Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA0847)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA0847 (mia12084)   length:  8046 bp, CDS:   3 - 3746
human  KIAA0847 (hk05395)   length:  3386 bp, CDS:   2 - 1939

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  1937 - 1937    0    1   100.0
 CDS:  1938 - 3749  1315   267   16.9
3'UTR:  3750 - 7943   982   887   47.5

amino acid

 CDS:  1938 - 3749   403   124   23.5
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
mia12084   1 TGACTCCTGCCGGTGCGGACCCTGAGCTAGACCCTCGTCCTCCGTCAGAG 50
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
mia12084  51 ATCCTGCGTCCGCCGCGGCCCAGGTTAAATGGAATCCACCCTTGGGAGCT 100
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
mia12084  101 AGATGCCTGTGTAGCTGTTTTACCTCATCAGGGTTTTGCAATGAGTGGAG 150
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
mia12084  151 GAGGAGAGCAGCCAGATATCCTCAGTGTTGGAATCCTGGTCAAAGAAAGA 200
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
mia12084  201 TGGAAAGTGTTAAGAAAGATTGGAGGTGGGGGCTTTGGAGAAATTTACGA 250
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
mia12084  251 TGCCTTGGACATGCTCACCAGGGAGAATGTGGCGCTGAAGGTGGAGTCAG 300
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
mia12084  301 CTCAGCAGCCAAAGCAGGTTCTGAAGATGGAGGTTGCTGTGTTGAAGAAA 350
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
mia12084  351 CTGCAAGGGAAAGACCATGTTTGTAGATTTATTGGCTGTGGGAGAAATGA 400
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
mia12084  401 TCGTTTCAACTACGTGGTCATGCAATTGCAGGGACGGAATCTGGCAGATC 450
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
mia12084  451 TCCGCCGTAGCCAATCCCGGGGCACATTCACTATTAGCACTACCCTTCGT 500
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
mia12084  501 CTTGGGAAACAGATTCTGGAGTCTATTGAAAGCATACATTCTGTGGGATT 550
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
mia12084  551 CCTTCACAGAGACATCAAACCGTCAAACTTCGCCATGGGACGTTTCCCCA 600
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
mia12084  601 GTACATGTAGGAAATGTTTCATGCTTGATTTTGGCTTGGCTCGACAATTT 650
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
mia12084  651 ACTAATTCCTGTGGTGACGTCAGACCACCTCGTGCTGTGGCAGGCTTTCG 700
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
mia12084  701 AGGGACAGTTCGTTATGCATCAATCAATGCTCATCGGAACAGGGAAATGG 750
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
mia12084  751 GAAGACATGATGACCTTTGGTCTTTATTCTACATGTTGGTGGAGTTTGTG 800
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
mia12084  801 GTTGGCCAACTGCCTTGGAGAAAAATAAAGGACAAGGAGCAAGTAGGCTC 850
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
mia12084  851 CATTAAGGAGAGATATGACCACAGGCTCATGTTAAAACACCTCCCTCCAG 900
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
mia12084  901 AATTCAGCACCTTTCTTGACCATATTTCCTCTTTGGATTATTTTACAAAA 950
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
mia12084  951 CCGGACTACCAGCTTCTAACATCCGTGTTTGACAATAGCATCAAGACCTT 1000
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
mia12084 1001 TGGAGTAATTGAGAGTGACCCGTTTGACTGGGAGAAGAGTGGAACTGATG 1050
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
mia12084 1051 GCTCCCTGACAACCACCACCACCTCTGCCACCCCTCAGCTGCACACCCGC 1100
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
mia12084 1101 CTGACCCCTGCTGCTATCGGAATTGCAAATGCCACCCCCATCCCAGGAGA 1150
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
mia12084 1151 CTTGCTTCGAGAAAATACAGATGAAGTGTTTCCAGATGAACAGCTTAGTG 1200
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
mia12084 1201 ATGGGGAGAACGGAATCCCTGTTGGTGTATCACCAGATAAATTGCCTGGA 1250
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
mia12084 1251 TCTCTGGGGCACCCACGCCCTCAGGAAAAGGATGTCTGGGAAGAGATGGA 1300
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
mia12084 1301 TATCAACAAGAACAAGATAAAGCTGGGAATTTGCAAAGCAGCTACTGAAG 1350
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
mia12084 1351 AAGAAAATAGCCATGGTCAAGTAAATGGCATACTCAATGCTCCAAGCCTT 1400
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
mia12084 1401 GGTTCACCAATTCGTGTCCGATCAGAGATTACTCAGCCAGACAGAGATGT 1450
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
mia12084 1451 TCCGTTAGTAAGGAAGCTACGTTCTATTCACAGCTTTGAGCTGGAAAAAC 1500
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
mia12084 1501 GTTTGACACTTGAGCCAAAGCCAGATACTGACAAGTTTCTGGAGACCTGC 1550
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
mia12084 1551 ATGGAGAAAATGCAGAAAGATTCCAGTGCAGGAAAAGAACCTGTCCCCCC 1600
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
mia12084 1601 TGCTCTGCCTCATAAGCCGTGTGTCCCCGTCGTGACCCACACTGACCACA 1650
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
mia12084 1651 TCTGGCACTATGATGACGAATATCTTCCTGATGCCTCCAAGCCTGCCTCT 1700
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
mia12084 1701 GCCAACACCCCGGAGCAGGCAGATGGTGGTGGCAGCAACGGATTTATAGC 1750
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
mia12084 1751 TGTTAACTTAAGCTCTTGCAAACAGGAGGTTGATTCCAAAGAATGGGTGA 1800
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
mia12084 1801 TTGTGGACAAGGAGCAAGACCTTCAGGACTTTAGGACAAATGAGGTGTTA 1850
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
mia12084 1851 GGCCATAAGACAACTGGAAGCCCTTCAGATGAGGAGCCTGAAGTGCTTCA 1900
                                 
hk05395   1 .................................................. 1

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
                          V G P W T
mia12084 1901 GGTCCTTGAGGGATCACCTCAAGATGAAAAGATCCAAGTAGGTCCTTGGA 1950
                           ||||||||||| 
hk05395   1 ....................................GTTAGGTCCTTGGG 14
                          L G P W A

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
         D N H H L K K E S S G V V L A L 
mia12084 1951 CTGACAACCATCACTTAAAGAAGGAAAGCTCAGGTGTGGTTTTAGCACTT 2000
        | || || |||| ||||||||||||| |||||||||||| |||||||||
hk05395   15 CAGAAAATGATCATTTAAAGAAGGAAACCTCAGGTGTGGTCTTAGCACTT 64
         E N D H L K K E T S G V V L A L 

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
        S A E C P A T A A S E L Y T D R L 
mia12084 2001 TCTGCTGAATGCCCTGCTACTGCTGCTTCAGAACTGTACACAGATAGGCT 2050
        ||||| || | ||| |||||||||||||||||| || |||||||||||
hk05395   65 TCTGCAGAGGGTCCTCCTACTGCTGCTTCAGAACAATATACAGATAGGCT 114
        S A E G P P T A A S E Q Y T D R L 

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
        D L Q A G A A S Q F I T V T P T S
mia12084 2051 AGACCTCCAGGCTGGAGCTGCAAGTCAGTTCATCACAGTGACTCCCACAA 2100
        || |||||| |||||||||| |||||||| || ||| ||| |||||||
hk05395  115 GGAACTCCAGCCTGGAGCTGCTAGTCAGTTTATTGCAGCGACGCCCACAA 164
        E L Q P G A A S Q F I A A T P T S

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
         P M E A Q A E G P L T A I T I P 
mia12084 2101 GTCCCATGGAGGCACAAGCAGAAGGACCCCTGACTGCGATTACAATTCCT 2150
        ||| |||||||| || |||||||||||||| || |||||||||||||||
hk05395  165 GTCTAATGGAGGCGCAGGCAGAAGGACCCCTTACAGCGATTACAATTCCT 214
         L M E A Q A E G P L T A I T I P 

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
        R P S V A S T Q S T S G S F H Y G 
mia12084 2151 AGACCTTCTGTGGCATCAACACAGTCAACTTCAGGAAGCTTTCACTATGG 2200
        ||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||| |||
hk05395  215 AGACCTTCTGTGGCATCTACACAGTCAACTTCAGGAAGCTTTCACTGTGG 264
        R P S V A S T Q S T S G S F H C G 

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
        P Q P E K K D L Q P L E P T V E L
mia12084 2201 CCCACAACCAGAGAAGAAAGATCTTCAGCCCTTGGAGCCCACTGTAGAAC 2250
        | || |||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| ||||
hk05395  265 TCAGCAGCCAGAGAAGAAAGATCTTCAGCCCATGGAGCCCACTGTGGAAC 314
        Q Q P E K K D L Q P M E P T V E L

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
         Y S P R E N F S G L V V T E G E 
mia12084 2251 TGTACTCTCCAAGGGAGAACTTCTCCGGCTTGGTTGTGACAGAGGGTGAA 2300
        | |||||||||||||| |||||||| ||||||||||||||||||||||||
hk05395  315 TTTACTCTCCAAGGGAAAACTTCTCTGGCTTGGTTGTGACAGAGGGTGAA 364
         Y S P R E N F S G L V V T E G E 

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
        L A S G G S R V D L G L Q I D H T 
mia12084 2301 CTAGCTAGCGGAGGAAGCAGAGTGGATTTGGGACTTCAGATAGATCACAC 2350
        |  |||| ||||||||||||  |||||||| |||||||||||||||| 
hk05395  365 CCTCCTAGTGGAGGAAGCAGAACAGATTTGGGGCTTCAGATAGATCACAT 414
        P P S G G S R T D L G L Q I D H I 

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
        G H D M L P N M R D G D T S Q D L
mia12084 2351 TGGTCATGACATGTTACCCAACATGAGAGATGGTGACACATCTCAAGACT 2400
        |||||||||||||||||||||||| ||||| || ||| |||||||||| 
hk05395  415 TGGTCATGACATGTTACCCAACATTAGAGAAAGTAACAAATCTCAAGACC 464
        G H D M L P N I R E S N K S Q D L

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
         G P K D P P D H N R L A V K E F 
mia12084 2401 TGGGACCAAAAGACCCTCCTGACCATAATAGATTAGCTGTGAAAGAATTT 2450
        ||||||||||||| | |||||| ||||||||| | | ||||| |||||||
hk05395  465 TGGGACCAAAAGAACTTCCTGATCATAATAGACTGGTTGTGAGAGAATTT 514
         G P K E L P D H N R L V V R E F 

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
        E H L P G E T E E R S L L L G S E 
mia12084 2451 GAACATCTCCCTGGAGAAACAGAAGAGAGAAGCCTTCTTCTGGGCTCAGA 2500
        ||| |||||||||| ||||| ||||||| |||| | ||| | | |||||
hk05395  515 GAAAATCTCCCTGGGGAAACTGAAGAGAAAAGCATCCTTTTAGAGTCAGA 564
        E N L P G E T E E K S I L L E S D 

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
        N E D E R L S K G Q H C I E V S -
mia12084 2501 GAATGAAGATGAGAGGTTAAGTAAAGGGCAGCACTGTATTGAAGTCTCTT 2550
        ||||||||||||| |||||||| ||||||||| |||||||| |||| |
hk05395  565 TAATGAAGATGAGAAGTTAAGTAGAGGGCAGCATTGTATTGAGATCTCCT 614
        N E D E K L S R G Q H C I E I S S

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
          P G E L V T A E R A Q L A A T 
mia12084 2551 C...CCCAGGAGAGTTAGTGACTGCAGAGAGGGCTCAGTTAGCTGCCACA 2597
        |  ||||||||| || || | || || | || ||| | |||| | || 
hk05395  615 CTCTCCCAGGAGATTTGGTAATTGTGGAAAAGGATCACTCAGCTACTACT 664
         L P G D L V I V E K D H S A T T 

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
        E P L H V S E T Q N C S V L P N Q 
mia12084 2598 GAACCTCTGCATGTATCAGAGACACAGAACTGTAGTGTGCTACCAAATCA 2647
        |||||||| |||| || | ||||||| | ||||||| | ||||||||
hk05395  665 GAACCTCTTGATGTGACAAAAACACAGACTTTTAGTGTGGTGCCAAATCA 714
        E P L D V T K T Q T F S V V P N Q 

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
        D K T H E I M K L L A V G T S E I
mia12084 2648 GGACAAAACCCATGAGATAATGAAGCTTTTGGCAGTTGGAACTTCAGAAA 2697
        |||||||  ||||||||||||||||| || ||||||||||||||||||
hk05395  715 AGACAAAAATAATGAGATAATGAAGCTTCTGACAGTTGGAACTTCAGAAA 764
        D K N N E I M K L L T V G T S E I

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
         S P Q A I D P H A E G Q I G Q M 
mia12084 2698 TTTCTCCTCAAGCCATTGACCCACATGCTGAAGGGCAGATAGGCCAGATG 2747
        ||||| |  || |||||||||||||| |||||| ||||||||||| ||
hk05395  765 TTTCTTCCAGAGACATTGACCCACATGTTGAAGGTCAGATAGGCCAAGTG 814
         S S R D I D P H V E G Q I G Q V 

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
        A A M Q K N K L F K D D G I Q S E 
mia12084 2748 GCAGCAATGCAGAAAAATAAGCTATTTAAAGATGATGGTATTCAGAGTGA 2797
        |||| |||||| ||||||||| ||| ||| ||||||| ||  ||||||
hk05395  815 GCAGAAATGCAAAAAAATAAGATATCTAAGGATGATGACATCATGAGTGA 864
        A E M Q K N K I S K D D D I M S E 

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
        S L P R Q Q G D L S A F L H Q E G
mia12084 2798 AAGCTTGCCAAGGCAGCAGGGAGACCTCTCTGCTTTTTTGCACCAAGAGG 2847
        | ||||||| | || || |||||||||||| ||||||||||||||||||
hk05395  865 AGACTTGCCAGGTCATCAAGGAGACCTCTCTACTTTTTTGCACCAAGAGG 914
        D L P G H Q G D L S T F L H Q E G

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
         K R E K V V P R N G E L Y H C V 
mia12084 2848 GTAAGAGAGAGAAAGTTGTCCCTAGAAATGGAGAGCTCTATCATTGTGTC 2897
        | |||||||||||| |  ||||||||||||||| || | ||||||||| 
hk05395  915 GCAAGAGAGAGAAAATCACCCCTAGAAATGGAGAACTATTTCATTGTGTT 964
         K R E K I T P R N G E L F H C V 

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
        S E N E H G P P T R K D M L R S S 
mia12084 2898 TCAGAGAATGAGCATGGTCCTCCTACTCGGAAGGACATGCTCCGGTCATC 2947
        ||||||||||| |||||| | || || |||||||| ||| | |||||||
hk05395  965 TCAGAGAATGAACATGGTGCCCCAACCCGGAAGGATATGGTTAGGTCATC 1014
        S E N E H G A P T R K D M V R S S 

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
        F V T R H S R I P V L A Q E I D S
mia12084 2948 CTTTGTGACCAGGCACAGCCGGATCCCTGTTTTAGCACAAGAAATAGACT 2997
        |||||| || || |||||||| |||||||||||||||||||| |||||||
hk05395  1015 CTTTGTAACTAGACACAGCCGAATCCCTGTTTTAGCACAAGAGATAGACT 1064
        F V T R H S R I P V L A Q E I D S

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
         T F E S S S A I S A K E K L L Q 
mia12084 2998 CAACTTTTGAATCATCCTCTGCTATTTCTGCAAAAGAAAAGCTTCTACAG 3047
        ||||||| |||||||||||| | ||||||||||||||||||| || || 
hk05395  1065 CAACTTTGGAATCATCCTCTCCAGTTTCTGCAAAAGAAAAGCTCCTCCAA 1114
         T L E S S S P V S A K E K L L Q 

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
        K K A Y Q P E I V K L L V E K R Q 
mia12084 3048 AAGAAAGCCTATCAGCCAGAAATAGTCAAACTTCTTGTAGAAAAAAGGCA 3097
        |||||||||||||||||||| ||||||| ||||| || |||||||| ||
hk05395  1115 AAGAAAGCCTATCAGCCAGACCTAGTCAAGCTTCTGGTGGAAAAAAGACA 1164
        K K A Y Q P D L V K L L V E K R Q 

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
        F K S F L G D L S S A S D K L I E
mia12084 3098 GTTCAAGTCTTTCCTGGGAGACCTCTCAAGTGCCTCTGATAAGCTGATAG 3147
        |||||||| ||||| || ||||||||||||||||||||||| || |||
hk05395  1165 ATTCAAGTCCTTCCTTGGCGACCTCTCAAGTGCCTCTGATAAATTGCTAG 1214
        F K S F L G D L S S A S D K L L E

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
         E K L A A V P V P F S E E E V F 
mia12084 3148 AGGAGAAACTAGCCGCTGTTCCAGTCCCTTTTTCTGAGGAGGAAGTCTTC 3197
        ||||||||||||| ||||||| | || |||| |||||||||||| ||
hk05395  1215 AGGAGAAACTAGCTACTGTTCCTGCTCCCTTTTGTGAGGAGGAAGTGCTC 1264
         E K L A T V P A P F C E E E V L 

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
        A P F S R L A A D S H L S R S V E 
mia12084 3198 GCTCCCTTTTCTAGACTGGCAGCAGATTCCCACCTGAGTAGATCAGTTGA 3247
        |||||||||| |||||| ||| |||||| ||||||||||| |||| |||
hk05395  1265 ACTCCCTTTTCAAGACTGACAGTAGATTCTCACCTGAGTAGGTCAGCTGA 1314
        T P F S R L T V D S H L S R S A E 

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
        D S F L S P I I S Q A R K S K I P
mia12084 3248 AGATAGCTTTCTGTCACCCATCATCTCCCAGGCTAGAAAGAGCAAGATTC 3297
        ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||| ||||
hk05395  1315 AGATAGCTTTCTGTCACCCATCATCTCCCAGTCTAGAAAGAGCAAAATTC 1364
        D S F L S P I I S Q S R K S K I P

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
         R P V S W V S T D Q I N G S A S 
mia12084 3298 CAAGGCCAGTATCCTGGGTCAGCACAGATCAAATTAATGGCTCCGCTTCA 3347
        |||||||||| || ||||||| ||||||||| | ||| |||| |||| 
hk05395  1365 CAAGGCCAGTTTCATGGGTCAACACAGATCAGGTCAATAGCTCAACTTCG 1414
         R P V S W V N T D Q V N S S T S 

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
        P Q F L P R P P P G K P P V R P G 
mia12084 3348 CCTCAGTTCTTGCCTCGGCCACCACCAGGAAAGCCACCAGTCAGGCCTGG 3397
        |||||||||| ||||||||||||||||||||||||||  ||||||||
hk05395  1415 TCTCAGTTCTTTCCTCGGCCACCACCAGGAAAGCCACCCACGAGGCCTGG 1464
        S Q F F P R P P P G K P P T R P G 

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
        V E A R P       G S Y      I A 
mia12084 3398 AGTAGAAGCCAGACCCGGGTCTCCTCAGGCAGTTCATCTTATCACATTGC 3447
        |||||||||||| |      | |||| |     | | | 
hk05395  1465 AGTAGAAGCCAGGC...........TACGCAGAT.........ATAAAGT 1494
        V E A R L       R R Y      K V 

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
        P G A R K S E K G A S P        
mia12084 3448 TCCAGGGGCCAGGAAATCAGAGAAAGGCGCCTCGCCGCCCTGCAGGCCTG 3497
        | ||||  || || || ||  || |  |  |       
hk05395  1495 CCTAGGGAGTAGTAACTCCGACTCAGACCTTTTCTC.............. 1530
        L G S S N S D S D L F S        

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
                    R Q S P T P Q   
mia12084 3498 GCTGGCTGGGCAGATCTTCCCGGGCCGCCAGAGCCCCACCCCTCAAGGAC 3547
                    ||||| | || | | ||||  
hk05395  1531 ........................CCGCCTGGCCCAAATTCTTCAA.... 1552
                    R L A Q I L Q   

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
mia12084 3548 CCGCCCCGTCGTCCAACGGTCGATCCCGGTCGCCGGCTCCGCCCCTCCCG 3597
                                 
hk05395  1553 .................................................. 1553

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
mia12084 3598 GCTGCCCGTGGCGCGAGTGCGCCTGCTCAGTAGCCTCAGAGCGCCTGCAC 3647
                                 
hk05395  1553 .................................................. 1553

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
mia12084 3648 AGGGATGGCGGCCGTTTTAGAGTCGCTGCTGCGCGAAGAGGTGCCGGTCG 3697
                                 
hk05395  1553 .................................................. 1553

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
                D R A Q H P    R R I A 
mia12084 3698 CAGCCGCCGTGCGGTGGATCGCGCGCAGCACCCCGAGTTCGGAGGATAGC 3747
                || | | ||| | |||   ||||| |  |
hk05395  1553 ................AATGGATCTCAGAAACCC.....CGGAGCACTAC 1581
                N G S Q K P    R S T T 

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
        P R                       
mia12084 3748 TCCGAGGTGGCCGCTCTGAGCGCACTTCGGCCTCTGCGGAAGGAATTCGT 3797
        || | |                      
hk05395  1582 TCAGTG............................................ 1587
        Q C                       

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
                       S S R V L P Q
mia12084 3798 GCCGTTCCTGCTGAACTTCCTGAGGGAGCAGAGCAGCCGGGTCCTCCCGC 3847
                       | || | |   || |
hk05395  1588 ..............................CAAGAGTCCAGGATCTCCTC 1607
                       K S P G S P H

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
         G P S T P A K T P V A     P C Q 
mia12084 3848 AGGGCCCCTCAACCCCCGCCAAGACCCCAGTCGCCTCGGCAGCCTTGCCA 3897
        |  ||  ||| || |||||| ||||| | |    ||| || 
hk05395  1608 ACAATCCAAAAACACCACCCAAGAGTCCAGTTGTC.......CCTCGCAG 1650
         N P K T P P K S P V V     P R R 

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
        R G R G P R H G V A V G R A A S F
mia12084 3898 GCGAGGCAGGGGGCCCCGGCACGGGGTGGCCGTGGGGCGCGCAGCCAGCT 3947
        | |  ||| |  | | |  |   || ||  ||| | | || |
hk05395  1651 GAGTCCCAGTGCCTCTCCTCGAAGCTCATCCTTGCCTCGCACGTCTAGTT 1700
        S P S A S P R S S S L P R T S S S

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
         S                        
mia12084 3948 TTTCCCTGCAGCCGAGCCCCTCAGCGCCGCCGCCGAGGCACCTCTGGCCC 3997
         ||                       
hk05395  1701 CCTC.............................................. 1704
         S                        

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
mia12084 3998 GCCGTGCGGGCCGCAGGCGGGGTCCGGGACCGGGGCCGTCCCGCGAACGA 4047
                                 
hk05395  1705 .................................................. 1705

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
                                P 
mia12084 4048 GGCGGTCGGGGCTCCGGGGCCGCGGAGGAGGGGGCGAGTGGCGAGAGCCC 4097
                                ||
hk05395  1705 ...............................................ACC 1707
                                P 

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
        P W A G             Q P W Q P 
mia12084 4098 GCCTTGGGCCGGAGGCCGGAAGCCTAAGGGCTCAGGCAGCCCTGGCAGCC 4147
         || |||| |||            | ||||  ||  
hk05395  1708 ATCTAGGGCTGGA.......................CGGCCCCACCATGA 1734
        S R A G             R P H H D 

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
        Q                    R S S 
mia12084 4148 CCAGACTGTCGCTCTCTGATCCGCCAAACCTCAGCAACTTGGAGGAGTTC 4197
        ||||                   ||||||||
hk05395  1735 CCAG......................................AGGAGTTC 1746
        Q                    R S S 

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
        L P Y           A G R T K    
mia12084 4198 CCTCCCGTAGGCACCGTTCCTCCGGGCTCTGCAGGCAGAACGAAGCCTTC 4247
         ||| |          |  || |||| |||   
hk05395  1747 GTCCCCACA....................TCTGGGGAGAAGCAAG..... 1771
        S P H           L G R S K    

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
mia12084 4248 TCGAAGGATCAACCCAACTCCGGTGAGCGAAGAGCGGTCACTGTCCAAGC 4297
                                 
hk05395  1772 .................................................. 1772

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
              S P H P Q S A V S       
mia12084 4298 CCAAGACCTGCTTCACCTCACCCCCAATCAGCTGTGTCCCCAGTTCCCAA 4347
              ||||||| | ||| ||||   |||      
hk05395  1772 ............TCACCTCCCAGCCACTCAGGATCTTCC........... 1798
              S P P S H S G S S       

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
                           S P R   
mia12084 4348 CCCTCAACCCTGGACACTAGCCCTTGGGGCCTTGGCCTTCCCCCAGGGTG 4397
                           ||| |||||  
hk05395  1799 ......................................TCCTCCAGG... 1807
                           S S R   

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
        R S L Q E E R E M L R K A R T K Q
mia12084 4398 CAGAAGTCTGCAAGAGGAGCGGGAGATGCTCAGGAAGGCGCGCACCAAGC 4447
        ||    ||| ||||||   | | ||| |||  ||  || 
hk05395  1808 .AGGTCCTGCCAACAGGAGCATTGCAAACCCAGCAAGAATGGCCTGAAAG 1856
        R S C Q Q E H C K P S K N G L K G

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
         S S S H L P H  S P I P E S    
mia12084 4448 AACTCCAGCAGTCACCTACCCCAGCCTCTCCCATCCCAGAATCGGGGTCT 4497
        | ||| |||| | || | ||| ||| ||| | | || |    
hk05395  1857 GA.TCCGGCAGCCTCCACCACCA..CTCAGCCAGCACTAAAAC....... 1896
         S G S L H H H  S A S T K T    

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
          S Q Q D R K P H R R A C R P   
mia12084 4498 CCGGTTCCCAGCAGGACAGGAAACCTCACCGCAGAGCCTGCCGACCCGGC 4547
           ||||  | | || || ||  | | | | | || ||  | 
hk05395  1897 ....CCCCCAAGGGAAGAGTAAGCCAGCCAGTAAACTCAGCAGATAGGAG 1942
          P Q G K S K P A S K L S R *   

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
mia12084 4548 CAGAGTGTCTTCTCGACAGCGCCTGGAGCTGGTAGCCCTTATCTACTCCT 4597
        |  |  | ||||        || ||  | | | ||||
hk05395  1943 CCAGGCTGCATCTC.............TTTGAAAGGTGTGAGATCTTCCT 1979

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
mia12084 4598 CCTGCATTGCTGGTGAGTGAGCGCAAAGGGGGCTGCGGTGGATATGCTTG 4647
        |||                        
hk05395  1980 CCT............................................... 1982

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
mia12084 4648 CAAACTACAGAGTAAGAGAGTAGAGGAGGCGCAGAGCCTTGGCCTGCTTG 4697
                        | | |  || || ||
hk05395  1983 ................................AAACCTGATGCATGTGTG 2000

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
mia12084 4698 TCAGTGGTACGATGGTATGGCATTTCTCTTTATAAACAGAGAACCTAGTA 4747
        ||        ||  ||||| | || ||| |      
hk05395  2001 TC.............CCTGTACTTTCTATGTAAAAAAA............ 2025

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
mia12084 4748 CCAAACCTTTTCTTGGAGCTTTTCTTCGTCCTTCAGCTCCTTACTGCTCG 4797
           |   | || ||| ||||            
hk05395  2026 .......TCAGTGTTGATCTTCTCTT........................ 2044

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
mia12084 4798 GAGAATGGTGGCCACCAAGGACAGTGACCTGGAATCAAGTCAGGGTGCCC 4847
               | || || ||| || ||          
hk05395  2045 .............GCAAAAGAAAGTAACATG................... 2062

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
mia12084 4848 TAGATTCCCTGGACACTCCCCTGTTTCGTAGCATCCATGATTGCGTCTTC 4897
                        ||| || |||    
hk05395  2063 ................................ATCAATTATT........ 2072

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
mia12084 4898 TTTGCAGTGCAAGTTTTGGAGCATCAGTTTCAGGTTCTCTCCTACCTGGA 4947
                                |
hk05395  2073 ................................................TA 2074

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
mia12084 4948 TAAAGGGACCTTAAAGCTGCTGGCTGAGAATGAGCGGCTGCTGTGCTTCT 4997
        |||  ||| | | | || |   |||| | |        
hk05395  2075 TAAGAAGACATAATACATGAT...AAGGAATTACCT.............. 2107

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
mia12084 4998 CACCTGCTCTGCAGGGCCGCCTTCGGGCTGCTTATGAAGGCAGTGTTGCC 5047
              | ||| | | | | | ||| |||  |    
hk05395  2108 ............AAGGCAGGCAGCAAGTAGATTAGGAATCAA........ 2137

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
mia12084 5048 AAGGTCTCCCTCGTGATACCACCCTCTGCTCAGGCTGTCTCCTTCCAGCC 5097
                         |||||  | ||  
hk05395  2138 ...................................TGTCTTTGTACAAGA 2152

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
mia12084 5098 AGAAACTGACAATCGTGCCAACTTCTCCAGTGATCGAGCCTTTCATACTT 5147
        ||                        
hk05395  2153 AG................................................ 2154

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
mia12084 5148 TTAAAAAACAGAGGGATGTGTTCTATGAGGTACTTCGAGAGTGGGAAGAT 5197
         ||||| |||| |        | | | || | | ||| |
hk05395  2155 ..GAAAAATAGAGCAA..............AAATCCAAGGGGGAGAAACT 2188

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
mia12084 5198 CATCACGAGGAACCCAGCTGGGATTTTGAGAAGGGCTTGGGTAGCAGGAT 5247
        ||| | | || | |  |                
hk05395  2189 CATTAAAATGAGCTCTCAT............................... 2207

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
mia12084 5248 CAGAGCCATGATGGGTCAACTTTCAGCAGCCTGCAGCCACAGCCACTTTG 5297
                  ||| ||| ||||         
hk05395  2208 ..................TTTTTAAGCTGCCT.................. 2221

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
mia12084 5298 TCCGCCTTTTCCAAAAACAGCTTCTCCAGATGTGTCAGAGCCCTGGCGGT 5347
            | ||| | |   |  ||| | | ||  |  |
hk05395  2222 .........TTGAAACAAAAGAGTTGAGGATAGGAGATAGAATGGAATTT 2262

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
mia12084 5348 GCTGGGGGATCTGTTCTGGGTGAAGCTCCAGATGTATTGAATATGCTAGG 5397
         ||||| |  | |  | |  |  || | || ||| ||| 
hk05395  2263 TAGGGGGGTTGCCTAATTTTTTTAAGCCTCAATTCAAAGATTAT.ATAGC 2311

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
mia12084 5398 AGCTGACAAACTAGGACGGTTGCGGCAGCTCCAAGAACGGCTGATAGCCC 5447
        |  | |||||                   
hk05395  2312 AAAAGTGAAACT...................................... 2323

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
mia12084 5448 CTCAGAGCAGTGGAGGGCCCTGCCCACCCCCCACATTCCCAGGCTGTCAA 5497
             | |  |  |  || |  || |||||| |||  |
hk05395  2324 ........TCTTGTTTGATATTTTCATTCAAAACTTTCCCACCCTGAAGA 2365

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
mia12084 5498 GGC.TTCTTCAGGGATTTCATCATGAGTGCCAGCAGCTTCCATTTTAATC 5546
        | | || |||| ||| || ||             
hk05395  2366 GTCATTGATCAGATATTAGATTAT.......................... 2389

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
mia12084 5547 AGCACCTCATGGATAGTTTAAGTTTAAAGATTCGGGAGCTCAATGGCCTT 5596
                                 
hk05395  2390 .................................................. 2390

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
mia12084 5597 CGCCTGCCTCAGCACGAGCCTGGTGATGAAGATGGGGAGTCAGACATGGA 5646
                           | ||| |  
hk05395  2390 ......................................ATAAGAAGTCTG 2401

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
mia12084 5647 CTGGCAGGGTGAACGGAGGCAATTTGCTGTAGTGCTTCTTAGTCTTAGAC 5696
        || ||||| |          ||| | |  | || | |
hk05395  2402 TTGCCAGGGAG.................CCAGTATTCATGTATATTTGGC 2434

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
mia12084 5697 TTTTGGCTAAATTTCTGGGCTTTGTGGCTTTCCTGCCATACCGGGGACAT 5746
        || || | ||||| | ||           |  ||
hk05395  2435 TTGTGTGTTTATTTCGTGTATT......................GAGAAT 2462

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
mia12084 5747 GAACCACCCCCGACCCGTGAGCTTCAGGACTCTATTCTGGCCCTCAGGAG 5796
        ||||              || | ||  |||||  
hk05395  2463 GAAC.........................ACCTTTACTTTGCCTCA.TTC 2486

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
mia12084 5797 CCAGGTCCCTCCTGTTCTGGATATACGGGCTTTGCTGCAGCAGGGATTGT 5846
        | || ||||||  ||||| | |  ||| | |   ||| |
hk05395  2487 CTAGTACCCTCC....CTGGAGTTCAGATTTTTTTTTAA.....AATTTT 2527

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
mia12084 5847 GGGCCCGTCGGGCAGTGCTCACTGTGCCCTGGCTGGTAGAATTCCTCTCT 5896
        |           | || | | ||| | ||| |||| 
hk05395  2528 G.....................TATGTCTCGTCTGATTCAATCTCTCTGC 2556

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
mia12084 5897 TTTGCTGACCACATTGTCCCCTTGCTGGACTATTACCGGAGTGTCTTTAC 5946
        ||| |                    |||| 
hk05395  2557 TTTTAT.......................................TTTAT 2567

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
mia12084 5947 TCTCCTGCTGCGCTTACATCGGAGTTTGGTCTTATCAAAGGAGAATGAAG 5996
         ||||                      
hk05395  2568 GGTCCT............................................ 2573

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
mia12084 5997 GAGAGATGTGCTTCCTGAATAAGCTGCTGCTGCTTGCTGTCCTGGGCTGG 6046
         || ||| || | |  | | || | ||   ||  | | 
hk05395  2574 ...AGTTGTACTATCAAATCCAATTACTTTTTTTTAGGTCCCCCTGATTT 2620

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
mia12084 6047 CTTTTCCAGATACCTACAGTTCCTGAGGACTTATTCTTTCTAGAAGATGG 6096
        ||||  | | | | ||||| | |  |||  |||  | ||  
hk05395  2621 TTTTTTTTTAGAGCAAGAGTTCTTAACATATTACATTTTTATTATGA... 2667

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
mia12084 6097 TCAGGTAGATGCCTTTGAGGTGACTACAACTGCTTCAGAGCATGGTTTGG 6146
                   | | ||   | ||  | ||  | 
hk05395  2668 ......................AAAATAAGAAAGTTAGGTAAAGGAAAGA 2695

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
mia12084 6147 ACAGTGTACCTGTTGTGGACCAGCAGCTGTTATATACCTGTTGCCCCTAC 6196
        | ||| || ||                    
hk05395  2696 AAAGTCTAACT....................................... 2706

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
mia12084 6197 ATTGGAGAGCTCCGGAAACTGCTTGCTTCCTGGGTTTCAGGAAGCAGTGG 6246
          ||||||     ||||  | | |  || ||| |  |
hk05395  2707 .....AGAGCTATTTTGCAGGCTTTAGTGTTTAGGGAGAGAAAGAAAGTG 2751

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
mia12084 6247 GCGGAGTGGAGGCTTTGTGAGGAAAATCACTCCCACTACCACCAGCAGCC 6296
         ||   || |||                  
hk05395  2752 TGGGTTAATAGCCTT................................... 2766

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
mia12084 6297 TGGGAGCCCTGCCTCTCCAGACCAGCCAGGGGCTGCAGGCTCAACTTGCT 6346
                  | || || | |||  ||| ||  |
hk05395  2767 .....................CAAGATAGAAGATGCCCTTTCATCTCTGT 2795

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
mia12084 6347 GAGGCCTTTTTCCACAACCAGCCACCCTCCCTGCGCAGGACTGTAGAATT 6396
        | | | |               || ||||| 
hk05395  2796 TAAGTGTCCT.............................CCTTTAGAAAC 2816

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
mia12084 6397 TGTGGCAGAAAGAATTGGATCAAACTGTGTCAAACACATCAAGGCGACAC 6446
        |  | |||| ||         |||| | ||     
hk05395  2817 TTGAGTAGAAGGA..................AAACTGACCA......... 2839

     6451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6500
mia12084 6447 TGGTAGCAGATTTGGTGCATCAAGCAGAGTCACTTCTTCAGGAGCAGCTG 6496
                   || ||| |  | ||| ||     
hk05395  2840 .....................GAGTAGACTGCTTCCTTAAG......... 2859

     6501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6550
mia12084 6497 GTGGCACGGGGACAGGAAGGGGGAGATCCAGCACAGCTTTTGGAATCCTT 6546
                          ||| ||| ||| 
hk05395  2860 ...................................TCTTCTGGGTTCCAA 2874

     6551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6600
mia12084 6547 GTG.TTCTCAACTCTGCCCCCATGGGGCCCAAGCATTGACCCAGGGGCGG 6595
        || || | | || || ||| |             
hk05395  2875 CTGTTTGTAATATCAGCATCCAAG.......................... 2898

     6601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6650
mia12084 6596 GAGTTCTGCCAAAGGAAGAGCCCCACCGCTGTGCGAGCACTGTTACCAGA 6645
                            || ||| || 
hk05395  2899 .......................................ATGATACGAGG 2909

     6651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6700
mia12084 6646 GGAGACCCCAGCTGCTGTTCTAAGCAGTGCAGAGAACATTGCTGTGGGGC 6695
        | || |  |||             |||  || | 
hk05395  2910 GAAGCACAATGCT.........................TTGGACTGTGAT 2934

     6701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6750
mia12084 6696 TTGCGACAGAGAAAGCCTGCTCTTGGTTGTCAGCCAACATCACAGCGCTG 6745
        ||| ||  |||||                  
hk05395  2935 TTGAGATTTAGAAA.................................... 2948

     6751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6800
mia12084 6746 ATTAGAAGGGAAGTGAAAGCAGCCGTGAGTCGCATGCTACGAGCCCAGGG 6795
                                 
hk05395  2949 .................................................. 2949

     6801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6850
mia12084 6796 TCCTGAGCCAACTGCCCGGGTGGAGCGGAGGGGCTGCTCCCGAGCCTGAT 6845
                                 
hk05395  2949 .................................................. 2949

     6851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6900
mia12084 6846 GTGCTCTCCCTGGCGGCCGGGCCTCGGGACCCTGAGGAGGGAGTTTCCCC 6895
                                 
hk05395  2949 .................................................. 2949

     6901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6950
mia12084 6896 AGAGCATCTGGAACAGCTTCTAAACCAGATGGGCCAGTCACTGCGATGCC 6945
                  |||| ||||   | | |     
hk05395  2949 ....................TAAATTAGATATATTATTGA.......... 2968

     6951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7000
mia12084 6946 GCCAGTTCCTGTGCCCAACTGCTGAGCAGCATCTGGCCAAGTGCTCTGTA 6995
                  ||| || | | ||  |  || | | ||
hk05395  2969 ...................GGCTTAGAATCCTCAAACTTTGTATTTTATA 2999

     7001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7050
mia12084 6996 GAGTTGGCTTCCCTTCTAGTTGCAGACCAGATCCCCATCTTAGGGCCCCC 7045
        | || ||                     
hk05395  3000 CATTTAGC.......................................... 3007

     7051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7100
mia12084 7046 AACACAGCACAGGCTGGAGCGAGGACACGCTCGGAGGCTTCTACATATGC 7095
                             ||   
hk05395  3008 ...........................................CAATAAG 3014

     7101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7150
mia12084 7096 TGCTTTCCTTGTGGAAGGATGACTTCCAGGGGCCAGTTCCATTACAGCTT 7145
         ||  | |||  || | ||  |   | ||| || |  |
hk05395  3015 GAATTAATATCTGGGGAAATAAATTTAGGCAAATATTTCTTTTTTAATGT 3064

     7151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7200
mia12084 7146 CTACTTAGCCCAAGAAATGTAGGGCTTCTGGCAGATACTAGGCCAAGAGA 7195
        | ||| |       ||||||   | ||| ||| | 
hk05395  3065 TTTATTACC.............TGCTTCTCCTGTGTTTTAGTTCAACATT 3101

     7201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7250
mia12084 7196 GTGGGATCTGCTGTTGTTCTTACTCCGGGAGCTGGTAGAAAAGGATCTCA 7245
         || |||   || | ||         | | ||||||
hk05395  3102 TGGGCTTCTTGGCCTGATTTT.................CATACAATCTCA 3134

     7251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7300
mia12084 7246 TGGGACATCTGGAGATAGAAGCCTGCTTAGGCCGCCTTAATGAGGCCCAG 7295
                     ||| | || ||| ||||  | 
hk05395  3135 ........................ATTTACGAAGCTGTAAAGAGGAAGA. 3159

     7301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7350
mia12084 7296 TGGCCAGGGGACTTCTCAGAAGAATTGTCAACACTGTTTCGCTTGTTCCT 7345
                             |||||| 
hk05395  3160 .......................................TATTTGTTCTA 3170

     7351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7400
mia12084 7346 AGCTGAGCCCCATCTGCTAGAACCCCAGCTAAGAGCTTGTGAACTTATGC 7395
        | || | | | ||| ||| | | |           
hk05395  3171 ATCTCA..CTCTTCTAATAGGAATCAGG...................... 3196

     7401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7450
mia12084 7396 AACCAAACCGAGGGACAGTACTGGCCCAAAGCTAGGGCTAGGAAGCAGCC 7445
                     ||||  | | ||| | |  
hk05395  3197 ..........................CAAATGAAAGTCTACCAGACTTTT 3220

     7451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7500
mia12084 7446 CTCTTGGGCATGTCACCAGAACCTGCCTCCTGTGCCTCAGGAGGAGCCTC 7495
          |||||                     
hk05395  3221 AAAATGGGC......................................... 3229

     7501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7550
mia12084 7496 AAGACCCCACTGCACGCCTTGTTGGGGCAAGAGTGTCCAGGTGTGTAACC 7545
                   ||   | | | || |||||| |  
hk05395  3230 ......................TGTTTTTATACTCTCTAGGTGTTT.... 3253

     7551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7600
mia12084 7546 GGGCTTGCTGCTCCTAAGTGAAGGAAGTGTGTTGCTTCAAGCATCCAGAC 7595
                     |||||||   | |    
hk05395  3254 ...........................TGTGTTGTAAAGACC........ 3268

     7601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7650
mia12084 7596 ACCGGCCCGCCTCAACACCTGAGATCTAGAGGAAGGAGAACCTGATTCAG 7645
                                 
hk05395  3269 .................................................. 3269

     7651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7700
mia12084 7646 AGTCACAGTGGAAAAGCCCAGAGACTCCGATCTTGGAACAGAAGGGCTGG 7695
                                 
hk05395  3269 .................................................. 3269

     7701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7750
mia12084 7696 CGTTTTTAATCCAGCTAAAAGAAATGCGTGTGCTGATCAATGTATTTCGA 7745
           | || || | |  |||| || ||||        
hk05395  3269 ......TTATTAAGGTCAGGTAAATTGGTCTGCT................ 3296

     7751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7800
mia12084 7746 GCCTCAAGTTGCTATCCCAGCATCTCTTAAAACTGTGGTTCTGAGAAATC 7795
                   || || ||| |  ||||  ||  
hk05395  3297 .....................TGCTGTTGAAATTTGCCTTCTAGCAA... 3322

     7801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7850
mia12084 7796 TTAATAGGCAAAGAACTTCTGCTTGTGAGAAAGTTGACAAACATGGATTT 7845
                           | | |||  ||
hk05395  3323 ......................................ACATATGTGCTT 3334

     7851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7900
mia12084 7846 GGAAGTCTACCTTTTCTTGTGTCCAGAAGCTGGACTATCACCCTTATCCC 7895
          | ||||| | ||  | | || ||          
hk05395  3335 TCTGTTTGACCTTGTGTTTGCTGCCAAACCT................... 3365

     7901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7950
mia12084 7896 CAAATATTGACAGCCAATAAGGTAGGACTCGCCTAAGTGAAACTTGGTCT 7945
               |||| || | | |    | |||||    
hk05395  3366 ...............AATACAGTTGAATT.......GGGAAAC....... 3386

     7951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8000
mia12084 7946 TCTATGGACCGTCACCTCTTTGCAGGGAACTAGTCAGACCAAGCCTGATG 7995
                                 
hk05395  3387 .................................................. 3387

     8001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8050
mia12084 7996 TAGAAAATCTAAGGGGCTTGGGCTTTTTTAAAATAAAACTTTTAACAAGG 8045
                                 
hk05395  3387 .................................................. 3387

     8051 - 8051
mia12084 8046 T 8046
        
hk05395  3387 . 3387