAGAGAGGAGGGGGTGAAGTGCGCTGGAACAGCAGAGTGGAGCCTGGGT 3294

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3295 CCTGGCTTCACGCCTGGGGACAGGCTCCCCCAGTGTGGTTGGGTAGAGTC 3344

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3345 AGCAGGGCCTCTGTGGGGTCCCAGGGACATATCTGGGAGGGGCTGGCACA 3394

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3395 GGCGCCCAGCCTGTGCACGTCTCCACCTCCCCTGCCAGCAGCCTAAGCCC 3444

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3445 TGACCTGAGATCCCACACAGCACCGTGGCACGTCCACTGTCCACCCCGGG 3494

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3495 GCTTTGGCAAAGTCTGTTCTGTTGCTAAGAAGTAGAAAACGGGGAGATGG 3544

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3545 GGCCTCAAAGGGTCAGTGACCAGGGCAGATGTGACAGAGTCCTGGTCCAC 3594

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3595 TACTCTTCAGCCACCTTGGCACAAGCTGCGCCCTGCCCTGACTGATGTGA 3644

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3645 GTTCCCACTGAATGTAGAAAGGTGTGACACTTGTCCCTACCCCTAGGGAA 3694

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3695 TCCCAATCCCAGGACCCAACCTCCCCCCACCGTGGTTGTAATTTATCAGC 3744

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3745 AATCACCTCCAGTGGCCTGAGCAGGCAGAGCCTCTTGGTGGCTAAGGGGT 3794

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3795 GCTGTCATGGGAAACGGAGGTTTTCATGGTGAAGACATGCTCTTCCCACT 3844

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3845 GGGGCAGGCGGCCTGCAGAGGCAGGTGGTCTTGGTTCCAGGGGGCTGGCA 3894

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3895 GGAGCCCATGCAGCCAGGTGGCCACCTGGAGACACCACCACGCCATCCCC 3944

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3945 CGAGGAGCTCTGTAACCCGGCCTCCCTCACCCCCGCTCGGCACTCCGCTG 3994

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  3995 TAGTCAGCGCTCCTGGTGGCTCTGACTCTGGCACAGGAAATAATAAGCCC 4044

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
mni15278 1141 .................................................. 1141
                                 
sh06256  4045 CAGCCGACAGCTGTGGGAAGGGGGCTATGAGAGTGCCTCAGGGGATGTTG 4094

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
mni15278 1141 .................................CTCCAGAGGACCTACTC 1157
                        ||||   ||| | |
sh06256  4095 GGGGGTCAGGCTGCTGGAGCAACGAGCATACGGCTCCTCCCATCCTGCAC 4144

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
mni15278 1158 TAGGAAAGCCACCATCCTCTCAGGACTCTTTAGACTG............. 1194
         | ||| |||| | | | ||   ||| | |||       
sh06256  4145 CGTGGAAGGCACCTTGCGCACACACGGCTTCACGCTGTGATGCCCTCCTT 4194

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
mni15278 1195 .................................................. 1195
                                 
sh06256  4195 CCTGAGGATGTGAGCTCAGGGTGGTGGGATTGGGGCCAGGGCCAGAGAGC 4244

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
mni15278 1195 .................................................. 1195
                                 
sh06256  4245 TCTCCACCTGCTGCCTCCTGCCTGCCTCTCATCCTTGCCCTGTCCCAGCG 4294

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
mni15278 1195 .................................................. 1195
                                 
sh06256  4295 CCTGCACCTACCCGGCAGCTCCCAGGCACCCACAAGGCCCAGGCACTGGG 4344

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
mni15278 1195 ....................................CTGGGTGAGGCACA 1208
                          | ||| |||| ||
sh06256  4345 ACCATCCAAGCAGCAGGTGGCTTCTAACACAAGGATCAGGGCGAGGACCA 4394

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
mni15278 1209 ........................................GTGCCCTGGT 1218
                            | |  ||| 
sh06256  4395 GGGTAGCTGCCGGTGGTCCCTTGGCCATTTGGGGCTGAGGGAGAGGTGGC 4444

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
mni15278 1219 CTCTCAGCCTCTCTGGGCCCTTCATGCCAACACAACCAAAGCCAGTCCCC 1268
        ||  |||||||| || ||    || |   || | | | | 
sh06256  4445 CTGGTAGCCTCTCAGGCCCAGCTGCACCTGCTGCCTGAACACGTGCCTCT 4494

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
mni15278 1269 TATAGGTCCAGCACAGGGACAAAGCCCAGGAG.................. 1300
        |  | |||| | ||| || || |  ||         
sh06256  4495 CAGCTGCCCAGGAAGGGGGCAGGGCTCCCCAGCAGCTGCAGCTCCACCAC 4544

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
mni15278 1301 .................................................. 1301
                                 
sh06256  4545 GCAGCCGCCCTGGGCAAAGCATCAAGTCTGGCTCCTCCCAGCGGTCTCAC 4594

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
mni15278 1301 .................................................. 1301
                                 
sh06256  4595 CCCAGCCCACGCCATGGGCGACTATGCATCCTGGTGGTGTCTGCTTCCCA 4644

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
mni15278 1301 ..............................TTTAGCTTTCCCTTGAACTG 1320
                       || || | |  | |||
sh06256  4645 CCCTCAGTTCCGTAGTGCTGAGGGGCCCGCGTTCTCTGTGCACAGTCCTG 4694

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
mni15278 1321 GG....GCTTTGTCTCTAGCTGTCCACTAGGAAATGTTACATGTTGAACT 1366
        ||   | | | ||| | | | | | || | |   ||||  
sh06256  4695 GGAGGCCCATGGCTTCTGCCCGGCAAGTCGGTCAGATGCTGGTTTGATTA 4744

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
mni15278 1367 GCTGCCCTCAAAGCAAGG................................ 1384
           || | ||| ||                
sh06256  4745 CTATGTCTAAGGGCACGGGTGAGCATTCAGGGTGCTTTGGTGGCTTCACC 4794

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
mni15278 1385 .................................................. 1385
                                 
sh06256  4795 CACTTAGCACCTTGTTAAGACAGGGAGCCCCTTATGGACACTGTTGAGGT 4844

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
mni15278 1385 .................................................. 1385
                                 
sh06256  4845 AGAGGATTCCTGTCTTGGGGATAAGCCCTTTGTTTCATCAAAATCTACTC 4894

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
mni15278 1385 .CTCTGTCTCACCTGTATTACTGGAATTTTA...TTTTCACTTGTTATTG 1430
        || |||| || |  ||  || |||| |  |||   |||| | 
sh06256  4895 CCTGGGTCTGACTTAGTTTGGGGGCATTTAATGCTTTGGTAAAGTTAATA 4944

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
mni15278 1431 GAATTTTATTTTCAAGTAAAGTTTTCCAGT.................... 1460
         | ||| | | | ||| | | || |          
sh06256  4945 TCCTCTTACTCCCTGGCAAAACTGTTCATTACTCTTACCTCAAATGTACA 4994

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  4995 CTTGATTTGCTGAGGCTTTTTAAAAACAGGCCGGCCGGCCGGGCGCGGTG 5044

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  5045 GCTCACGCCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGCGGGTGGATCAT 5094

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  5095 GAGGTCAGGAGATCGAGACCATCCTGGCTAACAAGGTGAAACCCCGTCTC 5144

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  5145 TACTAAAAATACAAAAAAAAAAATTAGCCGGGCGCGGTGGCGGGCGCCTG 5194

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  5195 TAGTCCCAGCTACTGGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGG 5244

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
mni15278 1461 .................................................. 1461
                                 
sh06256  5245 AAGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATTGCGCCACTGCAGTCCGCAGTCCG 5294

     5301 ----+----*----+----*----+---- 5329
mni15278 1461 ............................. 1461
                      
sh06256  5295 GCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTC 5323