Comparison of KIAA cDNA sequences between mouse and human (KIAA1380)

<<Original sequence data>>

mouse mKIAA1380 (meg02309)   length:  8379 bp, CDS:  312 - 7598
human  KIAA1380 (fj05118)   length:  4614 bp, CDS:   2 - 3799

In this page, the longest coding region predicted by GeneMark
was assigned as CDS for each of mouse and human KIAA cDNAs.
They were colored in green. When the CDS positions were not identical
on the aligned sequences between mouse and human cDNAs, mouse cDNA
sequence was translated based on the human CDS information.
The amino acid sequence produced here may not be identical to the
protein sequence deduced (see Description).


<<Aligned sequence information>>

----------------------------------------------------------
      region   #match #mismatch %diff
----------------------------------------------------------
DNA

5'UTR:  3800 - 3800    0    1   100.0
 CDS:  3801 - 7604  3267   529   13.9
3'UTR:  7605 - 8425   721    61   7.8

amino acid

 CDS:  3801 - 7604  1083   183   14.5
----------------------------------------------------------


<<Alignment>>

       1 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 50
meg02309   1 TTGTAATCCGCAGCACTGCCAGGGCTGAGCCGGGCAGACAGAAAATCGTC 50
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      51 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 100
meg02309  51 ATTTGCTGCTCACAGGCTTGTTAGGTTACAGCCTCTGCTTCGTTCTGTGG 100
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 150
meg02309  101 TCTTGGCTTTTCTTCCTATACAATGACGGCGCTGCAAGTGAGCTCAGAAA 150
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 200
meg02309  151 TGCTTGGTTTGAAAGCCATTTGCCTGTGATTGTTTTTGAAGACTAAAGAA 200
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 250
meg02309  201 GTATTTATGCTCGATTAAAAAAATACTGCTCACGAACAAAATGAAATGCC 250
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 300
meg02309  251 AGCTATATTTACTGACCTTTAAAGCCTTGGCTTGGATTGCTGAGATTTAA 300
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 350
meg02309  301 AGATACTTTAAAATTCTCAAGAACTAAGTACGACCTTCAAACCATTGGTT 350
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 400
meg02309  351 GAAAATAGTATACCTAGTTCTATCACTGCAGTAGAATTCCTTATAGATAA 400
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 450
meg02309  401 GCAACTGGATTTTTTAACAGAAGATAGTGCCTTTCAGCCATACCAGGACG 450
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 500
meg02309  451 ACATAGACAGCTTAAAGCCCGTACTCAGGGACAACCCACAGCTGCACGCG 500
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 550
meg02309  501 GAAGTGAAAGTCTGGGTGAAGGAACAGAAGGTCCAGGAGATTTTTATGCA 550
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 600
meg02309  551 AGGTCCTTATTCATTAAATGGATACAGAGTGAGAGTCTATAGACAAGATT 600
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 650
meg02309  601 CTGCCACCCAGTGGTTTACTGGCATAATTACTCATCATGATCTCTTCACC 650
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 700
meg02309  651 CGCACCATGATCGTTATGAATGATCAGGTACTAGAACCACAGAATGTCGA 700
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 750
meg02309  701 TCCTTCTATGGTTCAAATGACCTTTCTAGATGATGTCGTTCACTCTTTGT 750
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 800
meg02309  751 TAAAAGGTGAAAATATTGGCATTACATCACGGCGAAGGTCTCGTGCCAGT 800
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 850
meg02309  801 CAAAATATCAGCACTGTTCACGGTCATTATACACGTGCTCAAGCAAATAG 850
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 900
meg02309  851 TCCCAGACCAGCAATGAACTCTCAAGCTGCTGTACCAAAACAGAACACAC 900
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 950
meg02309  901 ACCAGCAACAGCAACAAAGAAGTATTCGTCCAAATAAGAGGAAGGGTTCA 950
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

      951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1000
meg02309  951 GATAGCAGCATACCCGATGAAGAGAAGATGAAGGAAGATAAATATGATTG 1000
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1050
meg02309 1001 TGTATCACGAGGAGAAAATCCTAAAGGTAAGAACAAGCACGTGGTGACAA 1050
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1100
meg02309 1051 AACGGCGGAAACCTGAGGAGGCCGAGAAGAGGCTGAGCATGAAAAGGCTC 1100
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1150
meg02309 1101 CGGACAGACAATGCCTCTGACGCCTCCGAGAGCAGTGACGCAGAGAGCTC 1150
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1200
meg02309 1151 CAGCAAGAGAGTGACTGAGACTTCCTCCTCTGAACCAATGCCAGAGTATG 1200
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1250
meg02309 1201 AACCGAAAAATAAAGTCACCTCAAAGGTAAATGGAGAGGAGGGACAGTCC 1250
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1300
meg02309 1251 CAGGCTGCTGAAGAGGCAGGAGAAGAGACCCTGATAGATACTCGGCCTCC 1300
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1350
meg02309 1301 CTGGGACCAGATGCAGGAAGATAAAAACCACAACGAAGGGGAGAAGCCCA 1350
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1400
meg02309 1351 AGTCCACGGACAGCCACCTTCAAGACAAAATGACTCTCCGTTCATCTGAG 1400
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1450
meg02309 1401 CAAGCCACAGTTGCTGACCACAATTCTAATGATTCAGTCCTTCAAGAATG 1450
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1500
meg02309 1451 CAATGTGGAAAACCAACGCACAGTGGAATTATTACCAAAGGACAGGTTAG 1500
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1550
meg02309 1501 TGTCCAGAACACCGACACCCAAATGTGTTACGGATATCAAGAACGACACT 1550
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1600
meg02309 1551 CATTCTGAGAGGGCGGCTCAGGAAAATTTAAATACTTTTGGCCTCCAGAC 1600
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1650
meg02309 1601 ACCTGAGAACATGGATCCAAATGTTAGTGATTCCAAACATTCAAATGCTA 1650
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1700
meg02309 1651 AATACCTAGAAACAGCAAAGCAAGATTGTGACCAGAGCTGGGTCAGTGAT 1700
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1750
meg02309 1701 GTAGTGAAAGTGGATTTAACTCAGTCAAGTGTTACAAATGCTCCTTCAGG 1750
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1800
meg02309 1751 AAGTGATAAGCGCGATACGGAGAAAGAGAGAAATCACTATGTCTCATACA 1800
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1850
meg02309 1801 TGTCTTCATTAAGTGCAGTTTCTGTCACAGAGGATCAGCTACATAAACGA 1850
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1900
meg02309 1851 AGTCCACCCCCAGAAACTATAAAAGCTAAACTAACTACTTCAGTAGATAC 1900
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 1950
meg02309 1901 CCAGAAGGCAAAATCCAGTTCTTCACCTGAAGTTGTTAAACCCAAGATCA 1950
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     1951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2000
meg02309 1951 CTCATTCTCCTGATTCTGTGAAGTCTAAAGCTGCTTATGGGAACAGTCAA 2000
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2050
meg02309 2001 GCTGTTGGTGAGCGAAGGCTGGCAAATAAAATAGAGCATGAGTTATCCAG 2050
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2100
meg02309 2051 AGGTAGTTTCCATCCAGTTCCTACTCGAGGCAGTGCTTTGGAAACTACAA 2100
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2150
meg02309 2101 AGAGCCCTCTTATCATTGATAAAAACGAGCACTTCACAGTCTATAGGGAT 2150
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2200
meg02309 2151 CCTGCTCTTATTGGATCAGAAACAGGAGCTAATCACATTTCACCTTTTTT 2200
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2250
meg02309 2201 GAGCCAGCATCCTTTTTCTCTTCATTCCTCATCCCATAGAACCTGTTTAA 2250
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2300
meg02309 2251 ACCCAGGTACCCATCACCCTGCCTTAACGCCAGGACCCCACTTACTAGCT 2300
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2350
meg02309 2301 GGGTCAACTAGTCAAACTCCATTACCTACCATTAACACTCACCCTCTCAC 2350
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2400
meg02309 2351 TAGTGGTCCACACCATCCTGTCCATCACCCTCATTTGCTTCCCACTGTGT 2400
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2450
meg02309 2401 TACCTGGAGTGCCTACTGCCTCTTTACTCGGTGGCCACCCACGTCTAGAG 2450
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2500
meg02309 2451 AGTGCTCATGCAAGCAGCTTGAGCCATTTAGCACTAGCACACCAGCAGCA 2500
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2550
meg02309 2501 GCAACAGTTGTTACAGCACCAGTCACCTCATCTTCTTGGACAAGCCCATC 2550
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2600
meg02309 2551 CTTCCGCTTCATATAATCAGCTTGGACTTTATCCAATTATTTGGCAATAT 2600
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2650
meg02309 2601 CCGAATGGAACACATGCATACTCAGGACTTGGTCTCCCTTCTTCTAAGTG 2650
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2700
meg02309 2651 GGTTCACCCAGAAAATGCAGTTAATGCTGAAGCTTCATTAAGGAGGAATT 2700
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2750
meg02309 2701 CTCCCAGTCCTTGGCTACATCAACCCACTCCTGTGACCTCAGCGGATGGT 2750
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2800
meg02309 2751 ATTGGATTACTTAGTCACATTCCTGTCAGACCTTCCAGTGCAGAGCCTCA 2800
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2850
meg02309 2801 TCGACCTCACAAGATTACAGTGCATTCCAGTCCCCCACTGACAAAGACAT 2850
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2900
meg02309 2851 TAGCAGATCACCACAAAGAAGAATTGGAGAGGAAAGCTTTTATGGAACCA 2900
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 2950
meg02309 2901 TTACGGTCTAATGCATCCACATCAGTAAAAGGTGACCTGGATCTTAATAG 2950
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     2951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3000
meg02309 2951 GTCACAGGCAGGAAAAGATTGTCACTTGCATAGGCATTTTGTGGGTCCAA 3000
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3050
meg02309 3001 GGCCACCCCAGGAGACTGGAGAGAGACTGAACAAATACAAGGAGGAACAT 3050
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3100
meg02309 3051 CGTCGGATTCTTCAGGAGAGTATTGATGTGGCTCCATTTACAACCAAAAT 3100
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3150
meg02309 3101 CAAGGGTCATGAGGTTGAAAGAGAGAATTACTCCAGAGTAGTACCATCAT 3150
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3200
meg02309 3151 CTTCTAGTCCTAAAAGCCATGCTATCAAACAAGATAAAGACGTAGACCGC 3200
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3250
meg02309 3201 TCCGTGTCAGAGATTTATAAGATGAAGCACTCAGTGCCTCAGAGTTTGCC 3250
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3300
meg02309 3251 CCAGAGTAACTACTTCACTACTTTATCTAATAGTGTGGTCAATGAGCCAC 3300
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3350
meg02309 3301 CAAGATCCTACCCATCCAAAGAAGTTTCCAACATTTACACTGAGAAACAA 3350
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3400
meg02309 3351 AATAATAACCTTTCTGCAACAGCCAATCCTCAAACTCATTCTTTTATATC 3400
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3450
meg02309 3401 ATCTCTTTCGAAGCCTCCACCTTTGATTAAACACCAACCAGAAAGTGAAA 3450
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3500
meg02309 3451 GTTTAGTGGGCAAGATACCAGACCATCTTCCCCATCAGAGTGCATCTCAC 3500
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3550
meg02309 3501 TCAGTAACAACGTTCAGAAGTGATTGTCGGAGCCCTACCCATCTGACTGT 3550
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3600
meg02309 3551 TTCTTCTACTAATGCACTCCGCAGCATGCCTGCTCTGCACAGGGCACCAG 3600
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3650
meg02309 3601 TATTCCATCCACCAATCCACCACAGTTTGGAAAGAAAGGAAAGCAGCTAC 3650
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3700
meg02309 3651 AGTAGCCTTTCCCCTCCAACACTGACACCGGTGATGCCAGTAAATGCTGG 3700
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3750
meg02309 3701 TGGCAAAGTTCAAGAATCTCAGAAGCCTCCAACTCTAATTCCTGAGCCAA 3750
                                 
fj05118   1 .................................................. 1

     3751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3800
meg02309 3751 AAGACTCTCAGTCAAATTTTAAGAATTCTTCTGATCAGAGTCTAACGGAA 3800
                                 
fj05118   1 .................................................G 1

     3801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3850
        M W R S N N N L N R E K A E W P V 
meg02309 3801 ATGTGGAGATCTAATAACAACCTCAACAGAGAGAAAGCTGAGTGGCCCGT 3850
        ||||||||| ||||||| ||||||| || ||||||| |||| |||| ||
fj05118   2 ATGTGGAGACCTAATAATAACCTCAGCAAAGAGAAAACTGAATGGCATGT 51
        M W R P N N N L S K E K T E W H V 

     3851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3900
        E K S S G K S Q A A V A S V I V R
meg02309 3851 GGAAAAGAGTAGTGGAAAGTCCCAGGCTGCTGTGGCATCTGTCATTGTTC 3900
        ||| || || || ||||||| ||||||||| |||||||||||||||| |
fj05118   52 GGAGAAAAGCAGCGGAAAGTTACAGGCTGCTATGGCATCTGTCATTGTGC 101
        E K S S G K L Q A A M A S V I V R

     3901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 3950
         P P S S T K V D S V P S V P L A 
meg02309 3901 GTCCACCTTCTAGTACAAAAGTTGATAGTGTGCCATCTGTACCATTAGCT 3950
        ||||| |||||||||||||| ||||||| ||||| | | | ||||||
fj05118  102 GTCCATCTTCTAGTACAAAAACTGATAGTATGCCAGCAATGCAGTTAGCT 151
         P S S S T K T D S M P A M Q L A 

     3951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4000
        S K D R V C E R S S S G A N K T D 
meg02309 3951 TCCAAAGATCGAGTTTGTGAAAGATCTTCATCTGGGGCAAATAAAACAGA 4000
        || |||||||||||| |||||||||||||| |||||||| ||||||||||
fj05118  152 TCTAAAGATCGAGTTAGTGAAAGATCTTCAGCTGGGGCACATAAAACAGA 201
        S K D R V S E R S S A G A H K T D 

     4001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4050
        Y L K -   E A G E T G R I I L P N
meg02309 4001 TTACCTCAAAC...CAGAAGCCGGAGAGACTGGAAGAATTATTCTACCAA 4047
        || ||||||||  ||||||||||||| ||||||||||| ||| | ||||
fj05118  202 TTGCCTCAAACTAGCAGAAGCCGGAGAAACTGGAAGAATCATTTTGCCAA 251
        C L K L A E A G E T G R I I L P N

     4051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4100
         V N L E S A H V K S E K N F E A 
meg02309 4048 ATGTGAATTTAGAAAGTGCTCATGTGAAATCTGAAAAAAACTTTGAAGCT 4097
        ||||||||| ||| |||| |||  |||||||||||||||||| | |||
fj05118  252 ATGTGAATTCAGACAGTGTTCACACAAAATCTGAAAAAAACTTTCAGGCT 301
         V N S D S V H T K S E K N F Q A 

     4101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4150
        V S Q G N V P V S V M S A V N V V 
meg02309 4098 GTCTCCCAGGGCAACGTTCCTGTTTCAGTCATGTCTGCTGTAAATGTAGT 4147
        ||||| ||||||| |||||  ||||||||||||||||||||||  |
fj05118  302 GTCTCACAGGGCAGTGTTCCCAGTTCAGTCATGTCTGCTGTAAATACGAT 351
        V S Q G S V P S S V M S A V N T M 

     4151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4200
        S T T K A D V F T S A A T T T S V
meg02309 4148 CTCTACTACCAAAGCAGATGTGTTCACATCTGCTGCCACTACCACCAGTG 4197
        | || ||||||| | ||||| |||||||||||||| ||| |||||||
fj05118  352 GTGTAATACCAAAACGGATGTAATCACATCTGCTGCCGATACTACCAGTG 401
        C N T K T D V I T S A A D T T S V

     4201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4250
         S S L S S A E T S Y S L S N T I 
meg02309 4198 TCTCCAGCTTGAGTAGTGCAGAAACAAGTTATTCTTTATCAAATACCATT 4247
        | ||||||| | || || ||||| || || ||||||||||||||||||
fj05118  402 TTTCCAGCTGGGGTGGTTCAGAAGTAATTTCCTCTTTATCAAATACCATT 451
         S S W G G S E V I S S L S N T I 

     4251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4300
        S A S T P F E C T S S K S   V S Q 
meg02309 4248 TCGGCCTCTACACCCTTCGAATGTACTTCTTCAAAAAGTGTTGTTAGTCA 4297
        | |||||||||| | | ||||||  |||||||||||  ||| |||||
fj05118  452 TTGGCCTCTACATCATCAGAATGTGTATCTTCAAAAAG...TGTCAGTCA 498
        L A S T S S E C V S S K S   V S Q 

     4301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4350
        A V A Q A K D C T V S T A V P G T
meg02309 4298 GGCAGTGGCGCAAGCAAAGGACTGCACAGTCAGCACCGCGGTTCCAGGCA 4347
        | ||||||| ||| | | || |||| ||||||||| | | |||| |
fj05118  499 GCCAGTGGCTCAAAAACAAGAATGCAAGGTCAGCACCACAGCACCAGTTA 548
        P V A Q K Q E C K V S T T A P V T

     4351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4400
         L A C S K T G S A V Q P G S G F 
meg02309 4348 CTCTGGCCTGTAGTAAGACAGGAAGTGCTGTTCAGCCCGGCTCTGGCTTC 4397
        | | ||| |||||||||||||||||| |||||| ||| | ||||| |||
fj05118  549 CATTAGCCAGTAGTAAGACAGGAAGTGTTGTTCAACCCAGTTCTGGGTTC 598
         L A S S K T G S V V Q P S S G F 

     4401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4450
        S G T T D F I H L K K H K A A L A 
meg02309 4398 TCAGGCACAACTGATTTTATTCATTTAAAAAAGCACAAGGCAGCGTTGGC 4447
        |||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||| |||||
fj05118  599 TCAGGCACAACTGATTTTATCCATTTAAAAAAGCACAAGGCAGCATTGGC 648
        S G T T D F I H L K K H K A A L A 

     4451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4500
        A A Q F K N S S V S E A E L N T V
meg02309 4448 TGCAGCTCAGTTTAAAAATAGTAGTGTCAGTGAGGCTGAACTTAATACTG 4497
        ||||||||||| ||||| ||||| || ||||||| |||||| |||| || 
fj05118  649 TGCAGCTCAGTATAAAAGTAGTAATGCCAGTGAGACTGAACCTAATGCTA 698
        A A Q Y K S S N A S E T E P N A I

     4501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4550
         R N Q T V A A S L P L D S T M T 
meg02309 4498 TGAGAAATCAGACAGTGGCAGCCTCTCTTCCCCTGGATAGCACCATGACC 4547
        | | |||||||||| | ||||||| ||||| ||||||||||| | | |
fj05118  699 TAAAAAATCAGACACTTTCAGCCTCCCTTCCTCTGGATAGCACTGTAATC 748
         K N Q T L S A S L P L D S T V I 

     4551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4600
        C T A S N K A I S V G N G P A A Q 
meg02309 4548 TGCACTGCAAGTAACAAAGCAATCTCTGTAGGAAATGGGCCAGCAGCCCA 4597
        || | | ||| ||||||||||| ||||||||||||||||| ||| ||||
fj05118  749 TGTAGTACAATTAACAAAGCAAACTCTGTAGGAAATGGGCAAGCTTCCCA 798
        C S T I N K A N S V G N G Q A S Q 

     4601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4650
        S S Q P N Y H T K L K K A W L T R
meg02309 4598 GTCCAGTCAGCCCAACTACCACACTAAACTGAAGAAGGCCTGGCTCACCA 4647
        | | ||||| || |||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||
fj05118  799 GACAAGTCAACCAAACTACCATACTAAACTGAAAAAGGCCTGGCTCACCA 848
        T S Q P N Y H T K L K K A W L T R

     4651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4700
         H S E E D K N T N K M E N S G N 
meg02309 4648 GACATTCAGAAGAAGATAAAAATACTAATAAAATGGAAAATTCAGGGAAT 4697
        |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  849 GACACTCAGAAGAAGATAAAAATACTAATAAAATGGAAAATTCAGGGAAT 898
         H S E E D K N T N K M E N S G N 

     4701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4750
        S V S E I I K P C S V N L I A S T 
meg02309 4698 TCTGTATCCGAAATTATTAAGCCATGTTCTGTCAACTTAATAGCCTCTAC 4747
        |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  899 TCTGTATCAGAAATTATTAAGCCATGTTCTGTCAACTTAATAGCCTCTAC 948
        S V S E I I K P C S V N L I A S T 

     4751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4800
        S N D I E N R A D G R V A V D K Y
meg02309 4748 ATCTAATGATATAGAAAATCGTGCAGATGGCAGAGTCGCTGTAGATAAAT 4797
        ||||| ||||||| ||||| ||| |||| | |  ||  || |||||||
fj05118  949 ATCTAGTGATATACAAAATAGTGTAGATAGTAAGATCATAGTTGATAAAT 998
        S S D I Q N S V D S K I I V D K Y

     4801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4850
         G R D E K V S R R K A K R T Y E 
meg02309 4798 ATGGAAGAGATGAGAAAGTCAGCAGGAGAAAAGCCAAAAGAACTTACGAA 4847
        ||| || |||||| ||||||| |||||||||||||||||||||||| |||
fj05118  999 ATGTAAAAGATGATAAAGTCAACAGGAGAAAAGCCAAAAGAACTTATGAA 1048
         V K D D K V N R R K A K R T Y E 

     4851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4900
        S G S E S G D S D E S E S K S E Q 
meg02309 4848 TCTGGCTCTGAAAGTGGAGACTCAGATGAGAGCGAAAGCAAGTCGGAGCA 4897
        ||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||| |||||
fj05118  1049 TCTGGCTCTGAAAGTGGAGACTCAGATGAAAGTGAAAGCAAGTCAGAGCA 1098
        S G S E S G D S D E S E S K S E Q 

     4901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 4950
        R T K R Q P K P T Y K K K Q N D L
meg02309 4898 GAGGACTAAACGGCAGCCGAAGCCAACTTATAAAAAGAAGCAGAACGACC 4947
        ||||||||| | || || ||||||||||| ||||||||||| || || 
fj05118  1099 AAGGACTAAAAGACAACCTAAGCCAACTTACAAAAAGAAGCAAAATGATT 1148
        R T K R Q P K P T Y K K K Q N D L

     4951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5000
         Q K R K G E V E E D S K P N G V 
meg02309 4948 TGCAGAAGAGGAAAGGCGAGGTCGAAGAGGACTCGAAGCCTAATGGAGTT 4997
        |||| ||||| ||||| || | ||||| || | ||| || |||||||||
fj05118  1149 TGCAAAAGAGAAAAGGTGAAATAGAAGAAGATTTGAAACCCAATGGAGTT 1198
         Q K R K G E I E E D L K P N G V 

     5001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5050
        L S R S A K D K S K L K L Q N S N 
meg02309 4998 CTCAGCAGGAGCGCCAAGGACAAAAGTAAACTGAAGTTGCAGAACAGTAA 5047
        ||||||||||| ||||| || | |||||||||||||||||| | || | 
fj05118  1199 CTCAGCAGGAGTGCCAAAGAAAGAAGTAAACTGAAGTTGCAAAGCAACAG 1248
        L S R S A K E R S K L K L Q S N S 

     5051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5100
        S A G V P R S V L K D W R K V K K
meg02309 5048 TAGCGCTGGCGTTCCTCGTTCCGTGCTGAAAGACTGGCGGAAGGTCAAGA 5097
        ||  ||||| |||||||||| || ||||||| ||||| || |||||||
fj05118  1249 TAATACTGGCATTCCTCGTTCAGTATTGAAAGATTGGCGTAAAGTCAAGA 1298
        N T G I P R S V L K D W R K V K K

     5101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5150
         L K Q T G E S F L Q D D S C C E 
meg02309 5098 AGCTGAAGCAAACTGGAGAATCATTTCTGCAGGATGACTCCTGCTGTGAG 5147
        |||||||||||||||| ||||| ||| | |||||||||||||||||||||
fj05118  1299 AGCTGAAGCAAACTGGGGAATCCTTTTTACAGGATGACTCCTGCTGTGAG 1348
         L K Q T G E S F L Q D D S C C E 

     5151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5200
        I G P N L Q K C R E C R L I R S K 
meg02309 5148 ATAGGTCCCAACTTACAGAAGTGCCGAGAGTGCAGACTTATCCGGAGTAA 5197
        ||||| || || ||||| ||||| ||||| || |||||||| || |||||
fj05118  1349 ATAGGGCCTAATTTACAAAAGTGTCGAGAATGTAGACTTATTCGCAGTAA 1398
        I G P N L Q K C R E C R L I R S K 

     5201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5250
        K G E E S T H S P V F C R F Y Y F
meg02309 5198 GAAGGGGGAAGAATCAACTCACTCACCGGTGTTTTGTAGATTTTACTACT 5247
        || || |||||| || |||||||||| || |||||||||||||||||||
fj05118  1399 AAAAGGAGAAGAACCAGCTCACTCACCAGTATTTTGTAGATTTTACTACT 1448
        K G E E P A H S P V F C R F Y Y F

     5251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5300
         R R L S F S K N G V V R I D G F 
meg02309 5248 TTAGGAGATTGTCCTTTAGTAAGAATGGAGTAGTCAGAATAGATGGTTTC 5297
        |||| | ||||| |||||||| || |||||||| |||||||||||||||
fj05118  1449 TTAGACGGTTGTCATTTAGTAAAAACGGAGTAGTTAGAATAGATGGTTTC 1498
         R R L S F S K N G V V R I D G F 

     5301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5350
        S S P D Q Y D D E A M S L W T H E 
meg02309 5298 TCTTCTCCTGATCAATACGATGATGAAGCCATGAGTTTATGGACCCATGA 5347
        ||||||||||| ||||| ||||||||||| |||||||| ||||| |||||
fj05118  1499 TCTTCTCCTGACCAATATGATGATGAAGCTATGAGTTTGTGGACACATGA 1548
        S S P D Q Y D D E A M S L W T H E 

     5351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5400
        N Y E D D E V D V E T S K Y I L D
meg02309 5348 AAATTATGAAGATGATGAAGTAGATGTTGAAACCTCTAAGTATATCTTGG 5397
        ||||| ||||||||||||| ||||| | || || ||||| ||||||||||
fj05118  1549 AAATTTTGAAGATGATGAACTAGATATAGAGACTTCTAAATATATCTTGG 1598
        N F E D D E L D I E T S K Y I L D

     5401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5450
         I I G D K F C Q L V T S E K T A 
meg02309 5398 ACATAATAGGTGATAAGTTCTGTCAGTTAGTAACGTCTGAGAAAACAGCG 5447
        | ||||||||||||||||||||||| |||||||| ||||| |||||||| 
fj05118  1599 ATATAATAGGTGATAAGTTCTGTCAATTAGTAACATCTGAAAAAACAGCT 1648
         I I G D K F C Q L V T S E K T A 

     5451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5500
        L S W V K K D A K I A W K R A V R 
meg02309 5448 TTGTCCTGGGTGAAAAAGGATGCCAAAATTGCATGGAAAAGGGCAGTTCG 5497
        |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| ||||| |
fj05118  1649 TTGTCCTGGGTGAAAAAGGATGCCAAAATTGCCTGGAAAAGAGCAGTGAG 1698
        L S W V K K D A K I A W K R A V R 

     5501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5550
        G V R E M C D A C E A T L F N V H
meg02309 5498 AGGTGTCCGGGAGATGTGTGATGCGTGCGAGGCCACACTGTTCAACGTCC 5547
        ||| |||||||||||||||||||| || || || ||| |||| ||| | |
fj05118  1699 AGGAGTCCGGGAGATGTGTGATGCATGTGAAGCAACATTGTTTAACATTC 1748
        G V R E M C D A C E A T L F N I H

     5551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5600
         W V C R K C G F V A C L D C Y K 
meg02309 5548 ACTGGGTTTGCCGCAAGTGTGGATTTGTGGCTTGCTTGGACTGTTACAAG 5597
        ||||||| |||| || ||||||||||||| ||||| || |||||||||
fj05118  1749 ACTGGGTCTGCCAAAAATGTGGATTTGTGGTCTGCTTAGATTGTTACAAG 1798
         W V C Q K C G F V V C L D C Y K 

     5601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5650
        A K E R K S S R D K E L Y A W M K 
meg02309 5598 GCCAAGGAAAGGAAGAGTTCTAGAGATAAAGAGCTGTATGCTTGGATGAA 5647
        || ||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||||||||
fj05118  1799 GCAAAGGAAAGGAAGAGTTCTAGAGATAAAGAACTATATGCTTGGATGAA 1848
        A K E R K S S R D K E L Y A W M K 

     5651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5700
        C V K G Q P H D H K H L M P T Q I
meg02309 5648 GTGTGTGAAAGGCCAGCCCCATGACCATAAGCATCTGATGCCGACTCAGA 5697
        ||||||||| || ||||| ||||| || || ||| | ||||| || || |
fj05118  1849 GTGTGTGAAGGGACAGCCTCATGATCACAAACATTTAATGCCAACCCAAA 1898
        C V K G Q P H D H K H L M P T Q I

     5701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5750
         I P G S V L T D L L D A M H I L 
meg02309 5698 TTATCCCTGGCTCTGTGTTGACAGACCTTCTTGATGCCATGCACATTCTT 5747
        |||| ||||| ||||| |||||||| ||||| ||||||||||||| ||||
fj05118  1899 TTATACCTGGTTCTGTTTTGACAGATCTTCTAGATGCCATGCACACTCTT 1948
         I P G S V L T D L L D A M H T L 

     5751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5800
        R E K Y G I K S H C H C T N R Q N 
meg02309 5748 AGGGAAAAATATGGTATTAAATCCCATTGTCACTGTACAAACAGACAGAA 5797
        |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||| ||||||
fj05118  1949 AGGGAAAAATATGGTATTAAATCCCATTGTCATTGTACTAACAAACAGAA 1998
        R E K Y G I K S H C H C T N K Q N 

     5801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5850
        L Q G G N V P T M N G V S Q V L Q
meg02309 5798 TTTACAAGGTGGAAATGTTCCTACAATGAATGGTGTGTCTCAAGTTCTAC 5847
        |||||||| ||||||| ||||||||||||||||||| ||||||||| |||
fj05118  1999 TTTACAAGTTGGAAATTTTCCTACAATGAATGGTGTATCTCAAGTTTTAC 2048
        L Q V G N F P T M N G V S Q V L Q

     5851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5900
         N V L H H S N K T S V S L P E S 
meg02309 5848 AGAATGTTCTTCACCACAGTAATAAGACTTCTGTGTCCCTGCCTGAGTCT 5897
        ||||||||||| | ||||||||||| | |||| ||| | |||||||||||
fj05118  2049 AGAATGTTCTTAATCACAGTAATAAAATTTCTCTGTGCATGCCTGAGTCT 2098
         N V L N H S N K I S L C M P E S 

     5901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 5950
        Q Q Q N S P Q K S Q T N G N S S P 
meg02309 5898 CAGCAGCAGAACAGCCCTCAGAAATCTCAGACTAACGGCAACAGTAGCCC 5947
        |||||||| || | |||| ||| ||| ||| || ||  ||| |||||
fj05118  2099 CAGCAGCAAAATACTCCTCCGAAGTCTGAGAAAAATGGTGGCAGCAGCCC 2148
        Q Q Q N T P P K S E K N G G S S P 

     5951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6000
        G -   A S T D S R L T P P E S Q S
meg02309 5948 TGGAAG...TGCAAGTACAGACAGCAGGTTGACACCTCCAGAGTCCCAGT 5994
        | ||  || | | ||||| | || ||| || |||||||| |||||||
fj05118  2149 AGAGAGTGATGTAGGCACAGATAACAAGTTAACTCCTCCAGAATCCCAGT 2198
        E S D V G T D N K L T P P E S Q S

     6001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6050
         P L H W L A D L A E Q K S R E E 
meg02309 5995 CACCGCTGCACTGGCTAGCTGATCTTGCTGAGCAGAAATCCAGAGAGGAA 6044
        |||| ||||||||| |||| |||||||| ||||| ||| |||||||||||
fj05118  2199 CACCACTGCACTGGTTAGCAGATCTTGCAGAGCAAAAAGCCAGAGAGGAA 2248
         P L H W L A D L A E Q K A R E E 

     6051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6100
        K Q E N K E F T L E R E I K E D G 
meg02309 6045 AAACAAGAAAACAAAGAATTTACTCTTGAAAGGGAAATCAAAGAAGATGG 6094
        ||| |||||||||||||| |||| |||||||  |||| |||||||| |
fj05118  2249 AAAAAAGAAAACAAAGAACTTACCCTTGAAAACCAAATTAAAGAAGAAAG 2298
        K K E N K E L T L E N Q I K E E R 

     6101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6150
        D Q D A S D S P N G S T S P P A S
meg02309 6095 AGACCAAGATGCCTCTGATTCTCCAAATGGCAGCACATCACCTCCAGCAT 6144
        ||| |||||  |||||| |||||||||||||| |||||||||| | |
fj05118  2299 AGAACAAGACAACTCTGAATCTCCAAATGGCAGAACATCACCTCTTGTGT 2348
        E Q D N S E S P N G R T S P L V S

     6151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6200
         Q S N E Q G S T L R D L L T T T 
meg02309 6145 CCCAGAGCAACGAACAGGGTTCAACCCTACGTGATTTGCTGACCACAACA 6194
        |||||| || ||||| || |||||| |||| ||||||||||| ||||||
fj05118  2349 CCCAGAATAATGAACAAGGCTCAACCTTACGGGATTTGCTGACTACAACA 2398
         Q N N E Q G S T L R D L L T T T 

     6201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6250
        A G K L R V G S T D A G I A F A P 
meg02309 6195 GCTGGCAAGCTTCGTGTGGGCTCTACAGATGCTGGCATTGCCTTTGCGCC 6244
        ||||| ||||| |||||||| |||||||||||||||||||||||||| ||
fj05118  2399 GCTGGAAAGCTACGTGTGGGGTCTACAGATGCTGGCATTGCCTTTGCCCC 2448
        A G K L R V G S T D A G I A F A P 

     6251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6300
        V Y S M G T S S G K G G R T M P N
meg02309 6245 AGTATATTCAATGGGAACCTCAAGTGGCAAAGGTGGCCGGACTATGCCTA 6294
        |||||||||||||||| || ||||| ||||| |||| |||||||||||||
fj05118  2449 AGTATATTCAATGGGAGCCCCAAGTAGCAAAAGTGGACGGACTATGCCTA 2498
        V Y S M G A P S S K S G R T M P N

     6301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6350
         I L D D I I A S V V E N K I P P 
meg02309 6295 ACATTCTTGATGACATCATTGCTTCAGTTGTTGAAAACAAAATTCCACCA 6344
        |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  2499 ACATTCTTGATGACATAATTGCTTCAGTTGTTGAAAACAAAATTCCACCA 2548
         I L D D I I A S V V E N K I P P 

     6351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6400
        N K T S K I N I K S E P N E E P K 
meg02309 6345 AATAAAACCTCCAAGATCAATATAAAATCAGAACCTAATGAAGAACCCAA 6394
        | ||||||||||||||| ||| ||||| |||| | ||| ||||| || |
fj05118  2549 AGTAAAACCTCCAAGATAAATGTAAAACCAGAGCTTAAAGAAGAGCCTGA 2598
        S K T S K I N V K P E L K E E P E 

     6401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6450
        E S S L P A   D E S N K S Y R D I
meg02309 6395 AGAAAGCAGTCTGCCTGCCACGGATGAAAGCAATAAGTCTTATCGTGACA 6444
        ||||||||  | |||  | | |||| ||||| | || |||| |
fj05118  2599 AGAAAGCATAATATCTG...CAGTGGAAAATAATAAATTATACAGTGATA 2645
        E S I I S A   V E N N K L Y S D I

     6451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6500
         P H S W I C D Q H I L W L K D Y 
meg02309 6445 TACCACATTCTTGGATCTGTGACCAGCATATTTTATGGCTTAAAGATTAC 6494
        |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| ||||| 
fj05118  2646 TACCACATTCTTGGATCTGTGAGAAGCATATTTTATGGCTTAAGGATTAT 2695
         P H S W I C E K H I L W L K D Y 

     6501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6550
        K N S N N W K L F K E C W K Q G Q 
meg02309 6495 AAGAATAGTAATAACTGGAAGCTTTTCAAAGAGTGCTGGAAACAAGGACA 6544
        |||||||| | ||| ||||||||||||||||| || ||||||||||||||
fj05118  2696 AAGAATAGCAGTAATTGGAAGCTTTTCAAAGAATGTTGGAAACAAGGACA 2745
        K N S S N W K L F K E C W K Q G Q 

     6551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6600
        P A V V S G V H K K M N I S L W K
meg02309 6545 GCCTGCAGTGGTTTCCGGTGTGCATAAGAAAATGAACATTAGCTTGTGGA 6594
        ||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||| | ||||
fj05118  2746 GCCTGCAGTGGTTTCTGGTGTGCATAAGAAAATGAACATTAGCCTATGGA 2795
        P A V V S G V H K K M N I S L W K

     6601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6650
         A E S I S L D F G D H Q A D L L 
meg02309 6595 AGGCAGAATCAATTAGTCTGGATTTTGGAGACCACCAAGCTGATCTCCTC 6644
        |||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||| 
fj05118  2796 AGGCGGAATCAATTAGTCTTGATTTTGGAGACCACCAAGCTGATCTCCTG 2845
         A E S I S L D F G D H Q A D L L 

     6651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6700
        N C K D S I V S N A N V K E F W D 
meg02309 6645 AACTGCAAAGACAGCATTGTTTCCAATGCCAACGTTAAGGAGTTCTGGGA 6694
        ||||||||||| ||||| |||| |||||||| |||||||| ||||||||
fj05118  2846 AACTGCAAAGATAGCATCATTTCAAATGCCAATGTTAAGGAATTCTGGGA 2895
        N C K D S I I S N A N V K E F W D 

     6701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6750
        G F E E V S K R Q K N K G G E T V
meg02309 6695 TGGTTTTGAAGAAGTGTCAAAACGTCAAAAAAACAAAGGTGGAGAAACAG 6744
        ||||||||||||||| |||||||| || |||||||| ||||||||||||
fj05118  2896 TGGTTTTGAAGAAGTTTCAAAACGGCAGAAAAACAAGAGTGGAGAAACAG 2945
        G F E E V S K R Q K N K S G E T V

     6751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6800
         V L K L K D C P S G E D F K A M 
meg02309 6745 TAGTATTAAAGTTGAAAGACTGCCCATCTGGGGAGGACTTCAAGGCCATG 6794
        | || ||||| ||||||||||| || || || || ||||||||| | |||
fj05118  2946 TTGTTTTAAAATTGAAAGACTGGCCTTCAGGAGAAGACTTCAAGACTATG 2995
         V L K L K D W P S G E D F K T M 

     6801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6850
        M P T R Y E D F L R C L P L P E Y 
meg02309 6795 ATGCCAACAAGATATGAAGACTTTTTAAGATGTCTGCCATTACCAGAATA 6844
        |||||| ||||||| ||||| |||||| | |||||||||| ||||||||
fj05118  2996 ATGCCAGCAAGATACGAAGATCTTTTAAAAAGTCTGCCATTGCCAGAATA 3045
        M P A R Y E D L L K S L P L P E Y 

     6851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6900
        C N P E G K F N L A S H L P G F F
meg02309 6845 TTGCAACCCAGAAGGGAAGTTCAATTTGGCCTCCCATTTGCCAGGGTTCT 6894
        ||| || |||||||| || |||||||||||||| ||||||||||| || |
fj05118  3046 TTGTAATCCAGAAGGAAAATTCAATTTGGCCTCTCATTTGCCAGGATTTT 3095
        C N P E G K F N L A S H L P G F F

     6901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 6950
         V R P D L G P R L C S A Y G V A 
meg02309 6895 TTGTACGCCCTGATCTAGGACCCAGGCTGTGCAGTGCCTATGGTGTTGCT 6944
        ||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| | |
fj05118  3096 TTGTACGTCCTGATCTAGGACCCAGGTTGTGCAGTGCCTATGGTGTAGTT 3145
         V R P D L G P R L C S A Y G V V 

     6951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7000
        A A K D H D I G T T N L H I E A S 
meg02309 6945 GCTGCTAAGGATCATGATATAGGAACCACAAATCTTCACATTGAAGCTTC 6994
        |||||||| ||||||||||||||||| |||||||| || ||||||| |||
fj05118  3146 GCTGCTAAAGATCATGATATAGGAACAACAAATCTCCATATTGAAGTTTC 3195
        A A K D H D I G T T N L H I E V S 

     7001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7050
        D V V N V L V Y V G I A K G N G V
meg02309 6995 TGATGTTGTCAATGTCCTAGTCTATGTCGGCATAGCAAAAGGAAATGGCG 7044
        ||||||||| ||| | ||||| ||||| ||||||||||||||||||||| 
fj05118  3196 TGATGTTGTAAATATACTAGTTTATGTTGGCATAGCAAAAGGAAATGGCA 3245
        D V V N I L V Y V G I A K G N G I

     7051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7100
         L S K A G I L K K F E E E E L D 
meg02309 7045 TCCTCTCAAAAGCAGGAATACTTAAGAAATTTGAAGAAGAAGAATTAGAT 7094
        | ||||||||||||||||| || ||||||||||| |||||||| || |||
fj05118  3246 TTCTCTCAAAAGCAGGAATTCTCAAGAAATTTGAGGAAGAAGATTTGGAT 3295
         L S K A G I L K K F E E E D L D 

     7101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7150
        D V L R K I L K D S S E I P G A L 
meg02309 7095 GATGTTTTAAGAAAAATATTAAAGGATTCGAGTGAAATCCCTGGTGCTCT 7144
        || ||||||| |||| ||| ||||| || |||||||| |||||||||||
fj05118  3296 GACATTTTAAGGAAAAGATTGAAGGACTCAAGTGAAATACCTGGTGCTCT 3345
        D I L R K R L K D S S E I P G A L 

     7151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7200
        W H I Y A G K D V D K I R E F L Q
meg02309 7145 ATGGCATATTTATGCTGGAAAAGATGTTGACAAGATAAGGGAATTTCTTC 7194
        ||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  3346 GTGGCATATTTATGCTGGGAAAGATGTTGACAAGATAAGGGAATTTCTTC 3395
        W H I Y A G K D V D K I R E F L Q

     7201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7250
         K I S K E Q G L E V L P E H D P 
meg02309 7195 AAAAGATTTCAAAAGAACAAGGCCTTGAAGTTCTGCCAGAGCATGATCCA 7244
        |||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||||||||
fj05118  3396 AAAAGATTTCAAAAGAACAAGGCCTTGAAGTTCTACCAGAACATGATCCA 3445
         K I S K E Q G L E V L P E H D P 

     7251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7300
        I R D Q S W Y V N R K L R Q R L L 
meg02309 7245 ATCCGGGACCAAAGCTGGTATGTGAATAGAAAGCTCCGCCAGAGACTGCT 7294
        || || |||||||| ||||||||||| | ||||||||| || || |||||
fj05118  3446 ATACGTGACCAAAGTTGGTATGTGAACAAAAAGCTCCGTCAAAGGCTGCT 3495
        I R D Q S W Y V N K K L R Q R L L 

     7301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7350
        E E Y G V R A C T L I Q F L G D A
meg02309 7295 TGAGGAATATGGGGTGAGAGCCTGCACTCTGATTCAGTTCCTTGGTGATG 7344
        ||| |||||||| || ||| |||| ||||| |||||||||||||||||||
fj05118  3496 TGAAGAATATGGAGTCAGAACCTGTACTCTTATTCAGTTCCTTGGTGATG 3545
        E E Y G V R T C T L I Q F L G D A

     7351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7400
         I V L P A G T L H Q V Q N F H S 
meg02309 7345 CCATTGTTTTGCCAGCAGGAACACTTCACCAGGTACAAAATTTTCACAGC 7394
        | |||||||||||||| ||| ||||||| ||||| || ||||||||||||
fj05118  3546 CTATTGTTTTGCCAGCGGGAGCACTTCATCAGGTTCAGAATTTTCACAGC 3595
         I V L P A G A L H Q V Q N F H S 

     7401 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7450
        C V Q V T E D F V S P E H L V Q S 
meg02309 7395 TGTGTTCAGGTGACCGAAGACTTTGTCTCTCCAGAACATCTTGTACAGTC 7444
        ||| ||||||| || ||||| ||||| |||||||||||||||||| ||||
fj05118  3596 TGTATTCAGGTAACTGAAGATTTTGTGTCTCCAGAACATCTTGTAGAGTC 3645
        C I Q V T E D F V S P E H L V E S 

     7451 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7500
        F H L T Q E L R L L K E E I N Y D
meg02309 7445 GTTTCACTTAACACAGGAGCTGAGGCTTTTGAAGGAAGAAATCAATTACG 7494
        ||||| ||||||||||| ||||| ||||||||||||||||||||||| |
fj05118  3646 ATTTCATTTAACACAGGAACTGAGACTTTTGAAGGAAGAAATCAATTATG 3695
        F H L T Q E L R L L K E E I N Y D

     7501 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7550
         D K L Q V K N I L Y H A V K E M 
meg02309 7495 ATGATAAACTCCAGGTTAAGAATATCTTGTATCATGCAGTCAAGGAAATG 7544
        |||||||||| |||||||| ||||| ||||||||||||||||| ||||||
fj05118  3696 ATGATAAACTACAGGTTAAAAATATTTTGTATCATGCAGTCAAAGAAATG 3745
         D K L Q V K N I L Y H A V K E M 

     7551 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7600
        V R A L K M H E D E V E D M E D T 
meg02309 7545 GTGAGAGCTCTGAAGATGCATGAAGATGAAGTAGAGGATATGGAAGACAC 7594
        |||||||| ||||||| || || ||||||||||||||||||||||| | 
fj05118  3746 GTGAGAGCCTTGAAGATACACGAGGATGAAGTAGAGGATATGGAAGAAAA 3795
        V R A L K I H E D E V E D M E E N 

     7601 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7650
        *                        
meg02309 7595 CTAATTGCGGT......................TGGAACTGGGATGCC.. 7620
        ||| || | |           | |||||||||| | 
fj05118  3796 TTAAGTGTGATCCAGTTTGATATTTTTAGGTTGTTGAACTGGGATTACTT 3845
        *                        

     7651 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7700
meg02309 7621 ..CCTTGAGTGACGCTAGGTCTG........ACTTAAGCTCCATTAAACC 7660
         |||||| ||| | || || ||     ||||||| ||| |||||
fj05118  3846 AACCTTGAATGATGATATGTATGCACACTGACTTTAAGCTTCATAAAACC 3895

     7701 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7750
meg02309 7661 ATCAGTGCCAAGAAATTCTCTTTGTAGTAATTACTTGCTACTGACACCAT 7710
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| 
fj05118  3896 ATCAGTGCCAAGAAATTCTCTTTGTAGTAATTACTTGTTACTGACACCAC 3945

     7751 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7800
meg02309 7711 ACCAGTATAGCATTATGCCACAGCCCCTGTGATTCAATGCTAGCTATAAA 7760
        | |||||||||| |||| |||||| |||||||||||||  | ||||||
fj05118  3946 AGCAGTATAGCA.TATGTCACAGCTCCTGTGATTCAAT....GTTATAAA 3990

     7801 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7850
meg02309 7761 CCAAGC.TAAATTTAAAAGCAGTACTATATAGCTGTTCCTGTATCATAGT 7809
        ||||| || ||||||||||| |||||||||||||| ||||| |||||
fj05118  3991 ACAAGCAGAATTTTAAAAGCAGCACTATATAGCTGTT.TTGTATTATAGT 4039

     7851 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7900
meg02309 7810 GTATATGATGTTTGTGAAGATGCCAGATTTAAAATGATGTATTTATTTTT 7859
        |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4040 GTATATGATGTTTGTGAAAATGCCAGATTTAAAATGATGTATTTATTTTT 4089

     7901 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 7950
meg02309 7860 GGTAAAA...AAAAAAATCTATGCTATATTGTTGATCAAGTGTAAATGTG 7906
        |||||||  |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4090 GGTAAAAAATAAAAAATTCTATGCTATATTGTTGATCAAGTGTAAATGTG 4139

     7951 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8000
meg02309 7907 CTGTTGTACAGTTTAATAAAATAACTGATATTTTTCACTACATTGAGACA 7956
         |||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4140 ACCTTGTACAGTTTACTAAAATTACTGATATTTTTCACTACATTGAGACA 4189

     8001 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8050
meg02309 7957 GTTACTGTGAGACTAGGAC....ACACCAGCTGTTGCCTGCGTTTGGGAA 8002
        |||||||||||| ||||||  ||||||||| |||||||| | ||||||
fj05118  4190 GTTACTGTGAGAATAGGACACAAACACCAGCTATTGCCTGCATCTGGGAA 4239

     8051 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8100
meg02309 8003 ATTGCTGGATTGCACAGCAGTCACGTCATAATCAGAAAATTACTGCCAAA 8052
        ||||||| || |||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4240 ATTGCTGAATCGCACAGCAGTCATGTCATAATCAGAAAATTACTGCCAAA 4289

     8101 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8150
meg02309 8053 TAATTGTAAAATGTGTAAAATACAAAGTACATAAAGTAGATACTAAACTC 8102
        |||||||||||| |||||| || |||||| ||||||||||||||||| |
fj05118  4290 TAATTGTAAAATTTGTAAAGTATAAAGTATATAAAGTAGATACTAAATAC 4339

     8151 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8200
meg02309 8103 AGACACTTCAATATTTTGTTGAAGCTATTGACTGTACAATTAAACGTTTT 8152
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
fj05118  4340 AGACACTTCAATATTTTGTTGAAGCTATTGACTGTACAATTAAACATTTT 4389

     8201 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8250
meg02309 8153 CAAAAGGTGTAATTTATTTAAAATTGTCTCATTTTGGTAAAATTTATGTG 8202
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4390 CAAAAGGTGTAATTTATTTAAAATTGTCTCATTTTGGTAAAATTTATGTG 4439

     8251 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8300
meg02309 8203 AAGTTTTAAAGCTAAATATTAAACTTAATATGCTATGTAAATATATACAT 8252
        || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4440 AACTTTTAAAGCTAAATATTAAACTTAATATGCTATGTAAATATATACAT 4489

     8301 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8350
meg02309 8253 ATATACATTTAAGGATGTATTTTTTTAAAACATTGGCTTGCTTTTGTTAA 8302
        |||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fj05118  4490 ATATACATTTAATGATGTATTTTTTTAAAACATTGGCTTGCTTTTGTTAA 4539

     8351 ----+----*----+----*----+----*----+----*----+----* 8400
meg02309 8303 AGTGCAAGTGTTACATATGGCTTTGTACATTACAGTTGAAAGGGGTTTTA 8352
        |||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||
fj05118  4540 AGTGCAAGTGTTACATATGGCTTTGTACATTAAAGTTGAAAGGGGTTTTA 4589

     8401 ----+----*----+----*----+--- 8428
meg02309 8353 CATTTTCCATTAAAA.GACTTTATCAAG 8379
        ||||||||||||||| |||||||||  
fj05118  4590 CATTTTCCATTAAAAGGACTTTATC... 4614